Bibliografie


BAERT (K.), e.a., Carnaval. Folklore en Geschiedenis., Aalst, Stedelijk Museum Oud-Hospitaal, 1991.

BAKTHINE (M.), L' oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance., Paris, Gallimard, 1970.

BAUSINGER (H.), '"Ein Abwerfen der grossen Last…" Gedanken zur städtischen Festkultur.', in: P. Hugger (Hrsg), Stadt und Fest., Stuttgart, s.d., pp. 251-267.

BEELAERT (W.), Vijf eeuwen vastenavond in de carnavalstad Aalst, 1432-1940., Onuitg. Lic. Verh., R.U. Gent, 1999.

BEELAERT (W.), 'Herkomst en voorkomen van vastenavond in Aalst tot 1795'., in: Het Land van Aalst, 52, 2000, pp. 36-80.

BEELAERT (W.), 'Vastenavond in het politieke kluwen van het negentiende-eeuwse Aalst'., in: Het Land van Aalst, 52, 2000, pp. 85-133.

BEELAERT (W.), 'Straatcarnaval in het negentiende-eeuwse Aalst: de andere kant van de carnavalmedaille'., in: Oost-Vlaamse Zanten., 75, 3, 2000, pp. 310-321.

BEELAERT (W.), 'Het moderne carnaval (1900-1940)'., in: Het Land van Aalst, 53, 2001, pp. 3-42.

BEELAERT (W.), 'Carnaval' in: Waar is de Tijd/1000 jaar Aalst, Zwolle, Waanders Uitgevers i.s.m. de Stad Aalst, 2005, pp. 105-128.

BEELAERT (W.), 'Vastenavond wordt carnaval: Aalst drie dagen ondersteboven', in: Ons Heem, 60, 4, 2007, pp. 61-76.

BEELAERT (W.), Aalst Carnival World Heritage, Zwolle, Uitgeverij Waanders b.v., 2010.

BLOCKMANS (W.) (red.), De Europese Volkskultuur., Hilversum, HD Uitgevers, 1993.

BOEL (B.), 'Een conflikt tussen de Kommandant van de Aalsterse ‘Garde Civiek’ en enkele karnavalvierders...80 jaar geleden'., in: Het Land van Aalst., 6, 1954, pp. 320-332.

BOULTON (S.) en CATLING (C.), Venetië en Veneto., Houten, Van Reemst Uitgeverij, 1996.

BRAEKMAN (W.L.), Spel en kwel in vroeger tijd: Verkenningen van charivari, exorcisme, toverij, spot en spel in Vlaanderen., Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1992.

BRESSELEERS (M.), Carnaval en Beschaving. Sociale verhoudingen in een veranderende stad. Gent, 1820-1914, Onuitg. Lic. Verh., R.U. Gent, 1999.

BROSSOLLET (B.) (red.), ‘Het revolutionaire feest.’, in: Geschiedenis van de wereld., Parijs, Larousse, 1998, pp. 1708-1709.

BROSSOLLET (B.) (red.), ‘Het einde van de Italiaanse Glorie.’, in: Geschiedenis van de wereld., Parijs, Larousse, 1998, pp. 1634-1637.

BURKE (P.), Popular culture in early modern Europe., London, Temple Smith, 1978.

BUYS (R.), Kroniek over een Aalsterse Carnavalgroep ‘De Sloebers’ 1952-1967., Aalst, s.n., s.d.

CASSIMAN (A.), 'Geschiedenis der stad Deinze.', in: Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze., 20, 1953-1954, p. 79.

CELIS (G.), Volkskundige kalender van het Vlaamsche Land., Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1990.

CHALULEAU et ELUARD, Le Carnaval de Limoux, Limoux, Atelier de Gué, 1997.

CHAMBERS (E.K.), The medieval stage., Oxford, s.n., 1903, 2 vol.

CHAPPAZ-WIRTNER (S.), 'Les adolescents à carnaval, sauveurs de l' utopie festive'., in: Schweizerisches Archiv für Volkskunde, Basel, 84, 1988, pp. 233-243.

CLAES (F.), 'Goed Nederlands. Vastenavond, carnaval en blauwe maandag'., in: Nederlands van nu, 23, 1983, pp. 16-17.

CLEMENT (M), Histoire des fëtes civiles et religieuses. Usages anciens et modernes de la Flandre et d' un grand nombre de villes de France., Avesnes, s.n., 1845, pp. 369-372.

CLEMENT (R.) en DE SCHAUWERS (A.), ‘Carnaval in Halle van 1900 tot nu.’, in: Verhandelingen van de Koninklijke Geschiedkundige en Oudheidkundige Kring Halle., 23, 1986, pp. 1-72.

COIGNEAU (D.) e.a., Overzicht van de Nederlandse Letterkunde. Deel 1., Gent, Academia Press, 1995.

