Het transportstelsel bij de mens
  Bloed
Hart
Bloedsomloop
LeesstukPROBLEEMSTELLING: Hoe is ons hart gebouwd en hoe werkt het?

Hoe is ons hart gebouwd?

Het hart
Het hart is omgeven door een effen vlies, het hartzakje (3).

Het hart ligt in de borstholte, tussen de longen (1), bijna in het midden met de punt naar beneden en lichtjes naar links gericht.

Het rust als het ware op het middenrif en hangt enigszins aan de grote bloedvaten die uit het hart komen (2). Het hart van de mens vertegenwoordigt 0,5 tot 1% van de lichaamsmassa.

Aan de hand van een varkens- of runderhart kunnen we de bouw van dit wonderbare orgaan bestuderen.

Het hart is in feite één grote spier. De voorzijde van het hart herkennen we aan twee groeven die het hart van boven naar onder verdelen; in deze groeven liggen twee bloedvaten die we kransslagaders noemen.

Foto kransslagaders en -aders van het hart:
1 · Rechterkransslagader - 2 · Aortaklep
3 · Linkerkransslagader - 4 · Kransader

Het hart

Het hart
Als we het hart met de punt naar beneden en de voorzijde naar ons toekeren, dan ligt het hart juist zoals we dit vorig jaar bij de dissectie van een zoogdierhart hebben kunnen waarnemen. De rechterzijde van het hart bevindt zich links en de linkerzijde rechts voor ons. Het grootste en stevigste deel van de hartspier zijn de kamers. Bovenaan bevinden zich de voorkamers of boezems.

Foto (L. Seys):
1 · Rechterkamer - 2 · Rechterboezem
3 · Linkerboezem - 4 · Linkerkamer
5 · Kransslagaders

Wanneer we een dwarssnede maken door de rechterboezem zien we dat de wand veel dunner is dan deze van de kamers. Nu kunnen we met een stomp voorwerp de verbinding van de rechterboezem met de kamer duidelijk aantonen. We snijden de wand van rechterkamer en boezem door in de lengte, dit is volgens de richting van het stompe voorwerp. Nu zien we tussen rechterboezem en rechterkamer kleppen, klepvliezen genoemd. Met peeskoordjes zitten ze vast tegen de kamerwand. Deze kleppen laten alleen een bloedstroom van boezem naar kamer toe. Dankzij de peeskoordjes kunnen de klepvliezen niet 'doorslaan'. In de rechterboezem monden de bovenste en onderste holle ader uit.

Bij een dwarsdoorsnede door de linkerkamer kunnen we vaststellen dat deze een veel dikkere spierwand heeft dan de rechterkamer.

Met een stomp voorwerp kunnen we vanuit deze kamer de aorta bereiken. Wanneer de aortawand is doorgesneden merken we drie halvemaanvormige kleppen op. Ook deze laten het bloed slechts in één richting door, namelijk van linkerkamer naar de aorta.
Het hart
Linker- en rechterharthelft zijn volledig van elkaar gescheiden.

Het hart
Nadat we een snede hebben gemaakt in de linkerboezem kunnen we met een stomp voorwerp de verbinding met de linkerkamer aantonen. Bij het opensnijden van linkerkamer en linkerboezem treffen we tussen beide klepvliezen aan die sterk gelijken op deze tussen rechterboezem en rechterkamer. Ze laten alleen bloed door van boezem naar kamer. In de linkerboezem zien we de openingen van vier longaders.

We kunnen geen verbinding vinden tussen linkerkamer en rechterkamer, noch tussen linkerboezem en rechterboezem: linker- en rechterharthelften zijn volledig van elkaar gescheiden. De vier compartimenten van het hart, nl. de twee kamers en de twee boezems, hebben alle een even grote inhoud.

Foto's: 1 · Hartzakje met hart, tussen de longen (Uit: Sesam, atlas van de anatomie)
2 · Kransslagaders en -aders van het hart (Uit: Sesam, atlas van de anatomie)

Evaluatie

'Het virtuele hart' Het virtuele hart laat je de bouw en de werking van het hart zelf ontdekken.

Animatie
Ontdek

Op deze synthesefoto staan alle delen van het hart netjes op een rij.

Informatie
Ontdek

Prikkelgeleiding Het hart kan autonoom prikkels opwekken die het doen samentrekken.

Informatie
Ontdek

Cardiogram
Cardiogram Het hart trekt ongeveer 70 keer per min. samen. Er zijn 3 fasen...

Informatie
Ontdek

Developed by Invoke 2003 · Eindwerk L. Seys · Sitemap · Bronvermelding · Awards en vermeldingen