www.wandelen.ssr.be

Originele wandelingen in BelgiŽ
Houwaart

Wijngaarden en wildernis in het Hageland

Praktische gegevens

Folder

wandelfolder Houwaart

GPS

gpx-bestand

Google kaart

Google kaart


De naam ‘Hageland’ betekent ‘land begroeid met dicht kreupelhout’ en werd gegeven toen deze streek na de grote bosontginningen in de Middeleeuwen als enig bosrijk gebied in het hertogdom Brabant overbleef. Ongeveer de helft van deze wandeling loopt door het Walenbos. Dit bos vormt een uniek geheel van elzenbroekbos, elzen-essenbos, gemengd eikenbos en soortenrijke natte graslanden. Verschillende bronnen voeden het gebied met zeer zuiver water, wat aanleiding geeft tot een grote verscheidenheid aan planten. Bovendien komt in het Walenbos veel kwelwater aan de oppervlakte, regenwater dat na verschillende jaren verspreid aan de oppervlakte komt borrelen, rijk aan mineralen. Het Walenbos vormt door zijn ontoegankelijk karakter ook een belangrijk leefgebied voor tal van diersoorten.
Het Walenbos is het grootste natuurbos van Vlaanderen en kreeg dan ook de status van natuurreservaat. De Vlaamse overheid beperkt de toegankelijkheid van het bos tot bepaalde wandelpaden. Deze reglementering wordt op alle toegangswegen meegedeeld op grote informatieborden maar in het bos zelf is het voor de wandelaar onmogelijk uit te maken welke niet bewegwijzerde paden toegelaten zijn en welke niet. Hoewel we pleiten voor voor een zo ruim mogelijke toegankelijkheid op de bestaande paden in natuurgebieden, blijven we met de hier voorgestelde wandeling door het Walenbos op de toegelaten wegen.
Het Hageland is erg heuvelachtig. Er bevinden zich namelijk vele getuigenheuvels: heuvels die ontstonden door afzettingen van zand door prehistorische zeeŽn. Op deze heuvels wordt een witte wijn verbouwd: de ‘Hagelander’. Deze wandeling brengt je langs verschillende wijngaarden.

Google kaart