Antiquariaat Wim de Goeij

Amor librorum nos unit

Christ. Plantin
home catalogs terms of sale order links news

How to search our catalogs: — Select the menu item 'Edit' and then 'Find (on this page)'.
In the dialog window you can fill in a search term or part of it.
With 'Find next' (or F3) you can browse the whole catalog ('Up' and 'Down'). —


Items listed by date (pamphlets, auction catalogs, ...) can be found at the end.
Each time you want to mark a book for your reference you can copy the record
(select the whole item and e.g. Ctrl-C) and paste it in a file, or jot down the book number.
If you want to buy the books, click on 'order' above and paste your shopping list in your e-mail.

Last updated: Jan. 21, 2014

item 22604 A.M.D.G. Particularites édifiantes sur la vie et la mort de quelques jeunes étudians. Anvers, J.B. Heirstraeten, 1828, small in-8°, 137 pp, engraved frontispiece, sewn, original blue printed, uncut.
price: €60.00
item 26849 A.R. vicaire de la paroisse Courte Notice sur Notre-Dame-au-Lac à Tirlemont à l'occasion du pèlerinage national du 25 Mai 1873...Contenant le programme du Pèlerinage. Tirlemont (Tienen), impr. à vapeur de Reynaerts, 1873, small in-8°, 16,5 x 10 cm, 48 pp , sewn, original printed stiff wrapper, small circular collector's stamp on title (Verzameling K. Bellemans). Nice copy.
price: €75.00
item 15196 ABEELE Carolus van den S.J. Uitmuntenheit van Maria als de laeste Eva bruid van den laesten Adam Jesus-Christus sone Gods. Antwerpen, De Roveroy, 1764, in-8°, 84 pp + (10)(approb.) + (1)(errata), kalfslederen band uit de tijd, kapitalen beschadigd. (De Backer-Sommervogel Vol. 1 col. 12-titel 28).
price: €90.00
item 30590 ABEELE Charles van den L'esprit disposé dès le matin à étre toute la journée devot et tranquile. Anvers (Antwerpen), Veuve Thieullier, & André Paul Colpyn, 1751, in-8°, ii nn + 98 + 2 nn pp, cont. half leather over speckled boards, gilt and raised spine, speckled edges, ex-library label on first paste-down, bottom of title-page cut off to remove manuscript name, no loss of text.
price: €85.00
item 8181 ABRAHAM à S.CLARA - Pater Hans Ulrich Megerle ( ) Des Werelds Schoonheyd en Leelykheyd en Leelykheyd, in menigvuldige en zedige gedagten, Historien en Fabelen; waer in alle soorten van Menschen iet zullen vinden het geéne kan dienen in hunnen Staet...(Twee delen in een band). Lier, J.H. Le Tellier, 1786, 2 parts in one volume, in-8°, frontispiece portrait + vi pp + 231 pp + (1)(index) ; 323 pp + (1)(index), modern half leather binding, raised back with gilt title, uncut copy, some pages dust soiled. Rare Lier imprint.
price: €265.00
item 23241 Abrégé de l'établissement... Carmel - Broederschap - Brussel Abrégé de l'établissment des privilèges et indulgences de la confrérie du S. Scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel, Avantageuse à toutes personnes tant en cette vie qu'après leur mort. Traduit du Flamand par G.J.C.P. Bruxelles, P. van Gindertaelen, 1817, in-12°, 12 cm, with wood engraved coat of arms, 4 unn + 64 pp, blind paper wrapper, some use.
price: €125.00
item 13395 ADRIAENSSENS Corneel Geschiedenis van O.L.Vrouw van den Hagelberg te Berendrecht. (Berendrecht), private uitgave, 1932, in-12°, 16 nn pp, geniet, orig. omslag.
price: €16.00
item 26165 Aertsbroederschap Alderheyligsten Roozenkrans - Kort begryp van de weerdigheyd Kort begryp van de weerdigheyd, gratien en aflaeten Van 't Aerts-Broederschap der Alderheyligsten Roozenkrans... Mechelen, P. J. Hanicq, (1805), small in-12°, 14 x 8 cm, 40 pp, sewn, blind rose colored wrapper. First published 1756.
price: €50.00
item 26278 Aertsbroederschap Allerheyligsten Roozenkrans - Kort begryp der Aflaten - Predikheer Hand-boeksken van het Aertsbroederschap van den Allerheyligsten Roozenkrans, met een kort begryp der aflaten. Door...Predikheer. Gent, J. Rousseau, Boekd., by het Groot-Beggynhof, s.d. (approbatio 1844), small in-12°, 13 x 8 cm, 64 pp, sewn, original green printed wrapper. Ex-libris in manuscript on inside frontwrapper ; ''A.C.J. Michielsens curé de Mortsel près d'Anvers''.
price: €45.00
item 35459 ALAERTS J. s.j. (preface) - Albert AMPE - Elly COCKX - Frans HENDRICKX - Jozef ANDRIESSEN - Jan DESCHAMPS e.a Jan van Ruusbroec 1293 - 138 . Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten. ( 2 vols ). Brussel, Koninklijke Bibliotheek,1981, 2 vols in-8°, 25,5 cm, xii + 535 pp, index, gekleurde en zwart/wit illustraties, map met tabel en 3 uitvouwbare kaarten, genaaid, orig. stijve kaft. Tekst in het Nederlands.
price: €40.00
item 13389 ALBERTUS VAN DEN BOSCH Ord. Capuc. () Den boom des levens, gheplant in den lusthof der seraphieke religie...der minderbroeders capucinen van de Nederlandtsche Provincie... Loven (Leuven), Guiliam Stryckwant, in de gulde Lampe achter het Stadt-huys, 1701, in-8°, 15 x 9 cm, (24) + kopergravure ([J. vanden Sande]) + 316 pp + (32) + 2 kopergravures (J. vanden Sande) tegenover pp 138 , kalfslederen band uit de de tijd, gebruikssporen, hoeken versleten, kapitaal gelost, ex-libris stempel van de Antwerpse Grauwzusters op de binnenkant van het voorplat. (B.C.N.I. 16009).
price: €185.00
item 28314 ALLESTREE Richard ( ) - Jean Armand DUBOURDIEU ( ) (translator) Les Devoirs d'un Gentilhomme, par l'Auteur de la Pratique des Vertus Chrétiennes. Traduit de l'anglois. Amsterdam, Estienne Roger, 1709, in-8°, 251 pp, full calf, raised and gilt decorated spine, speckled edges, title page printed in black and red, woodcut printer's mark, headpieces and initials, nice engraved heraldic ex-libris label. The author, 1619 - 1681, an English divine, provost at Eton, wrote The Gentleman's Calling, a call to the gentry for moral restoration. The Bodleian has a similar 1709 edition, published anonymously in London.
price: €225.00
item 19274 ALOYSIUS GONZAGA - Broederschap Godvruchtigheid tot den H. Aloysius Gonzaga of korte onderrigting nopens. Het oogwit de onderhoudingen de voordelen en aflaeten eygen aen het Broederschap ter eere van den H. Aloysius opgeregt in de Parochiaele Kerk van den H. Carolus Borromaeus te Antwerpen. Antwerpen), J. B. De Beer, (1834), in-16°, 60 pp, orig. blind wrapper, sewn.
price: €60.00
item 38469 AMSTERDAM - Roomsch-Katholyke Weezenschool Geestelyke Harpgezangen voor elken dag van de week, die in gebruik zyn in de Roomsch-Katholyke Weezenschool te Amsterdam. Amsterdam, uit de Drukkery van Beyaert-Feys, 1819, in-12°, 15 x 9 cm, 20 pp, genaaid, blinde omslag.
price: €30.00
item 13032 ANNA A.S. BARTHOLOMAEO Het Wonderbaer Leven van de Getrouwe Dienaresse des Heere, Anna A.S.Bartholomaeo ongeschoende Carmelitersse, ende Fondatersse van het Convent der Carmeliterssen Discalssen op den Rogier, binnen Antwerpen... Antwerpen, Petrus Jouret, 1733, in-12°, titel + portret frontispiece in kopergravure + 353 pp + (11), kalfsleder uit de tijd. Ex-library (stempel op schutblad). Mooi exemplaar. (Devotie, Roman catholic devotional book in Dutch).
price: €112.00
item 26893 Anon. Mission de Coutances, ou description des cérémonies et analyse des instructions de la Mission; ouvrage dédié A la Ville de Coutances. Coutances, J. V. Voisin, 1821, in-8°, 186 + 2pp, plain blue paper, ex-library stamp on verso title. uncut copy. Contient également une liste des souscripteurs de plus de 5 pages, rare édition imprimé à Coutance, exemplaire non-coupé dans une couverture blue muet d'époque.
price: €95.00
item 27159 Anon. Den uytleg van het H. Sacrificie Van de H. Misse, dienstig voor alle geloovige katholyke menschen. Halle, Detrie Tomson, s.d. (ca 1840?), small in-8°, 4 pp, uncut margins, no wrapper. 4 songs sung by Jan-Baptiste van de Velde and J. Compernelle; Christene zielen al gelyk, Sa jongheyd schept nu vreugden en behaegen, 'k Was lest verslagen in myn wyf, Vrienden ik wensch u altemael. (Teksten van Vlaamse volksliedjes door straatzangers).
price: €30.00
item 27268 Anon. Put krixa ili xalostno putovanje Gospodina nasega Isukarsta iz kuche pilatove do Gore Kalvaria... U Losinju Malomu, Kod A. Casa, 1864, small in-8°, 67 pp, printed paper. Prayers at the stations of the Black Calvary in Bosnia. With a pencil written note; Propria memoria P. Elias Lekic...In Hercegovina...Augusti 1867.
price: €35.00
item 33994 Anon. Zalig en Krachtig Gebruik van het Gewijd Brood onder het aanroepen van ... den heiligen Nicolaus van Tolentijn... Nieuwe uitgaaf. Gent, C. Poelman, s.d. (ca 1850), sm. in-8°, 36 pp, plain paper wrapper. With wood-engraved frointispiece portrait of Toletino.
price: €28.00
item 33995 Anon. Aertsbroederschap der Heilige Familie Jesus, Maria, Joseph, in de kerk van den H. Macharius, te Gent, Kerkwettelyk opgeregt. Gent, We A.-I. Vander Schelden en zonen, 1853, in-8°,138 pp, ontemporary leather (worn) leather, gilt decorated on spine, front and back.
price: €25.00
item 28367 Anon. - Johannes Jan NADASI Dies et hebdomada S. Josepho sacra. Per unum è Soc. Jesu. Coloniae (Köln), apud Joan. Busaeum, 1664, small in-16°, 9.8 x 6 cm, engraved titlepage, 105 + (2) pp. Bound with; Theophilus Marianus, sive Artes, ac Exercitiones XXI... à Ioanne Nadasi Soc. Iesu, Coloniae Ubiorum, apud Joannem Busaeum, 1664, v + 132 + (4) pp, orig. overlapping vellum with traces of ties, handwritten ex-libris made illegible, one stamp on the first fly-leaf. Nice copy.
price: €225.00
item 20920 ANTONIO Jacobus A.S. f. Oorspronkelijke wezenlijke en pratiekelyke afbeelding van de derde orden van Onze Lieve Vrouw des bergs Carmeli byeen vergaderd en voorgesteld door f. Jacobus A.S. Antonio voor dezen Provinciaal en Leesmeester in de H.Godsgeleerdheid van dezelve Orden. Antwerpen, Knobbaert, 1691, 291 pp, small in-8°, sewn, half leather, lithograph frontispiece, (reprint Brugge, Herreboudt, 1860). 19th century reprint of a 17th century devotional book.
price: €70.00
item 17876 ANTONIUS Sint Sint Antonius. Antwerpse devotieprenten van de 17e en 18e eeuw. Vaalbeek, Kunstcentrum Pro Arte Christiana, (1981), in-4°, 16 pp, stapled, 12 col. ills.
price: €16.00
item 36697 ASBECK Melline d' Documents relatifs à Ruysbroeck. Paris, Ernest Leroux, 1931, lg in-8°, 135 pp, stiff paper wrapper, uncut pages. PhD thesis. Text in French. Texte en français.
price: €32.00
item 13390 AUGUSTINUS De eenzame spraeken , de meditatien, en het hand-boekjen van den H.Augustinus, alsmede het Boek van 't Geloof, Hope en Liefde... Gendt, Dominicus vander Ween, in de Veldstraet, in de gulden Bybel, 1748, in-8°, 16 x 10 cm, frontispiece in kopergravure + titel in tweekleurendruk + (30) + 323 pp + (7) ; titel in twee kleuren + (8) + 146 pp + (8), vollederen band uit de tijd, versierde rug, sneden rood gekleurd, kapitaal licht gekwetst maar mooi exemplaar, ex-libris stempel van de Antwerpse Grauwzusters op de keerzijde van het frontispiece. (Vander Haeghen n°3612).
price: €162.00
item 34061 AUGUSTINUS - BERNARDUS - ANSELMUS - Antonius van HEMERT ( translator ) Sinte Augustinus vierighe Meditatien oft aendachten. Ende die alleenspraken der ziele(n) der God. Ende dat hantboecxken vander aenschouwinghe Christi. Item noch S. Bernardus devote aendachten. Ende een boecxken van S. Anselmus / ghenaemt. De Strale der Godlijcken liefden / met sommighe van zijnen Ghebeden. t'Antwerpen, By my Symon Cock / op de Lombaerde veste, s.d. (1547), 4 parts in one volume, each with a separate title, in-8°, (2)nn pp + (124)pp(numbered 1-62) + (2) nn pp ; ( 99) nn pp ; (50) nn pp ; ( 83)nn pp, with ca 50 woodcuts in the text(some occurring more than once). Bound in cont. vellum (soiled), 16th-c. handwritten ex-libris on flyleaf, some browning, a bit loose in the binding. The translator was Anthonius van Hemert, a priest. Belgica Typographica 5125
price: €850.00
item 39782 AUGUSTINUS, Aurelius ( Saint Augustinus ) - eerw. priester der societeyt Iesu ( translator ) De boecken der belydenissen van S. Augustijn... Antwerpen, Martinus Nutius, 1604, in-12°, (24) nn pp + 585 pp + (1)(privilegium) + (2)(bl) (complete), bound in contemporary full vellum, traces of ties, vellum soiled, interior with some minor use and stains. Ex-libris M.G. (marked on title and last leaf with micro perforations - non obtrusive). B.C.N.I. item 4990. STCV nr. 3140160.
price: €250.00
item 24299 Auteur du Recueil de Maximes spirituelles Vie merveilleuse de M. J.-M.-B. Vianey, curé d'Ars, mort en odeur de sainteté, le 4 aout 1859. Suivie de quelques-unes de ses Maximes spirituelles et de diverses Prières composées par lui. Lyon-Paris, J. B. Pélagaud, 1861, small in-8°, lithographed frontispiece portrait , xi + 208 pp, printed wrapper, uncut pages. Early account of the life of ''Le Curé d'Ars'.
price: €85.00
item 20446 BAILLEUR Ludovicus Josephus De Sorghe der Saligheyt ofte Gheestelycke Fortuen. Profijtigh voor alle menschen, maer besonderlijck voor Religieusen... Amsterdam, by Joannes Stichter, 1684, Men vindtse te Coop , t'Antwerpen, by Jacobus Woons...in de Wijngaert-poort, 16,5 x 10 cm, (16) pp + 366 pp + (2)(tafel) + (2)(Antwerps approbatio van 1683, gedrukt op ander papier), vollederen band uit de tijd (met lichte gebruikssporen).
price: €100.00
item 14604 BALDE Hendrik S.J. Christelycke Waerheden leerende wel leven ende wels sterven door P.H.Balde, priester der Societeyt Jesu. Den ses-en-twintighsten Druck. Antwerpen, by Franciscus Muller, by het Professen Huys, in S.Peeter, 1711, in-12°, 14,5 x 8 cm, (8) + 273 pp + (7), vol kalfslederen band uit de tijd, rug versiert met vergulde bloemen, lichte gebruikssporen, stempel op binnenkant voorste platten, voorste schutblad ontbreekt, behalve deze kleine mancos een goed exemplaar. B.C.N.I. Nr. 16915.
price: €100.00
item 14801 BALDE Henricus S.J. Christelyke Waerheden leerende wel leven ende wel sterven.... Den Laetsten Druk. Maestricht ( Maastricht ), Jacob Lekens, 1755, in-8°, 13,5 x 8 cm, titel met klein vignet in houtgravure + (6) + 298 pp + (6)(index), leder uit de tijd, rug met goudopdruk en titel-etiket, ex bibliotheca Antwerpse Grauwzusters (stempel op schutblad).
price: €100.00
item 19933 BARATTA Marius - Franciscus l'Hermite (translator) Stichtbare levens van eenighe religievsen, broeders coadivtevrs vande societeyt Jesu. Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1667, in-8°, title + engraved title-plate + 703 pp+ (9)pp, contemporary vellum. Backer-Sommervogel IV 306, nr. 3 ; BCNI 12380. First of two volumes (second volume, from 1668, not present here). Translated from the Italian, biographies of famous Jesuits; Rodriguez, F.Hortolano, S.Buccieri, F. Moreno, B Goez, ... With manuscript ex-libris; ''tot ghebruijck van maria en theresia Fenontyen Beggijntien tot Lier 1719''.
price: €150.00
item 29133 BARRY P. de S.J. ( ) Le livre de Pensez-i bien. Contenant Le moien court, Facile & assuré de se sauver... Augmenté de quatre beaux mots, et de la Filosofie du vrai Crétien. Traduxion nouvelle, Enrichie de Figures. Brusselle (Bruxelles), Franç. Foppens, 1691, small in-12°, engraved frontispiece, 228 pp + 2 engraved plates, worn leather gilt-decorated spine, marbled boards, ex-library stamp. INCOMPLETE Lacks pp. 229-254. (See BCNI 15034.)