D'AYALA (P.G.) et BOITEUX (M.), Carnavals et mascarades., Paris, Bordas, 1988.

DANCKERT (W.), Unehrliche Leute. Die verfenten Berufe., Bern, USW, 1963.

DAVIS (N.Z.), 'The reasons of misrule: youth groups and charivaris in sixteenth-century France'., in: Past and present., 50, 1971, pp. 41-75.

DENECKERE (G.), Carnaval en Communitas. Reflecties over de athenticiteit, onderdrukking en herleving van een volkse feesttraditie., in: Oost-Vlaamse Zanten, 75, 3, 2000, pp. 240-244.

DE COUSSEMAKER (E.), 'La fête des innocents à l'abbaye de Watten au XIIIe siècle.', in: Bulletin du Comité Flamand de France., 2, 1860-1862, pp. 71-72.

DE LA GRANGE (A.), ‘A propos de l’ évêque des fous à Tournai.’, in: Bulletin de la Société historique et littéraire de Tournai., 22, 1889, pp. 268-271.

DELMELLE (J.), Levende folklore in België., Brussel, Rossel Uitgeverij, 1974.

DE MOOIJ (C.) red., Vastenavond-Carnaval. Feesten van de omgekeerde wereld., ’s Hertogenbosch/Zwolle, Noordbrabants Museum/Waanders, 1992.

DE PAEPE (P.), Herinneringen, volkstypen en vaartkapoenen. Mensen en dingen uit het Aalst van 1905., Aalst, eigen beheer, 1987.

DE POTTER (F.), 'Schets eener geschiedenis van de gemeentefeesten in Vlaanderen.', in: Annales de la Société royale de Beaux-Arts et de Littérature de Gand., 12, 1869-1872, pp. 44-188.

DE POTTER (F.) en J. BROECKAERT (J.), Geschiedenis der Stad Aalst, voorafgegaan van een historischeschets van 't voormalig land van Aalst., Gent, C. Annoot-Braeckman, 1873, 4 Delen.

DEVISCH (R.), 'Carnaval als algemeen menselijk verschijnsel. Een semantisch antropologische benadering.', in: Volkskunde., 79, 1978, nr. 1, pp. 4-18.

DE VLAMINCK (A.L.), Jaarboeken der aloude kamer van rhetorika Het Roosjen te Thielt., Gent, s.n., 1862.

DE VLAMINCK (A.L.), 'Jaarboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer.', in: Vaderlandsch Museum., 5, 1863, pp. 1-245.

DE VLAMINCK (A.), 'Les anciennes chambres de rhétorique de Termonde'. in: Gedenkschriften van de oudheidkundige kring van Dendermonde, 2de reeks., 8, 1900, p. 61-125.

D'HONDT (V.), Geschiedenis van het toneel te Aalst en bijzonderlijk van de Koninklijke Rederijkkamer de Catharinisten onder kenspreuk 'aMor VinCIt'., Aalst, Van Schuylenbergh-Luca, 1908.

FABRE, Carnaval ou la fête à l' envers., Paris, Gallimard, Evreux, 1992.

FRANSEN (T.) en GOMMANS (G.), Alaaf. Carnaval in Nederland & België., s.l., Spectrum, 1984, 176 p.

FRERE (J.) en FRERE (M.), 'Over het vermommen.', in: Limburg., 33, 1954, pp. 236-237.

FRIEB-REIMANN (H.), Fastnacht in Rheinessen. Die Diffusion der Mainzer Fastnacht von der mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart., Mainz, Johannes-Gutenberg-Universität zu Mainz, 1978.

GARIN (A.), Binche, cité impériale, son histoire, son folklore, ses richesses et ses traditions., Charleroi, Imprimerie provenciale du Hainaut., 1998.

GAVEL (J.), ‘Karnaval ontmaskerd t’, in: De Rode Vaan., 65, 1986, nr. 6, pp. 15-21.

GHYSENS (J.) en BAERT (K.), Aalst Carnaval., Tielt, Veys, 1975.

GHYSENS (J.), Herbergen en verenigingen. Aalst 1880-1900., Aalst, Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis, 1988.

GLOTZ (S.), 'Carnaval et légendes explicatives.', in: Volkskunde., 79, 1978, nr. 1, pp. 19-29.

GLOTZ (S.), 'Le carnaval vu par un folkloriste.', in: Volkskunde., 79, 1978, nr. 1, pp. 30-43.

GRINBERG (M.), 'Carnaval et société urbaine XIVe - XVIe siècles: le royaume dans la ville.', in: Ethnologie française., 4, 1974, pp. 215-244.

JONCKBLOET (W.J.A.), Geschiedenis der middennederlandsche dichtkunst., Amsterdam, s.n., 1951-1855, 3 dln.

