Het transportstelsel bij de mens
  Bloed
Hart
Bloedsomloop
Leesstuk

Over deze website

Deze website over het transportstelsel bij de mens is het eindwerk van L. Seys, regent en oud-student aan EHSAL Campus Nieuwland (basiscluster: informatica, biologie, engels; uitdieping: informatica).

Het project tracht een aanvulling te zijn op het klassieke handboek biologie (Macro/Micro in de biologie 2) door gebruik te maken van interactiviteit naar leerlingen toe, extra informatie te voorzien, wetenschappelijk beeldmateriaal én een krachtige leeromgeving aan te reiken. Kortom, het is een krachtig educatief ICT-instrument ter ondersteuning van de leerkracht biologie.

Gebruikte iconen:
Iconentabel

Dankwoord
Een woord van dank gaat uit naar de personen en instellingen die dit project ondersteunden: F. Mesdom (lector informatica), R. Rabijns (lector biologie), EHSAL Campus Nieuwland, Wolters Plantyn, eXplio nv, e.a.

L. Seys.

Rode Kruis BLOED GEVEN IETS VOOR JOU?

Bij het Rode Kruis Vlaanderen kan je terecht voor al je vragen omtrent bloed geven.
Wil je zelf bloed geven? Klik dan hier en ontdek of het Rode Kruis ook in jouw gemeente langskomt.
Developed by Invoke 2003 · Eindwerk L. Seys · Sitemap · Bronvermelding · Awards en vermeldingen ·