67. Loock tot cabillauwe
Loock for cod

[11] Loock tot cabillauwe [12] Neemt broot dat gheweyct is int sop vanden visch Dan [13] neemt loock ende neemt ooc vanden leueren ende stoot dat alte [14] samen dan doeghet duer eenen stramijn metten sope [15] vanden seluen vyssche ende doet daer inne sout Dan [16] rechtet in sauchieren Alsoe maect men oock loock tot [17] versschen rintvleessche ende daermen hyer visch sop [18] neemt daer salmen nemen vleessop

[11] Loock for cod. [12] Take bread that is softened in the broth of the fish. Then [13] take garlic and take also some of the liver and grind it together [14] then pass it through a sieve with the broth [15] of the same fish and add salt. Then [16] serve it in sauce dishes. One also makes loock for [17] fresh beef in this way and where one takes fish broth here, [18] there one should take meat broth.