Het transportstelsel bij de mens
  Bloed
Hart
Bloedsomloop
Leesstuk


Het hart: cardiogram


PROBLEEMSTELLING: Hoe is ons hart gebouwd en hoe werkt het?

Het menselijk hart trekt zo'n 70 keer per minuut samen (= de hartfrequentie). Hartkleppen zorgen er voor dat het bloed slechts in één richting kan stromen.

Elk deel van het hart rust langer dan het werkt

Elke cyclische hartbeweging bestaat uit 3 fasen:

- samentrekking (systole) van de boezems, ontspanning (diastole) van de kamers,
- samentrekking van de kamers, ontspanning van de boezems,
- algemene diastole (ontspanning).

En dit respectievelijk over een gemiddelde duur van 0,1 seconde, 0,3 seconde en 0,4 seconde.

Cardiogram

Uit deze grafiek en voorgaande gegevens blijkt dus dat de samentrekking van de kamers 3 maal langer duurt dan deze van de boezems en dat elk deel van het hart langer rust dan het werkt.

Bij elke hartslag hoort men twee harttonen, de eerste toon wordt veroorzaakt door het sluiten van de kleppen tussen kamers en boezems, de tweede wordt veroorzaakt door het sluiten van de halvemaanvormige kleppen.
Het hart
'Het virtuele hart' Het virtuele hart laat je de bouw en de werking van het hart zelf ontdekken.

Animatie
Ontdek

Prikkelgeleiding Het hart kan autonoom prikkels opwekken die het doen samentrekken.

Informatie
Ontdek

Developed by Invoke 2003 · Eindwerk L. Seys · Sitemap · Bronvermelding · Awards en vermeldingen