AUTEUR
Author

Het is niet zeker dat Thomas vander Noot, de drukker van dit boekwerk, ook de auteur of samensteller ervan is.
De recepten zijn voornamelijk overgenomen van andere bronnen, zoals gebruikelijk was in de Middeleeuwen (en nu nog) o.a. vindt men een letterlijke vertaling van 61 recepten uit een gedrukte versie van Le Viandier.

50 jaar na de uitvinding van de boekdrukkunst speelde Thomas vander Noot (circa 1475-1525)  een rol in de cultuurgeschiedenis van Brussel. Hij stamde uit een patriciŽrsfamilie en leerde het drukkersvak in Parijs en Lyon. Omstreeks 1508 vestigde hij zich in Brussel, waar sinds tientallen jaren geen drukpers meer was. Naast religieuze werken drukt hij ook boeken over praktische kennis: gezondheidsregels, astronomisch/astrologische kalender, medische-, farmaceutische en andere handboeken.

 

Thomas vander Noot may not be the author/composer of this book although he is the printer. The recipes are mainly taken from other sources, as was (and still is) the tradition in the Middle Ages e.g. 61 recipes are translated literally from Le Viandier.

50 years after the invention of book-printing art Thomas vander Noot (circa 1475-1525) played a role in the cultural history of Brussels. He came from a patrician family and learned the printing business in Paris and Lyon. Around 1508 he settled in Brussels were, since a few decades, the printing press was absent. Besides religious works he printed books about practical knowledge: rules for health, astronomical/astrological calendar, medical-, pharmaceutical- and other manuals.