price: €25.00
item 16859 BARRY Paulus de De Eensaemheyd van Philagia, dinende tot Geestelyke Oeffening in Eensaemheyd van acht ofte thien gedurige dagen 's jaers..In't Fransch beschreven door den Eerw. P.Paulus de Barry Priester der Societeyt Jesu. In't Neder-Duytsch vertaelt door Guilliam van Aelst, Geboortig van Antwerpen.. Antwerpen, Joannes Paulus Robyns, 1711, in-8°, 522 pp + (10)pp, vollederen band uit de tijd. Ex-library, stempel der Antwerpse Grauwzuster op eerste schutblad. Zie de Backer-Sommervogel I.947/3 voor een oudere editie; goed exemplaar.
price: €125.00
item 14626 BAUDRAND L'Abbé L'Ame affermie dans la foi et prémunie contre la séduction de l'erreur... Lyon, Paris, Librairie Catholique, 1844, in-8°, reliure plein maroquin noir, encadrement de 6 filets sur les plats, avec au premier plat motif central néo-gothique avec deux coeurs et les mots '' Maison des Oiseaux''. Tranches dorées, qq. usures, coins émoussés. Légères rousseurs, marges des premières pages un peu endomm., pages de garde en papier de soie blanc (oxidé), sinon reliure intéressant avec un décor dans le style à la fanfare.
price: €75.00
item 6358 BEAURAING - Cartes Postales - Postcards Beauraing et sa Grotte. 10 Cartes vues à déplier. Beauraing / Bruxelles, Ern. Thill, s.d. (ca . 1930), Leporello album with 10 sepia toned postcards in original stiff paper portfolio. Added 5 similar postcards of Lourdes.
price: €15.00
item 4429 BEAUREGARD, La Comtesse Costa de Vie de la Sainte Vierge. Paris/Lille, 1896, 13 x 7 cm, 444 pp. Reliure plein cuir tabac, sur les plats lis décoré à froid dans le centre et lis mosaiqué dans les quatre coins, cadre de filet à froid. Dos à cinq nerfs avec dans les compartiments lis à froid, trois tranches dorées, pages de garde marbrés. Tranches dorées. (Quelques très légères épidermures).
price: €200.00
item 18252 BEGGYNHOF TE ANTWERPEN Godvrugtigheyd tot het H.Hert van Maria, en Aflaeten verund door Zyne Heyligheid Gregorius XVI, aen het Broederschap van het Heylig Hert van Maria, opgeregt in de Kerk van het Beggynhof te Antwerpen. Antwerpen, by G. van Merlen, s.d. (imprimatur 1835), gegraveerde Maria-afbeelding alsfrontispiece + 48 pp + (2)pp, in-12°, 13,5 x 9 cm, genaaid, onbedrukte blauwe omslag uit de tijd.
price: €120.00
item 14147 BEISSEL Stephan Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters. Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte. Freiburg, Herdersche, 1909, in-8°, 24,5 x 16 cm, 677 pp with 292 b/w ills., sewn, original wrapper (back and wrappers with damage).
price: €100.00
item 30525 BELLARMINUS Robertus - Robert BELLARMINE De Ascensione mentis in Deum Per Scalas Rerum Creatarum. Coloniae Agrippinae (Köln), Apud Cornel. ab Egmond, 1626, small in-16°, 10.5 x 5.5 cm, frontispiece with author's portrait, engraved title page and one engraved plate at p. 1, contemporary vellum, ex-libris labels tipped in on first paste-down (pastedowns are loose), and in handwriting; "Ex dono haeredum Jac. Corenhertii" Roberto Bellarmino, 1542-1621, jesuit, cardinal since 1599, author of the Catechism, influential theologian.
price: €175.00
item 1235 BELLECIO Aloysio Medulla Asceseos seu Exercitia S.P. Ignatii De Loyola accuratiori, quam hactenus ab aliis factum , & menti ejus propiori methodo explanata....editio nova. Gandavi ( Gent ), Bernardi Poelman, s.d. (ca. 1800), in-8°, (10)nn pp + 436 pp + (4)(index). Bound with ; (same author) Triduum Sacrum omnium praecipue Religiosorum....(4)nn pp + 92 pp + (4)nn pp. Bound in 19th century half leather, library stamp on verso title. (see Vanderhaeghen nr. 7387 , De Backer-Sommervogel vol. 2 p.62).
price: €60.00
item 19005 BELLINZAGA I. ( ) Maniere ende Practiicke van een geestelijck leuen...Vyt gegeuen door beuel van den Eer-vveerd. Heere H.Nicolaes Sfondre Bisschop van Cremonen.. Mechelen, by Cornelis de Vos, 1622, in-8°, 12,5 x 8 cm, (24) + 261 pp+(1), contemporary vellum, spine damaged, with contemporary manuscript ex libris on fly leaf; ''Desen Boeck hoertoe aende geestelijck dogter woonende ten huijsen van (B?) goedehuysen haer naemen ist Catherina Lenart (B.C.N.I. Nr.7014).
price: €135.00
item 30673 BENEDICTUS XIV - ( Cardinal Prospero LAMBERTINI ) - Mich. Angel. De GIACOMELLIS ( translator) Commentarius de D. N. Jesu Christi Matrisque Ejus Festis, retractatus atque auctus... Lovanii (Leuven), Ex Typographia Academica, 1761, 2 vols. in-8°, viii + 532 ; 580 pp, index, contemporary leather, gilt decorated raised spine, marbled endpapers, red edges, labels damaged with loss of leather and text. Transl. from Italian into Latin by Mich. Angel. de Giacomellis. Prospero Lambertini, 1675 - 1758, pope Benedictus XIV from 1740. The pope tried to limit the number of holy days.
price: €165.00
item 8149 BENZINGER Charles & Nicolas (editors) Précis Historique de L'Abbaye et du Pèlerinage de Notre-Dame des Ermites depuis son origine jusqu'à nos jours, avec la description de l'église.... Einsideln, (Einsiedeln), New-York et Cincinnati, chez Charles & Nicolas Benzinger Frères, 1863, in-12°, 12,5 x 9 cm, lithographic frontispiece (abbey view) + lithographic title + typographical title + 78 pp + (2)(view of the printing house) + 8 full page lithographs, publisher's gilt decorated cloth, all edges gilt (back cover with a few stains, the protective tissue paper of the plates a bit foxed but still a fine/good copy.
price: €165.00
item 17666 BERSET J. Méditations pour Le Mois de Mai sur les Grandeurs de la Mère de Dieu et sur la Confiance que nous devons avoir en Elle. Liège, Dessain, 1853, frontispiece gravé + xxxii + 510 pp, reliure cuir raciné, dos lisse en cuir vert avec dorures, tranches marbrées. Bel exemplaire.
price: €75.00
item 28404 BERTRAND Raymond de Dévotions populaires chez les Flamands de France de l'arrondissement d'Hazebrouck. Dunkerque, Vanderest, 1855, in-8°, lithograph frontispiece, 84 pp, original green stiff printed wrapper, handwritten prayers in ink on the cover. Extrait des annales du Comité Flamand de France, vol. 1854-1855.
price: €40.00
item 11548 BESLOTEN HOF Besloten Hof of het Innig Gebed, betuynd met de Doorne Haege der Verstervinge; beschreven door eenen geestelyken Leydsman... Gent, C.J.Fernand, (1808), in-8°, vii + 386 + (6), contemporary half roan, traces of use. Vanderhaeghen n°6161
price: €50.00
item 38447 BEUNINGEN H.J.E. - A.M. KOLDEWEIJ Heilig en Profaan. 1000 Laat-Middeleeuwse Insignes. ( Rotterdam Papers VIII , A contribution to mediaeval archeology ) . Cothen , Stichting Middeleeuwse Insignes, 1993, in-4°, 342 pp, publishers cloth with dust jacket. With summary in English, 1034 illustrations.
price: €100.00
item 31924 BEUVELET Matthaeus Meditationes de vita ecclesiastica deductae potissimum ab exemplari ejus ... Lovanii (Leuven), Typis Guilielmi Stryckwant, 1691, in-8°, 16.7 x 11 cm, 6 nn + 432 + 16 nn pp, contemporary leather, gilt decorated raised spine, binding ratehr worn, but technically sound, three 19.-c. handwritten ex-libris on endpaper, ex-library stamp on title page, 18th-c. handwritten ex-libris at back, many woodcut initials and ornaments, fine typography, title page in red and black. Matthieu Beuvelet, a 17th-c. French priest, also wrote "Instruction sur le Manuel" for future priests.
price: €90.00
item 2591 BIBLIOTHECA CATHOLICA NEERLANDICA IMPRESSA (B.C.N.I.) Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa 1500 - 1727. The Hague, Martinus Nijhoff, 1954, 24,5 x 18,5 cm, x pp + 669 pp, publisher's cloth. Contains 18754 entries.
price: €65.00
item 16746 BIJBEL in het Nederlands, Dutch Bible Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en het Nieuwe Testament. Door last van de Hoog-Moogende Heeren van de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden... Amsterdam, Haarlem, De Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Brandt & Zoon, Joh. Enschedé en Zonen, s.d. (ca. 1900), in-8°, 850 + 285 pp, gedrukt op bijbelpapier, goud op snee, vol perkamenten band met blind versiering op voor-en achterplatten, goudversiering op voorplat. (Bible, Dutch Bible, Bijbel in nice full vellum binding ).
price: €75.00
item 21287 BISDOM MECHELEN - Binding Kleine Kartabel of beknopte kerkelijke Dagwijzer van het Bisdom Mechelen voor het jaar Onzes Heeren 1898. 11e Jaargang. Mechelen, Drukkerij Paul Ryckmans, 1898, 16,5 x 11 cm, 96 pp, interleaved, contemporary full red russia, both covers with central gilt supra libro coat of arms of a bisshop with the dictum; ''Gressus meos dirige''. All edges gilt, marbled end-papers.
price: €210.00
item 20500 BISHOP Maria Catherine Memoir of Mrs. Augustus Craven (Pauline de la Ferronnays) with extracts from her diaries and correspondence. Second edition. In two Volumes (Two parts in one binding). London, Richard Bentley and Son, 1895, in-8°, frontispiece portrait + vi + 383 pp , frontispiece portrait + 403 pp, index. Binding; bound in full dark blue polished calf, front cover with a central gilt supralibro of the Convent of Notre Dame Northampton, within blind and gilt fillets, raised back with red title label and gilt decorated compartments, marbled edges, marbled endpapers. Prize binding with the manuscript note on the fly leaf; ''Prize for Painting awarded to Miss Faut (?), July 28th 1897. S(iste)r Mary of the Angels. A beautiful prizebinding of the Convent of Notre Dame of Northhampton in really perfect condition. The supralibro shows the façade of the sadly demolished building in Abington Street. The binding is signed.
price: €275.00
item 15778 BIVERO Petrus de - ( BIVERUS ) - Adrian Collaert (engraver) Sacrum sanctuarium crucis et patientiae, crucifixorum et cruciferorum, emblematicis imaginibus laborantium et aegrotantium ornatum. Artifices gloriosonovae artis bene vivendi et moriendi. Antverpiae (Antwerpen), ex Officina Plantiniana, Balthasar Moretus, 1634, in-4°, 19,5 x 15 cm, halftitle printed in red and black, engraved title + (20) nn pp + 674 pp + (18) nn pp + (2)(printer's mark & blank) with 70 full page numbered copper engravings printed with the verso side of the leaf left blank, and six smaller emblematical engravings in the text. Old calf, marbled edges,skillfull old rebacking, gilt raised back with red title label, some slight wear of binding, old owner's name removed from half title but still a fine complete copy with an excellent interior. De Backer-Sommervogel Vol.II pp. 1525/7, Landwehr n°64, BCNI 8686. Only edition, the plates were engraved by A.Collaert and first used for the 1606 edition of Ricchius; ''Le Triomphe de Jesu-Christ''.
price: €2000.00
item 18854 BLOSIUS Ludovicus Ven. Pat. D.Ludovici Blosii Laetiensis Abbatis preculae admodum piae/ Quibus anima fidelis in vitae sanctitatae & Dei amore plurimum crescere confirmarique poterit. Bruxellis, typis F. Foppens, 1741, in-12°, 13 x 8 cm, engraved frontispiece portrait, title + 238 pp + (2)(index), contempory mottled calf, smooth decorated back, joints weak, back damaged with some loss of leather.
price: €80.00
item 24296 BLOSIUS Ludovicus Calendarium Benedictinum, Id est Sententiae Selectae ex libris Venerabilis Patris D. Ludovici Blosii... Salisburgi (Salzburg), Typius Joannis Baptistae Mayr, 1664, small in-12°, 8,5 x 5 cm, xiv nn + 94 nn pp, index, contemporary vellum with brass clasp, stamp on front paste down. Blosius, O.S.B. (+1566), is described as "Monasterij Laetensis (Liessies near Cambrai), Ord. S. Benedicti in Hannonis Abbatis". This editon follows the 1632 one by Antonius De Winghe, abbot of the same monastery, and his monks.
price: €150.00
item 31790 BLOSIUS Ludovicus Vertroostinge der Kleyn-moedige, Getrocken uyt de Schriften der Heyligen, door den Lof-weerdigen Heer Ludovicus Blosius... Den vyfden druck. Antwerpen, By de Weduwe van Petrus Jacobs, in de corte Nieuw-straet, 1731, sm. in-12°, 190 + (2) pp, contemporary leather, gilt decorated raised spine, speckled edges, handwritten ex-libris on the first pastedown ; "desen boeck hoort toe aen Suster Anna catherina pennenberghs arme Claris in de blindestraet tot Antwerpen". Stamped over with a circular stamp of the ''Zwartzusters - Antwerpen''. Blosius was abbot of the Benedictine monastery at Liesse in Belgium.
price: €85.00
item 9388 Bocholt 1982 - ANDACHTSBILD SANCTJE (Exhibition catalogue). Vreden, Kevelaer, Bocholt, April 24 1982. Das Kleine Andachtsbild. Sq. in-4°, 20 x 20 cm, 142 pp, 20 gekleurde volbladills. + z/w ills, genaaid, orig. omslag.
price: €40.00
item 30591 BOEYE Andreas de Van eenen Godvruchtigen huyshouder. t'Antwerpen, By Hendrick Aertssens, inde Cammerstraet inde Witte Lelie, 1645, in-8°, (16)nn pp with an engr. title page + 287 + 17 nn pp, index, leather, gilt and raised spine, speckled edges, handwritten ex-libris (1808) from Jan Baptist van der Straelen. (B.C.N.I. N° 9843). Text in Dutch, blackletter (prelims, titles, marginal notes etc in roman letters). Copy from the library of Jan Baptist van der Straelen, Antwerp author of an important chronicle of the years 1790-1820 in Antwerp.
price: €185.00
item 39026 BOGAERT en Zoon te Brugge ( uitgever-drukker ) Het Heylig Bloed ons Heeren J.C. te Brugge berustende. Dicht-Werk in acht Zangen. Behelzende eene volledige Beschryving.... Brugge, Bogaert en Zoon, 1819, in-12°, 10 x 17 cm, frontispiece in houtgravure + 58 pp, sommige katernen gedrukt op lichtblauw papier, in een mooi bandje (karton overtrokken met marmerpapier). Mooi exemplaar (met kleine bib. stempel op titelblad).
price: €100.00
item 23231 BOGAERT F. Ioannes Gerlacus Vanden Den Spieghel der Deughden van Jesus, Maria, Ioseph, Voorghestelt In Rijm-versen ende Gheestelijcke Bemerckinge aen alle devote sielen ende lief-hebbers vanden H. Ioseph... Verciert met copere figueren Antwerpen, Gerardus Van Wolsschaten, 1676, in-8°, engraved title, title, frontispiece, 231 pp, 28 engravings in the text, contemporary full leather, gilt decorated raised back. Some worming in lower margin, a few stains but still a good copy. (B.C.N.I. 13453) .
price: €451.00
item 34070 BÖHMER Sylvia ( editor ) Von der Erde zum Himmel. Heiligendarstellungen des Spätmittelalters aus dem Suermondt-Ludwig-Museum. ( Exhibition catalogue 1993).. Aachen, Suermondt-Ludwig Museum, 1993, in-4°, 191 pp, bibliography, sewn, orig. stiff wrapper. Text in German.
price: €30.00
item 21725 BONALD M. Méthode courte et facile pour discerner la véritable religion chrétienne d'avec les fausses, qui prennent ce nom aujourd'hui. Nouvelle édition très correcte ou l'on a ajouté les Réflexions profondes et neuves de M. Bonald sur la Tolérance. Malines, (Mechelen), Hanicq, 1817, small in-8°, 254 pp,contemporary brown marbled roan, smooth back with red leather title label, marbled edges and endpapers. Nice copy notwithstanding some foxing inside.
price: €45.00
item 16471 BOOK OF COMMON PRAYER BOOK OF COMMON PRAYER - Oxford, printed at the University Press. Oxford, Samuel Collingwood, M.DCCC.XXXIX. (1839), in-12°, (bound with ''A new version of the psalms of David'') same printer, 1840, full violet colored morocco, both covers with intricate filets with stylized flowers, raised gilt back, with small bookseller's label; ''J. MacLehose & R. Nelson 83 Buchanan street, Glasgow"), with owner's name in pencil on flyleaf (William Brown, winter 1842, Glasgow). Charming binding in perfect condition.
