Óscar Romerocollege
Wetenschappen

Chemie

Derde jaar

  • Leerstof - oefeningen

Elementen

soorten mengsels 

Atomen en atomenstructuren

Naamvorming enkelvoudige en samengestelde stoffen

Oefening op mengsels, samengestelde en enkelvoudige stoffen - oplossing

Herhalingsoefeningen formules en naamvorming - oplossing

Overzicht mengsels en zuivere stoffen

Oefeningen op chemische reacties - oplossing - controle

                    Cursus Bram Steeman 2009-2010 

  • Websites

atomen - hoe groot is een atoom?

kristalgroeicompetitie - hydraten

periodiek systeem (I) (II) foto's (III) nieuw data periodictable.com

ionverbindingen

chemiekronkels 

stimulus 

C.E.R.N.

allerlei 

  • Applicaties

gebruik glas

PSE en molaire massa

reactievergelijkingen (coëfficiënten aanvullen)

atoomnummer en elektronenconfiguratie 

  • Video

leidingwater en zeewater indampen

scheidingstechnieken: destilleren van leidingwater - destilleren van wijn

                                             decanteren, filtreren en adsorberen van het mengsel water, zand en kleurstof 

                                             centrifugeren

                                             chromatograferen (1) (2)

                                             extraheren 

                                             adsorberen 

synthese van keukenzout

analyse van keukenzout

elektrolyse van water

thermolyse van suiker

rodekoolsap - thee en citroen

alkalimetalen 1

wet van Lavoisier: staalwol, geen gesloten systeem

reactiesnelheid: stofexplosie temperatuur  - deeltjesmodel - katalysator

evolutie van het atoommodel: Dalton - Thomson - Rutherford - Bohr

ionbinding

atoombinding

Vierde jaar

  • Websites

                   reactievergelijkingen 

  • Applicaties