JÜTTE (R.), ‘Poor relief and social discipline in sixteenth-century Europe.’, in: European Studies Review., 11, 1981, pp. 29-30.

KLERSCH (J.), Die Kölnische Fastnacht von ihren Anfängen bis zur Gegenwart., Köln, s.n., 1961.

LAUVRIJS (B.), Carnaval. Een beknopt en globaal overzicht., Diest, s.n., 1996.

LEFEBVRE (J.), Les fols et la folie. Etude sur les genres du comique et de la création littéraire en Allemagne pendant la Renaissance., Paris, s.n., 1968.

LEFEBVRE (L.), L' Evèque des fous et la fëte des Innocents à Lille du XIVe au XVIe siècle., Lille, s.n., 1902.

LE ROY LADURIE, Het carnaval van Romans. Van Maria-Lichtmis tot Aswoensdag, 1579-1580., Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1985.

LOUIES (J.), De geschiedenis van de Kat en de Gele Limonade., Aalst, De vrije meningsuiting, 1992.

MARIEN (A.), 'Het Antwerpse carnavalleven in de periode 1890-1921 of de uitvaart van een haverloze prins carnaval.', in: Oost-Vlaamse Zanten., 75, 3, 2000, pp. 284-309.

MARINUS (A.), Le folklore belge., Bruxelles, Les Editions Historiques, s.d., 3 vol.

MARQUARD (O.), 'Kleine Philosophie des Festes.', in: U. Schultz (Hrsg.), Das Fest. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart., München, 1988, pp. 414-420.

MEURANT (R.), ‘Vastenavond te Aalst een halve eeuw geleden.’, in: Het Land van Aalst., 2, 1950, nr. 4, p. 146.

MEURANT (R.), ‘Karnaval of vastenavond’, in: Vies Oilsjt., 1, 1976-1977, nr. 4, pp. 7-8.

MONTAGNON (D.), Venetië., Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1997.

MOSSELANUS, Renaissance student life. The paedologia of Renaissance student life. (Translation from the latin by R.F. Seybelt)., s.l., Urbana, 1927.

PLEIJ (H.), 'Volksfeesten toneel in de middeleeuwen. I. De zot draait de rollen om.', in: Spektator 5, 1975-'76, pp. 108-127.

PLEIJ (H.), Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen., Amsterdam, Meulenhoff, 1979.

PLEIJ (H.), 'Van Vastelavond tot Carnaval.', in: Vastenavond-Carnaval. Feesten van de omgekeerde wereld., ’s Hertogenbosch/Zwolle, Noordbrabants Museum / Waanders, 1993, pp. 10-45.

PLEIJ (H.), Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven., Amsterdam, Prometheus, 1997.

PLEIJ (H.), De sneeuwpoppen van 1511. Stadscultuur in de Late Middeleeuwen., Amsterdam, Prometheus, 1998.

DE BOER (E.P.), Karnaval., Utrecht-Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, 1967.

REY-FLAUD (H.), Le charivari. Les rituels fondamentaux de la sexualité., Paris, s.n., 1985.

ROECK (A.) e.a., Carnaval in Vlaanderen., in: Volkskunde., 90, 1989, pp. 281-330.

ROELANDTS (O.), Avanti., Gent, s.n., 1931.

ROSENFELD (H.), 'Die Entwicklung der Ständesatire im Mittelalter.', in: Zeitschrift für deutsche Philologie., 71, 1952, pp. 196-207.

SCHOOLMEESTERS, 'L'Episcopus puerorum.', in: Leodium., 10, 1911, p. 13-19.

SERMON (A.), 'Bloei en snoei van het Gentse carnaval.', in: Oost-Vlaamse Zanten., 75, 3, 2000, pp. 245-284.

SERMON (A.), Carnaval. Geschiedenis van het volkse carnaval van keizer Karel tot Eedje Anseele., Gent, Stichting Mens en Kultuur, 2001.

SIDRO (A.), Le Carnaval de Nice et ses fous., Nice, Editions, 1979.

STALPAERT (H.), Van Vastenavond tot Pasen. Oudvlaamse Volksgebruiken, Historie en Folklore., Heule, UGA, 1960.

STUMPFL (R.), Kultspiele den Germanen als Ursprung des mittelalterlichen Dramas., Berlin, s.n., 1936.

TOP (S.), 'Feesten als cultureel erfgoed', in: Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven., 99, 1998, nr. 1, pp. 40-47.

TOP (S.), 'Vraagtekens rond het actuele carnaval.', in: Tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen., Volkskultuur., 3, nr. 1, 1986, pp. 14-19.

TUMMERS (P.L.M.), 'Carnaval en carrus navalis.', in: Neerlands volksleven., 21, 1971, nr.3, pp. 10-27.