price: €210.00
item 39366 BOOK of COMMON PRAYER - presentation copy . From the Clergy of Oldham to Robert Howarth Leach , surgeon at Shaw The book of common prayer and administration of the sacraments, and other rites and ceremonies of the Church..... Oxford, printed at the University Press, 1844, in-8°, 762 pp, bound in full black leather, four corners ornated with large copper protections, two clasps, all edges gilt, front cover with large central supra libro engraved on copper plate. Leather a bit scratched and some traces of use but still a nicely preserved binding. The text engraved on the copper supra-libro reads ; '' Presented to Robert Howarth Leach Esq. , surgeon, Shaw. By Sixteen of the Clergy of Oldham as a token of respect for His kind attention to the Revd. W. Bennett B.A. late curate of Shaw during his last illness March 1846.''. Robert Howard Leach published an article in the British Medical Journal (issue Dec. 19 1857) on the case of a bullet impacted in the chest for forty-two years (Battle of Waterloo).
price: €160.00
item 38564 BORN Waltherus ( vertaler ) Historie van de weerdige moeder S. Anna , Beschryvende haer leven en dood , met eenige groote weldaeden , aen haere Dienaers bewesen. Overgezet uyt het Latijn in onse Nederlandsche Taele / door Waltherus Born, Carthyser tot Moninkhuysen. Antwerpen, Petrus Josephus Rymers, in-8°, 15 x 8,5 cm, titelblad met portret in houtgravure + 111 pp + (1)(lijst met boektitels van Rymers) , halflederen bandje uit de tijd, ex-bibliotheek exemplaar met etilet en stempel op de schutbladen, jaartal in inkt op het titelblad (foutief , 1621). De approbatie is van 1621. Drukker-boekhandelaar Rymers was actief van 1767-1792. Deze titel niet in STCV op 4-04-2011.
price: €115.00
item 7811 BORZEK Wilhelm Die Messe des katholischen Kirchen-Jahres. Ein Andachtsbuch für katholische Christen... Landshut, Vogel'sche Verlagsbuchhandlung, 1842, small in-4°, 13 x 10 cm, xx + 944 pp, mit typographischer Bordüre und Vollblatt Holzschnitte. EINBAND; Volles violet-schwarzes Schafsleder Einband mit reicher Versierung. Platten mit grossem Kreuz und Blumenornament. Goldschnitt. Mit Pappschachtel. Sehr schön erhalten, obwohl ein kleines Ornament am Rückenseite verbleicht ist, und einige Seiten sehr leicht stockfleckig sind..
price: €300.00
item 23991 BOSSCHE P. Petrus van den Den Catholieken Pedagoge, ofte Christelyken Onderwyser in den Catechismus, verdeeld in vyf deelen ... Den thiensten Druk, van nieuws overzien en verbetert. Antwerpen, Franciscus Ignatius Vinck, s.a. (1770), in-8°, engraved title + printed title + xiii + i nn + 633 pp, modern leather, gilt title on back. The 2nd edition dates from 1761.
price: €42.00
item 11763 BOUTOUD P. s.j. Maniere om gemeynzaemlyk met Godt te handelen, vermeerderd met eenige oeffeningen voor elken dag van de Maend; waer by gevoegt is eene ligte maniere om zig te oeffenen in de pratyke van de tegenwoordigheyds GODS. Vyfden Druk. Brugge, men vind ze te koopen tot Gend by Charles de Goesin, 1794, in-12°, 13,5 x 8,5 cm, v + 6-149 + (7) pp, met op het einde een catalogus. Van der Haeghen n°7546.
price: €65.00
item 34488 BOVEN F. van e.a. De kerken van Princenhage. Aalsmeer, Luyten, 1988, obl. in-8°, 88 pp, 22 ills., stiff paper wrapper. Publ. in the series "Geest en steen", no. 25.
price: €25.00
item 29888 BREPOLS EN DIERICKX ZOON (publisher) Miraculeus Beeld van O.L.V. te Scherpenheuvel. Image miraculeuse de N.D. à Montaigu. (Gekleurde volksprent). Turnhout, Brepols en Diericx Zoon, s.d. (ca. 1900), dubbel prent ( 2 x 32 x 19 cm), links gekleurde voorstelling van Maria's beeld in een boom; rechts Christus aan het kruis, vouw in het midden, kleine marginale beschadiging met papierverlies (2 cm verwijderd van de beeldrand).
price: €75.00
item 36209 BREPOLS EN DIERICKX ZOON (publisher) Ave Maria ! Livre de Prières contenant de pieux exercices. Nouvelle édition. Turnhout, Brepols & Dierckx zoon, s.d. (1911), in-16°, 116 x 64 mm, 380 pp, all pages with a red printed ruling. Bound in full red calf, both covers gilt tooled and with intricate blindtooling with a central panel of 32 small losenges, all edges gilt, endpapers in cream coloured silk. Binding finely preserved in a cloth box.
price: €115.00
item 15053 BREVARIUM ROMANUM 1733 BREVARIUM ROMANUM 1733 Ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum. Pii V. Pontificis Max. jussu editum et Clementis VIII Primum nunc denuo Urbani Papae VIII...4 volum. Pars Hiemalis, Pars Autumnalis, Pars Verna, Pars Aestiva Antverpiae (Antwerpen), ex Architypographia Plantiniana, M DCC XXXIII (1733), 4 vols in-4°, 23,5 x 17,5 cm, title pages with engraved vignette + ca. 800 pp per volume, printed throughout in red & black, bound in at the end; ''Officia Propria Sanctorum...Leodiensis'' (Liège, Dessain, 1859), late 19th century red leather bindings with copper clasps (one missing), on the front cover; a gilt cross. Apart from the not contemporary binding a neat example of a late religious edition of the Plantin Press.
price: €620.00
item 21286 BREVARIUM ROMANUM Horae Diurnae Brevarii Romani ex decreto Sancti Concilii Tridentini Restituti S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editi, Clementis VIII et Urbanus VIII... Mechlinae (Mechelen), H.Dessain, 1883, large in-8°, 23 x 15 cm, xviii + (2) + 400 pp + 178 pp + 10 pp + (40)(additions), contemporary full red morocco, both covers with central and corner embossed gilt figures, illustrations of mythical animals and bible figures, within elaborate floral gilt ornaments, raised gilt back, all edges gilt, red watered silk enpapers, back cover with the supra libro coat of arms of a bisshop with the dictum; ''Gressus meos dirige''. Ex-library with a small cancellation stamp on half title. Binding with some traces of handling. Sturdy yet fine and elegant binding which shows, not too ostentably, the years of handling by a pious bishop.
price: €992.00
item 19847 BRIGNON Jean S.J. Le Combat Spirituel. Dans lequel on trouve des moyens très-sûres pour vaincre les passions, et triompher du vice... Rouen, chez Laurent Dumesnil, 1779, in-12°, 12 x 6 cm, xxvi + 496 pp + (3)pp, contemporary full calf, (rather worn, back label missing).
price: €30.00
item 24488 BROECK H. J. Van den Beknoopt Denkbeéld der byzonderste Broederschappen, in verscheyde tyden opgeregt in de kerken dezer stad... Antwerpen, J. B. Heirstraeten, 1825, small in-8°, iv + 26 pp, original blind rose wrapper, uncut pages (back torn).
price: €45.00
item 26848 BROEDERSCHAP - O.L. Vrouw van Bystand Namen Broederschap van O.L.Vrouw van Bystand, ingesteld in de parochiaele kerk van den Heyligen Nicolaus te Namen. St. Nicolaes (Sint Niklaas), Drukkery van A.L. Rukart van Beesen, 1836, small in-8°, 14 x 9,5 cm, woodengraved frontispiece, 57 pp + (1)(list of publications by Rukart-van Beesen), sewn, original printed stiff wrapper, small circular collector's stamp on title (Verzameling K. Bellemans). Nice copy.
price: €70.00
item 20322 BROEDERSCHAP, Antwerpen, Berg Carmel, SCHAPULIER Kort begrip Van d'instelling Privilegiën en Aflaeten van het Aertsbroederschap van onze lieve vrouwe des bergs Carmeli den H. Schapulier. Voordelig aen alle Christenen zoo in dit leven als naer hunne dood. Antwerpen, De Beer, (ca. 1816), 17 x 9 cm, 55 pp, stitched, orig.blue blind wrapper, with manuscript inscription by a member, Franciscus Cocks on 22.7.1810.
price: €50.00
item 19731 BROEDERSCHAP BOORTMEERBEEK - H.ANTONIUS Abt Kort Begryp van het leven van den F.Antonius Abt. S.l. s.d. (Mechelen, approbatie 1840), in-12°, 16 x 10 cm, onbedrukte blauwe omslag uit de tijd, genaaid, met frontispiece in kopergravure, bijgevoegd; idem; 8 pp, gedrukt bij Hanicq te Mechelen in 1836; Devotie tot den H.Antionius Abt, ...patroon van Boortmeerbeek.
price: €65.00
item 19732 BROEDERSCHAP BRUSSEL - CONFRERIE BRUXELLES Confrérie de Notre-Dame de Grace érigée en l'église paroissiale de SS Jean et Etienne à Bruxelles. Bruxelles, De Polack-Duvivier, 1840, in-8°, 19,5 x 13 cm, genaaid, orig. gele bedrukte omslag, 16 pp, met enkele houtgravure ills.
price: €62.00
item 14953 BROEDERSCHAP DER GELOOVIGE ZIELEN Sulpitius kerk DIEST BROEDERSCHAP DER GELOOVIGE ZIELEN Sulpitius kerk DIEST Op 24 Junius 1826 ingesteld in de Parochie-kerk van den H.Sulpitius binnen Diest... Loven, By Vanlinthout en Vandenzande, 1826, in-12°, 13,5 x 9 cm, 24 pp, genaaid, onbedrukte blauwe omslag.
price: €30.00
item 22321 BROEDERSCHAP H. ANTONIUS PADUA - Antwerpen Godvrugtigheyd tot de heylige engelen En Aflaeten door onzen H. Vader Leo XII ... Kerk van den H. Antonius ... binnen Antwerpen. Antwerpen, Phillippe Ville, ca 1826, small in-8°, 30 pp, stitched, orig. blind wrapper.
price: €42.00
item 18315 BROEDERSCHAP Heilig Hart Jesus in O.L.V. kathedraal te Antwerpen BROEDERSCHAP Heilig Hart Jesus in O.L.V. kathedraal te Antwerpen - (Konvoluut) 4 drukken in één band. - Convolute (4 imprints in one binding). 1) Korte Onderrigting over de devotie tot het Heylig Hert ons Heere Jesus-Christus...Broederschappen opgeregt o.a. in de Parochiale Kerk van Onze-Lieve-Vrouw tot Antwerpen, Antwerpen, H.P. Vander Hey (approb. van 1825), 48 pp. 2)Devotie tot het Godlyk Hert van onzen Heere Jesus-Christus; uyt het italiaensch vertaald...Antwerpen, G.J. Bincken, (approb. van 1770), frontispiece met hart in kopergravure + 190 pp + (4)(index). 3) Aenneming in het Broederschap van het H.Hert van Jesus opgeregt in de Parochiaele Kerk van O.L.Vrouw tot Antwerpen, 8 pp, gedrukt bij Vander Hey, s.d. 4) Onderrigting en gebeden tot het verdienen der Aflaeten vergund aen de XIV Statiën van Jerusalem, opgerigt in de parochiaele Kerk van den H. Carolus Borromaeus te Antwerpen, Drukkery van G. Van Merlen, s.d., 24 pp. In-8°, vollederen band uit de tijd (slijtage sporen).
price: €125.00
item 19719 BROEDERSCHAP Heilige Drievuldigheid - Sint-Jan te Mechelen Gebenedydt zy de Alderh. Dryvuldigheyt. Kort Formulier ten gebruyke van het Aerts-Broederschap van het Order van de Alderheyligste Dryvuldigheyt in de Parochiale Kerke van S. Jan binnen Mechelen. Tot Verlossinge van de arme christene slaven. Ingestelt by Hemelsche veropenbaring door Syn Heyligheyt den Paus Innocentius Den Derden ende gefondeert van de glorieufe Patriarchen den H.Joannes de Mathation. Mechelen, Vander Elst, (1743), in-16°, 48 pp, modern half-cloth.
price: €100.00
item 19717 BROEDERSCHAP Jezus van GEMBLOUX - Gent S.Pharaïldis kerk Alderdoorluchtigste Broederschap Onder den Titel van den lydende Zaligmaker Jesus Christus van Gembloux. Opgerecht in de Collegiale Kerke van S. Pharaïldis tot S.Nicolas binnen de Stad van Gend etc.etc.. Gend, Jan Meyer, (1763), in-8°, 16 x 10 cm, 79 pp, 19th century red half roan.(Not in STCV on 5th april 2011).
price: €150.00
item 18282 BROEDERSCHAP O.L.V. van Scherpenheuvel Kerk J.Baptist Mechelen Beknoopt onderrigt voor de Deelgenooten van het Lofweerdig Broederschap van O.L.V. van Scherpenheuvel, met de goedkeuring van Zyne Hoogweerdigheyd Engelbertus, aertsbisschop van mechelen en primaet der Nederlanden, plegtiglyk ingesteld den 27 Julii 1834, in de parochiale kerk van de" HH. Joannes Baptist en de Evangelist binnen Mechelen... Antwerpen, uyt de Drukkery van T.J. Janssens, s.d. (1835), in-12°, 14,5 x 9 cm, 56 pp, exemplaar van de aartsbisschop Engelbertus, gebonden in volle lederen band, met teksten in vergulde letters op voor-en achterplatten. Voorplatte;''Ilustrissimo ac reverendissimo Domino Engelberto Mecheliensium Archiepiscopo et Primati Belgii''. Achterplatte; ''Grata Cofraternitas B.M.V. Aspricollensis Anno Reparatae Salutis MDCCCXXXV''. beide platten afgeboord met een fillet. Goud op alle sneden.
price: €175.00
item 19724 BROEDERSCHAP O.L.Vrouw des Bergs Carmeli (Leuven) Kort begryp van de instelling privilegien en aflaeten van het broederschap van Onze-Lieve-Vrouw des bergs Carmeli den H. Schapulier. Voordelig aen alle Christenen zoo in dit leven als na hunne dood. Loven, Vanlinthout en Vandenzande, 1826, in-16°, 13,5 x 8,5 cm, 53 pp, orig.blind wrapper, sewn.
price: €70.00
item 18256 BROEDERSCHAP PETRUS en PAULUS Kerk te Mechelen Kort begryp van de instelling, privilegien en aflaeten van de broederschap van Onze Lieve Vrouw des Bergs Carmeli, den H.Schapulier.... Mechelen, P.J. Hanicq, 1829, Maria-afbeelding in houtgravure als frontispiece + 58 pp, in-12°, 14,5 x 9 cm, genaaid, originele bedrukte rose omslag.
price: €80.00
item 14976 BROEDERSCHAP VAN DEN H. JOSEPH (Mechelen) Aenleydinge tot de Devotie van de H.Joseph, wiens vermaert Broederschap geviert word in de Parochiale Kerke van S.Catharina... Mechelen, F.J. Van der Elst, 1808, in-12°, 13 x 8,5 cm, 46 pp, met één volbladhoutgravure, genaaid, blauw-grijze omslag uit de tijd, met stempel; ''Double (de la) Bibliothèque Royale''.
price: €62.00
item 18251 Broederschap van den Heyligen Scapulier in Carolus Borromaeus... Kort Begryp van d'instelling, privilegien en aflaeten van het aertsbroederschap van Onze Live Vrouwe Des Bergs Carmeli den H.Scapulier... Antwerpen, J.B.De Beer, s.d. (Imprimatur 1837), in-12°, 15 x 10 cm, genaaid, orig. bedrukte omslag, frontispiece in lithografie + 54 pp.
price: €62.00
item 22069 BRUIN DE C.C. - E.PERSOONS - A.G.WEILER - Geert Grote Geert Groote en de Moderne Devotie. Zutphen, De Walburgpers, 1984, in-8°, 152 pp, publisher's decorated cloth, dustwrapper, many b.w. ills, bibliography, index.
price: €30.00
item 34384 BRUNOD Edoardo - Noémi GABRIELI Art sacré en Valle d'Aoste. Guide de l'exposition. Aosta, Marguerettaz-Musumeci, 1969, 83 pp, bibl., 63 b/w ills., 16 col. ills., stiff paper wrapper, plasticized. Publ. on the occasion of an exhibition at the bishop's palace at Aosta, 21 June - 21 Sept. 1969.
price: €20.00
item 19934 BRUXELLES - Dévotion aux Sacrés Coeurs de ... Jesus-Christ Dévotion aux Sacrés Coeurs de notre Seigneur Jesus-Christ et de la Très-Dainte et Bienheureuse Vierge Marie, nouvelle édition corrigée... Bruxelles, Chez P.J. De Haes, Imprimeur-Libraire, Marché aux Poulets, s.d., appob. 1731, in-8°, engraved frontispiece (heart) + xii + 456 pp, contemporary full calf, raised gilt decorated back with title label, nice copy.
price: €80.00
item 19716 BRUXELLES Saint Sacrement de MIRACLE Histoire du très Saint Sacrement de Miracle. Depuis l'an 1369 jusqu'à ce jour. Bruxelles, P. Vleminckx, 1835, in-16°, lithographic frontispiece + 119 pp, contemporary brown half roan, gilt smooth back with red label, nice ex-library copy.
price: €95.00
item 27274 BRUYN abbé H. De Le jubilé d'un vrai miracle. Bruxelles, H. Goemaere, 1870, in-8°, 24 pp, loose as issued, no wrapper. A defence of the authenticity of the documents - Registre Godefroid de la Tour - on the 1370 miracle, shockingly antisemitic.
