12. Aldus maect men oock jeleye buyten der vastenen
To make jelly outside lent period

[21] Aldus maectmen oock ieleye buyten der vastenen [22] Dan neemt men tsop van ionghe verckens vleesche [23] ende siet dat metten cruyde oock Dan neemt men clei[24]ne stucken van vercken vleessche dat te male ionck si [25] van braet verckenen of van ionghe schouwelinghen [26] ende sniden dit al cleyne in stucken gelijc oft ment ma[27]ken woude metten hoenderen metten sope alsoe cley[28]ne moet ghesneden sijn Als ment eersam wilt hebben [29] So leytmen daer in lamperasen ofdien van capunen [30] oft hoendren ende niet ghebradens en leytmen daer [31] inne dan ghesoden spise.


[21] One makes ieleye outside fasting-time thus. [22] Then one takes broth of young pigs' meat [23] and boils it also with spices. Then one takes small [24] pieces of pork that is rather young, [25] from roasting pork or from schoudelingen or roasting pigs [26] and cut this all small in pieces just as one [27] would do with chickens in broth, so small [28] as they should be cut. If you want it very good, [29] so lay therein young rabbits or thighs of capons or [30] hens and not fried, and one lays [31] boiled meats therein.