156. Om te maken ieleye
To make ieleye

[26] Om te maken ieleye Tot eendere ghelten wijns [27] neempt greyne/ ghimbere elcx een halue onche Folie [28] naghelen te gader eende halue onche. Noten muscaten [29] dat achste deel van eende onchen Sofferaen een vie[30]redeel vander onchen. Een waelpuyt veriuys ende [31] een luttel hoesblase dair men af maken sal den bant ge[F4v]lijck vanden anderen ieleyen

[26] To make ieleye. For a gelte [approx. 2.6 litres] of wine, [27] take grains of paradise, ginger, each half an ounce. Mace, [28] cloves together half an ounce. Nutmegs [29] the eighth part of an ounce. Saffron a [30] quarter of an ounce. A waelpuyt [pint] of verjuice and [31] a little isinglass with which one may make the binding [F4v] just like other jellies.


Hoeveelheden en tips (2 porties) Quantities and hints (2 servings)