Bepaal deze participia volledig en vertaal de noemvorm.

Om te oefenen: klik op "volgende" om het antwoord te zien. Als je het antwoord correct hebt, mag je het kaartje "verwijderen", anders komt het steeds terug tot je het kent.

kruvyaVA. part. aor., nom. m. enk. van kruvptein, verbergen
sterhvsonteVA. part. fut., nom. m. mv. van sterei:n, roven
bhvsantiA. part. aor., dat. m./o. enk. van baivnein, gaan
keleuvsantaVA. part. aor., acc. m. mv. van keleuvein, bevelen
bouleusovmenoiM. part. fut., nom. m. mv. van bouleuvesqai, overleggen/besluiten
sumbouleuvsaVA. part. aor., nom. m. enk. van sumbouleuvein, aanraden
sumbouleusamevnouM. part. aor., gen. m. (/o.) enk. van sumbouleuvein, aanraden
kataleivyontiA. part. fut., dat. m./o. enk. van kataleivpein, achterlaten
timwrhvsaVA. part. aor., nom. m. enk. van timwrei:n, wreken, straffen
prodwsouvsaVA. part. fut., acc. v. mv. van prodivdonai, verraden
parakalevsasaA. part. aor., nom. v. enk. van parakalei:n, uitnodigen
ejpainevsanteVA. part. aor., nom. m. mv. van ejpainei:n, loven/prijzen
ajpopleusavshVA. part. aor., gen. v. enk. van ajpoplei:n, wegvaren
swvsantaA. part. aor., acc. m. enk. van sw/zein
lusamevnwnM. part. aor., gen. m./v./o. mv. van luvein