DE ENQUETE

INLEIDING

De enquete is de meest gebruikte vorm van marktonderzoek. Het is een steekproef waarbij met behulp van een vragenlijst naar de mening van een groep personen gepeild wordt. Enquetes kunnen op verschillende wijzen afgenomen worden:

De schriftelijke enquete is goedkoper dan de mondelinge en de telefonische bevraging. Bovendien heeft ze het voordeel dat de respondent de vragenlijst kan invullen wanneer het hem best uitkomt. Het nadeel is echter dat de vraagsteller niet weet wie de enquete heeft ingevuld, dat heel wat vragenlijsten maar gedeeltelijk ingevuld terugkeren of dat er helemaal geen respons is.

De mondelinge enquete met persoonlijke interviews levert de beste resultaten op met de meest betrouwbare informatie. Vermits hiervoor veel mensen worden ingeschakeld, is deze vorm vrij duur.

De telefonische enquete is een veel gebruikte vorm. De beperkte kosten en de snelle respons zijn aantrekkelijk. Bovendien hebben callcenters zich hierop gespecialiseerd. De telefoonnummers worden bijgehouden in een computerbestand. Iemand die niet opneemt, wordt automatisch opnieuw gebeld. De te stellen vragen verschijnen op het computerscherm. Het nadeel van deze methode is dat een telefonische oproep op een ongelegen moment bij veel mensen wrevel oproept. Ze weigeren dan deel te nemen aan het gesprek.

De online enquete, die gevoerd wordt via het internet of via mail, is de meest efficiente manier. Tegenover de overige vormen heeft ze veel voordelen:

ga verder