Op zondag 9 maart 1851, Groot Vastenavond, trok in Aalst de eerste carnavalsstoet door de straten.

Voor het eerst sinds de zeventiende eeuw werd in de stad op de openbare weg een vastenavondactiviteit bewust georganiseerd. De organisatie van de optocht was in handen van de pas opgerichte ‘Maetschappy voor de verlustigingen van den vastenavond’, een middenstandsorganisatie. Van een jaarlijkse stoet was er in het negentiende-eeuwse Aalst, door het gebrek aan continuïteit onder de organisatoren, nog lang geen sprake. Toch deden voor 1923 minstens achttien cavalcades hun ronde.

Op zondag 11 februari 1923, Vastenavondzondag, trok de eerste officiële cavalcade door Aalst.

De stoet werd georganiseerd door de 'Stedelijke Feestcommissie der Stad Aalst'. De kern van de commissie werd gevormd door de feestafdeling van de Middenstandsbond. Drieëntwintig Aalsterse groepen reden door de stad. Het initiatief was meteen een groot succes. Het comité sprak dan ook de wens uit: "dat de Kavalkade zou bestendigd worden [...] zoodanig dat onze Kavalkade het voorwerp zou worden van een deel van ons stedelijk leven".

Op zondag 6 maart 2011, Vastenavondzondag, trekt de 83ste carnavalsstoet door de Ajuinenstad.

De stad viert op en rond de Grote Markt drie dagen vastenavond. Op zondag en op maandag vormen zevenenzestig officiële Aalsterse carnavalsverenigingen en tientallen 'losse groepen' de belangrijkste carnavalstoet in Vlaanderen. Op dinsdag viert de stad de 'Voil Jeanet' en wordt vastenavond verbrand. De organisatie is in handen van de Stad Aalst en de stedelijke Adviesraad Feestcomité. De wens van 1923 wordt jaar in jaar uit realiteit.

Deze webstek vertelt de geschiedenis en de evolutie van vastenavond en carnaval in Aalst.

Je kan grasduinen in de boeiende geschiedenis van Aalst Carnaval, van het volkskundige vastenavond tot het georganiseerde carnaval. Je kan er ook de affiches van voorbije festiviteiten bekijken. De bibliografie is een lijst van boeken en artikels over de geschiedenis en evolutie van vastenavond en carnaval.

Veel leesplezier!

Wim Beelaert
beheerder@vastenavond.be

Meer over het erfgoedbeleid rond Aalst Carnaval verneem je op de webstek van de Aalsterse erfgoedcel: www.madeinaalst.be
Pieter Breugel,
'De strijd tussen
de vasten en vastenavond', (fragment), 1559, Wien,
Kunsthistorisches Museum.