Het transportstelsel bij de mens
  Bloed
Hart
Bloedsomloop
Leesstuk


Bloedsomloop


PROBLEEMSTELLING: Uit welke delen bestaat de bloedsomloop?

Welke weg legt het bloed af in het lichaam?

Bloedsomloop Laten we even de bloedsomloop volgen. Uit de rechterkamer vertrekt de longslagader; ze vertakt zich in twee takken die het bloed naar de longen voeren. In de longen vertakken de slagaders zich in steeds kleinere takken die uiteindelijk als haarfijne vaten, de haarvaten, de longtrechtertjes omgeven. In de haarvaten vloeit het bloed langzaam (2 mm/s), hetgeen gunstig is voor de gaswisseling tussen bloed en longlucht. De haarvaten verenigen zich tot kleine adertjes, die samenvloeien tot grotere aders om uiteindelijk de longaders te vormen. Deze verlaten de longen en brengen het bloed terug naar het hart: het zuurstofrijke bloed komt zo via de linkerboezem in de linkerkamer. In deze omloop hart - longen - hart, legt het bloed een relatief kleine afstand af. We spreken van de kleine bloedsomloop.

Vanuit de linkerkamer komt het zuurstofrijke bloed in de aorta. De aorta vertakt zich in een bovenste en onderste slagader; de bovenste voert het bloed naar de hals en het hoofd. De onderste slagader vertakt zich verder naar ieder orgaan. Een slagader draagt de naam van het orgaan waarheen ze bloed voert. In de organen gaan de kleinste slagaders over in haarvaten. Hier gebeurt weer uitwisseling tussen bloed en weefsel. In ieder orgaan verenigen de haarvaten zich tot adertjes die op hun beurt samenkomen en grotere aders vormen. Deze aders krijgen de naam van het orgaan dat ze verlaten. Ze monden uiteindelijk uit in de onderste of bovenste holle ader die het bloed naar de rechterboezem en daarna in de rechterkamer van het hart voert.

Het bloed dat vanuit de aorta vertrekt, moet een veel grotere afstand afleggen alvorens weer in het hart te belanden. Vandaar dat deze bloedsomloop de grote bloedsomloop wordt genoemd. Dat de linkerkamer een dikkere spierwand heeft dan de rechterkamer moet ons niet verbazen: deze moet immers ook meer werken.

Het menselijk lichaam heeft een grote en een kleine bloedsomloop; we spreken van een dubbele bloedsomloop. Zowel in de kleine als in de grote bloedsomloop volgt het bloed een gesloten buizensysteem. Alleen in de haarvaten is er uitwisseling met de omliggende weefsels. Dergelijke omloop noemen we een gesloten bloedsomloop.

Het bloed beweegt zich dus voortdurend in een dubbele gesloten bloedsomloop waarin het hart als een pomp werkt.

Evaluatie
Bloedvaten
Haarvat Slagaders, aders en haarvaten verschillen van elkaar.

Informatie
OntdekDeveloped by Invoke 2003 · Eindwerk L. Seys · Sitemap · Bronvermelding · Awards en vermeldingen