Geschiedenis

volkskundige begrippen

vastenavond

vastenavond tot 1795

vastenavond wordt carnaval
- Aalst blijft trouw
- de carnavalstoet van 1851
- de
opmars van carnaval
- maskeraden en compagnies
- de voil jeanet
- de eerste carnavalsgroepen
- een nieuw soort carnaval
- de winterfoor
- de carnavalstoet van 1913

carnaval na WOI

carnaval na WOII

Aalst Carnaval vandaag


Vastenavond wordt carnaval

De eerste carnavalsgroepen

Nog voor WO I ontstonden in Aalst de eerste echte carnavalgroepen. Zij legden zich toe op een bepaald thema, vervaardigden daarvoor bepaalde kostuums en namen deel aan verschillende carnavalstoeten in het land. De oudste Aalsterse carnavalgroep is De Rogghékes, later De Vereenigde Bulten.

Polydoor, Polydora en Polydorken in 1889

Vermoedelijk op het einde van de negentiende eeuw ontstonden De Rogghékes rond de liberale familie Rogghé, drijvende krachten achter de muziekmaatschappij Les Vrais Amis Constants of De Oude Garde. Voor de liberale cavalcade van 1889 maakten Hippoliet Rogghé, eigenaar van de A la Boîte de Carton in de Zonnestraat en zijn zonen Oscar, Adolf en Kamiel een Ros Beiaard en drie reuzen: Polydoor, Polydora en Polydorken.

De afbeelding dateert van ca. 1900. Op de achtergrond
staat de oude Vismarkt op de Werf.

Dit was een parodie op de Londense Lord Mayor, Polydoor De Keyzer, die Dendermondse roots had en die dat jaar in Dendermonde plechtig was ontvangen.

De Rogghékes in 1900

De eerste naam van de carnavalsgroep rond de familie Rogghé was 'De Rogghékes'. De leden droegen statige kledij: een kostuum voor de heren, een avondjurk voor de dames. Later werden de Rogghékes 'De Vereenigde Bulten'.

De Vereenigde Bulten in 1912

De Vereenigde Bulten werd de groep al snel een begrip in verschillende Vlaamse en Waalse carnavalsteden. In 1912 telden De Vereenigde Bulten minstens zestig leden, waaronder heel wat vrouwen en kinderen. De groep droeg opvallende karikaturale pierrotkostuums waarbij vooral de buik en boezem geaccentueerd werden, vandaar de naam. De groep beschikte over een trommel en trompetterskorps en werd vergezeld door twee reuzen.

De Vereenigde Bulten hadden ook andere kostuums. In 1909 namen ze deel aan de cavalcade van Schaarbeek als Les Nègres Alliés. In 1913 kaapten ze als Vrije Bulten de eerste prijs weg in de carnavalstoet van Namur.


De Rogghékes, ca. 1900.