134. Om carpers inden houen te backen algeheel
To bake carp whole in the oven

[6] Om carpers inden houen te backen algeheel Neemt [7] een eerden panne ende dair legten inne Dan neemt [8] een derdendeel wijns wat edicx/ rosijn/ luttel souts ca[9]neel ende ghimbere. Hierinne suldi laten backen tot [10] dat ghenoech es Als hi ghenoech es soe legten wtere [11] pannen ende legten in een schotel

[6] To bake carp whole in the oven. Take [7] an earthen pan and lay it therein. Then take [8] a third part of wine, some vinegar, raisins, a little salt, cinnamon [9] and ginger. Herein you shall let it bake until [10] it is enough. When it is enough so lay it out of the [11] pan and lay it in a dish.


Hoeveelheden en tips (2 porties) Quantities and hints (2 servings)