Desktop Organizer (PTBSync)

Atomic clock synchronization, Organizer, Desktop calendar and Trayclock

Here you can download additional Holiday files for the Desktop Organizer PTBSync from ElmüSoft.

Holiday files are text files, that you can download here and save them into the subfolder "Holidays" in your PTBSync install folder.
(mostly C:\Program Files\PTBSync\Holidays)
Here you find plenty categories of holidays, special days and images. You can download them all for free.
I created these files with much carefulness but if you find errors, please contact me.
(All files and information can be consulted without using the PTBSync program)

Hoofdstukken, Beelden & Templates om te gebruiken bij het programma PTBSync van ElmüSoft
(Alle bestanden en informatie kunnen geraadpleegd worden zonder gebruik te moeten maken van het PTBSync programma)download updated holiday/country files, including International days & European days

Last update of existing files: July 15, 2018

All country files modified on/before 7 November 2017 are included in the new 6.3d version of the PTB-program (13 November 2017)


English (164 files)

USA (63 files)

Basic information


Direct links to: Intern. & Europeans days - Calendars

Nederlands-algemeen (222 bestanden)

Vlaanderen-Gemeentes (287 bestanden)

Templates

Basisinformatie

Other languages (23 files)


(Danish, French, German, Greek, Icelandic, Italian, Norwegian, Portuguese, Slovak, Spanish, Swedish)
Including Intern. & European days in French, German & SpanishImages usable in the Organizer - Beelden bruikbaar in de 'Organizer'

Images used in the Holiday-files - Beelden in gebruik in de Holiday-bestanden


Last update of existing files:

Chapters (files): July 15, 2018
USA chapters: June 17, 2018
Other languages: March 18, 2018
Images: June 18, 2017
Basic information: July 15, 2018


May 27, 2012: all files modified from this date on contain the new possibilities included in PTBSync version 5.6, these adapted files produce an error in previous versions.

Laatste bijwerking van bestaande bestanden:

Hoofdstukken (bestanden): 15 juli 2018
Gemeentebestanden: 15 juli 2018
Beelden: 18 juni 2017
Templates: 18 juni 2017
Basisinformatie: 15 juli 2018


27 mei 2012: alle vanaf deze datum gewijzigde bestanden zijn aangepast aan de nieuwe mogelijkheden van de PTBSync versie 5.6, de aangepaste bestanden geven een foutmelding bij vorige versies van het programma.

New Files:

June 17, 2018: Party-Party Days

March 18, 2018: files International & European days renamed and moved to the files-page.

January 21, 2018: Berber calendar split in four languages: Morocco: Riffian (north Morocco), Shilha (south Morocco); Kabyle (Algeria), Tunisia: Berber of Djerba, Tunisian Arabic; Libyan Arabic.
Tamil calendar

July 17, 2016: Solar eclipses.

September 13, 2015: Webpage Images split in two.

June 21, 2015: Tuesday the 13th in the Greek language.

August 31, 2014: Gaelic calendar, Somali calendar, Turkmen calendar, Vietnamese calendar, Xhosa calendar,
additional to the file United Kingdom-days added files with the days for each separate country within the United Kingdom (England, Wales, Scotland, Northern Ireland) and a file with the common days for all UK-countries.

Nieuwe Bestanden:

20 mei 2018: toevoeging Juliaanse kalender (OS) in detail (alle dagen).

18 maart 2018: nieuwe benaming voor de bestanden Internationale & Europese dagen en deze bestanden verplaatst naar de files-pagina.

17 juli 2016: datums Olympische Spelen, Maans- & Zonsverduistering zichtbaar in België.

17 april 2016: Blauwe & Zwarte maan.

22 november 2015: België-Vlaanderen Radio, België-Vlaanderen Televisie.

25 oktober 2015: Nederland-schoolvakanties, toevoeging afzonderlijk bestand per regio.

13 september 2015: website beelden opgesplitst.

26 juli 2015: België-muziekfestivals, Nederland-schoolvakanties.

All files adapted to the character encoding UTF-8.

Adapted files can only be used from the PTBSync version 5.1 (open the file and if the line Language=UTF8 is present, they have the character encoding UTF-8).

Non-adapted files can be used on all versions of the program, when used on the version 5.1 (and later) those files are automatically modified by the program to the UTF-8 character encoding.

This UTF-8 character encoding has no influence on the file when opened as a text-file.

info about UTF-8 character encoding
Alle bestanden aangepast naar de tekencodering UTF-8.

Aangepaste bestanden kunnen enkel gebruikt worden vanaf de PTBSync versie 5.1 (open het bestand en als het de lijn 'Language=UTF8' bevat heeft dat bestand de tekencodering UTF-8).

Niet-aangepaste bestanden kunnen met alle versies van het programma gebruikt worden, bij gebruik vanaf de versie 5.1 worden deze bestanden door het programma automatisch omgezet naar de UTF-8 tekencodering.

De UTF-8 tekencodering heeft geen enkele invloed op het openen van het bestand als tekstbestand.

info betreffende UTF-8 tekencodering

You need to have the program PTBSync installed on your PC.

U moet wel het programma PTBSync op uw PC geïnstalleerd hebben.

Desktop Organizer (PTBSync)
Atomic clock synchronization, Organizer, Desktop calendar and Trayclock
PTBSync is Charityware (neither Freeware nor Shareware),
Charityware means, that when you use PTBSync, you are willing to donate money to a non-profit organization.

link to 'Desktop Organizer (PTBSync)' (Elmüsoft)