Futurum contractum 1

Geef wijs én tijd én vertaal.

Klik op "volgende" om het antwoord te zien. Als je het antwoord correct hebt, mag je het kaartje "verwijderen", anders komt het steeds terug tot je het kent.

kaqaivrwsiconj. pres.:
ze reinigen / zuiveren
kaqhvraV part. aor.:
nadat hij gereinigd heeft / had
ejkavqhraVind. aor.:
je hebt gereinigd
ejkavqaireind. imperf.:
hij reinigde
kaqhvrwsi conj. aor.:
ze reinigen
amai, wat een propere mensen! ;-)
fh:nai inf. aor.:
tonen, getoond hebben
favnai inf. pres.:
zeggen, beweren
Dat doe ik vaak!
ejvfasan ind. imperf.:
ze zeiden, beweerden
ejfhnan ind. aor.:
ze hebben getoond
fhvnanteV part. aor.:
nadat ze getoond hebben/hadden
ajpokteivnaV part. aor.:
nadat hij gedood heeft/had
ajpevkteinaV ind. aor.:
je hebt gedood
ajpoktenw:n part. fut.:
om te doden
ajpokteivnwn part. pres.:
terwijl hij doodt/doodde
ajpevkteinon ind. imperf.:
ik doodde / ze doodden
ajpoqavnoi opt. aor.:
hij zou sterven
ajpoqanoi:to opt. fut.:
hij zou sterven
ajpoqanei:n inf. aor.:
sterven / gestorven zijn
ajpevqanon ind. aor.:
ze zijn gestorven
in theorie juist: "ik ben gestorven", maar dat kan je niet navertellen...
ajpevqnh/skon ind. imperf.:
ze stierven
De oefening is gedaan. Je kan ze nog eens maken door weer op volgende te klikken.