84. Om een wijn suypen tot calfvleessche oft lamvleessche
To make a wine suypen for veal or lamb

[16] Om een wijn suypen tot calfvleessche oft lamvlees[17]sche Men sal nemen eenen deel doderen van rouwen [18] eyeren ende dye salmen met luttelle bloemen breken [19] wel ontwee ende met luttel wijns Alst aldus wel ghe[20]tempert es soe salment lynghen met wijne ende met [21] veriuyse met oock wat vanden maghersten sope na [22] dat ghijs veel hebben wilt ende latent wel sieden. Dan [23] salmen tvleesch daer inne doen ende latent mit sieden [24] maer seer weynich.

[16] To make a wine suypen for veal or lamb. [17] One shall take a number of raw [18] eggs and these one shall beat well with a little flour [19] and with a little wine. When it is thus well stirred [20] so one shall thin it with wine and with [21] verjuice, with also some of the thinnest broth, [22] according to how much you want, and let it boil well. Then one [23] shall put the meat therein and let it boil together, [24] but very little.