*****

QUEECKERS

Bernard

Brussel 18.06.1950

 

 

QUEECKERS, Compléter, contrôler, connecter, 1980-1981

 

 

QUEECKERS, Banc Solaire (Zonnebank), 1989, hout, uv-lampen, stroomcircuit

 

 

QUEECKERS, Les Liaisons dangereuses, 1990, objecten, diverse materialen, stroomcircuit

*****

QUELLINUS

(Quellin)

Artus de Oude

Zuid-Nederlands beeldhouwer

30.08.1609 Antwerpen - 23.08.1668 aldaar

Zoon en leerling van Erasmus Quellinus de Oude. Hij reisde naar Rome waar hij het werk van Fr. Duquesnoy leerde kennen. In 1640 is hij in Antwerpen. Hij maakte deel uit van de wijdere kring rond Rubens. Van 1650 tot 1664 is hij in Amsterdam waar hij het Raadhuis versiert. In 1664 verblijft hij definitief te Antwerpen. Vanaf 1640 gematigde hoogbarok in de trant van Frans Duquesnoy. Zelfde dualisme als bij Fr. Duquesnoy tussen de klassieke richting (ara caeli, Brussel, Sint-Goedele) en de eigenlijke barok naar het voorbeeld van de Sint-Pieter.

Werk: Sint-Pieter, 1658, Antwerpen, Sint-Andrieskerk (realisme en bevlogenheid); Portretbuste van Lodewijk de Benavides, Antwerpen, K.M.S.K.; Portretbuste van Anton de Graaf, Amsterdam, Rijksmuseum; Portretbuste van Johan de Witt, Museum Dordrecht. Grafmonumenten: grafmonument van graaf en gravin Immerdeel Montmorency, Bokhoven. Kerkmeubelen. (WPE)

Het atelier van Quellinus heeft echt school gemaakt in de Nederlanden, ook al werkten veel van de door hem gevormde kunstenaars overwegend in het buitenland. Quellinus de Oude geldt zelfs als de belangrijkste vertegenwoordiger van de Nederlandse beeldhouwkunst in de 17de eeuw.

 

 

QUELLINUS DE OUDE, Koorstoelen, Antwerpen, Sint-Pauluskerk

 

 

QUELLINUS DE OUDE, Sint-Pieter, ca. 1658, marmer, hoogte 90, Antwerpen, Sint-Andrieskerk

Er bevindt zich een bozzetto of voorontwerp van dit beeld in het Koninklijk Museum te Brussel. Het Antwerpse werk staat op het gedenkteken van Pieter Saboth (†1658).Wellicht is het beeld in dit jaar besteld bij Quellinus, die toen een tijdje in Antwerpen was om er zijn testament te regelen. We zien Petrus, de patroonheilige van de overledene, met in zijn armen een opstaand kruis, dat verwijs naar zijn marteldood (ondersteboven gekruisigd). In zijn handen draag hij de sleutels van hemel en aarde en aan zijn voeten staat een haan. Tijdens het Laatste Avondmaal voorspelde Jezus de apostel immers dat hij hem die avond tot driemaal toe zou verloochenen nog voor de haan had gekraaid. Het door wroeging vertrokken gezicht van Petrus getuigt dan ook van een weergaloos psychologisch inzicht van Quellinus. Stilistisch is het werk verwant aan Rubens, van wiens hand overigens een tekening bewaard bleef die aansluit bij dit beeld. De diepe plooien in de mantel herinneren, net hals het genuanceerde spel van licht en schaduw, aan de schilderijen van Rubens. (standaard kunstbib 8, 74; Belgisch 336)

 

 

QUELLINUS DE OUDE, Portretbuste van Anton de Graeff, 1661, marmer, Amsterdam, Rijksmuseum, Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam

Hij toont dit lid van een regentengeslacht in een zeer representatieve kleding en pose. Welbeschouwd bestaat Quellinus’ werk uit het toepassen van Rubens’ schilderkunstige opvattingen op de beeldhouwkunst.

 

 

QUELLINUS DE OUDE, Portretbuste van Lodewijk van Benavides, markies van Caracena, gouverneur van de Spaanse Nederlanden, 1664, marmer, 98x74, Antwerpen, K.M.S.K.

Afkomstig uit de Kamer van het Sint-Lucasgilde.

*****

QUELLINUS

Artus de Jonge

Zuid-Nederlands beeldhouwer

20.11.1625 Sint-Truiden - 30.11.1700 Antwerpen

Neef van Artus Quellinus de Oude. In 1650-51 is hij meester van de Sint-Lucasgilde in Antwerpen. Hij versierde mee het Amsterdamse Raadhuis o.l.v. Artus Quellinus de Oude. Hij maakte wellicht een Romereis en belandde toen in Antwerpen. Hij versierde vele kerkinterieurs. Hij introduceerde de laatbarok in Antwerpen (heftiger beweging, gracieuze elegante vormgeving, gevoel belangrijker dan de rede). (WPE)

*****

Ga verder

top

hoofdindex