Het Cyriel Buysse Genootschap werd als v.z.w. opgericht op 23 april 1983 te Deurle bij Gent, ten huize van mevrouw Maddy Buysse, de weduwe van Cyriels zoon René Buysse. Volgens de statuten, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 december 1983, heeft het Genootschap tot doel ‘de nagedachtenis te bestendigen van de schrijver Cyriel Buysse, en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.’

Het ontstaan van het Genootschap gaat terug op de wens van Guy Buysse (+ 1981) om in 1982 de vijftigste verjaardag van het overlijden van zijn grootvader te herdenken. Deze herdenking omvatte een tentoonstelling in Antwerpen (AMVC) en Gent en de publicatie van een biografische kroniek in de vorm van een foto-album. Zij viel samen met de voltooiing van de zevendelige uitgave van het Verzameld werk en resulteerde kort nadien in de oprichting van het Genootschap dat de belangstelling voor het werk van Cyriel Buysse levendig wil houden en de studie ervan stimuleren.

Met de organisatie van tweejaarlijkse colloquia en vooral met de uitgave, sinds 1985, van het jaarboek Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap geeft het Genootschap concrete vorm aan zijn doelstellingen: een regelmatige publicatie van zowel onuitgegeven teksten van Buysse zelf als oorspronkelijke artikelen en documenten, met name brievenbestanden, die de kennis van zijn werk, zijn persoon en zijn omgeving in brede zin bevorderen.

De Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap worden gratis toegestuurd aan de leden.
Het lidgeld bedraagt:

  Actief lid: 15 euro
  Steunend lid: minimum 25 euro

De derde t.e.m. dertigste (= laatste) aflevering van de Mededelingen zijn nog beschikbaar en kunnen ook aan niet-leden toegestuurd worden tegen betaling van 20 euro.
Vanaf 2016 werden de Mededelingen vervangen door een jaarlijkse publicatie van een bundel met teksten van Buysse zelf. Voor de leden is die beschikbaar met korting (in 2016 is dat 20 euro voor Tragedie, i.p.v. de handelsprijs 25 euro).  

Bedragen storten op rekening 290 - 0019692 - 22 van het Cyriel Buysse Genootschap vzw, Bromeliastraat 28, 9040 St.-Amandsberg-Gent.
Voor Nederland: BNP Paribas Fortis, BIC: GEBABEBB; IBAN: BE06 - 2900 - 0196 - 92222.

Alle correspondentie en bestellingen zenden aan de redactie:
p.a. Vakgroep Nederlandse literatuur Universiteit Gent, Blandijnberg 2, B-9000 Gent.

ISSN 0772 - 1455