6. Om te maken kimmeneye tot hoenderen
To make kimmeney on fowl

[3] Om te maken kimmeneye tot hoenderen Neempt [4] comijn ende broot dat stoot alte samen ende slaget duer [5] eenen stramijn metten magheren sope. Dan suldijt [6] daer mede laten sieden tot dat dye hoenderen genoch [7] sijn. Dan neempt doren van eyeren met sofferaen on[8]twee ghebroken met wijne. dit laet seer weynich pros[9]sen oft sieden op dat lutterken binden mach


[3] To make kimmeneye of chickens. Take [4] cumin and bread; grind it together and pass it through [5] a strainer with a thin broth. Then you shall let it cook [6] together until the chickens are [cooked] [7] enough. Then take yolks of eggs with saffron beaten [8] up with wine. Let this [9] simmer or boil very little so that it may bind a little.