www.wandelen.ssr.be

Originele wandelingen in BelgiŽ
Louise-Marie

De Muziekberg

Praktische gegevens

Folder

wandelfolder Louise-Marie

GPS

gpx-bestand

Google kaart

Google kaart


‘Weldra komen wij te Louise-Marie, een dorp dat zijnen naam kreeg naar dien der eerste koningin van BelgiŽ. Slaan wij, nevens de kerk, den weg naar het woud in, dat de hoogte van den Muziekberg bedekt. Daar gaan wij eens frisch ademhalen, een versterkend luchtbad nemen, met sparrengeur doortrokken, en waarbij we, zoo goed als te Oostende of te Spa, muziek zullen hebben.
In het midden van het bosch staat, op zulke opene plaats, een torentje. uit ertssteen opgetrokken en met veilrank begroend. Hier is het hoogste punt van den Muziekberg, die 150 meters bereikt. Het torentje voegt er nog een tiental meters bij en laat u toe, over het bosch, langs alle zijden heen te schouwen.
Dalen wij ook in eenige ravijnen van het woestere deel van het woud. Daar kunnen wij een Vlaamsch lied laten schallen om den weergalm ervan te hooren. De Vlaamsche toerist mag nooit zijn zangboek vergeten. Als de Duitse ‘Bursche’ moet hij dat immer, op zijne wandeltochtjes, bij zich hebben.
Gymnastiek voor onze ledematen, gymnastiek voor de stem en natuurtafereelen voor ons oog!
De mensch is een benijdbare sterveling, als hij het wil begrijpen en goed aanleggen om met weinig gelukkig te zijn!’
Een uittreksel uit ‘Een hoekje van Zuid-Vlaanderen’ van Omer Wattez uit 1890, de schoolmeester die de Vlaamse Ardennen ‘uitvond’. In plaats van een zangboek zien wij liever dat je een wandelkaart meeneemt. Bijvoorbeeld de uitstekende knooppuntenkaart van het Milieufront Omer Wattez.
De toegankelijkheid van het Muziekbos werd de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Zo kunnen wij nu langs de befaamde Geuzentoren wandelen. In 2011 kocht de Vlaamse overheid ook het aanpalende Sint-Pietersbos, waarmee de recreatieve bosoppervlakte zowat verdubbeld werd. Naar het schijnt kregen de dochters, die het bos erfden, een zeer goede prijs van onze overheid. In dit Sint-Pietersbos zoeken we overgroeide en verdwenen paadjes op.
De beroemde Chalet Boekzitting, gelegen midden in het Muziekbos, biedt een aangename plaats voor een halte. Hier kan de wandeling trouwens  worden.

Google kaart