144. Om te maken heylich water op den snoek
To make holy water for pike

[18] Om te maken heylich water op den snoek Appoin[19]teerten ende sietten Daerna soe legtten in een schotele [20] Dan suldy nemen een half ghelas roos waters ende [21] effen so vele veriuys ende lutterken ghimbers eenen [22] goeden deel mageleynen Neempt oock dye leuere van [23] den snoecke Dit doet dan alte samen sieden Dan doe[24]ghet doer eenen stramijn Hier suldi inne doen een half [25] vierendeel suyckers om met eender scotelen te dienen [26] Set den snoeck op een coelvier te stouen

[18] To make holy water for pike. Prepare it [19] and boil it. After that lay it in a dish. [20] Then you shall take half a glass of rose water and [21] just as much verjuice and a little ginger, a [22] goodly amount of marjoram. Take also the liver of [23] the pike. Set this to boil altogether. Then [24] pass it through a strainer. Herein you shall put half a [25] quarter [of a pound] to serve it on one dish. [26] Set the pike on a charcoal fire to stew.


Hoeveelheden en tips (2 porties) Quantities and hints (2 servings)