Botrytis

Botrytis cinerea is de naam van de schimmel die zowel edelrot als grijsrot verwekt op druiven. De schimmel groeit met draden (mycelium) in de bes. Ze wordt meestal al gevormd tijdens de bloei.

Edelrot kan bij ons niet of nauwelijks voorkomen, omdat het tijdens de rijping doorgaans te veel regent. Grijsrot daarentegen komen we hier regelmatig tegen.

Botrytis overwintert als sporen op aangetaste takken en bladeren. Scheuten die in de winter wit uitslaan met zwarte vlekjes zijn verdacht en kunnen drager zijn van die schimmel. Ook geldt hier hetzelfde als voor meeldauw en valse meeldauw, men moet nauwlettend toezien dat er voldoende licht en lucht bij de druiven kan. Aangetaste alsook gekwetste druiven door vogels of wespen, alsook druiven die openbarsten door teveel regen, dient men tijdig te werwijderen. Eén rot druifje kan binnen een paar dagen gans de tros aantasten.

Indien men van zin is druivelaars aan te planten, moet men er rekening mee houden dat er tegenwoordig in de handel min of meer pilz-resistente soorten bestaan.

De meeste resistente soorten zijn redelijk goed bestand tegen witziekte en valse meeldauw. Maar tegen botrytis zijn deze soorten practisch niet beschermd zodat er soms toch moet ingegrepen worden tegen deze schimmel. Trossen met een losse structuur en dikke pel zijn beter bestand tegen botrytis dan die met compacte trosjes.

Ik heb dit jaar in de bloei tot zelfs enkele soorten vóór de bloei de druivenzone ontbladerd. Bij schrootdikte heb ik de rest in de druivenzone ontbladerd, zodat de trosjes nu volledig en allemaal open en bloot in de zon hangen. Doet men dit een beetje te laat dan krijgt men last van zonnebrand. Ook heb ik vanaf dit jaar (2012) de ranken zo lang mogelijk laten groeien tot zelfs meer dan 1 meter boven de draad, dan bekomt men langere en lossere trosjes en ook door het vroeg ontbladeren krijgt men te maken met een beetje misbloei wat eveneens zorgt voor lossere trossen en dit allemaal ter voorkoming van botrytis. Dit jaar heb ik in of op het laatste van de bloei niet gespoten tegen botrytis. Wel volgt er een bespuiting vóór het sluiten van de trossen en dan enkel in de druivenzone.

Ook hier bestaan in de handel zeer goede producten voor de bestrijding van botrytis.

Hier onder staan afbeeldingen van botrytis. Op de eerste twee afbeeldingen is duidelijk te zien dat men hier te maken heeft met edelrot.