(recept nummer)
(recipe number)

 GLOSSARIUM - M
GLOSSARY

maleveseyt
malveseyt
malvesij
malvezy
Zoete Griekse wijn genoemd naar de stad Malvasia (thans Monemvasia) in Morea (Middeleeuwse benaming voor Peloponnesus). Ook gebruikt voor andere zoete wijnsoorten.

Malmsey, malvasia, malvoisie: sweet Greek wine from Malvasia (now Monemvasia) in Morea (Medieval name for Peloponnesus). Sometimes used as a generic name for sweet wine. Today a special kind of sweet madeira.

__________________
mandrice
(28)
Saus bij kip, met bouillon als basis (soort brouwet).

Sauce to serve with chicken.

__________________
mastik Soort thijm (Latijn: Thymus Mastichina)

Mastic thyme: a herb (Thymus mastichina). Also called herb mastic or Spanish wood marjoram.

__________________
mede Ook mulsum genoemd. Drank uit water en honig bereid ook soms met wijn vermengd.

Mead, honey wine, nectar or ambrosia: drink made from water and honey, sometimes with wine (more).

Mead is widely believed to be the oldest fermented beverage known to man. There has been found cave paintings of mead, mead remains in Egyptian tombs, Greek and Roman burial sites, Celtic graves, and all over the world.

__________________

meelsuckere
(147)
meelsuycker
(5, 8, 86, 160)
meelsuyckere

(90, 135)

 

Suiker die afkomstig was van gebroken en vervolgens fijngemaakte suikerbroden. Vgl. poedersuiker. Zie ook: brootsuycker.

White sugar, scraped off sugar loafs, the form in which cane sugar was sold.

__________________
meersweyn
meyrswijn
merswijn
Zie bruinvis.

Harbour Porpoise.

__________________
melck(e) van amandelen Zie amandelenmelck.

Almond milk is an ingredient common in Medieval European recipes, particularly in Lenten dishes (milk, eggs, and meat broth all being forbidden in Lent).

__________________
melck ghelardeert
(78)

Melkgerecht met spek. Nadat de melk tot schiften is gebracht door eieren op hoge temperatuur toe te voegen, laat men de wei eruit lopen zodat een dikke massa ontstaat. Deze wordt in een kaasvat onder druk gezet, waarna de dikke massa in stukken gesneden kan worden en vervolgens gebakken.

Special milk recipe. After milk is curdled by mixing in eggs at high temperature, the wey is strained to obtain a thick mass. This mass is pressed and cut in to pieces afterwards. These pieces can be baked.

__________________
mengelen
mingelen
Een mingel of mengel is een kan, bevattende +/- 1,25 liter vocht. Ongeveer evenveel als een pot, een kan of een kroes. Dat kon wijn zijn of bier, maar ook brandewijn of melk. Nog kleiner dan de mingele was de pint.

Liquid mesure equal to 1 quart (more).

__________________
mocloock
(69)
motlook

Saus met knoflook en salie die bij labberdaan gegeven werd in de vastentijd.

Sauce with garlic and sage, to be served with salted cold during Lent.

__________________
moedersoch Zie quaetbeleyt. Soort sabayon.

Kind of drink made of wine and eggs = eggnog (Italian: zabaglione, French: sabayon).

__________________
moerteroel
(39)
moertroel
(79)

Soort brouwet (ragout) met varkens- of rundvlees en gevogelte.

Mortrew, (mortress), a kind of bruet [stew] with pig or beef and fowl.

__________________