______________________________________________________________________________

Voorstelling

De Pacificatielezingen vzw organiseert in Vlaanderen en Nederland prestigieuze lezingen die de rijke erfenis van de Pacificatie van Gent in het Nederlands cultuurgebied levend houden. De Pacificatielezingen belichten de waarden van de Pacificatie van Gent in hun hedendaagse maatschappelijke context. 

Op zaterdag 12 november 2011 heeft om 15.00u in Grote Kerk van Breda de 28ste Pacificatielezing plaats. Gastspreker is dr. prof. em. Ludo Abicht. Hij brengt de lezing "Een maatschappelijke Bermudadriehoek: universalisme - diversiteit - vermenging". De lezing wordt muzikaal opgeluisterd door Jelena Bazova op orgel
en Ruud van der Laar op trompet. I
nschrijven kan via info@pacificatielezingen.org

De Pacificatielezingen vzw brengt u met de bus naar Breda! De bus vertrekt om
12.30 uur op het Kramersplein te Gent. De bus is terug in Gent rond 20.00 uur. De plaatsen zijn beperkt. U kan inschrijven via e-mail: info@pacificatielezingen.
org
of op tel. 0476 77 87 25. De rit kost 10 Euro per persoon. Gelieve zo snel mogelijk na uw inschrijven de verschuldigde som te betalen op het Ibannummer BE67 4427 0249 9187 - Bic KREDBEBB. Enkel een beantwoord telefoontje of een schriftelijke bevestiging kan als inschrijving gelden.

De integratie van de Nederlandse cultuurgemeenschap in een Europees perspectief, godsdienstige verdraagzaamheid, basisdemocratie, samenwerking tussen autonome regio's, het besef dat wapens geen duurzame oplossingen opleveren, compromisbereidheid, de wisselwerking tussen economie en politiek, de rol van de Lage Landen in de wereldgeschiedenis, de zoektocht naar een evenwicht tussen eigenheid en verscheidenheid, zijn maar even zovele voorbeelden van de rijkdom waarvoor de Pacificatiegedachte staat.

De voorbije jaren hebben sprekers als Hella Haasse, Jan Hoet, Geert van Istendael, Jerôme Heldring, Eric Suy, Derk-Jan Eppink, Gerard Mortier, Jozef Deleu, Michaël Zeeman, Rik Torfs, Paul Schnabel, Mia Doornaert, Johan Decavele en Marita Mathijsen de geest van het verdrag van 1576 vertaald naar de hedendaagse tijd. Zij hebben van de lezing een jaarlijkse ontmoeting gemaakt van gedachten over het verleden en de toekomst van Vlaanderen en Nederland in Europa.

In 2008 ontving De Pacificatielezingen vzw naar aanleiding van de 25ste Pacificatielezing de ANV Visser-Neerlandiaprijs.

Lieven Decaluwe
voorzitter@pacificatielezingen.org