www.wandelen.ssr.be

Originele wandelingen in BelgiŽ
Moerbrugge

Het Brugse Ommeland

Praktische gegevens

Folder

wandelfolder Moerbrugge

GPS

gpx-bestand

Google kaart

Google kaart


Het kanaal Gent-Oostende, de Gentse Vaart, behoort tot de oudste scheepvaartwegen van ons land. De Bruggelingen begonnen in de 14de eeuw met het uitgraven van het kanaal richting Gent. De Gentenaren zagen dit kanaal niet zitten en trokken meermaals ten strijde tegen de gravers. Er kwam zelfs een oorlog van: de Slag van het Beverhoutsveld in 1382. Pas in 1614 werd er verder gegraven. In 1623 was de 42 kilometer lange verbinding tussen Brugge en Gent klaar. Tot het begin van de 19de eeuw was er op het kanaal een 'bargedienst': een door paarden getrokken schuit vervoerde passagiers in 6 uur tussen de twee steden. Deze wandeling volgt kilometers lang het jaagpad langs het kanaal. Dit jaagpad is meestal gebetonneerd ten behoeve van de fietsers maar door de Leiemeersen, een gebied beheerd door Natuurpunt, volgen we de kanaaloever over een mooi en smal graspad. De oever van het kanaal is er afgeboord met meer dan honderd jaar oude populieren. Langs het kanaal zien we ook de moderne keersluis van Beernem. Deze moet de stad Brugge beschermen tegen overstromingen door Leiewater dat via het kanaal naar Brugge stroomt.
De wandeling verkent ook uitvoerig de uitgestrekte natuur ten noorden van het kanaal. De Assebroekse Meersen vormen een complex van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden, omzoomd door rijen knotwilgen en populieren. De naam verwijst naar de moerassige aard van het gebied en het gebruik ervan voor het houden van paarden door de machtige leenheren in de middeleeuwen. Om de Meersen droog te leggen, werd het gebied dooraderd met sloten. Tijdens deze wandeling ontmoeten we de grootstse sloten uit het gebied, het Sint-Trudoledeke en de Hoofdsloot. De Assebroekse Meersen maken deel uit van het als landschap beschermde Meersengebied ten zuidoosten van Brugge. Een 75-tal hectare in het kerngebied van de Assebroekse Meersen is inmiddels eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid beheert het gebied in samenwerking met de lokale landbouwers.
Na de Assebroekse Meersen kan je de wandeling eventueel uitbreiden met een bezoek aan de wijk Ver-Assebroek. Hier kan je voor een pauze terecht in ’t Leen bij de kerk, een gerestaureerde hoeve omgevormd tot cafť-restaurant. De weg naar Ver-Assebroek is in groen op de wandelkaart aangeduid.
De wandeling trekt dan door het historische Beverhoutsveld, een akker- en weidengebied ingebed in een netwerk van dreven.
Hoewel we dicht bij de Brugse agglomeratie vertrekken en in het begin met een industrieterrein te maken krijgen, vinden we op het grootste deel van deze wandeling rust en ruimte. We stappen over populierendreven, graspaden langs knotbomen en jaagpaden.

Google kaart