www.wandelen.ssr.be

Originele wandelingen in BelgiŽ
Moorsel

Door de Faluintjes naar het Kravaalbos

Praktische gegevens

Folder

wandelfolder Moorsel

GPS

gpx-bestand

Google kaart

Google kaart


Het Kravaalbos is, net als het ZoniŽnwoud en het Hallerbos, een van de versnipperde restanten van een groot geheel dat het Kolenwoud heette. In de middeleeuwen waren er in het bos verschillende steengroeven. Het bos is in privť-bezit maar de eigenaar staat de toegankelijkheid toe van een belangrijk deel. Het Kravaalbos is een overwinteringsgebied van buizerd en ransuil. Wij konden zelf vaststellen dat er reeŽn in het bos leven, volgens sommige bronnen zou er een dertigtal zijn. Mooie paden leiden ons op deze wandeling langs en door het Kravaalbos.
In het Kravaalbos ontspringt de Molenbeek. Deze beek met haar talrijke zijbeken zorgt voor de waterafvoer van een zompig gebied met typische flora: de Faluintjes. De benaming ‘faluintjes’ zou dan ook afgeleid kunnen zijn van ‘falaŽn’, een oud-frans woord voor een verlaten, moerassige streek die deels toegankelijk gemaakt werd door takkenbossen op de drassige plaatsen te gooien.
In de Faluintjes ontmoeten we de typische hoge hopranken. De jonge hoppescheuten worden in de regionale gastromie zeer gewaardeerd en uit de vruchten van de hop, de ‘hopbellen’, haalt men een smaakgevende stof die gebruikt wordt in de bierbrouwerij.
De streek wordt beheerst door de abdij van Affligem, 900 jaar geleden gesticht door tot inkeer gekomen roofridders. Vandaag herbergt de abdij een Cultureel Centrum en wordt ze bezocht om het Affligemse patersbier te proeven, met een brokje kaas.
De wandeling begint en eindigt aan het kasteel van Moorsel, een waterslot dat in de zestiende eeuw opgetrokken werd door Karel Van Croy, kardinaal-abt van Affligem. Het kasteel werd door de huidige eigenaar vakkundig gerestaureerd en pronkt met een neerhof, waterpartijen en een park.

Google kaart