(recept nummer)
(recipe number)

 GLOSSARIUM - C
GLOSSARY

calijs(ken)
(91, 146)

Krachtige lepelkost, soort potagie, met jong gevogelte als hoofdbestanddeel. (Frans: coulis ?)

Spoonable substance, sort of soup, with young fowl as main ingredient.

__________________
calani aromatice
(168)
calini aromatici
(165)
calani aromantise

(171)
calmus
(175)

 

Acorus Calamus L., ook kalmoes of calmus geheten, de wortel van een in Indië groeiend riet.Acorus calamus, sweet flag. Artsenij-gewas. Een vluchtige olie maakt alle delen van de plant sterk geurend.

Sweet flag has long been known for its medicinal value, and has been cultivated in Asia for this reason. It looks rather grass-like, until closer inspection reveals the arum-like cluster of flowers (the spadix), visible in the picture.
This aromatic plant was used as an incense in ancient Sumeria and Egypt, as well as in medieval europe as an air freshener.

__________________
cameline
camerlijn
Sausrecept met kaneel en rode wijn.

Cameline sauce: sauce of cinnamon and red wine or vinegar.

__________________
caminei Sausrecept met komijn als basisingrediënt.
Zie ook kimmeney.

Sauce recipe with cumin as a basic ingredient. Known in French as comminee.

A recipe for cumin sauce: 1 cup bread crumbs, 2 tsp. ginger, 2 tsp. cumin, 2 tbs. white wine, 1 tsp. lemon juice, 1/4 cup olive oil. Mix all ingredients together and serve cold.

__________________
candeel
(85)

Lepelkost als potagie gegeten en bereid uit bier of wijn, ook wel vleesnat, eieren eventueel wat bloem en suiker. Ook ‘suypen’genoemd.

Ingrediënten:

  • 1 stukje pijpkaneel
  • enkele kruidnagelen
  • schil van 1 citroen
  • 10 eierdooiers
  • 200 g suiker
  • ¾ l witte (Rijn)wijn

Bereiding:
Laat de pijpkaneel, kruidnagelen en citroenschil een ½ uur zacht trekken in 1 dl water. Zeef het water. Klop de eierdooiers met de suiker tot ze stevig zijn. Zet de schaal met dooiers boven een pan met heet water. Klop beetje bij beetje het kruidige water en de wijn bij de dooiers tot de kandeel gebonden is. Serveer deze zoete snoeperij in kleine glaasjes.

Caudle, caudell : warm drink or soup made of beer or wine, sometimes with broth and thickened with eggs or flour and flavoured with sugar. Words as coddle and mollycoddle are derived from it. The dish was served to invalids or as a late meal for lovers or friends.

__________________
cappij Ook etten (hetten). Romeins gerecht bereid uit amandelen, suiker, rozewater en zetmeel (soort marsepein).

Kind of marzipan prepared with almonds, rosewater, sugar and starch.

__________________

cappuynen
(138)
capuinen
(58)
capunen
(12)
capuyn
(63, 91)
capuynen
(1, 25, 57, 94, 97, 98, 164)

Kapoen(en): gesneden en vetgemeste haan.

Capon: a gelded rooster.

__________________
case: finen case
(102)
fynen case
(79, 101)
herde case
(119)

Fijne kaas: waarschijnlijk kaas die geschikt is om stuk te wrijven, bijvoorbeeld oude kaas. Harde kaas: extra belegen volvette kaas die nog smedig is.

Fine cheese: cheese that can be easily grated. Hard cheese: fulfat cheese that can be cut.

__________________
carspet
carpsel
corspet
kerspette
Fijn wittebrood, ook geraspt gebruikt (paneermeel). Verwijst naar het Franse crespe of crêpe (Latijn: crispus, gekruld).

Fine white bread also used grated (breadcrumbs).

__________________
clareit
clareyt

(165, 168, 172)
Kruidenwijn.
Om te maken clareyt: nemt een vierdonc caneels, 1/2 vierdonc gingebaers [gember], 1/2 onsse naglen [kruidnagel], 1 lettel [luttel: weinig] mastic, 1 lettel amig [?] van Alexandre, ende spijc [spicanardi] ende pype, al dit worpt in eenen mortier ende maket poudere ende doet met alle desen cruden, ende nemt een vierendeel pont sukers wit, ende maket ooc te poudere, ende doet met al desen cruden ghemalen te voren, ende legget in een sackelkyn [zakje] de cruden ende nemt, 2 sextier [pint] wijns hout ende worpet driewarf duere [driemaal door doen].

Clarry, clarre: a beverage made of mixed wines with honey and spices. Related to claret: the name first given in England to the red wines of Medoc, in France, and afterwards extended to all the red Bordeaux wines.

__________________
coriandri preparate
(170)

Coriandri Preparati: koriander. Kruid van de peterseliefamilie beschikbaar als zaad of vers groen.

More info on coriander.

__________________
cort
(35, 38, 81, 94, 175)

Wordt in dit kookboek in drie betekenissen gebruikt:
1) inkoken: ‘cort stoven’ in recept 35 en 38, ‘cort
genoech’ in recept 81.
2) bros: in recept 94 moet de deegkorst van
pasteien bros zijn door ei of vet aan de bloem toe te voegen.
3) mals: in recept 175 moet de gemberwortel mals zijn.

__________________
crippe Krip: een dun afgesneden lapje vlees.

A thin piece of meat.

__________________
croes
(168)
Inhoudsmaat ongeveer gelijk aan de mengel, +/- 1,3 liter.

Volume measure for liquids equal to a quart.

__________________
croosen
crayghewant
Ingewanden: speciaal van ganzen of eenden

Intestines especially from geese or ducks.

__________________

cruyt(s)
clein cruyt
(107)
cleyn cruyt
(33, 34, 41, 43-45, 75,
 97,
104, 114, 140, 146) cleyn cruyts
(29, 30, 141, 145, 162)

Mengsel van kruidnagel en kardemom.

Mixture of cloves and cardamom.

__________________
cubeben
[Köhler's Medizinal Pflanzen]
Cubeba Officinalis. Ook kubeben.

Cubebs, Quybibes: a spice, Piper Cubeba (Cubeba officinalis Raf.), Piperaceae. Cubebs are sold as small dried black berries; the flavor is a cross between black pepper and allspice.

__________________