(recept nummer)
(recipe number)

 GLOSSARIUM - O
GLOSSARY

oblien
(139)
oblieŽn

Zeer dunne ronde wafeltjes, waarin kaneel; van oudsher een nieuwjaarsgebak. Ze werden gebakken tussen 2 ijzers en daarna opgerold in een hoorntje. Oblie komt via Middellatijn en 't Frans van oblia, oblagia, obleia, dat 'het geofferde' betekent (cfr. ouwel). Ze bestonden al in het antieke Griekenland. Vůůr 1582 begon het jaar in West-Europa met Pasen. Oublie heeft zo ook aansluiting met het heilige avondmaal. In Frankrijk gingen de oubliers 's avonds met hun waar de straat op, gewapend met een lantaarn.
Voorlopers van onze wafels.

Obleys, obleyes, obleies: sacramental wafers, very appreciated in Medieval France where they were sold in the streets.

__________________
okshoofd Oude vochtmaat: een okshoofd gaf ruimte aan zes ankers of +/- 220 liter.

Hogshead: a traditional unit of volume for liquids. Originally the hogshead varied with the contents, often being equal to 48 gallons of ale; 54 of beer; 60 of cider; 63 of oil, honey, or wine; or 100 of molasses. In the British imperial system, the hogshead equals 1/2 butt, or 52,5 imperial gallons (8,429 cubic feet, or 238,67 liters). Thus the British imperial and American hogsheads are almost exactly the same size.
1 hogshead = +/-  6 bushels.
2 hogsheads =  1 butt (The word comes from the Roman buttis, a large cask for wine).

__________________

once
(165, 166)
oncen
(17)
onche
(141, 145, 156, 161,
162, 166,
167, 170,
173)
onchen
(168 -171)

Ons: gewicht van 1/16 van de gewone pond of 1/12 medicinale pond, dus +/- 30 gram, bevat 8 drachmen. 

Ounce: The word ounce is from the Latin uncia, meaning a 1/12 part, because the Roman pound was divided into 12 ounces.The troy ounce, traditionally used in pharmacy and jewelry, is 1/12 of a troy pound, or about 31.1035 grams.

__________________