TIJDSBEELD
Time picture

Aan de ingrediŽnten kan men merken dat het boekje bedoeld was voor de gegoede burgerij (o.a. wittebrood en Oosterse specerijen). Ook boeken waren duur en via de titel trachtte men de koper te verleiden om zijn bruiloften, banketten en andere feesten te doen lukken...

Naast gefeest werd er in die kringen veel gevast: meer dan 5 maanden per jaar, o.a. elke vrijdag en zaterdag en op die dagen waren enkel brood, vis en groenten toegelaten (meer info).

Ijskasten bestonden niet en men pekelde om de bewaartijd te verlengen. Men at alles wat er te krijgen was (o.a. leeuweriken, reigers, zwanen, pauwen, bruinvis en wilde geit) en men at er ook alles van op: poten, kop en ingewanden. Sausen waren belangrijk voor de smaak ťn voor het oog, men maakte ze in alle kleuren.

 

 

The ingredients show that the book was meant for a wealthy citizen (white bread and Eastern spices). Also books were expensive and via the title the buyer was tempted to succeed his weddings, banquets and other feasts.

Besides feasting there was fasting: more then 5 months a year, i.e. every Friday and Saturday and on those days only bread, fish and vegetables were allowed (more info).

Refrigerators did not exist and brining was used to extend the keeping time. One ate everything one could catch (i.e. larks, herons, swans, peacocks, porpoise and wild goat) and one ate everything: feet, head and intestines. Sauces were important for the taste and the eye, they were made in all kinds of colors.