Volumes and curves have always been and will always be enchanting to me.

Therefore, I halted at the female body shape and looked into what effect this could have on me and others.

Afterwards the question of what bodily perfection exactly means to someone popped up, which at the same time had me pondering to which extent this might attract or repel someone.
I tend to focus on the idea that the human body is everchanging and reshaping, adapting to its environment and the views of its possesser, which results in everlasting alteration.

In other words, people create and shape their own body until it conforms to their current ideas and views. In addition, the body also experiences uncontrollable events which inevitably leave their mark.

Both small and large details on the body comprise the unity that projects us into the outside world. These specificalities that have popped into existence from flaws and (im)perfection(s) constitute the core an individual. The human body is the soil for all of these changes and is as a result being recycled over and over again.

Besides experimenting with human shapes I also have often focused on animal forms.

The effect of these thoughts produces various forms of expression: sculpture, paintings, drawings, collages, assemblages, photographs, etc..

Loes Everaert
Volumes en welvingen zijn zaken die voor mij een blijvende fascinatie vormen.

Hierdoor ben ik blijven stilstaan bij de vrouwelijke vormen en gaan kijken naar wat dit bij mij en anderen teweeg zou kunnen brengen.

Aansluitend kwam de vraag naar wat lichamelijke perfectie voor iemand betekent en in hoeverre je als mens iemand aantrekt en afstoot in je omgeving.

Ik focus mij op de idee dat het lichaam constant aan het vervormen is, zich aanpassend aan zijn omgeving en de visie van de persoon, zodat men zichzelf telkens weer hervormt. Mensen creŽren en sculpteren maw. hun eigen lichaam tot dat aansluit bij hun op dat moment bestaande ideeŽn en visies. Daarnaast maakt het lichaam ook oncontroleerbare veranderingen door die zich visualiseren op het lichaam.

Zowel kleine als grote details op het lichaam vormen het geheel waarmee we ons projecteren naar de buitenwereld toe. Deze details die ontstaan zijn uit gebreken en perfecties vormen in mijn ogen de kern van het individu. Het lichaam vormt dan de basis voor deze vele veranderingen en wordt bijgevolg telkens weer gerecycleerd.

Naast experimenteren met menselijke figuren heb ik me ook al vaker toegelegd op dierlijke vormen.

De uitwerking van deze gedachten uit zich in verschillende vormen, via beeldhouwen, schilderijen, tekeningen, collages, assemblages, fotoís, enzovoort.

Loes Everaert