Info


De webstek vastenavond.be werd gebouwd op basis van de licentiaatsthesis "Vijf eeuwen Vastenavond in de Carnavalstad Aalst, 1432-1940", waarmee Wim Beelaert in september 1999 aan de Universiteit Gent de graad van licentiaat in de geschiedenis behaalde.

Deze verhandeling kan u consulteren in het Stadsarchief van Aalst, in de Openbare Bibliotheek van Haaltert, in de bibliotheek van de Heemkring van Haaltert en in de Bibliotheek van de Universiteit Gent.

Bibliografie van Wim Beelaert met betrekking tot dit onderwerp:

BEELAERT (W.), Vijf eeuwen vastenavond in de carnavalstad Aalst, 1432-1940., Onuitg. Lic. Verh., R.U. Gent, 1999.
BEELAERT (W.), 'Herkomst en voorkomen van vastenavond in Aalst tot 1795'., in: Het Land van Aalst, 52, 2000, pp. 36-80.
BEELAERT (W.), 'Vastenavond in het politieke kluwen van het negentiende-eeuwse Aalst'., in: Het Land van Aalst, 52, 2000, pp. 85-133.
BEELAERT (W.), 'Straatcarnaval in het negentiende-eeuwse Aalst: de andere kant van de carnavalmedaille'., in: Oost-Vlaamse Zanten., 75, 3, 2000, pp. 310-321.
BEELAERT (W.), 'Het moderne carnaval (1900-1940)'., in: Het Land van Aalst, 53, 2001, pp. 3-42.
BEELAERT (W.), 'Carnaval' in: Waar is de Tijd/1000 jaar Aalst, Zwolle, Waanders Uitgevers i.s.m. de Stad Aalst, 2005, pp. 105-128.
BEELAERT (W.), 'Vastenavond wordt carnaval: Aalst drie dagen ondersteboven', in: Ons Heem, 60, 4, 2007, pp. 61-76.
BEELAERT (W.), Aalst Carnival World Heritage, Zwolle, Uitgeverij Waanders b.v., 2010.

Deze webstek, sinds februari 2000 online, werd in 2004 en in 2007 volledig vernieuwd. Wenst u informatie van de webstek te gebruiken, dan kan dat mits uitdrukkelijke bronvermelding en na kennisgeving aan de auteur.

Elke informatie die deze webstek nog beter kan maken is welkom op het adres wim.beelaert@telenet.be

 

 

 

 
Aalst Carnaval is door UNESCO opgenomen op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

Meer over het erfgoedbeleid rond Aalst Carnaval verneem je op de webstek van de Aalsterse erfgoedcel:

www.madeinaalst.be