153. Roffioelen van vleesche
Roffioelen of meat

[5 cont.] Roffioelen van vleesche [6] Neempt vercken vleesch dat te maten redelicke vet [7] es Het moet ooc versch verckens vleesch sijn. Neemt [8] dan verssce eyeren hert ghesoden Die salmen stooten [9] al ontwee mitten vleesschen in een mortier met soffe[9]raen/ caneel/ ende gheber Ende eest datmen wilt luttel ap[10]pelen in die spise Dat bactmen in randen van deeghe in [11] den houen ghelijck biuyn taerten

[5 cont.] Roffioelen of meat. [6] Take pork meat that is just fat enough. [7] It must also be fresh pork meat. Take [8] then fresh hard-boiled eggs. One shall grind them [9] all up with the meat in a mortar with saffron, [9] cinnamon, and ginger. And if one wants, a few [10] apples in the dish. One bakes this in crusts of dough in the [11] oven just like bruyn taerten [brown tarts].


Hoeveelheden en tips (2 porties) Quantities and hints (2 servings)