146. Om een calijsken te maken
To make a calijsken

[4] Om een calijsken te maken. [5] Wildi maken ghestoefde spise voer siecke lieden Soe [6] neempt een kiecken oft twee ende doen alle die beender[7]kens wte Dan stoot dat vleesken wel cleyne ende doe[8]ghet in eenen pot ende decket seer wel toe so datter geen [9] locht wt en ga Neempt een half waelpuyt edicx met [10] cleyn cruyt ende pour de duck Doet dyt al inden pot [11] ende latet wel smoren. Doet tot desen soopken een do[12]sine amandelen op dat te meer crachten hebben mach

[4] To make a calijsken. [5] If you want to make stewed dishes for ill people, so [6] take a chicken or two and take all the bones [7] out. Then grind the meat small and put [8] it in a pot and cover it very well so that no [9] air goes out. Take half a waelpuyt of vinegar with [10] cleyn cruyt [cloves and grains of paradise] and poudre de duc. Put all this in the pot [11] and let it stew well. Put in this soup a [12] dozen almonds to give it the more strength.


Hoeveelheden en tips (2 porties) Quantities and hints (2 servings)