Geschiedenis

volkskundige begrippen

vastenavond

vastenavond tot 1795

vastenavond wordt carnaval

carnaval na WOI

carnaval na WOII

Aalst Carnaval vandaag


Aalst Carnaval vandaag

Sinds de jaren zestig is carnaval in Aalst een uniek volksfeest. Verenigd in tientallen organisaties en verenigingen bereiden duizenden vrijwilligers maandenlang de festiviteiten voor.

Programma

Op Driekoningen start officieel het carnavalseizoen. De kandidaten voor de felbegeerde titel van Prins Carnaval worden op die dag aan het publiek voorgesteld, waarna de campagne voor de verkiezing in alle hevigheid begint en de stad wekenlang in haar ban houdt. De prinsenverkiezing zelf is telkens een groots spektakel met dans en muziek. De winnaar wordt een jaar lang ambassadeur van de stad.

Met een spottende carnavalsraadszitting wordt het carnavalsweekend geopend. Politici en bekende Aalstenaars worden op een carnavaleske manier in hun hemd gezet.

Op carnavalszondag trekt de parade van officiële carnavalsvereningen, losse groepen en individuele carnavalisten door de stad. Tienduizenden toeschouwers beleven er het hoogtepunt van de Aalsterse creativiteit.

De groepen besteden meer aandacht aan de keuze van hun thema dat in verschillende elementen wordt uitgewerkt: een lied, een kleurrijk kostuum en een praalwagen. Soms wordt er rond dit thema zelfs een heuse affichecampagne gevoerd, een webstek gebouwd, etc. De thema's evolueren van typisch Aalsterse gebeurtenissen naar voorvallen uit de nationale en internationale actualiteit. Toch blijft het Aalsters karakter van de stoet bewaard. De wagenbouwers hebben een karikaturale stijl ontwikkeld die eigen is aan de Aalsterse stoet.

Daarnaast zijn er de vele losse groepen en individuele carnavalisten die op een spitante manier de spot drijven met lokale politici en aandacht besteden aan allerlei aspecten uit het alledaagse leven in de ajuinenstad. Herhaaldelijke pogingen om ze uit de stoet te weren mislukten. Elk jaar, op de voorlaatste donderdag voor carnaval, komen ruim tweehonderd losse groepen bijeen. Met spitsvondige sketches worden de volgens hen ware oorzaken van de te lange stoet gehekeld en duidelijk gemaakt dat ze op hun verworven rechten blijven staan. De losse groepen worden gedoogd omdat ze dode momenten en lege plekken in de cavalcade opvullen en een eigen cachet geven aan de stoet. Zij zijn het peper en zout van de stoet.

Op maandag bedwingen de Gilles de wintergeesten tijdens hun traditionele bezemdans op de Grote Markt, waarna duizenden de gouden ajuin proberen te bemachtigen tijdens de ajuinworp. In de namiddag trekt de stoet een tweede maal door de straten. 's Avonds valt het verdict van de jury en wordt bekendgemaakt welke groepen met de prijzen gaan lopen. De dag eindigt in een nieuwe carnavalsnacht op en rond de Grote Markt, die is omgetoverd tot een pompierdiscotheek.

Gedurende de drie carnavalsnachten verandert het stadscentrum in een bont straatfestival. Vanop oude brandweerwagens op de Grote Markt, waar duizenden carnavalisten verzamelen, dreunt de typische Aalsterse carnavalsmuziek de nacht in.

Dinsdag is de dag van de voil jeanet. Jong en oudtrekken door de stad tijdens de voil jeanettenstoet. 's Avonds wordt de carnavalspop verbrand en zitten de festiviteiten er op.

Dit jaarlijkse feest maakt van Aalst de carnavalstad bij uitstek.


Meer info:
www.aalst.be/carnaval