Werkwoorden

Vul de gaten in. Druk op het einde op "Antwoord controleren".
Zorg dat je exact typt: geen punt te veel of te weinig. Gebruik de juiste afkortingen! Klik op het einde op controleren.    A of M,

geen punt,


geen P of D

wijs: ind., conj., opt.

invullen met punt

tijd: praes., imperf.,

aor., fut.

1, 2

of 3

e of m,

geen punt

1. ejvcoimi A opt. praes. 1 e
2. uJpovscointo
3. trevfoien
4. qavyeian
5. ejsoivmeqa
6. oijoivmhn
7 ejvlqoien
8. ajvrxaimi
9. tavxaiV
10. kthvsainto
11. kwluvsoimi
12. mevmyointo