111. Palinck pasteyen
[Conger] eel pies

[24] Palinck pasteyen [25] Neempt palinghen ende legt dye met cleynen stucken [26] ront omme in dye randers ende op den bodem vander [27] pasteyen Hier doet in sofferaen fijn poeder veriuys/ [28] ende eest inden saysoene vanden stekelbesien soe doet[29]ter die inne

[24] [Conger] eel pies. [25] Take eels and lay them in small pieces [26] around about in the pie bottoms and on the floor of the [27] pasties. In to this put saffron, fine powder [see recipe XCIV], verjuice, [28] and if it is in the season of gooseberries so include [29] them in it.


Hoeveelheden en tips (2 porties) Quantities and hints (2 servings)