Tijdslijn van Vlaanderen, Denderbelle en Wieze

Vlaanderen (*)

Denderbelle

Wieze

Bron

Gebeurtenis

R

na 1000 BC

   

MGN

Inflitratie van Kelten en Germanen in onze streken.

R

58-50 BC

   

MGN

Gaius Julius Caesar verovert Gallië. De Belgische stammen (o.a. de Menapiërs en Eburonen) worden bedwongen.

R

313

   

MGN

Keizer Constantinus (Constantijn de Grote) stopt de Christenvervolging. Het Christendom verspreidt zich in onze streken.

R

427

   

MGN

De Franken steken de Rijn over en vestigen zich in het gebied rond Tongeren.

R

476

   

MGN

Laatste keizer van Rome (Romulus Augustulus) wordt afgezet door Odoaker (Germaan). Einde van het West-Romeinse rijk.

M

476

   

MGN

Chlodio, eerste Frankische koning (+477).

M

481-511

   

MGN

Clovis of Chlodovech. Hij bekeert zich tot het christendom in 506.
Noot: Clovis = Chlodowech = Hlodivicus (lat.), later Lodewijk (naam van 18 Franse koningen).

M

600-700

   

MGN

Frankische missionarissen in onze streken o.a. Eligius en Amandus.

M

629/639

   

HL-LV

Stichting van de Sint-Pietersabdij (629) en de Sint-Baafsabdij (639) te Gent.

M

751

   

MGN

Pepijn de Korte: eerste Karolingische vorst.

M

793

   

HL-LV

Eerste Noormanneninvallen in de Karolingische tijd.

M

768-814

   

MGN

Karel de Grote. Kroning (800), bezoek KDG aan Gent (811)

M

836-891

     

Invallen van de Noormannen (meestal Denen) in onze streken. De laatste aanvallen gebeuren in 1007.

M

843

     

Verdrag van Verdun. Het rijk van Karel de Grote wordt in 3 verdeeld.

M

864-879

     

Graaf Boudewijn I van Vlaanderen (met de ijzeren arm): 1e graaf en stamvader van de Vlaamse Graven. Zie Vlaamse graven. Hij verslaat de Noormannen in 864.

M

 

868

 

Eerste vermelding van Denderbelle "Villa Baliolis" in het Polypticom van de abdij van Lobbes

M

911

     

De Noormannen bekomen Normandië.

M

879-918

     

Graaf Boudewijn II (de kale) van Vlaanderen, stichter van het graafschap Vlaanderen (883).

M

918-958

     

Graaf Arnulf I (de Kale) van Vlaanderen zv Boudewijn I

M

978-981

   

HL-LV

Relieken van de heilige Gudilae van Moorsel overgebracht naar Brussel

M

1096-1099

     

Eerste kruistocht

M

   

1108

GW

In oorkonde 'Winsia'. Later: Winze, Wiense, Winse, Wise, Wooyze, Wiese en Wieze

M

1119-1127

   

MGN

Karel de Goede, graaf van Vlaanderen

M

 

1176

 

Oudst gekende charter van Denderbelle spreekt over: "Walter I schenkt een derde deel van zijn erfgoed van Belle aan de abdij van Affligem".

M

1194-1205

 

MGN

Graaf Boudewijn IX van Vlaanderen.

M

 

1232

   

Eerste vermelding van een pastoor en kerk van Denderbelle

M

1302

   

ALG

11 juli 1302Guldensporenslag bij Kortrijk.

M

1302

   

LD

Bernard Van den Abbeele neemt deel aan de Guldensporenslag.

M

   

1350

GW

Vermelding van "het Neerhof", als het nederhof neffens den Bruel. In de Middeleeuwen eigendom van de Heren van Wieze.

M

1365

   

DVS

Heinric van den Abeele, ruddere, leenhouder van het leen te Billioen (Waasland, Vlaanderen).

B

1384-1482

     

Bourgondische periode:Philips de Stoute, Philips de Goede, Karel de Stoute ea

B

1425

     

Oprichting van eerste universiteit in de Nederlanden te Leuven.

H

1482-1556

     

Habsburgse periode

S

1556-1714

     

Spaanse periode

S

1566

     

Hertog van Alva wordt landvoogd van de Nederlanden.

S

1566

     

Begin van de beeldenstorm

S

1568

     

Pieter Breughel voltooid zijn schilderij "boerenbruiloft"

S

 

1574

   

Denderbelle telt 250 inwoners

S

 

1610

   

Denderbelle telt 170 inwoners. Ten gevolge van pest en vele oorlogen daalt het aantal inwoners tot een dieptepunt.

S

1618-1621

     

Pestepidemie in onze streken

S

 

1625

   

Eerste vermelding van onderwijs in Denderbelle. Dhr. Jan Lemmens (geboren te Zele) fungeert als koster én als schoolmeester op de gemeente.

S

 

1670

   

Denderbelle telt 556 inwoners

   

1671

 

B

Stichting van de "confrerie van Sint Merten."

S

 

1673

   

Gillis Beeckman bewoont het Hof te Meis (Motteken)

O

1714-1794

     

Oostenrijkse periode

O

 

1765

   

Denderbelle telt 658 inwoners

F

1794-1815

     

Franse periode

F

1795

1795

   

Op 1-10-1795 worden onze streken ingelijfd bij de Franse republiek (= 9 vendémiaire 4). Het eeuwenoud samengaan van Denderbelle en Sint-Gillis-Zwijveke wordt verbroken.

F

 

1798

   

Begin van de Boerenkrijg

F

 

1799

   

Denderbelle telt 795 inwoners

N

1815-1830

     

Nederlandse periode

N

1815

     

Slag bij Waterloo: Napoleon definitief verslagen.

N

 

1825

   

Familie Van Roy (afkomstig van Wieze) bewoont het hof te Meis. Charles Jozef was eerste brouwer en landbouwer op het Motteken.

B

1830 ev

     

Belgische periode

B

1835

     

Opening van eerste spoorweg op het Europese vasteland tussen Brussel en Mechelen.

B

 

1850

   

Denderbelle telt 1146 inwoners

B

 

1868

   

Stichting van Koninklijke Fanfare "De Jonge Denderlingen"

B

 

1902

   

Bouw van het gemeentehuis van Denderbelle

B

 

1910

   

Denderbelle telt 1709 inwoners

B

 

1976

   

Denderbelle telt 2135 inwoners

B

 

1977

1977

 

Fusie van Denderbelle en Wieze met Lebbeke

B

   

1981

GW

"Het Neerhof" - beschermd monument

           

 

 

Kleurcodes:

R

Romeinse tijd

M

Middeleeuwen

B

Bourgondische periode

H

Habsburgse periode

S

Spaanse periode

O

Oostenrijkse periode

F

Franse periode

N

Nederlandse periode

B

Belgische periode

Bronnen:

(*) Vlaanderen = overstroomd land(gebied)

ALG Algemene geschiedenis van Vlaanderen en België

MGN Middeleeuwse Geschiedenis der Nederlanden door Dr. H.P.H. Jansen (1974)

HL-LV Heemkring Lebbeke - Luc Vermeiren (2012)

LD Website L. Deprost:

GNLE Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie

KB Verschillende uitgaven van "Comité Belle 2000"

BDP Broeckaert en De Potter ………

B Bovin……..

RVB Repertoria van pastoor Verberckmoes van verschillende gemeenten in de Denderstreek en Brabant.

DVS De Vlaamse Stam

GW De Geschiedenis van Wieze (uitg. Oudheidkundige kring HH Salvator Wieze)


Terug naar homepage

© Willy Van den Abbeele