Het transportstelsel bij de mens
  Bloed
Hart
Bloedsomloop
Leesstuk


Bloedvaten


PROBLEEMSTELLING: Uit welke delen bestaat de bloedsomloop?

Slagaders

Slagader Slagaders of arteriën vertrekken uit het hart. De slagaderholte is bekleed met een éénlagig dekweefsel. Het dekweefsel dat de holten van bloedvaten, hart en lymfevaten bekleedt, wordt endotheel (1) genoemd.
Rond het endotheel bevindt zich glad spierweefsel (2). Rond dit glad spierweefsel bevindt zich elastisch bindweefsel (3).
Naarmate de slagader kleiner wordt is er meer spierweefsel aanwezig (de slagader bevindt zich dan verder van het hart). Het bloed beweegt er snel voort: 50 cm/s.

Slagaders of arteriën vertrekken uit het hart.


Aders

Ader Aders of venen vervoeren het bloed van de organen naar het hart toe (een uitzondering daarop is de poortader van de lever, die bloed van het ene haarvatennetwerk naar het andere voert). Ook bij de aders is de wand bekleed met endotheel (1). Het spierweefsel (2) is hier veel minder dik dan bij de arteriën. Rond het spierweefsel zit het bindweefsel, dat in dit geval niet-elastisch is. Hoe groter de ader, hoe dikker de laag bindweefsel.
Alle aders bevatten kleppen die openen in de zin van het hart, ze beletten dat het bloed terugstroomt. Het bloed beweegt er traag voort: 25 cm/s.
De diameter van de ader is tot 2 maal groter dan de slagader met als gevolg dat de stroomsnelheid van het bloed duidelijk verschilt.

Aders of venen komen toe in het hart.


Haarvaten

Haarvat Haarvaten of capillairen bestaan enkel uit endotheel, het is als het ware een voortzetting van de binnenste laag van slagaders en aders. Haarvaten hebben de kleinste diameter en hun aantal is bijzonder groot. Door de enorm talrijke aanwezigheid van de capillairen, stroomt het bloed er bijzonder traag. Dit heeft als voordeel dat de uitwisseling van allerlei stoffen van het lichaam met de haarvaten bijzonder efficiënt kan gebeuren.

Haarvaten of capillairen hebben de kleinste diameter maar zijn bijzonder talrijk in aantal.

Foto's:
1 · Dwarsdoorsnede van een slagader (80x vergroot).
2 · Dwarsdoorsnede van een ader (80x vergroot).
3 · Een haarvat bekeken met de elektronenmicroscoop (3 000x vergroot).
Let op de uiterste dunne endotheellaag. In het haarvat zien we twee witte bloedcellen.

Evaluatie

 


Developed by Invoke 2003 · Eindwerk L. Seys · Sitemap · Bronvermelding · Awards en vermeldingen