Valse Meeldauw (peronospora of plasmopara viticola)

Valse meeldauw is de meest voorkomende en meest gevreesde schimmelziekte in de wijngaard. De kenmerken van valse meeldauw zijn, aan de bovenkant van het blad ziet men olie-achtige vlekken en kijkt men op hetzelfde blad aan de onderkant, ziet men op de zelfde plaats witte vlekken (schimmelpluis) zie afbeelding hieronder. Daarna wordt het blad bruin en tast de ganse rank aan. Als er slechts enkele bladeren aangetast zijn kan men deze nog verwijderen en moet men nauwlettend toezien op het verdere verloop, zoniet moet er ingegrepen worden met middelen tegen valse meeldauw.

Van mei tot september kan valse meeldauw voorkomen. De gunstige omstandigheden zijn de 3 maal 10, dit wil zeggen, als de rank 10 cm is uitgelopen, de temperatuur minimum 10 graden bedraagd en het 10 liter heeft geregend.

Als men in de wijngaard last heeft gehad van valse meeldauw, moeten de afgevallen bladeren opgeruimd en vernietigd worden want de schimmelsporen leven voort op de bladeren en door opspattende regen komen die sporen terug op de wijnranken. De opgeruimde bladeren mogen niet als compost gebruikt worden maar moeten vernietigd worden.

Heeft men te maken gehad met valse meeldauw, is het goed na de oogst een bespuiting uit te voeren met een produkt op basis van koper. Koper helpt ook nog bij de afrijping van het gewas, zodat er bij strenge vorst minder schade zal optreden.

Afbeeldingen valse meeldauw.