price: €40.00
item 22785 BRUYNE Petrus J. de Kort Begryp van het vermaert Broederschap van Jesus, Maria, Anna, Op-gerecht in de Parochiale Kerke van S. Michiels binnen dese Stadt Gendt ..door Syn Heyligheyt Innocentius den XII... Gendt (Gent), By Franciscus Bernaert, 1746, small in-8°, 16,5 cm, title with engraved vignet + 39 pp, sewn, contemporary marbled wrapper. Vanderhaeghen N°3983; ''Le dédicace à Messire Van Hundelghem est signée Pierre J. de Bruyne, auteur de cet opuscule, dont la seconde édition parut chez Jean Meyer, sans date. Les renseignements et récits de miracles contenus dans cette brochure, sont extraits en grande partie d'une biographie du frère Innocent-de-Ste-Anne, carme, par le P. Benigne Fremaut, récollet, imprimée à Anvers, en 1686, par Augustin Graet.''
price: €75.00
item 41697 BUCK Victor de s.j. Historie van O.L.V. Ten Kerdelaer, binnen de parochie Edelaer by Audenaerde. Tweede Uitgaef. Audenaerde, ( Oudenaarde ) , Drukkery der Gebroeders Bevernaege, 1853, in-12°, 15 x 9,5 cm, 64 pp. genaaid, orig. bedrukte omslag, met bruine onbedrukte overslag.
price: €65.00
item 14375 CAFMEYER Pieter & BACKER George de (traducteur) Vénérable Histoire du Tres-Saint Sacrement de Miracle notablement ameliorée & augmentée en cette nouvelle édition...composée en Flamand par Pierre Cafmeyer...et traduite en François par G.D.B.. Première édition. Bruxelles, Georges De Backer, imprimeur & libraire aux trois Mores à la Bergh-Straet, 1720, in-8°, 16,5 x 10 cm, titre avec vignette sur bois + (20) + 181 +(2)(approb. + priv.) + (1)(bl)., broché, couvert. en pap. marbré (dos et just).Première édition française traduit par l'éditeur-libraire.
price: €112.00
item 31634 CAROLUS BORROMEUS - Broederschap Statuts de la Confrérie des Saints de la Belgique établie dans l'église de St. Charles-Borromée à Anvers... Anvers ( Antwerpen ) , L.J. De Cort, 1849, in-12°, 11,5 x 9 cm, 37 pp, genaaid, orig. gele blinde omslag.
price: €24.00
item 39734 Carolus Manfredi ( engraver ) - Divi Paschalis BAYLON Divi Paschalis Baylon. Ord. Min. Strict. Obs. S.P. Francisci Augustis Eucharistie Sacram[en]ti Amatoris... ( copper engraving). S.l., s.d. (ca. 1700 ?), original engraving, portrait of P. Baylon with on the left handside a prayer in Latin. 15 x 19 cm, the engraving is signed in the plate Carolus Manfredi f. Regij Lep.
price: €50.00
item 24799 Catechismus de Tonsura Catechismus de Tonsura et minoribus ordinibus... Preces ... Mechliniensis. Exercitia spiritualia octo dierum... Tertia Mechliniensis editio, auctior et correctior. Mechliniae (Mechelen), H. Dessain successor P. J. Hanicq, 1853 - 1858, in-8°, 47 + 66 + 130 + 2 nn pp, leather, raised and gilt decorated spine, tooled and gilt lined front and back, some traved use, weak joints, marbled endpapers and matching edges, ex-library, stamp on verso fly leaf.
price: €48.00
item 29380 CHERTABLON de ( La Vigne ) La manière de se bien préparer à la mort, Par des considérations sur la Cène, la Passion, et la Mort de Jésus-Christ, Avec de trés-belles Estampes Emblématiques... Anvers (Antwerpen), George Gallet, 1700, in-4°, 26 x 19 cm, engraved frontispiece (A) + 63 pp + 41 engravings h/t, numbered 1-39, B, C, contemporary full leather binding, gilt decorated raised spine, binding worn, interior fine, with handwritten ex-libris (Jules Malou),title page printed in red and black. Praz 350. Cohen de Ricci 232. This is the first French edition.
price: €1200.00
item 24414 CHEVALIER Ulysse Poésie liturgique traditionnelle de l'Eglise catholique en Occident ou Recueil d'hymnes et de proses usitées au moyen âge et distribuées suivant l'ordre du Bréviaire et du Missel. Tournai, Société S. Jean l'Evangéliste, Desclée, Lefèbvre, 1894, in-8°, lxviii + 286 + 2 nn pp, many fine neogothic b/w ills., cont. red quarter-roan, marbled endpages, some browning, embossed ex-libris stamp (Bishop Van der Stappen).
price: €75.00
item 35061 CLAEYS Hector Sint Maarten. Thielt (Tielt), P. Pollet-Dooms, 1890, 248 pp, green imitation leather, gilt lettering, part of title page cut away., title page soiled. Text in Dutch. Tekst in het Nederlands.
price: €32.00
item 19575 COEKELBERGHS l'Abbé Comité Belge des Voyages à Rome fondé a Bruxelles en 1863. Relation du voyage de Paques 1864. Bruxelles, Fr. Haenen, 1864, in-8°, 40 pp, orig. yellow printed wrapper, sewn.
price: €25.00
item 23762 COMMUN J. F. Historisch bewys over het leven van den Heyligen en roemweêrdigen Bonifacius (...) alsook over den geest en zeden der dertiende eeuw, Doór J. F. Commun, Priester. Brussel, We J.-J. Vanderborght, 1837, small in-8°, xi + chronogram + 180 pp, original printed wrapper with errata, wrapper soiled and browned, uncut pages.
price: €65.00
item 23244 Confrérie de l'administration - Broederschap - Brussel Confrérie de l'administration du Saint Viatique, sous l'invocation de Saint Charles Borromée, érigee dans l'église paroissale de Notre-Dame de la Chapelle, à Bruxelles. Bruxelles, Ve J.-J. Vanderborght, s.d. (1837), in-12°, 13 cm, 24 pp, blind paper wrapper, uncut pages.
price: €85.00
item 18277 CONFRERIE DE NOTRE DAME Eglise S. Nicolas à Namur Confrérie de Notre-Dame Auxiliatrice, érigée en l'Eglise Paroissiale de Saint-Nicolas à Namur. Quatrième Edition, revue et augmentée. (Namur), Imprimerie de J.J. Legros, 1828, frontispiece gravé sur bois + 107 pp, in-12°, 12,5 x 8 cm, cartonnage marbré d'époque.
price: €62.00
item 18264 CONFRERIE NOTRE DAME DE LA PAIX Eglise S.Nicolas Bruxelles Notice Historique de la Confrérie de Notre-Dame de la Paix établie dans l'Eglise de Saint-Nicolas à Bruxelles. Bruxelles, G. Adriaens, 1863, frontispiece lithographié + 32 pp, in-8°, 17,5 x 13 cm, broché, couverture imprimée originale.
price: €70.00
item 23246 Congrégation de la Bonne Mort - Broederschap - Aalst Petit Manuel à l'usage de la Congrégation de la Bonne Mort. Alost (Aalst), Spitaels-Schuermans, 1835, in-8°, 63 pp + 1 unn p errata, blind paper wrapper, some use, sligthly dogeared. (Zeldzame Aalstse druk).
price: €125.00
item 18319 CONGRÉGATION DU SACRE COEUR DE JESUS à Rome ( editor ) Congrégation du Sacre Coeur de Jesus à Rome (Convolute de 3 éditons de Gand début 19ième siècle). Exercices de Piété de la Congrégation du Sacré Coeur de Jesus érigée dans l'église de Ste Marie de la Chapelle à Rome... Sixième édition, Gand B. Poelman (approb. de 1816), frontispiece gr. sur bois + 123 pp + une grav. sur cuivre. RELIE AVEC; Muzzarelli A.; Neuvaine pour se préparer à la Fête du Sacré Coeur de Jesus-Chrinal tears. Rare work of the German architect Statz with designs of nAVEC; Neuvaine au Sacré Coeur de notre seigneur Jésus-Christ considéré dans le St. Sacrement de L'Autel... Gand, A.I. vander Schelden, 1825, 103 pp, rel. pleine cuir d'époque (épiderme usé).
price: €100.00
item 20317 CONSEILS à la Jeunesse Conseils sur le choix d'un état de vie présentés à la Jeunesse. Nouvelle édition. Revue corrigée et augmentée. Malines, Hanicq, 1825, in-16°, 24 pp, stitched, orig.blind wrapper, small library stamp on verso of title. (Little pamphlet to exhort the youth to follow their religious vocation).
price: €38.00
item 19183 COPPENOLLE Maurits van Westvlaamsche bedevaart-vaantjes. Brugge, Walleyndruk, 1942, in-folio, 31 x 21 cm, 79 pp + 5 facsimili van vaantjes, met vele z/w ills. in de tekst, index, gedrukt op 500 expl., genaaid, orig. omslag. mooi exemplaar.
price: €120.00
item 27421 CORNEILLE Pierre - Thomas à KEMPIS - L'Imitation de Jésus Christ traduite & paraphrasée en vers françois. Rouen, imprimé à Rouen par L. Maurry pour Robert Ballard , seul impimeur du Roy pour la Musique..., 1658, in-4°, frontispiece gravé + titre avec vignette sur bois + (14) pp + 531pp + (1)(privilege) + 4 gravures à pleine page signées François Chauveau. Plein veau d'époque, coiffe supérieure légèrement endomm. avec perte de cuir, légères traces d'usure aux mors et aux coins, dos à cinq nerfs avec décor doré. Deuxième édition complète. Elle rassemble les quatre parties. Corneille avait entrepris cet ouvrage à la demande de son confesseur et probablement aussi à celle de la reine Anne d'Autriche. La première édition est de1656 et a la même page de titre sauf la date et la mention; ''Privilege de sa Majesté'' au lieu de ...''du Roy''. ( Tchemerzine, Quatrième volume I pp. 139).
price: €450.00
item 31858 COTTON des HOUSSAIES Abbé e.a. Pièces relatives à l'Académie de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, Pour les années 1772, 1773, 1774,1 775. Rouen, Et. Vinc. Machuel, 1776, in-8°, frontispiece (C. Simonneau in. et sc.) + 297 pp + (3) pp, broché, sans couverture, pages non coupées, (mérite une reliure).
price: €125.00
item 11751 COURBON N. Geestelycke Pratycke om sigh inde Teghenwoordigheyt Godts te onderhouden. Nieuwen Druck. Oversien , verbetert, ende vermeerdert door Myn Heer Courboin Priester, ende Doctoor inder Godtheyt, Ende Over-gheset uyt de Fransche, inde Nederduytsche Taele, Door P.F.C.A.S.M.C.D. Gent, by Michiel Maes, 1697, in-12°, 12,5 x 7 cm, 158 pp + (12) nn pp, contemporary leather binding (with some wear). B.C.N.I. 15553 - only one copy.
price: €70.00
item 28486 CRASSET Jean S. J. Considérations sur les principales actions du chrétien... Edition nouvelle, Corrigée et rervue (sic) par l'Auteur. Brussele (Brussel), François Foppens, au St. Esprit, 1724, in-8°, engraved frontispiece, 270 pp + (2), leather, worn, gilt decorated raised back, ex-library stamp on title and verso of the frontispieces.
price: €35.00
item 10721 CREMONA TERZANI - Giovanni Francesco Oratio Ad Sanctiss. D.N. Gregorium Divina Providentia Papam XIV. Pro Serenissimo Duce Ferrarariae Alfonso II. Estensi,... Romae (Rome), Ex Typographia Vincentii Accolti, in Burgo, 1591 (ix. Kal. Martij. M.D.XCI.), in-4°, 22 x 15,5 cm, 12 nn pp, title with woodcut vignette, verso blank + (9) + (1)(blank). Last two pages contain a ''responsio Marcelli Vestrii Barbiani''. USTC 824555. Not in Adams. Bound in modern boards, upper cover completely loose, uncut copy.
price: €250.00
item 19862 CROISET Jean S.J. Le Parfait Modèle de la Jeunesse Chrétienne, Dans la Vie de Saint Louis de Gonzague. Bruxelles, Chez Le Charlier, 1808, in-8°, 14 x 8 cm, frontispiece portrait + 339 pp +(1), pleine basane marbré d'époque, dos lisse décoré, tranches marbrées, bel exemplaire.
price: €60.00
item 19641 CROONENBORCH Pr. Fr. Mathias Geestelycken Leydts-Man voor alle Deugt-Soeckende Zielen, Het eerste Deel - vierde deel... den derden druk. Brussel, By Jacob Van de Velde, men vindt-se te koop; By Jos. Ermens, s.d. (begin 18e eeuw, eerste approbatio van 1679), 4 vols in-8°, 17 x 10,5 cm,(18)+289pp+(7) ; (8)+315pp+(5) ; (16)+319pp+(9) ; (16)+228pp ; mooie set in uniforme contemporaine vollederen banden met gladde rug met twee etiketten. Ex-bibliotheek met stempels op voorste schutblad.
price: €175.00
item 23255 CROONENBORCH Pr. Fr. Mathias Troostelyck Onderwys voor deught-minnende zielen, Die door den doornachtigen Wegh der Bekoringen geleydt worden. Brussel, Jacob Vande Velde, s.d. ( approbatie van 1685), small in-8°, x unn + 208 + 4 unn pp, contemporary leather, marbled endpapers, red edges, ex-library stamp on fly leaf.
price: €100.00
item 39781 CRUCE Joannes a - Ioannes vanden CRUYCE - Antonius van Jesus ( translator ) Den donckeren nacht der ziele....( second part) Den verholen minne-sangh tusschen de ziele en[de] Christum haeren bruydegom. Antwerpen, Geeraerdt van Wolschaten, 1637, 2 parts in one volume (as usual), in-12°, (14) nn pp + 316 pp (last pp. numbered in error 116) + (11)nn pp + (1)(bl) ; (4)nn pp + 437 pp + (1)(errata) , unfortunately incomplete, lacks the engraved title page. ( Het boek bevat wel de typografische titel , maar niet de gegraveerde titelpagina). Bound in contemporary vellum, traces of ties, binding a bit soiled. Manuscript ex-libris on last fly leaf ; '' Sion binnen Vilvorde''. Still a good copy of a rare and interesting title. STCV 3134671.
price: €100.00
item 22762 CRUZ P. Fr. Antonio de la Novena de Nuestra Señora de Regla, venerada en su milagrosa imagen y devoto santuario de Agustinos observantes de Andalucia. Con una Oracion para los Navegantes y los Gozos de Nuestra Señora. Sevilla, Caro Hernandez, 1823, in-8°, 64 pp. BOUND WITH; Preces de una alma que, aterrada... Cádiz, Esteban Picardo, 1830 (8 pp). BOUND WITH; Novena de Maria Santissima de la Merced... Cádiz, Antonio Murguia, sd, xlv pp. BOUND WITH; Novena de la Soberana emperatriz de la Gloria Maria Santisima Del Carmen...Jerez de la Frontera, D.J. Mallen, s.d. woodcut vignet, 19 pp. BOUND WITH; Quinario de la Pasion y cinco llagas... Cádiz, José Ma Guerrero, 1822 (94 pp), contemporary leather binding, back with gilt decoration, marbled endpapers. Good clean copy, binding shows some wear, one page with paper damage and small loss of text. Rare convolute of early 19th century Southern Spain devotional imprints.
price: €150.00
item 35587 CURMER L. ( editor) Livre de Mariage contenant les cérémonies et la messe du marriage. Les cérémonies du baptême.... Paris, L. Curmer, rue Richelieu, 49. Belin-Leprieur et Morizot. S;d. (1851 ?), in-12°, 132 x 97 mm , (24) pp nn + 364 pp, avec une page de titre en chromolithographie, neuf chromolithographies et 6 photographies. Reliure en plein marocain brun avec des compartiments en creux ( caissons) , protégés par des clous fines, chaque plats comporte 48 clous, avec deux fermoirs argentés qui protègent également les coins des coupes, coiffes protégées en argent. Tranches dorées avec des petits croix de Malte blues, pages de garde en soie bleu foncé avec des croix de Malte. Reliure extraordinaire en très bel état.
price: €850.00
item 30300 CURMER L. (editor) - Reliure - Binding Livre du Mariage contenant les cérémonies et la Messe du Marriage... Paris, L. Curmer, s.d. (approbatio 1838), in-12°, 13.5 x 9.2 cm, engraved frontispiece + engraved colored title (H. Robinson sc.) + title + (34) nn pp + 364 pp + 1 other full page engraving, several vignettes, all pages within a typographical floral border. Bound in green watery silk, romantic floral gilt ornaments within a double gilt fillet on both covers, smooth spine with gilt floral decoration, all edges gilt, cream coloured silk endpapers, kept in a paper chemise and slipcase. Apart from a few foxing spots on the engraving (and only there) a perfectly preserved book in a charming binding of great freshness, which is remarkable in view of the delicate material used.
price: €450.00
item 31663 CUVELIER Michel - SUFFREN Jean S. J. ( Joannes ) Circus Perfectionis sive Exercitia Spiritualia per dies aliquot decurrenda. Cum Appendice de Confessione Generali. Ex Gallice Latine reddita. Monachii ( Mainz ), Typis Lvcæ Strave. Sumptibus Ioannis Wagneri, 1648, in-12°, 16 x 7,5 cm, engraved frontispiece, typographical title-page + (6)nn pp + 380 pp, contemporary full leather binding, raised gilt spine with title label, edges painted blue, small damage at headcap but still a good binding. With an unidentified gilt supra-libro on the front-cover (a Pope holding a crosier and on his right side a vine, on his lap a coat of arms representing a half-submerged lion), 19th-century printed ex-libris of Collège Saint-Servais Liège tipped on to the first-paste down, similar small circular stamp on title-page. (First edition, See De Backer-Sommervogel Vol. II col. 1751; VD17 12;104477X).
