Caput 6: Kruiswoordraadsel

Klik op een cijfer om de vraag te zien. Vul het woord in. Na elk woord staat of je in het Latijn (L) of in het Nederlands (N) moet antwoorden. Klik op "Check" om je antwoord na te kijken. Via "Hint" krijg je een letter, als je het echt niet weet.

1              2          
                    
    3      4              
                    
  5            6          
      7                
                    
8                      
                    
     9                 
                    
10                 11       
         12             
         13             
   14                   
              15        
16                      
       17               
                    

Horizontaal:

1. experiri (N)
4. vereri (N)
6. zus (L)
7. oriri (N)
8. suspicio (N)
9. toevertrouwen (L)
10. morari (N)
13. slaglinie (L)
14. verhinderen (L)
15. queri (N)
16. mori (N)
17. tueri (N)

Verticaal:

1. nimius (N)
2. winter (L)
3. loqui (N)
4. sequi (N)
5. experiri (N)
9. begonnen zijn (L)
11. complecti (N)
12. woest (L)