VAN BOCKSTAELE (G.) e.a., Krakelingen en Tonnekensbrand. Een eeuwenoud verhaal., Geraardsbergen, Stadsbestuur Geraardsbergen, 1994.

VAN DE LAAR (R.H.A.) e.a., De Oeteldonksche Club 99 jaar. Jubileumboek b.g.v. het 99-jarig bestaan van de Oeteldonksche Club van 1882, 's-Hertogenbosch, 1981.

VAN DE LAAR (R.H.A.), 'Historie van het Oeteldonks carnaval', in: Als de dag van gisteren Den Bosch., 1992, 4, s.p.

VAN DEN ABEELE (A.), Geschiedenis der stad Deinze., Brussel, Uitgeverij Kultuur en Beschaving., 1975.

VAN DER HARST (L.J.A.), 'Het koningspel bij de Romeinen.', in: Historia., 9, 1943, pp. 214-215.

VAN DER HEYDEN (A.), 'Aalst viert Karnaval. Een woord nopens de oorsprong, beteekenis en ontwikkeling der karnavalfeesten, gevolgd door een bijzondere bijdrage betreffende de karnavalfeesten te Aalst.', in: Officieel Programma 1945, Stad Aalst, De Aankondigers, 1946, pp. 5-29.

VAN DER HEYDEN (A.) en VINCK (S.), De 60 stoeten van Aalst., Aalst, DAK v.z.w., 1988.

VAN DER HEYDEN (A.) en VINCK (S.), Aalsters Karnavalboek 1991-1995., Aalst, Documentatiecentrum "Aalst Karnaval", 1995.

VAN DER HEYDEN (A.), VINCK (S.) en VINCK (S), Aalsters Karnavalboek 1996-2000., Aalst, Documentatiecentrum "Aalst Karnaval", 2000.

VAN DER HULST (J.), 'Bijdrage tot de geschiedenis van Karnaval te Aalst.', in: Land van Aalst., 21, 1969, nr. 6, p. 284.

VAN DER LINDEN (R.), ‘Aalsters carnaval en volkskunde’, in: Open Deur., 10, 1978, pp. 10-11.

VAN DUINKERKEN (A.), Verdediging van carnaval., Utrecht, De Gemeenschap, 1928.

VAN GILST (A.P.), Vastelavond en Carnaval. De geschiedenis van een volksfeest., Veenendal, Midgaard, 1974.

VAN HESE (H.), De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde vroeger en nu., Gent, Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen., 1962.

VAN EEGHEM (W.), 'Rhetores Bruxellensis (16e eeuw).' in: Revue belge de philologie et d'histoire., 15, 1936, pp. 47-78.

VANGASSEN (H.), 'Esbattemente ende Genoechte te Geraardsbergen. XVe eeuw.' in: Het Land van Aalst., 11, 1959, pp. 18-35.

VAN HOUTEN en WEESP, 'Vastenavond/Carnavals-nummer', Ons Eigen Tijdschrift, 2, 1924, pp. 97-128.

VAN UYTVEN (R.), 'Volksvermaak en feestvieren in de steden', in: Spiegel Historiaal., 18, 1983, nr. 11, pp. 551-561.

VERSTAPPEN (J.), Carnaval in België., Brugge, Orion, 1978.

VERVLIMMEREN (G.), ‘Le carnaval à travers les temps.’, in: Sphinx., 15, 1960, nr. 1., pp. 25-28.

VIAENE (A.), 'Watertornooien op Vlaamse rivieren.', in: Biekorf, 77, 1977, pp. 5-12.

WAUTERS (F.), Aalst met de grimlach., Aalst, Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid., s.d.

WEBER-KELLERMANN (I.), Saure Wochen - Frohe Feste. Fest und Alltag in der Sprache der Bräuche., München, s.n., 1985.

WELSFORD (E.), The fool. His social and literacy history., London, s.n., 1968.

WIJERS (C.), 'Tradities in verandering. De betekenis van het verleden in het hedendaagse Nederlands Limburgse carnaval van prinsen en dansmarietjes.', in: Oost-Vlaamse Zanten., 75, 3, 2000, pp. 322-339.

 
 


Uiteraard is het laatste woord over de geschiedenis en evolutie van vastenavond en carnaval met deze studie nog lang niet geschreven.

'Vijf eeuwen vastenavond in de carnavalstad Aalst' wil een basis zijn voor nieuw onderzoek en nieuwe initiatieven. Als hulp hierbij staat hieronder de bibliografie van de geschiedenis en evolutie van vastenavond en carnaval in Aalst, Vlaanderen en Europa.

Ken jij nieuwe publicaties of beschik je over titels die in deze lijst ontbreken? Laat het weten via bibliografie@vastenavond.be en de lijst wordt zo snel mogelijk bijgewerkt.