price: €350.00
item 22962 DAELEMANS J. Uccle, Maria's dorp, bewezen uit echte oorkonden, gevolgd van eenige geschiedkundige verhalen die plaats betreffende. Brussel, G. Adriaens, 1858, in-8°, frontispiece, xii + 145 pp + 9 b/w ills h/t, printed paper wrapper, shows some use.
price: €75.00
item 40495 DE MÉAN , François-Antoine Bevel-brief voor den Vasten - Mandement du Cârème . Malines ( Mechelen ) , chez P.J. Hanicq, s.d. (15 Januari 1818), in-4°, 7 pp, loose as issued, with a loose grey paper wrapper. last page blank. Bi-lingual French-Dutch.
price: €30.00
item 22166 DEBROSSE R.P. Le mois des anges ou le mois de septembre consacré à la dévotion aux neuf choeurs et à la Reine des Anges et en particulier à l'ange gardien. Ouvrage dont le fond est emprunté au Mois Angélique par le R.P. Debrosse. Liége, Grandmont Donders, 1837, small in-8°, 286 pp, contemporaryfull brown roan, gilt fillet on covers, smooth green leather back with gitl ornaments, marbled edges and endpapers, very nice contemporary binding.
price: €62.00
item 21914 DEJONGHE Maurice Orbis Marianus. I. Les Madones couronnées à travers le Monde. Notices historiques illustrées sur les Madones. Jugées dignes du courronnement canonique et sur leurs sanctuaires dans l'ordre chronologique de leur couronnement. Tome I. Les madones couronnées de Rome. Paris, P. Téqui, ca 1966, in-8°, 452 pp, publisher's cloth, with dustjacket, 80 b.w. plates, bibliography. Fine copy
price: €30.00
item 18996 DEKEN VAN O.L.Vrouwkerk te Mechelen Het Bondelken van Myrrhe inhoudende verscheyde vierige Meditatien op de Zeven Weeën van Maria... Mechelen, Hanicq, 1780, frontispiece in houtgravure + 154 pp, half lederen bandje, title en frontispiece bevuild en met watervlekken, met manuscript ex-libris (laatste blanco blad) Magdalena Peeters, 23 december 1811.
price: €60.00
item 24424 DELEBECQUE, Louis Joseph (Evêque de Gand) Manuel de l'Association réparatrice des blasphèmes et de la violation du dimanche, Erigée dans l'Eglise des PP. Carmes Déchaussées, à Gand... le 26 Mai 1850... Gand, (Gent) J. Rousseau, Fils, (1850), small in-12°, 11 x 7,5 cm, 128 pp, sewn, printed paper wrapper.
price: €45.00
item 32291 DESSAIN H. Malines ( éditeur ) Nouvelle Journée du Chrétien , sanctifiée par la prière et la méditation. Malines (Mechelen), H. Dessain, successeur de P.J. Hanicq , s.d. (approbatio de 1846 , calendrier de 1856) , in-16°, 13 x 9 cm, 351 pp , avec une page de titre en chromolithographie et une frontispice gravée, reliure d'époque en cuir noir, tranches dorées, fleurons et fillets sur les plats.
price: €40.00
item 23251 Devotie - Mechelen Devotie tot het Alderheylighste Herte van onse Salighmaeker Jesus Christus. Mechelen, Laurentius Vander Elst, s.d. (approbatie 1740), in-12°, 64 pp, blind paper wrapper, considerable use, dog eared, several handwritten ex-libris (Zuster Isabella Bauwens).
price: €100.00
item 22217 DIE VII GETIDEN OP DIE PASSIE ONS HEERE Die VII getiden op die passie ons Heere. Facsimile edition. (Antwerpen, Thomas van der Noot), s.d., 15 x 10.5 cm, ca 40 pp, publisher's board, ca 9 woodcuts.
price: €25.00
item 13616 DIEST AERTSBROEDERSCHAP Regulen, Privilegien, Aflaten en Jubileen van het Aerts Broederschap van de Alderheyligste Dryvuldigheid en verlossing der gevangene Christene Slaven by de Turken en andere Barbaren, en van de H.Maegd Maria moeder van remedie, Opgerecht in de Collegiale en Parochiale Kerk van S.Sulpitisu binne Diest... Diest, Ter drukkery van M. Henckens, s.d., in-12°, 14 x 8 cm, 67 pp, genaaid, onbedrukte blauwe omslag uit de tijd. Mooi exemplaar. Zeldzame ongedateerde Diestse druk. Het Approbatio is van 1696, één van de teksten (pp 9) maakt gewag van een herdenkingsdatum in 1707.
price: €87.00
item 1244 DOM E.V. De Geschiedenis van O.L. Vrouw van Goeden Wil te Duffel. Tongerloo, Sint-Norbertus Drukkerij, 1936, klein in-4°, 263 pp met zwart/wit ills., genaaid, orig. oimslag.
price: €35.00
item 34514 DREGGER Hermann Josef Erbaut zur Ehre Gottes. Die Pfarrkirche Sankt Pankratius in Möhnesee-Körbecke. Möhnesee-Körbecke, Kath. Kirchengemeeinde St. Pankratius, 1995, in-8°, 39+(1) pp, 33 ills., publisher's boards. Text in German.
price: €16.00
item 30557 DREXELIUS Hieremias S. J. - Jeremias Drexel David Regius Psaltes descriptus et morali doctrina illustrates...ex Posthumis Libellus sextus Antverpiæ ( Antwerpen) apud Viduam et Hæredes Ioannis Cnobbari (Cnobbaert), 1652, in-16°, 11 x 6 cm, engraved title-page + (10) nn pp + 368 pp + (2)nn pp (approbatio) contemporary vellum, ex-library with small stamp on verso title, nice copy. Third Antwerp edition. See De Backer Sommervogel Vol. III , col. 202 item 29. Drexelius, 1581 - 1638, a Bavarian jesuit, the immensely popular author of 34 religious books.
price: €185.00
item 30558 DREXELIUS Hieremias S. J. - Jeremias Drexel Rhetorica caelestis ( sic coelestis ) seu attente precandi scientia , quam coram Sermo Utriusque Bavariæ Duce S.R.I. Archidapifero Electore Maximiliano...explicavit et latine scripsit... Antverpiæ ( Antwerpen) apud Viduam Ioannis Cnobbari (Cnobbaert), 1651, in-16°, 11 x 6 cm, engraved title-page + (14) nn pp + 434 pp , cont. vellum, ex-library with small stamp on the fly leaf, very nice copy. (See De Backer Sommervogel Vol. III col. 198 , item 19). With an unidentified ex-libris (pre-1800 woodcut coat of arms) tipped-on to the first paste down. Drexelius, 1581 - 1638, a Bavarian jesuit, the immensely popular author of 34 religious books, many with bizarre title like these; ''Treatise on celestial rhetoric or about praying....''
price: €250.00
item 30559 DREXELIUS Hieremias S. J. - Jeremias Drexel Aloe Amaris sed salubris succi Ieivnivm quod in aula Sermo utriusque Bavariae ducis Maximiliano S.R.I. Archidapiferi Electoris..explicavit et latine scripsit... Monachii ( München) 1637, apud Ioannis Cnobbari (Cnobbaert), 1650, in-16°, 11 x 6 cm, engraved title-page + (16) nn pp + 339 pp , cont. vellum, ex-library with small stamp on verso title, nice copy. (See De Backer Sommervogel Vol. III col. 199 , item 21 ). Drexelius, 1581 - 1638, a Bavarian jesuit, the immensely popular author of 34 religious books, many with bizarre titles like these; ''The golden book on fasting, or the way to keep healthy, the way to a long life....'' Engraved title mentions Monachii 1637 - Antverpiae 1650.
price: €210.00
item 30595 DREXELIUS Hieremias S. J. - Jeremias Drexel Salomon Regum sapientissimus descriptus et morali doctina illustratus... Antverpiæ (Antwerpen) apud Viduam et HaeredesIoannis Cnobbari (Cnobbaert), 1652, in-16°, 11 x 6 cm, engraved title-page + (6) nn pp + 346 pp + (2)nn pp, cont. full calf, raised gilt back, ex-library with small stamp on verso title, nice copy. (See De Backer Sommervogel Vol. III col. 202 , item 30). Drexelius, 1581 - 1638, a Bavarian jesuit, the immensely popular author of 34 religious books.
price: €250.00
item 33426 DREXELIUS Hieremias S. J. - Jeremias Drexel Salomon Regum sapientissimus descriptus et morali doctina illustratus... Antverpiæ (Antwerpen) apud Viduam et HaeredesIoannis Cnobbari (Cnobbaert), 1652, in-16°, 11 x 6 cm, engraved title-page + (6) nn pp + 346 pp + (2)nn pp, cont. full overlapping vellum, ex-library with small stamp on first fly leaf. Very nice copy. With an unidentified ex-libris (pre-1800 woodcut coat of arms) tipped-on to the first paste down. (See De Backer Sommervogel Vol. III col. 202 , item 30). Drexelius, 1581 - 1638, a Bavarian jesuit, the immensely popular author of 34 religious books.
price: €250.00
item 33457 DREXELIUS Hieremias S. J. - Jeremias Drexel Ioseph Aegypti Prorex descriptus et morali doctrina illustratus. Antverpiæ (Antwerpen) apud Viduam Io Cnobbart (Cnobbaert), 1641, in-16°, 11 x 6 cm, engraved title-page + (10) nn pp + 321 pp + (1)(bl), old half vellum, ex-library with small stamp on verso title, nice copy allthough the upper inner joint starts loosening and the outer margin of the engraved title is cut short a bit resulting in the loss of the digit 1 (of 1641). (See De Backer Sommervogel Vol. III col. 201 , item 25). Drexelius, 1581 - 1638, a Bavarian jesuit, the immensely popular author of 34 religious books.
price: €150.00
item 38661 DREXELIUS Hieremias S. J. - Jeremias Drexel Orbis Phaethon Hoc est De Universis Vitiis Linguae. (Incomplete - title-page missing). (Köln , Egmond 1634 ??), title page is missing. (22)nn pp + 949 pp + (11)nn pp + 24 full page engravings according the letters of the alphabet. Bound in contemporary vellum with overlapping edges. Manuscript title on smooth spine, manuscript ex-libris in a nice two-coloured calligraphy on the front cover (modern, but in ancient style). De Backer -Sommervogel Vol. III 192-193 (item 11). Unfortunately incomplete, engraved title is missing. Sold without the right to return.
price: €60.00
item 34912 DUCLOS Ad. De eerste eeuw van het Broederschap der zeven weedommen van Maria in Sint-Salvators, te Brugge. Brugge, Société d'émulation de Bruges, 1922, in-8°, 147 pp,printed paper, unopened pages, stamp from the society on verso title page. Publ. in the series " Mélanges ", n° IX. Text in Dutch.
price: €34.00
item 38972 DUFFY Eamon Marking the Hours. English People and their Prayers 1240 - 1570. London, New Haven, Yale University Press, 2006, in-8°, 201 pp, coloured ills. publisher's cloth with dust jacket.
price: €80.00
item 24482 DUFRENE P. M. - ROGACCIUS Decem triduana spiritualia Sacerdotum Exercitia, quae antehâc variè tradidit et conscripsit P. M. Dufréne... addito tractatu R. P. Rogacii... De Filiali et Familiari cum Deo consuetudine... Editio nova. Poperingis (Poperinge), apud J. D'haenens-Ramaut, 1820, in-8°, vii + 262 + 3 nn and 237 + 3 nn pp, indices, contemporary marbled roan, gilt decorated labeled spine and gilt decorated cover edges, marbled endpapers, 3 marbled edges - a fine binding; some foxing, ex-library stamps. INCOMPLETE- only Part I & II. Lacks Volume II (with Part II & IV). Nevertheless interesting because Poperinge imprints are quite rare.
price: €62.00
item 11767 DUJARDIN Thomas Geestelycke t'samen spraeken tusschen Philaletes ende Philothea dat is. Tusschen den Minnaer des Waerheyts, ende een Godt-minnende ziele... Gendt, Mauritius vander Ween, (1710), in-12°, (4) + 195 + (5) pp, volkalfsleder uit de tijd, (lichte slijtagesporen). Titelblad met kleine schade, enkele letters verloren, zonder schade aan de leesbaarheid. B.C.N.I. N° 16854, Van der Haeghen N° 1893
price: €95.00
item 39692 DUVAL N. ( graveur ) - J. MARIETTE ( Libraire ) Nouvelles Heures gravées au burin dediées au Roy. - Livre à fermoirs. Paris, chez J. Mariette Libraire et Gravur, rue St. Jacques à la Victoire et aux Colonnes d'Hercule, s.d. (avant 1716), in-16°, 12 x 8 cm, 212 pp + 8 pp + (10)pp nn , reliure pleine cuir vert d'époque, fermoirs en métal, tranches des plats protégé par des cadres en métal. Tranches dorées. Livre entièrement gravé, Les cinquante premières pages sont rehaussées en or ou couleur. Reliure usée, mors à l'intérieur sont fendus. Un fermoir partiellement perdu. On joint un cahier avec 4 pp en manuscrite (langue allemand) et avec 2 ex-libris manuscrits ; Anna Helena Francisca De Groote , 31 October 1716. (et) Ferdinandus Josephus Baron de Gheyn, 24 Februari 1781. Bien que les défauts mentionnés , un livre de dévotion interessant.
price: €150.00
item 30095 DUVOSQUEL Jean-Marie - Paul BEUSEN - BASTOGNE 1990 Imagiers de Paradis. Images de piété populaire du XVe au XXe siècle. Bruxelles, Crédit Communal, 1990, large in-4°, 200 pp, coloured and b/w plates on almost every page, index, bibliographies ,sewn, orig. stiff wrapper, (published on the occasion of an exhibition at the Musée en Piconrue at Bastogne (Belgium). Text in French.
price: €45.00
item 19857 EBERLEIN A.R.D. Michaelis Leontii Marianisches Herz-Hauslein dess Herzens Jesu. Das ist. tägliche Andachts-Ubungen zu dem Verwundten und Schmerzhaften Herzen Jesu.... Augspurg (Augsburg), Matth. Rieger, 1755, in-8°, 16,5 x 10 cm, engraved frontispiece (heart) + title (printed in red and black) + (12) + 296 pp + (6)(index), contemporary full green leather binding, all edges gilt, both covers with intricate gilt rocaille ornaments, nice copy.
price: €185.00
item 34181 EBERNIGG Max - Leopold SCHMIDT - Elfriede BAUM - Dora HEINZ - Franz WINDISCH-GRAETZ u.a. Kärnter Kunst des Mittelalters aus dem Diözesanmuseum Klagenfurt. Wien, Österreichische Galerie, 1970, in-8°, 142 pp, 32 pl. h/t, stiff paper wrapper. Publ. on the occasion of an exhibition at the Österreichische Galerie im Oberen Belvedere, Vienna, in 1970, and at the Kärnther Landesgalerie, Klagenfurt, in 1971. Text in German.
price: €38.00
item 4505 Ecclesia Catholica - HERENTALS Petit Formule de Prières à l'Usage des Demoiselles Pensionnaires des Soeurs de Saint François à Herenthals. Herenthals, V.-J. Du Moulin, Editeur, 1871, in-16°, 12,5 x 9 cm, 24 pp, broché, couverture imprimée.
price: €20.00
item 11134 Ecclesia Catholica - BREVARIUM ROMANUM (Pars Estiva) Brevarium Romanum Ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, Pii V. Pont. Max. jussu editum, et Clementis VIII. primum, nunc denuo Urbani PP. VIII auctoritate recognitum. In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commoditate. ONLY Pars Aestiva. Antverpiae, (Antwerpen), Ex Officina Plantiniana, Bathasaris Moreti, 1688, in-4°, 25 x 18 cm, engraved frontispiece, title printed in red and black with engraved vignet, (59) + 716 pp + ccv pp + (3) + 3 + (1)blank + 3 + (1)blank + 4 full page copper engravings, printed throughout in red and black. Full contemporary red morocco, fine triple fillet on covers, raised gilt back, lower end of back tooled with 5 small crowned circles containing alternately a dolphin and the French lilly, marbled endpapers. (Apart from slightly bumped corners and some scratching and staining of the covers, a nicely preserved binding), manuscript ex-dono on fly-leave; ''Ex-dono D.Domini mei Episcopi (erased) 1717, nunc ad usum Jacob Sirmond, archid (erased). (First six leaves with a tiny hole). Nice specimen of a liturgical Plantin imprint in a rich morocca binding, lacks unfortunately the ''Pars Hiemalis''.
price: €450.00
item 11419 Ecclesia Catholica - Den GODSVRUCHTIGEN LANDSMAN Den Godsvruchtigen Landsman ofte Gebede-Boek bezonderlyk ten dienste van Lands=Lieden... nieuwen druk met platen. Gent, bij J. Snoeck-Ducaju, 1821, in-12°, 16,5 x 10 cm, viii + (8) + 444 + volbladhoutgravure h.t. (de frontispiece ontbreekt).Korte Bemerkingen op de Vier Uyterste, afgebeeld door vier printen met hunne uytlegginge, 1821, 32 pp + 4 vollbladhoutgravuren h.t.. Groene schaapslederen band met dubble fillet-versiering op de platten, centraal een Angus Dei motief, gladde goudversierde rug met dubbele herhaling van het Agnus Dei motief , alle sneden verguld. Afgezien van de ontbrekende frontispiece in zéér goede toestand. Dit godsvruchtig boekje beleefde in de 18e-en 19e eeuw vele edities. Goed bewaarde exemplaren in luxe-band zijn echter zeldzaam.
