Het transportstelsel bij de mens
  Bloed
Hart
Bloedsomloop
Leesstuk


Het bloed: functies


PROBLEEMSTELLING: Welke functies heeft het bloed?

Wat transporteert het bloed?

Door chemisch onderzoek kunnen we in het bloed voedingsstoffen en afvalstoffen aantonen. Blijkbaar wordt in het darmstelsel verteerd voedsel opgenomen in het bloed en vervoerd naar alle levende cellen. Afvalstoffen, waaronder zouten en ureum, ontstaan in de levende cellen van gans het lichaam. Opgelost in het bloed, worden ze vervoerd naar de organen die instaan voor de uitscheiding van deze afvalstoffen.

Het bloed vervoert voedingsstoffen, afvalstoffen en gassen.

Experimenteel kunnen we aantonen dat ook gassen oplosbaar zijn in het bloed. Bloed waarin we zuurstofgas laten borrelen, wordt lichter van kleur. Bloed dat aangerijkt wordt met koolstofdioxiode, krijgt een donkerder kleur.

De hemoglobine van de rode bloedcellen bindt zuurstofgas op plaatsen waar dit gas veel voorkomt, namelijk in de longen, en geeft dit gas af waar de cellen er behoefte aan hebben. In ruil voor dit gas neemt het bloed koolstofdioxide op. In de longen geeft het bloed deze koolstofdioxide af in ruil voor zuurstofgas.

Het bloed heeft dus een transportfunctie voor stoffen die in oplossing of gebonden aan hemoglobine in het bloed voorkomen.

Waar de lucht ijler is, ademen we minder zuurstofgas in: bergbewoners hebben meer rode bloedcellen dan wij. Een sportstage wordt wel eens op grote hoogte gehouden om een recordpoging voor te bereiden. Een gezondheidskuur in de bergen levert ons tijdelijk een grotere hoeveelheid rode bloedcellen op.

Bij spierarbeid wordt warmte ontwikkeld: energierijke stoffen worden afgebroken tot energiearme stoffen. De vrijgekomen warmte wordt grotendeels aan het bloed afgegeven. Het bloed zorgt ervoor dat deze warmte gelijkmatig verdeeld wordt over het lichaam. Het bloed kan je enigszins vergelijken met het water in een centrale verwarming: waar warmte nodig is, zal het bloed zorgen voor de toelevering. Een teveel aan warmte wordt o.a. via de huid afgegeven. Wanneer we het te warm hebben, zal de huid intens doorbloed worden en krijgen we een rode kleur. We gaan transpireren. Door verdamping van het zweet wordt warmte aan de huid onttrokken. Wanneer ons lichaam het te koud heeft, zal de huid bleek van kleur zijn: het bloed trekt weg uit de huid. Door warmtetransport helpt het bloed de lichaamstemperatuur constant te houden.

Evaluatie
Oplosbaarheid
Oplosbaarheid van gassen Ook gassen zijn oplosbaar in bloed.

Animatie
Ontdek

Gaswisseling
Gaswisseling in de longen Wat versta jij onder gaswis-seling? Ontdek er meer over met deze animatie.

Animatie
Ontdek

>> Welke functies hebben de witte bloedcellen?


Developed by Invoke 2003 · Eindwerk L. Seys · Sitemap · Bronvermelding · Awards en vermeldingen