Het transportstelsel bij de mens
  Bloed
Hart
Bloedsomloop
Leesstuk


Bloedsomloop


PROBLEEMSTELLING: Uit welke delen bestaat de bloedsomloop?

Welke bloedvaten kunnen we onderscheiden en wat is hun functie?

We hebben reeds vastgesteld dat het hart in twee helften is verdeeld. Door afwisselend samenpersen en ontspannen wordt het bloed in één richting gestuwd. We weten ook dat het bloed uit de kamers het hart verlaat via de slagaders en dat het bloed via de aders in de boezems binnenkomt.

Met de vingertoppen kunnen we in onze pols een bloedvat voelen kloppen; het is een slagader, de polsslagader. In de hals voelen we een gelijkaardig kloppen van de halsslagader. Slagaders hebben een dikke gespierde wand. Hierdoor wordt de drukgolf waarmee het bloed het hart verlaat, opgevangen. Door deze druk zal bij een slagaderlijke bloeding het bloed uit de wonde spuiten.

Bloeddrukmeter
De druk op de wanden van de slagaders wordt de bloeddruk genoemd. De bovendruk is de druk op het moment dat het bloed het hart verlaat, dus bij samentrekking van de kamers. De onderdruk ontstaat bij ontspannen van de kamers. Op een eenvoudige bloeddrukmeter leest de dokter de hoogte af van een kolommetje kwik in millimeters of centimeters.

Zo leest hij voor een jonge volwassene een bovendruk af van 120 mm of 12 cm en een onderdruk van 80 mm of 8 cm. Men zegt dat de bloeddruk 12/8 is. Bij kinderen is deze druk lager. Met de ouderdom neemt de bloeddruk toe.

Tabel  bloeddruk in mm kwik
Tabel: Bloeddruk in mm kwik weergegeven

Bloedvaten die onderhuids op de arm zichtbaar zijn, kloppen niet; het zijn aders. Met een eenvoudig proefje kan je aantonen dat in de aders kleppen voorkomen die het bloed in slechts één richting laten vloeien. De aders hebben een dunnere wand dan de slagaders en de bloeddruk is er gering. Bij een aderlijke bloeding vloeit het bloed gelijkmatig naar buiten.

Bloedtoevoer vingertop
Bij het proefje met omhooggehouden en neerhangende hand kan je een duidelijk kleurverschil waarnemen. Dit kleurverschil wijst op een verschil in hoeveelheid bloed in de huid. Dit bloed vloeit door zeer kleine, haarfijne vaten die we haarvaten noemen. De rode kleur bij het blozen is eveneens te verklaren door plotse bloedtoevoer in de haarvaten van de wangen.

Foto's:
1 · Het meten van de bloeddruk.
2 · De rode kleur in de top van de pink wijst op een extra bloedtoevoer in de haarvaten. Er wordt immers een nieuwe nagel aangemaakt; de oude wordt geleidelijk afgestoten

Evaluatie
Bloedvaten
Haarvat Slagaders, aders en haarvaten verschillen van elkaar.

Informatie
Ontdek

>> Welke weg legt het bloed af in het lichaam?


Developed by Invoke 2003 · Eindwerk L. Seys · Sitemap · Bronvermelding · Awards en vermeldingen