price: €185.00
item 14027 Ecclesia Catholica - Den GODSVRUCHTIGEN LANDSMAN Den Godsvruchtigen Landsman Verzameling van onderwyzingen en gebeden byzonderlyk ten dienste der Landslieden. Nieuwe verbeterde uytgaef. Mechelen, Hanicq, 1845, in-8°, gegrav. frontispiece + 426 pp + 30 pp, bruine vollederen band met op de platten een groot kruis in binddruk omringd door een raam met vergulde filetten en florale versieringen, alle sneden verguld (gebruikssporen). Bijgebonden op het einde; Korte Bemerkingen op de Uytersten des Menschs, met vier volbladgravures.
price: €60.00
item 14451 Ecclesia Catholica - PAROISSIEN ROMAIN Le PAROISSIEN ROMAIN, contenant Les offices de tous les Dimanches et des principales fêtes de l'année. Paris, Morizot, rue Pavée Saint-André, s.d. (approbatio 1853), 13,5 x 9 cm, double-page color lithographic frontispiece (Lambert pinx. , Engelman & Graf impr.), each page with a decorative border. 667 pp., with 3 full page chromolithographs of which two printed by Moulin, three full page steelengravings (Rouargues), num. vignettes.Contemporary full brown morroco, both covers with an intricate pattern initials in blindtooling in the central recess, gilt metal clasps and corner protections, all edges gilt and marbled, endpapers in red watered silk decorated with gilt fillet. Perfectly preserved luxurious mid 19th century French binding on a rather rare devotional edition, kept in the original silk lined box (with the same initials).
price: €750.00
item 16985 Ecclesia Catholica - PAROISSIEN ROMAIN Paroissien Romain complèt à l'usage du diocèse de Laval contenant l'office de tous les dimanches et de toutes les fêtes de l'année. Tours, Mâme, 1879, pet. in-8°, 14 x 8,5 cm, xi + 780 + (8)pp, reliure en plein maroquin blue, plats richement décorés avec filets dorés et ornaments ainsi que deux initiales (E.H.), tranches peints en blue avec un décor de petits étoiles en or. (bel exemplaire).
price: €225.00
item 17661 Ecclesia Catholica - SAINTE VIERGE Convolute. Litanies de la Sainte Vierge pour la moi de Mai (Liège, chez Spée-Zélis, s.d. ca. 1850) relié avec Les Matinées du mois de Marie ; avec. Les Veillés du mois de Marie; avec L'Enfant de Marie en Vacances ou L'Abeille de Marie sur les Fleurs du Mois d'Aout. Lille, Lefort, 1843-1846, reliure cuir raciné, dos lisse en cuir vert avec dorures, tranches marbrées.
price: €90.00
item 17664 Ecclesia Catholica - SAINTE VIERGE Visites, Neuvaines et choix de prières en l'honneur de la Sainte Vierge.... Liège, Imprimerie de L. Grandmont-Donders, s.d. (approbatio 1848), 288 pp, reliure cuir raciné, dos lisse en cuir vert avec dorures, tranches marbrées. Bel exemplaire.
price: €75.00
item 17668 Ecclesia Catholica - SAINTE VIERGE Le Beau Mois de Marie ou suite de lectures pieuses et touchantes sur les différens titres que l'église donne à la Sainte Vierge. Amiens, Caron-Vitet, 1832, frontispiece gravé, xv + 405 pp, reliure cuir raciné, dos lisse en cuir vert foncé, avec dorures, tranches marbrées. Bel exemplaire.
price: €75.00
item 17670 Ecclesia Catholica - SAINTE MARIE Pietas Quotidiana erga beatissimam Virginem Mariam DD. Soladibus congregationis virgines deiparae oblata.... Lugduni/Parisis, Perisse Frates, 1838, 11 x 7 cm, 367 pp, rel. veau raciné, double filets sur les plats, dos lisse en cuir vert foncé, avec dorures,tranches marbrées. Bel exemplaire.
price: €75.00
item 17673 Ecclesia Catholica - SAINTE MARIE Jésus parlant au coeur des enfants de Marie, ou La Vierge Mère, considérations pour chaque jour du mois, par un directeur de Séminaire. Bruxelles, Vanderborght, 1844, troisième édition, 1844, 11 x 7 cm, xii + 228 pp, rel. veau raciné, dos lisse avec dorures, tranches marbr., bel exemplaire.
price: €25.00
item 17678 Ecclesia Catholica - SAINTE MARIE Le Manuel des Enfants de Marie ou livre de prières à l'usage des jeunes personnes et des dames qui prennent surtout La Sainte Vierge Marie pour modèle... Malines, Dessain, 1862, 14 x 9 cm, frontispiece grav. + viii + 946 pp, demi cuir violet, plats damasqués, avec simple filet et croix au milieu, dos lisse doré. Bel exemplaire.
price: €75.00
item 17683 Ecclesia Catholica - SAINTE MARIE - Malines - Mechelen Le Tromphe du Sacré Rosaire, concernant la méthode de le réciter, etc. etc. Malines, Hanicq, 1822, 13 x 8 cm, frontispiece in houtgravure, 95 pp, bruin gemarmerde kartonnage uit de tijd. (mooi)
price: €25.00
item 18280 Ecclesia Catholica - EXERCICE DE PIÉTÉ Exercice de piété pour tous les jours de l'octave de la fête du Très-Saint Sacrément de Miracle; qui se conserve à Bruxelles depuis le l'an 1370, et dont le Jubilé de 50 ans se célébrera le 16 Juillet 1820. Bruxelles, chez B. Le Francq, Imprimeur-libraire rue de la Madeleine, 1820, in-8°, 15 x 8 cm, reliure plein cuir, dos doré (traces d'usure), feuilles de garde marbrées, tranches rouge. Cette édition a vraisemblablement été imprimée à Bruxelles vers 1768 (année de l'approbation), aussi la reliure est 18ième. En 1820 on à échangé la page de titre, cette page est visiblement montée. Le faux titre et le frontispiece gravée sont originales.
price: €95.00
item 22218 Ecclesia Catholica - SACRAMENT DES AUTAERS Onderwysinge ende gebeden voor de gedurige aenbiddinge van het Sacrament des Autaers ... Brussel, P.J.Lemmens, (Approbatio 1766), small in-8°, 140 pp, contemporary full leather binding, raised gilt back, ex library, stamp on flyleaf, with woodengraved frontispiece vignette + 137 pp .
price: €55.00
item 23254 Ecclesia Catholica - Handt-boecxken - Broederschap Begijnhof Mechelen Handt-boecxken in-houdende de in-stellinghe, ende aflaeten van het Broederschap der Geloovige Zielen In de Kercke van het Groodt Beggynhof. Tot Mechelen, Midtsgaeders Verscheyde Godtvruchtige Practycken, Oeffeninghen, ende Middelen om de Zielen te helpen uyt het Vagevier, ende het selve te ont gaen. Mechelen, Laurentius Vander Elst, s.d (ca 1750), in-12°, 100 pp, sewn, no binding, loosening, first and last leaves water stained.
price: €125.00
item 23433 Ecclesia Catholica - SURSUM CORDA Sursum corda. Recueil de Prières Usuelles. Nouvelle édition. D. S. Anvers, Spitaels, 1896, in-12°, 10 x 5.5 cm, 288 pp, engraved frontispiece, imitation ivory binding, gilt edges.
price: €40.00
item 23434 Ecclesia Catholica - L'Office de la SEMAINE SAINTE L'Office de la semaine Sainte ou quinzaine de Paques suivant le brévaire de Paris et de Rome en latin et en français. Paris, Lefuel, 1817, small in 8°, 14 x 9 cm, 571 pp, blindtooled leather binding, all edges gilt, some wear, wrinkled pages.
price: €30.00
item 24805 Ecclesia Catholica - Verklaring der voornaemste feestdagen van het jaer Verklaring der voornaemste feestdagen van het jaer. St. Nicolaes (Sint-Niklaas), A.-L. Rukaert-Van beesen, 1828, in-8°, 237 pp, sewn original printed paper wrapper, some use and marginal tears, uncut pages, ex-library, stamp on verso title.
price: €36.00
item 24810 Ecclesia Catholica - Formulaire de prières... Formulaire de prières à l'usage des pensionnaires des religieuses Ursulines. Nouvelle édition... Bruxelles, Ve Lemaire, 1824, in-8°, engraved frontispiece, xix + 525 pp, contemporary full marbled roan, gilt labelled spine, marbled endpapers, handwritten ex-libris (Soisette Vermeulen 1826). Nice copy.
price: €72.00
item 26891 Ecclesia Catholica Verhandeling over de weêrdigheid der Christenen en tot wat Heylig Leven dat zy zig verbonden hebben in het H. Doopsel. Gevolgd van de Morgend en Avond Gebeden als mede de Oeffeningen onder de H. Misse... Loven (Leuven), J. Meyer, 1803, in-8°, 456 pp, leather, gilt tooled spine and front, gilt edges, ex-library stamp. Binding a bit worn.
price: €25.00
item 29470 Ecclesia Catholica - Katholisches Gesang-Büchlein Katholisches Gesang-Büchlein; das ist. Andächtige Geistliche Gesänger für Unterschiedliche Zeiten, und Festtäge des Jahres, von den heiligen Geheimnissen des Glaubens, in gründlichen Tugends-Uebungen, zum geistlichen Nutzen besonders des Landvolks. Neue, und verbesserte Auflage. St. Gallen, Gedruckt, und zu finden im Fürstlichen Gotteshause, 1782, small in-8°, 292 + (9) pp, contemporary marbled boards, small ex-library stamp on verso title. Nice copy.
price: €125.00
item 32175 Ecclesia Catholica - PAROISSIEN ROMAIN - Librairie L. CURMER ( editor ) Paroissien Romain contenant les offices de tous les dimanches et des principales fêtes. Paris, Librairie L. Curmer, 1877, pet. in-12°, 14 x 9 cm, (14) pp nn + 360 pp, avec qq. pages impriméés en chromolithographie, reliure janséniste en plein maroquin violet, deux initiales à froid (F.D.) sur la couverture supérieure, tranches dorées, pages de garde en soie bleu , bel exemplaire dans son emboitage originale en toile rouge (emboitage un peu fanée).
price: €145.00
item 33658 Ecclesia Catholica - GEBEDEN - KRUYS-WEG ( Popular devotion Flanders ) Gebeden om Godvruchtelyk te oeffenen den Heyligen en Bloedigen Kruys-Weg van Jesus Christus , .... Gend ( Gent ) , by Bernard Poelman, s.d. (approbatio zonder datum), in-12°, 14 x 9 cm, 24 pp, met houtsneden die de Kruisweg afbeelden, genaaid, blinde omslag uit de tijd. (omslag bevuild, boekje met ezelsoren), op de eerste binnenste omslag een handgeschreven ex-libris ; '' Hortensia Delphina Theresia Thienpont , 10-10-1817''.
price: €50.00
item 34024 Ecclesia Catholica - FAVREL M. Vicaire général d'Arras Paroissien Romain contenant les Offices de tous les Dimanches et des Principales Fêtes de l'Année en Latin et en Français. Traduction Nouvelle. Chatillon-sur-Seine, Ch. Cornillac, Imprimeur-Éditeur, 1855, in-12°, 111 x 71 mm , 736 pp, with a steel-engraved frontispiece and a chromolithographic title + 3 steel-engraved plates. Binding; Bound in contemporary (most probably publisher's binding) dark green velvet, with silver clasp and silver frame work around both covers, tail and top of spine also with a silver lining, all edges gilt, title (Paroissien) in silver letters mounted on smooth spine, kept in a simple board box. Exceptionally fine preserved velvet binding on a French mid 19th century devotional book.
price: €350.00
item 34646 Ecclesia Catholica - Nouveau petit paroissien - velvet binding - reliure en velours - Nouveau petit paroissien contenant L'Office des dimanches , les messes et les vêpres des principales fêtes de l'année...traduction nouvelle...3ième édition. Tours, Mame et Cie., 1852, 10,5 x 6,5 cm, double frontispiece; gravé en acier, et chromolithografié, 508 pp, avec qq. gravures sur acier. Reliure en velours bordeaux foncé, les plats avec un encadrement en argent, fermoir en argent , dos lisse avec petite plaquette en argent avec le titre, coiffe supérieure renforné avec argent (celui d'en bas absent), tranches dorées. Belle reliure dans un état presque impeccable (sauf l'argent au queue du dos qui semble manquer). (Fine claret coloured velvet binding with silver clasps, and silver lining of the covers).
price: €250.00
item 39887 Ecclesia Catholica - NN Instruction Chrétienne à l'usage des Gens de Guerre. Gand ( Gent ) , Chez Pierre De Goesin, 1773, in-12°, 13 x 8 cm, 72 pp, bound in contemporary half leather with marbled boards. Nice copy. Rare 18th century Roman Catholic manuel for the conduct of soldiers. This is a feeble testimony to the rising interest of the Roman Catholic church, probably under the influence of the Enlightenment, in human rights and polemological problems. Not in Vanderhaeghen. Only one similar title in OCLC catalogue (N° 247983137)(April 2012). Text in French. Livre en français.
price: €250.00
item 31904 ELSLANDER Prof. Dr. A. van - Pelgrum PULLEN Pelgrum Pullen. Die Navolginghe Christi. Ingeleid en toegelicht door Prof. van Elslander. Gent, Koninklijke Academie, 1958, in-8°, xvii + 112 pp, sewn, orig. printed stiff wrapper.
price: €28.00
item 19448 ENGLISH M. Les Quatre couronnes de Sainte Godelieve de Gistel. Traduit du Néérlandais par Jean de Vincennes. Gistel, Abbaye Ten Putte, 1951, pet. in-4°, 17 x 13 cm, 120 pp, broché, couvert. orig.
price: €20.00
item 13181 EPISTELEN ENDE EVANGELIEN - Missaal () Epistelen ende Evangelien met de gebeden der H.Kercke die gelesen worden inde H.Misse gedurende het geheel Jaer... Maestricht, by Lambert Bertus, Stadtsdrucker en Boeck-verkooper, 1712, in-12°, 15,5 x 7,5 cm, (24) + 554 pp + (10) , kalfslederen band uit de tijd, rug verguld (gebruikssporen, maar goed exemplaar). Uit de bibliotheek van de Antwerpse Grauwzusters met hun stempel op het schutblad, manuscript ex libris Filomena Adriaesen (geprofest op 14 mei 1839, overlijdt op 11 november 1849 - zie F.Prims Geschiedenis der Grauwzusters te Antwerpen). Zeldzaam, niet in B.C.N.I. die onder n° 16383 een identieke druk vermeldt, echter uit 1710. (Maastrichtse druk, Maastricht).
price: €150.00
item 18690 ERNALSTEEN Jos. A. V. Historie van de Geschiedenisse der drie H. Houteren des Waerachtige H. Gruyce. Een Antwerpsch Mirakelboekje. Antwerpen, De Vos-van Kleef, 1928, in-8°, 20 pp, orig. omslag, geniet.
price: €24.00
item 17169 ESSEN Léon van der Notre-Dame de St-Pierre (Louvain). "Siège de la Sagesse" (1129 - 1927). Louvain, (1927), in-8°, 138 pp, broché, bl/n ills..
price: €23.00
item 17830 EUGENIUS Pater Kap. Beknopte Geschiedenis van het aloud en mirakuleus beeld Van O.-L.-Vrouw van de Krocht dat in de parochiale kerk van Bornem met grote toeloop vereerd wordt. Bornem, De Bock, (1891), kleine in-8°, 79 pp, uitgeversomslag, ingenaaid.
price: €25.00
item 19735 EUGENIUS Pater - Minderbroeder-kapucijn Beknopte Geschiedenis van het aloud en mirakuleus beeld van O.L.Vrouw van der Krocht dat in de parochiale kerk van Bornhem met grooten toeloop vereerd wordt. Antwerpen, M.Brouwers & C°, 1891, in-8°, 17 x 10,5 cm, genaaid, orig. grijze bedrukte omslag (gescheurd in de rug), frontispiece + 75 pp.
price: €50.00
item 22768 FLÉCHIER Esprit - M. SIMIL Différens sujets de méditation, pour tous les fidèles, et spécialement pour les ecclésiastiques, par Esprit Fléchier, Évêque de Nismes, précédés d'une notice sur la vie de cet illustre évêque; par M. Simil, Curé de Ste-Perpétue. Nismes, Gaude, 1823, in-8°, 16.8 cm, 383 pp, index, errata, roan binding, raised back with gilt decoration, red edges. Nice copy.
price: €60.00
item 40496 FORGEUR, J. - J.G. HULEU ( vicarissen generael ) Bevel-brief voor den Vasten . Mechelen , P.J. Hanicq, s.d. (24 Februari 1810), in-4°, 4 pp, loose as issued.
price: €30.00
item 26207 FRANCKENBERG en SCHELLINGEN Joannes-Henricus Herderlyken-brief van Zyne Eminentie den Cardinael Aerts-bisschop van Mechelen, primaet der Nederlanden, voor den vasten van het jaer M. DCC. XC. Mechelen, Franciscus-Josephus van der Elst, 1790, in-4°, 25.5 x 21 cm, 19 pp. The fugitive cardinal exhorts his flock to believe and stipulates when they may and may not eat meat, meat, eggs and cheese.
price: €40.00
item 29374 FRISON Nicolaus S.J. Leven van Joannes Berchmans, van de Societeyt Jesu, door den eerw. vader Nicolaus Frison, priester derzelfde Societeit. Uyt het Fransch vertaeld. Mechelen, P. J. Hanicq, 1840, small in-8°, 252 pp, half leather, gilt decorated spine, a bit worn but still a technically sound binding, ex-library stamps, (one circular stamp on binding). 19th century biography of Saint Jan Berchmans.
