Geef de wijs en tijd van de volgende vormen:

Om te oefenen: klik op "volgende" om het antwoord te zien. Als je het antwoord correct hebt, mag je het kaartje "verwijderen", anders komt het steeds terug tot je het kent.

feuvgeininfinitief presens
labovnteVparticipium aorist
tucwvvnparticipium aorist
fugei:ninfinitief aorist
bavllwnparticipium presens
balwvnparticipium aorist
givgnesqaiinfinitief presens
genevsqaiinfinitief aorist
aijsqanovmenoVparticipium presens
aijsqovmenoVparticipium aorist
lambavneininfinitief presens
labei:ninfinitief aorist
lipwvnparticipium aorist
gignomevnwnparticipium presens
euJrei:ninfinitief aorist
puqevsqaiinfinitief aorist
bavllonteVparticipium presens
maqei:ninfinitief aorist
leipou:saparticipium presens
eijdei:ninfinitief aorist
flap