Desktop Organizer (PTBSync)
Atomic clock synchronization, Organizer, Desktop calendar and Trayclock


Extra hoofdstukken over feestdagen geschikt om toe te voegen aan uw Holidays folder (directory) van het programma PTBSync.
(Alle bestanden en informatie kunnen geraadpleegd worden zonder gebruik te moeten maken van het PTBSync programma)

De bestanden die u wenst te gebruiken plaatst u in de 'holidays' folder (directory) op uw PC.
De bijhorende beelden plaatst u in dezelfde folder (directory) op uw PC.
[meestal C:\Program Files\PTBSync\Holidays]Gegevens over feestdagen (alfabetisch)
Benaming Bestandsnaam Info Beeld
(rechts punten en 'opslaan als' - 'save picture as')
noodzakelijke Moving Operation(s)
info
laatste wijziging
Bijzondere Heiligen Bijzondere Heiligen Bijzondere Heiligen
IJsheiligen, Vriesheiligen, Suikerheiligen, Heilige Maarschalken, Pestheiligen, Heilige Helpers.
rel_rk-y
Holiday_rel_rk-y.gif (1K)
none 7 december 2014
Christelijke feestdagen Rel. Chistelijk NL Feestdagen van de Christelijke kerk
Hoogfeesten als 'Lokale feestdagen' (wel een kleuraanduiding, geen vrije dag)
De Rooms-Katholieke & Protestantse (extra) feestdagen staan in hun eigen afzonderlijk bestand.
Rel_chr
Holiday_Rel_chr.gif (1K)
B12 B13 B14 LUX OE1 NE7 15 maart 2020
Grieks-Orthodoxe feestdagen Rel. Orthodox-Grieks NL Feestdagen van de Grieks-Orthodoxe kerk
Hoogfeesten als 'Lokale feestdagen' (wel een kleuraanduiding, geen vrije dag)
Alle feestdagen in relatie met Pasen gekoppeld aan de Juliaanse kalender, alle andere feestdagen gekoppeld aan de Neojuliaanse kalender (ook herziene juliaanse, Griekse of Milankovic kalender genoemd).
De Neojuliaanse kalender is in overeenstemming met de Gregoriaanse kalender tot 1 maart 2800.

