Het transportstelsel bij de mens
  Bloed
Hart
Bloedsomloop
Leesstuk


Het hart: prikkelgeleiding


PROBLEEMSTELLING: Hoe is ons hart gebouwd en hoe werkt het?

Als men het hart wegneemt uit het lichaam, kan het nog enkele uren samentrekken. Men moet daarvoor het hart wel doorstromen met een vloeistof die op bloed gelijkt. Zelfs stukjes hartweefsel kunnen geruime tijd volledig autonoom en ritmisch samentrekken.

Het hart heeft een eigen prikkelautomaat en maakt het tot een efficiënte pomp

De prikkel die het hart stimuleert tot ritmisch samentrekken ontstaat in het hart zelf, en meer bepaald in het hartgeleidingsweefsel.

Dit geleidingsweefsel vertoont bundels en verdikkingen: de sinusknoop (knoop van Keith-Flack) en de knoop van Tawara.

Prikkelgeleiding

De sinusknoop wekt autonoom impulsen op, maar wordt beïnvloed door het bloedsomloopregelend centrum van het zenuwstelsel. Een impuls van de sinusknoop doet linkerboezem en rechterboezem ritmisch samentrekken.

De impuls wordt verder geleid naar de knoop van Tawara. Van hieruit wordt de prikkel via de bundel van HIS over de wand van beide kamers verdeeld.

Het hart
'Het virtuele hart' Het virtuele hart laat je de bouw en de werking van het hart zelf ontdekken.

Animatie
Ontdek

Cardiogram
Cardiogram Het hart trekt ongeveer 70 keer per min. samen. Er zijn 3 fasen...

Informatie
Ontdek

Developed by Invoke 2003 · Eindwerk L. Seys · Sitemap · Bronvermelding · Awards en vermeldingen