price: €65.00
item 14376 FRUYTIERS L. - Henri GRIFFET ( ) Historie der Mirakuleuze Hostien bekent onder den naem van't Alderh. Sacrament van Mirakel, 't welk sedert het jaer 1370 te Brussel word bewaert... Brussel, J. Van den Bergen, boekverkoper en drukker in de Magdeleene-straet, 1770, in-8°, 17,5 x 11 cm, gegraveerde uitvouwbare titelprent + titel + 132 pp + 17 volblad kopergravures + 7 uitvouwbare kopergravures + 1 uitvouwbare houtgravure, halve bazaanband uit de tijd, rood etiket op rug. (titelblad bestoft en iets beduimeld, met klein marginaal papierverlies, zonder tekstverlies). Ex-libris Richard Verbist. Text in Dutch. Roman catholic devotional book with strong ant-semitic tendencies. The jews are accused of desacrating eucharist hosts.
price: €425.00
item 14377 FRUYTIERS L. & GRIFFET Henri () Histoire des Hosties Miraculeuses, qu'on nomme le Très-Saint Sacrement de Miracle, qui se conserve à Bruxelles depuis l'an 1370... Bruxelles, J. Van den Bergen, libraire & imprimeur, rue de la Magdelaine, 1770, in-8°, 17 x 10 cm, frontispiece dépliante gravée sur cuivre + titre + 124 pp + (7)(appr.) + 7 gravures sur cuivre dépliantes + 1 gravure sur bois dépliante, plein veau d'époque (manques aux coiffes). Ex-libris Caroli de Hoffmann Brux. (endomm.) et Gabriel-Joseph de Chasteler (?), ce dernier gravé par H.Simon.Rare.
price: €375.00
item 22775 G. J. V. Pr. Historie van het mirakuleus beeld van de allerheiligste maagd Maria, geëerd in de kerk van O.L.V. van Finisterra te Brussel, onder den titel van O.L.V. van Goed-succes, door J. V. G. Pr. Brussel, H. Goemaere, 1854, in-8°, 10 x 16 cm, frontispiece, 56 pp, list, printed paper wrapper,cover sligthly soiled.
price: €60.00
item 24674 G.J.C.P. Abrégé de l'établissement, des privilèges et indulgences de la Confrérie du S. Scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel, ... Traduit du Flamand par G. J. C. P. Bruxelles, P. van Gindertaelen, 1817, small in-12°, 12 x 8 cm, v nn + 64 pp, plain blue wrapper, sewn, ex-library stamp and small modern label on title page.
price: €62.00
item 39027 GAILLIARD J. Recherches sur l'Eglise de Jérusalem à Bruges, suivies de données historiques sur la Famille du Fondateur. Bruges ( Brugge ) , Gailliard, 1843, in-4°, 28,5 x 22 cm, lithographed title + 16 pp + folding genealogical table + 11 full page plates, bound in modern grey-blue boards, nice copy.
price: €125.00
item 27340 GALLENDYNS Joannes (author) - Ignatius COSMAN (priest) - Helden-galm verbeeldt in den eerweirdighen heer mynheer Ignatius Cosman syn eerste onbloedigh sacrificie op-offerende, Binnen Ghendt den XXII. Decemebr MDCCXXII. Ghendt (Gent), Joannes Eton, 1722, poster, 60 x 48 cm (margins and one fold a bit soiled or damaged). Ode for the first mass by the writer's brother-in-law, followed by a song, with a chronogram (M D CC VWU II = 1722) and signed with another chronogram (M D C LL UUU YY JIJ = 1722 if Y counts for two).
price: €100.00
item 25642 GAU Andreas Preces quotidianae in usum semiarii archiepiscopalis Coloniensis, omniumque clericorum et sacerdotum. Coloniae (Köln), M. Dumont-Schauberg, 1839, in-8°, 270 pp, quarter leather, gilt decorated spine, ex-library stamp, handwritten ex-libris (1843),
price: €42.00
item 16105 GAUTIER Mme. & GRAVEZ R.P. - Louis Titz (illustrator) Le Livre de ma première communion. avant-pendant-après. Illustrations de Louis Titz. Bruxelles, Vromant, 1900, in-12°, 14 x 9 cm, 398 pp, all pages with typographical border printed in light olive green, numerous vignets, initials and culs-de-lampe by Louis Titz all printed in red, bound in full dark red morocco, all edges gilt, endpapers with printed gilt flower decoration in art nouveau style. (some pages of the book thumbed, but a good copy.. Roman catholic devotional book for the youth with art nouveau decoration by the Brussels artist Louis Titz.
price: €100.00
item 17687 GERAMB Marie-Joseph de Une Journée consacrée à Marie. Paris, Adrien Leclerc et Compagnie, 1836, in-8°, 13,5 x 9 cm, 210 pp, reliure pleine cuir vert, filets à froid et dorés sur les plats, croix central, dos lisse doré, tranches marbrées, bel exemplaire.
price: €100.00
item 35542 GEUDENS Edm. Het St Huibrechtsgild en zijne genooten in de Onze-Lieve-Vrouwenkerk te Antwerpen (1500-1821). Antwerpen, Van Weesenbeek, 1921, small in-4°,111 pp, b/w frontispiece, orig. printed paper wrapper. The book also mentions the other gilds - those that cooperated with the St Huibrechtsgild in detail.
price: €28.00
item 22557 GILDE VAN O.L.V.LOF - Kerk van Onze Lieve Vrouwe Antwerpen Gilde van O.L.V.Lof of kort verhael der Instelling en Voortzetting van de Kapel der H. Moeder Gods in de Kerk van Onze Lieve Vrouwe te Antwerpen. Antwerpen, Van Aarsen, 1853, in-8°, 102 + LXXIV pp, frontispiece, 1 etching, contemporary half cloth, blind boards, ex-library, rather shabby binding, library stamp on title.
price: €50.00
item 19000 GILLAER L. - Laurentius Chifflet S.J. De Besonderheyt van de Heele Christelycke Zedeleeringe. De Overleggingen van de Doodt ende de beste Voorbereydinghe tot de selve. Eertyds uytgegeven in het Latyn door Laurentius Chifflet Priester der Societeyt Jesu ende nu in onse Nederlandtsche Taele door L.G. Priester. Mechelen, Laurentius Vander Elst, s.d. (approbatio 1747), in-12°, 13,5 x 8 cm, 33 pp, genaaid, later blinde omslag.
price: €75.00
item 24796 GINTHER Antonius Mater Amoris et Doloris, quam Christus in cruce moriens omnibus ac singulis suis fidelibus in matrem legavit. ecce mater tua... auctore A.R.D. Antonio Ginther ... Editio quarta correctior. Antverpiae (Antwerpen), Sumptibus Societatis, 1754, in-4°, 22 x 17 cm, engraved frontispiece, xxvvv nn + 554 + 30 nn pp, indexes, with 70 engraved emblemata, contemporary full calf, raised and gilt decorated back, handwritten ex-libris ("Joannes de Smet Pastor / in heusden / 1807"). (Top and end of spine expertly restored). Nice copy. Landwehr J., German emblem books 321. Rare.
price: €750.00
item 14034 GOBINET Karel Onderwys der Jeugd in de Christelyke Godsvrugtigheyd.... Mechelen, Hanicq, 1820, in-8°, 16 x 10 cm, frontispiece in houtgravure + xxiv + 471 pp + (11)pp, kalfsleder uit de tijd, met gebruikssporen, rug ernstig beschadigd.
price: €30.00
item 23847 GRANATENSIS R. P. F. Ludovicus Memorialis vitae christianae adiunctum I. auctore R. P. F. Ludovico Granantensi, Ordinis S. Dominici. Per Michaelem ab Isselt nunc in Latinum ex Italico conversum. Coloniae, (Köln) apud Gervinum Calenium, & haeredes Ioannis Quentelii, 1589, in-12°, 12 x 7,5 cm, xxviii nn + 434 pp, old leather, raised back (some wear). Last quires a bit shaved at the top maiming some headwords. Title with wood engraved portrait vignette, inkstain on title where a name is made illegible. The book, about the love for God, is dedicated by the translator to the archbishop of Trier and by the author to Anna de Cruce of the order of St Clara (Ulyssiponae, 1574). An list of the chapters and a prologue to the Christian reader follow. (see VD16 L 3253).
price: €200.00
item 35264 GRIECK Jan de ( ) Den lacchende ende leerende waer-seggher. Brussel, Jan de Grieck, 1679, in-8°, 250+(1) pp, half vellum on marbled boards, handwritten ex-libris crossed out (Walburga De Wijtz 1833?). Text in Dutch. Essays on the seven capital sins, with well-chosen historical examples. Rare not in B.C.N.I.
price: €325.00
item 32500 GUÉRANGER Dom Prosper - Abbé de Solesmes Histoire de Sainte Cécile, vierge romaine et martyre. Tournai, Casterman et Fils, 1851, in-8°, frontispice gravé sur bois, titre gravé sur bois, titre typographique + xxvii pp + 421 pp. Reliure demi cuir noir d'époque, dos décoré. petit cachet de bibliothèque sur le faux-titre. Bel exemplaire.
price: €60.00
item 17662 GUILLOU L'Abbé C.M. Le La Lyre de Marie, ou Vie glorifiée de la Sainte Vierge... Paris, Jeanthon et Mazuyer, 1836, reliure cuir raciné, dos lisse en cuir vert avec dorures, tranches marbrées. Bel exemplaire.
price: €75.00
item 7648 GULLIELMUS VANDER MACHTELT - Marie-Thérèse Coucke - Alfons De Belie - Vedastus Verstegen Liederboek van de Boudelo-Abdij. Goddelijcke Lofsanghen door Gullielmus vander Machtelt. Monnik van Boudelo. 1645 - 1661. Sint-Niklaas, Culturele Kring Boudelo, 1995, oblong in-4°, 21 x 29 cm, 171 pp (facsimile) + pp 172-206 (explanation). Bound in publisher's blue imitation leather with gilt lettering. Text in Dutch. Facsimile edition with commentary of a 17th-century manuscript of a religious chant book. Contains the text of the songs with sometimes some staves with music notation. The original manuscript is now in the Stadsbibliotheek Antwerpen. An earlier version of the manuscript resides in the Dutch Royal Library since 1827.
price: €90.00
item 27146 HAECKE L. Van S. Godelieve van Ghistel door L. Van Haecke, kapelaan van den H. Bloede te Brugge.... Brugge, Boek-en Steend. Edw. Gailliard, 1870. In-8°n gelithografiëerde titlepagina + 394 pp, genaaid, originele omslag. Voorste omslag verdwenen, titleblad los, verder goed maar exemplaar moet ingebonden worden.
price: €40.00
item 31548 HAEPEREN Gérard van - Jean MARTIN Basse-Wavre (1628-1978). 350e anniversaire de la châsse par l'archevêque de Malines Jacques Boonen en 1628. (Catalogue d'exposition). Wavre , Cercle Archéologique et Historique de Wavre, 1978, in-8°, 188 pp, broché, couverture originale imprimée.
price: €24.00
item 22773 HALFLANTS P. Fr. C. Th. Historie de Notre Dame de la Sarte lez-Huy. Liège, H. Dessain, 1864, in-8°, 11 x 17 cm, frontispiece, viii + 212 pp, index, printed paper wrapper. Some browning but a good copy. Ex-library, stamp on verso title.
price: €65.00
item 11742 HALLEZ L.-J. Album du Sacré-Coeur de Jésus. Neuvaines, prières et pratiques pieuses pour chacun des neufs jours qui précèdent la fête du Sacré-Coeur; illustré d'emblèmes dessinés et gravés par L.J.Hallez. Paris, Lethielleux, Tournai, Casterman, 1859, in-8°, 26,5 x 17,5 cm, 60 pp with steel engraved frontispiece and 18 fullpage steelengravings (complete but numbered 1.3-20), contemporary half red morocco, all edges gilt, double gilt fillet on both boards.Curious 19th century emblembook. The illustrations all relate to the symbol of the heart. Although the numbering of the plates is not correct the book is complete, as can clearly be derived from the accompanying texts. Ex-libris Ed Ipers.
price: €400.00
item 9710 HARTS Hermannus Profytige Aenmerckingen op de Heylige-Dagen door den Eerw. Heere Hre Hermannus Harts, Deken der Collegiale Kercke van onse Lieve Vrouwe tot Arschot. Leuven, Hieronymus Nempe, 1681, in-4°, 20 x 15 cm, (10) + 400 pp + (1), half basaan band uit de tijd (iets los in de band, kapitalen verdwenen, titelblad onfris). Herman Harts (Aarschot 1625 - 1685) was gedurende 20 jaar deken te Aarschot.
price: €80.00
item 26174 HAU Johannes O.S.B. Die Heiligen von St. Mathhias in ihrer Verehrung... Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Gebweiler, Alsatia, 1938, in-8°, frontispiece, 208 pp, 61 ills., bibl., indexes, sewn, original printed paper cover, glossy paper, ex-library stamps, but a nice copy.
price: €26.00
item 23450 HAUTCOEUR Mgr. Histoire de Notre-Dame de la Treille dans l'ancienne Collégiale de Saint-Pierre et dans la nouvelle Basilique érigée en Cathédrale par sa Sainteté Pie X le 25 Octobre 1913. Lille, Société Saint-Augustin, Desclée De Brouwer, 1913-1920, grande in-4°, portrait et chromolitho comme frontispieces + lx pp + 415 pp , chaque page avec bordure typographique, ills. noir/blanc. Broché, couverture originale. Bel exemplaire. L'ouvrage, commencé en 1913, ne sortait de la presse qu' en 1920.
price: €65.00
item 20919 HELSIAS J.B. è Campis P. Considérations nouvelles pour exhorter tout le monde à la conquête du paradis et pour établir une concordance universelle en matière de religion. Anvers, Delacroix, 1819, in-16°, 134 pp, stitched, orig.blind wrapper, uncut. (With some dog ears).
price: €30.00
item 3241 HENDRIX Guido Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren , Benedictines en Cisterciënzerin ( 1182 - 1246 - 1996). Deel 1 . Iconografie van Portigal tot Polen. Leuven, Bibliotheek van de Faculteit Godsgeleerdheid, 1996, in-8°, 266 pp met 108 zwart/wit ills., index, genaaid, orig. slappe kaft. Gepubliceerd als volume IV in de reeks '' Bibliotheca Auctorum Traductorum et Scriptum Ordines Cisterciensis.''.
price: €30.00
item 14387 HENNIN Quentin ( ) Oorsprongh van de Kercke van Laken...opgerecht ter-eeren van d'alder-heylighste Moeder, Godts Maria in Laken Begraef-plaats van den Roemruchtighen Veldt-Oversten Hugo. Brussel, by Aegidius Dams, s.d. (approbatio 1694, maar waarschijnlijk gedrukt na 1703 = dood van Q. Hennin), in-12°, 14 x 9,5 cm, gegraveerde frontispiece + titel + (10) nn pp + 131 pp + (1)(approb.), genaaid, gemarmerde omslag. (enkele lichte watervlekken, omslag beschadigd, eerste katernen iets gelost).
price: €115.00
item 24305 HERBET L'imitation de Jésus Christ méditée, ou suite de considérations pieuses adaptées à chaque chapitre... 3e édition. 2 volumes. Bruxelles, M. Vanderborght, 1844, 2 vols. in-8°, xii + 590 and 593 pp, uniform full roan, gilt ornamented spine, marbled endpapers, speckled edges.
price: €75.00
item 2855 HEURCK Emile H. van Les Drapelets de Pélerinage en Belgique et dans les pays voisins; contribution à l'iconographie et à l'histoire des pèlerinages. Antwerpen, Buschmann imprimeur-éditeur, 1922, in-4°, 33 x 25,5 cm, 529 pp with 160 ill. + 5 plates h.t., sewn, original stiff wrapper (partially unopened, slightly unsewn because this is a heavy book). Printed in 520 copies. Still a nice copy in its original box. Text in French. Livre en français. Unique and important study on an aspect of the graphic arts of the Southern Netherlands; engravings printed and published by churches or chapels of pilgrimage, small flags, triangular in shape and printed on paper or cloth (silk).
price: €450.00
item 20980 HEURCK VAN Emile H. Le merveilleux dans la légende d'Haekendover. Anvers, Secelle, 1920, in-8°, 14 pp, stapled, orig.wrapper, bibliography in the notes, offprint; Extrait des 'Annales de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique' 1920.
price: €18.00
item 11750 HEURES DU FIDELE - SPITAELS (editor) HEURES DU FIDELE Receuil de Prières, Nouvelle Edition. Anvers, D.Spitaels, Chausséee de Borgerhout 258, s.d. (after 1848), in-16°, 11,5 x 7,5 cm, steel engraved frontispiece + chromolithographic title + 384 pp + 2 steel engravings, black leather binding, both covers with silver lining, smooth back with silver label , silver monogram on the frontcover, with sliver clasps (with silversmith's markings), all edges gilt. Some wear but a good copy.
price: €150.00
item 24575 HILARIUS Fr. Regula et Testamentum seraphici patris nostri Sancti Francisci vita fratrum minorum... Fr. Hilarius ab Antverpia, Magister Novitiorum Ord. Min. Capuc. Tornaci Nerviorum (Tongeren), Ex Officina Soc. S. Joannis. Ev., Desclée, Lefebvre & Socii, 1876, in-8°, xi + 112 + iv nn + 143 + xv + 144 + 87 pp, index inserted, 3 ills., leather, raised back with gilt lettering, marbled endpapers, red edges, ex-libirary, label and stamp on , name cut out on title page, a bit loose in binding (Still an acceptable copy).