Uitgebreidere versies van Orthodoxe feestdagen op de Engelstalige 'Holy Days' pagina.
Cross-rj
Holiday_Cross-rj.gif (1K)
geen 25 december 2015
Iraanse feestdagen Rel. Iraanse FD NL Iraanse Feestdagen
Gekoppeld aan en met vermelding van de datums van de Iraanse kalender (één van de vier kalenders in PTBSync)
PersianCalendar
Holiday_PersianCalendar (1K)
geen 15 april 2012
Islam feestdagen Rel. Islam FD NL Islam Feestdagen
Gekoppeld aan en met vermelding van de datums van de Islam kalender (één van de vier kalenders in PTBSync)
De Islam kalender is gekoppeld aan de nieuwe maan, de feestdag kan één dag vroeger of één dag later vallen naargelang de locatie
rel_islam
Holiday_rel_islam.gif (1K)
geen 25 december 2015
Joodse feestdagen Rel. Joodse FD NL Joodse feestdagen
Gekoppeld aan en met vermelding van de datums van de Joodse kalender (één van de vier kalenders in PTBSync)
Hoogfeesten als 'Lokale feestdagen' (wel een kleuraanduiding, geen vrije dag)
Judaism
Holiday_Judaism (1K)
ZOM JEW 21 april 2019
Koptische feestdagen Rel. Koptische FD NL Feestdagen van de Koptische kerk
Volgens de Koptische kalender.
Cross-c
Holiday_Cross-c.gif (1K)
geen 8 juli 2007
Protestantse feestdagen Rel. Protestante FD NL (extra) Feestdagen van de Protestantse kerk
De vermelde Protestantse feestdagen in dit bestand zijn deze die niet reeds voorkomen in de Christelijke feestdagen.
rel_rk
Holiday_rel_rk.gif (1K)
geen 16 november 2014
Rooms-Katholieke feestdagen Rel. Rooms-Katholiek NL (extra) Feestdagen van de Rooms-Katholieke kerk
Hoogfeesten als 'Lokale feestdagen' (wel een kleuraanduiding, geen vrije dag)
De vermelde Rooms-Katholieke feestdagen in dit bestand zijn deze die niet reeds voorkomen in de Christelijke feestdagen.
rel_rk
Holiday_rel_rk.gif (1K)
NLD HOF B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 15 maart 2020
Rooms-Katholieke hist. feestdagen Rel. Rooms-Katholiek hist Afgeschafte of in onbruik geraakte feestdagen van de Rooms-Katholieke kerk
Ook vroegere datums van verplaatste feestdagen
Vermeld om historische redenen, enkelingen houden soms vast aan de oude datums
rel_rk-h
Holiday_rel_rk-h.gif (1K)
geen 21 juli 2019
Rooms-Katholieke feestdagen voor België Rel. Rooms-Katholiek België (extra) Feestdagen geldig voor de Rooms-Katholieke kerk in België, indien verschillend van de algemene Rooms-Katholieke feestdagen
Hoogfeesten als 'Lokale feestdagen' (wel een kleuraanduiding, geen vrije dag)
De vermelde Rooms-Katholieke feestdagen in dit bestand zijn deze die niet reeds voorkomen in de Christelijke feestdagen of in de (algemene) Rooms-Katholieke feestdagen.
rel_rk-b
Holiday_rel_rk-b.gif (1K)
DCH 20 september 2015
Rooms-Katholieke feestdagen voor Nederland Rel. Rooms-Katholiek Nederland (extra) Feestdagen geldig voor de Rooms-Katholieke kerk in Nederland, indien verschillend van de algemene Rooms-Katholieke feestdagen
Hoogfeesten als 'Lokale feestdagen' (wel een kleuraanduiding, geen vrije dag)
De vermelde Rooms-Katholieke feestdagen in dit bestand zijn deze die niet reeds voorkomen in de Christelijke feestdagen of in de (algemene) Rooms-Katholieke feestdagen.
rel_rk-n
Holiday_rel_rk-n.gif (1K)
geen 12 juni 2016
Rooms-Katholiek Kerkelijk jaar Rel. Rooms-Katholiek Kerkelijk jaar Periodes binnen het Rooms-Katholiek Kerkelijk jaar.
Advent, Kersttijd, Gewone tijd (inclusief nummering van de zondagen), ...
rel_rk
Holiday_rel_rk.gif (1K)
OE1 NE7 12 juni 2016
Russisch-Orthodoxe feestdagen Rel. Orthodox-Russisch NL Feestdagen voor de Russisch-Orthodoxe kerk
Hoogfeesten als 'Lokale feestdagen' (wel een kleuraanduiding, geen vrije dag)
Alle feestdagen gekoppeld aan de Juliaanse kalender

Uitgebreidere versies van Orthodoxe feestdagen op de Engelstalige 'Holy Days' pagina.
Cross-j
Holiday_Cross-j.gif (1K)
geen 17 februari 2019
Romeinse feestdagen NL Romeinse feestdagen Romeinse feestdagen (Carmentalia, Sementivae, ...)
Ster-blauw
Holiday_Ster-blauw.gif (1K)
geen 18 februari 2018

Belgische feestdagen: zie pagina België


Nederlandse feestdagen: zie pagina Nederland


Feestdagen van meerdere landen: zie de bij het programma bijgeleverde basisbestanden en de landen pagina


Katholieke datums: zie pagina AlgemeenContactinfo

U kan mij bereiken in het Nederlands of Engels via mijn e-mail: dewaelheyns(a)Gmail.com met voorstellen, opmerkingen, correcties, …


Basisinformatie

Indien u benieuwd bent naar hoe uit de datums het principe gezocht wordt, of naar informatiebestanden met gegevens samengebracht per onderwerp, kan u de basisbestanden raadplegen.
Hou er rekening mee dat er niet veel uitleg te vinden is, het zijn dan ook werkbestanden.

Naar de basisbestandenEn als je zelf graag naar oplossingen zoekt: Tips and Tricks (in het Engels)
Terug naar de startpagina

Terug naar de Nederlandstalige pagina