price: €46.00
item 28209 HILARIUS Fr. - Desclée - Lefebvre - Tournai Regula et Testamentum seraphici patris nostri Sancti Francisci vita fratrum minorum... Fr. Hilarius ab Ant1verpia, Magister Novitiorum Ord. Min. Capuc. Tornaci Nerviorum (Tournai), Ex Officina Soc. S. Joannis. Ev., Desclée, Lefebvre & Socii, 1876, in-8°, xi + 112 + iv nn + 143 + xv + 144 + 87 pp, index inserted, 3 ills., sewn, plain grey paper wrapper. COPYRIGHT Copy ; with a long handwritten note by publishers stating that this is the official depositary copy, ex-library stamp of the Belgian Ministry of Interior Affairs. The note is dated 15 juillet 1876, à Tournai.
price: €85.00
item 15339 HOFMAN Joseph Gebetbuch (Manuscript on paper, in German, dated 1819). In-8°, 17 x 10,5 cm, (8) + 128 pp, on paper, all written text within double ink fillet, initials decorated, some page embellished with tipped in paper cuttings or cut outs with underlying coloured papers, contemp. half leather (upper corners of covers damaged).
price: €185.00
item 3784 HORDENBACH Amalia - MANUSCRIPT Hordenbach Amalie, aus Bocksberg, am 2 October 1822 . Confirmation=Buch. 18 x 11 cm, 135 pp + ca. 48 nn pp , beidseitig beschrieben, halblederband aus der Zeit (Abnutzung). (Devotional manuscript in German, dated 1822).
price: €162.00
item 33170 HUGO Hermanus S.J. Pia desideria, tribus libris comprehensa. Antverpiae (Antwerpen), Joannes Baptista Verdussen, 1740, sm. in-8°, 416 pp, 45 copper engravings, modern half leather, marbled boards, gilt title on smooth spine, small circular library stamp ( St-Joseph, Lille) on title. Uncut copy. 18th century edition of this very popular emblematical work of poetry. The engravings are by Boetius à Bolswert. The first edition was from 1624. Lacks the copperengraved frontispiece.
price: €175.00
item 32224 HUIJBEN Jacques et DEBONGNIE Pierre - Thomas a Kempis L'auteur ou les auteurs de l'Imitation. Louvain (Leuven), Bibliothèque de l'Université/Publications universitaires de Louvain, 1957, in-8°, xviii +425 pp, 1pl.h/t, index, bibl.,imitation leather binding,gilt lettering on spine. Publ. in series "Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique", Fascicule 30.
price: €38.00
item 27950 HUTSCHENREITER Joannes Baptista Azarias, Der getreue Begleitsmann Tobiae, auf dem Weeg der acht-tägigen Geistlichen Exercitien, Oder Acht-tägige Exercitia... Regensburg, Johann Gastel, 1745, in-8°, (16)nn pp + 660 + (27)(indexes), contemporary full pigskin, raised and gilt decorated spine (the lettering contains a few cute mistakes), blind tooled covers, marbled edges, ex-library stamp on verso title. Well preserved and nice binding.
price: €200.00
item 22948 JAMET abbé Trésor de patience, caché dans les plaies de Jésus-Christ, traduit du portugais du P. Alméida. Tournai, J. Casterman, 1846, in-12°, 14 x 8.5 cm, viii + 180 pp, sewn, orig. gilt embossed paper wrapper. (typical contemporary publisher's decorated wrapper)
price: €50.00
item 28370 JANSON Abbé Nouvelles instructions familières sur les fêtes de l'année, Les Solemnités, les différens tems de l'Avent, du Carême, de Pâques, etc. et les Cérémonies particulieres dont l'Eglise y fait usage...Seconde édition. Paris, Lesclapart et Lemarié, 1790, in-8°, viii + 280 pp, leather, gilt decorated spine, top torn with loss of some leather, red edges, ex-libris label.
price: €45.00
item 24153 JANSSENS Remy Basiliek O.L.V. van Halle. Gids voor pelgrims en toeristen. Anderlecht, SAR, 1947, in-8°, 47 pp, numerous bw plates, stapled, orig.wrapper.
price: €18.00
item 39397 JONGHEN Henricus - Jan PAPY ( editor ) Marianum Hasletum sive historia per-antiquae miraculosae imaginis et capellae nec non Fraternitatis insignis B. Mariae apud Hasletenses. Onze-Lieve- Vrouw van Hasselt. Geschiedenis van het aloude miraculeuze beeld en van de kapel.... Hasselt, Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Studiekring van Hasselt, 2003, in-8°, 16 x 10 cm, 496 pp, gekartonneerde uitgevers band in imitatie perkament. Studie uitgave van dit zeldzame Hasseltse devotieboekje gewijd aan O.L.Vrouw. Met een inleiding door Jan Papy. De oorspronkelijke Latijnse editie wordt op het linkerblad afgedrukt, met op het rechterblad de vertaling in het Nederlands. Gedrukt op 500 exemplaren.
price: €60.00
item 15286 JORDANUS VAN SAKSEN - Jordanus de Saxonia Vita S. Nicolai de Tolentino Ecclesiae Latinae Thaumaturgi per B. Jordanum de Saxonia...cum insertis F.Petri à Monte Rubiano S.Nicolao Coaevi Sodalis a F.Nicolao De Tombeur...Notis Illustrata. Lovanii, (Leuven), Typis Guilielmi Stryckwant sub aurea Lampade, 1722, in-12°, 16 x 10 cm, titel met vignet in houtgravure + 77 pp + (2)(index), perkamenten bandje uit de tijd, mooi exemplaar. (B.C.N.I. N°17863). (Contemporary vellum, a nice copy).
price: €120.00
item 33902 JOREZ Jean - Baptiste ( printer publisher ) Kort begryp der stadt Aerschot, synde een Hertoghdom in Brabant, Haere opkomste, met eene korte beschryvinge van het Beeldt der Moeder Godts, aldaer in de Collegiale Kercke Miraculeuselyck rustende... Brussel, J. B. Jorez, s.d.,( 1766 = approbatio ), in-8°, 80 pp, contemporary leather, gilt decorated spine, tipped-in ex-library label from 1856. With also a history of the church, the statue, the miracles. Text in Dutch. (Over de geschiedenis van Aarschot , de kerk en de verering van Maria).
price: €200.00
item 35021 JOREZ Jean - Baptiste ( printer publisher ) Kort begryp van de stadt Aerschot, synde een Hertoghdom in Brbant, Haere opkomste, met eene korte beschryvinge van het Beêldt der Moeder Godts, aldaer in de Collegiaele Kercke Miraculeuselyck rustende... Brussel, J. B. Jorez, s.d.,( 1766 = approbatio ), in-8°, 80 pp, sewn, marbled wrapper (worn and dustsoiled, title page also dustsoiled, last page with a modern manuscript owner's address written in ink. With also a history of the church, the statue, the miracles. Text in Dutch. (Over de geschiedenis van Aarschot , de kerk en de verering van Maria, tekst in het Nederlands).
price: €90.00
item 35852 JOSLIN Mary Coker - Carolyn Coker Joslin WATSON The Egerton Genesis. London / Toronto, The British Library / University of Toronto Press, 2001, lg in-8°, xxvii + 312 pp, 96 ills., 42 pl. h/t, bibl., glossary, indexes, cloth, gilt lettering, orig. d.w. Publ. in the series "The British Library Studies in Medieval Culture". This 14th-c. book, of which every page is described here, may have been illustrated by Michiel van der Borch from Ghent, who had also worked in The Hague and was influenced by Sienese painters.
price: €54.00
item 13206 KAUKOL Maria Joseph Clement Christlicher Seelenschatz auserlesener Gebetter. Bonn, 1729, in-8°, 18 x 12 cm, 128 [gestochenen Blätter] inkl. Title und 9 Zwischentitel, 1 blattgr. Wappen und zahlr. Initialen und Vignetten. Grüner Maroquinband der Zeit mit reichem floralen Vergoldung auf der Decken, mit Rvg, Goldschnitten, Vorsatzblätter mit farbigem Blumenmotiv, im original zweiteilige Schuber (Schuber mit Gebrauchsspuren, Buchband sehr schön erhalten). Lanck.-Oehler I, 80 ; Faber du Faur 1854 ; Rümann 18.Jh. 504. Ornament-Katalog Berlin N° 2340. Eines der schönsten kalligraphischen Werke des 18. Jahrhunderts. Kaukol war Hofkammerrat und Kabinettssekretär des Kurfürsten Clemens August zu Köln. Einige leichte Gebrauchsspuren aber insgesamt sehr schön erhalten.
price: €945.00
item 31923 KEMP W. ( ) Zede-Lessen voor de Maeghden, die Hun selven aen Godt op-ghedragen hebbende, trachten volgens de plichten van den Maeghedlijcken staet te leven... Utrecht, Thedodorus vanden Eynden, 1710, sm. in-8°, 13.7 x 8 cm, xiv nn + 250 + 2 nn pp, new leather binding with gilt decorated spine and two red labels, cont. handwritten Scripture quote on flyleaf. BCNI 16856.
price: €60.00
item 21722 KEMPEN M.Th. VAN (Dom ANSFRIDUS Benedictijn) Uitgebreide Verzameling van Teksten voor Bidprentjes uit de H. Schriftuur de HH. Vaders en andere gewijde Schrijvers met eene rijke keuze van Rouwgedichtjes uit Vondel Schaepman enz. en van schietgebeden met aflaten verrijkt volgens de authentieke vertaling der Racolta. Brugge, VerbekeLoys & Zoon, 1907, in-8°, 351 pp, index, gives 3104 citations, full red morocco, all edges gilt, with manuscript dedication by the author to cardinal Mercier.
price: €75.00
item 8211 KEMPEN Thomas von - Thomas à Kempis Vier Bücher von der Nachfolge Christi ... und ein vollstanändiges Gebetbuch im Geiste der Nachfolge Christi. Einsiedeln / Waldsnut / New-York / Cincinnati / St. Louis, Benziger, (1878), small in-12°, 10 x 7 cm, frontispiece, 351 pp, full leather, (some wear), gilt edges, ex-libris stamp (l'Abbé Ed. Van den Broeck) and ex-library stamp.
price: €20.00
item 31855 KEMPIS Thomas à - Pater Van CAELSTRE De navolging van Jezus Christus door Thomas a Kempis. Nieuwe uitgave. ( Vertaling Pater Van Caelstre ). Braine-le-Comte, Zech en zoon, Pauselijke uitgevers, (1942), in-12°, frontispiece + 496 pp, half leather with marbled boards, gilt label on spine, marbled endpapers, green top edge, red frame around every page. Zech Publication Number N° 721N.
price: €30.00
item 32454 KEMPIS Thomas à ( ) - Petrus Eduardus Puyol (editor) De imitatione Christi, libri quator. Lutetiae Parisiorum (Paris), Retaux-Bray, 1886, in-4°, 27x23 cm, lviii + 507 pp, printed with red lines and marginal biblical refs., quarter linen over marbled boards, speckled boards, covers bound in, ex-libris of Victor Salmon (blue rubber stamp on half-title and title), scribbling and annotations on both first fly leaves, printed cover and title. some foxing. Not an attractive copy.
price: €40.00
item 28391 KEMPIS Thomas von - Thomas à Kempis - Johann ARND Des gottseligen Thomas von Kempis (geb. 1379 gest. 1471) vier Bücher von der Nachfolge Christi. Im Jahr 1617 aus dem Lateinischen von Johann ARND. Ausgabe mit grossem Druck. Stuttgart, Steinkopf, 1863, in-8°, 352 pp, nice publisher's decorated gilt cloth, gilt edges, creamy yellow endpapers, very well preserved copy.
price: €45.00
item 13393 KERCHOVE Hieron Vanden (translator) - VERBORGHEN WETENSCHAPPEN... Verborghen Wetenschappen ontdeckt aen eene godtvruchtighe novitie door sekere Geestelycken Vader. Over-gheset uyt de oude Walsche Tale... door Fr. Hieron Vanden Kerckhove Carthuyser tot Antwerpen... Antwerpen, Weduwe Bartholomeus Foppens, op de Eyer-mert inde dry Monicken, 1699, in-12°,12,5 x 7,5 cm, 120 pp + 70 pp (Gebonden met; Waerschouwingen ...van Joannes d'Aranthon d'Alex), vollederen band uit de tijd, versierde rug, ex-libris stempel van de Antwerpse Grauwzusters op de binnenkant van het voorplat. (B.C.N.I. N°15864).
price: €185.00
item 14044 KERCHOVE Hieronymus Vanden (OCart.) De verborghen Wetenschappen van het cloosterlyck leven ontdeckt aen eene godtvruchtighe novitie door sekeren haeren geestelycken vader... Antwerpen, Weduwe van Bartholomeus Foppens, op de Eyer-mert in de dry Monicken, 1699, in-12°, 13,5 x 7,5 cm, 120 pp + 70 pp (Waerschouwingen...Joannes D'Aranthon D'Alex), kalfleder uit de tijd. Met stempel op de binnenkant van de bovenste platten van de Antwerpse Grauwzusters. (B.C.N.I. n°15864).
price: €120.00
item 16680 KEYSER F. Bernardus de Het opreght Christelyck, Gheestelyck, inwendigh, en innigh-leven. Ghetrocken, ende op-ghesoght uyt de Schriften vanden enghelicken doctoor H.Thomas van Aquynen. Brugghe (Brugge), Judocus van Pee, 1703, in-12°, 15 x 8,5 cm, titel + (6) + 90 pp + (5) + (1)(bl), velijnen bandje uit de tijd, schutbladen vernieuwd. (BCNI N°16255).
price: €125.00
item 16860 KIEVIT Arnoud (Turano Vekiti) Het Catholyck Memory-Boeck. in Welck veel plaetsen soo uyt de H. Schrifture / als uyt de Oudt-Vaders / die gheleeft hebben in de eerste vier hondert Jaeren na de gheboorte Christi... door Turano Vekiti...den sesten druck... Antwerpen, Joannes Slegers, Woonende op de Schoen-merckt, 1679, in-8°, 15,5 x 10 cm, (8) + 1069 pp + (11)pp, volle lederenband over houten platten, met twee gespen, platten blindgestempeld met centraal ''IHS'' symbool, titelblad met vlekken, marges van de eerste pp licht beschadigd, sommige pp licht gebruind, hoeken van de band beschadigd. Zeldzame druk van Kievit, met de Latijnse auteursnaam Turano Vekiti. K.U.L. bezit een Leuvense uitgave gedrukt bij B.Maes in 1634. Manuscript ex-libris ''Pieter Klaserem''.
price: €225.00
item 6359 KINON Victor Chansons du Petit Pèlerin à Notre-Dame de Montaigu. Bruxelles, Oscar Schepens, 1898, small in-4°, 35 pp, uncut copy, one of 100 numbered copies on papier de Hollande van Gelder (n°166). In all 256 copies were printed. sewn, original printed wrapper (seriously spotted and dustsoiled), interior fine.
price: €35.00
item 28643 KOECK Paul Heilige huisjes. Geloof en volksgeloof, bedevaarten en ommegangen, heiligen en hun hulp in nood. Antwerpen / Bussum, Standaard / Van Holkema & Warendorf, 1981, in-4°, 179 pp, 100 ills., many in color, ivory imitation leather, gil lettering, orig. d.w. Photos by Zafar.
price: €23.00
item 29539 KOLDEWEIJ A. M. Dr Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana . een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De Geschiedenis van de Kerkschat van het Sint Servaaskapittel te Maastricht, deel I. Assen, Van Gorcum, 1985, large in-8°, 191 b/w plates and ills, bibliography, index, publisher's cloth, dustwrapper, text in Dutch, summaries in German and French, small spot on endpaper by plastic tape offsetting but still a good copy.
price: €38.00
item 23242 Kort begryp van het vermaerd aerts broederschap - Gent Kort begryp van het vermaerd aerts-broederschap van den Allerheyligsten Naem Gods, en Allerheyligsten Naem Jesus. Opgeregt in het Heylig Orden der Paters Predikheeren, 1274. Gend (Gent), J. Rousseau, boekdrukker, by het Groot-Begyn-Hof, 1837, in-12°, 13,5 cm, 30 pp, blind paper wrapper.
price: €80.00
item 23245 Kort begryp van de weerdigheyd - Broederschap - Mechelen Kort begryp van de weerdigheyd, gratien en aflaeten Van 't Aerts-Broederschap des Alderheyligsten Roozenkrans ... Mechelen, P. J. Hanicq, 1805, in-12°, 13,5 cm, 39 pp, blind paper wrapper, ex-library stamp on verso title.
price: €75.00
item 23247 Kort begryp van de aflaeten - Broederschap - Antwerpen Kort begryp van de aflaeten en privilegien, vergund aen het godvruchtig broederschap van de allerheyligste Maegd en Moeder Gods Maria, onder den titel van Troosteresse der Bedrukten, voór levenden en dooden, aen haer eerweérdig en mirakuleus beéld in de prochiaele kerk van den H. Willibrordus, buyten de mueren van Antwerpen. Antwerpen, G. Van Merlen, s.d. (ca 1830), in-12°, frontispiece, 11 pp, blind paper wrapper.
price: €60.00
item 23249 Kort Begryp van de weêrdigheid - Broederschap - Brussel Kort Begryp van de weêrdigheyd, gratien en aflaeten Van 't Aertsbroederschap des Alderheyligsten Roozenkrans ... Brussel, J. J. Vanderborght, 1822, small in-8°, 38 pp, blind paper wrapper.
price: €100.00
item 23250 Kort-Begryp van het - Broederschap - Gent Kort-Begryp van het vermaert Aerts-broederschap van den Alder-heyligsten Naem Godts, ende Alder-heyligsten Naem Jesus. Op-gerecht in het H. Orden der PP. Predick-Heeren 1274. Laetsten Druk, vermeerdert. Gend (Gent), Petrus de Goesin, s.d. (ca 1750), in-12°, 36 pp, marbled wrapper, some use and dog earing.
price: €125.00
item 23763 Kort begryp van het leven en deugden der heylige Coleta Kort begryp van het leven en deugden der heylige Coleta, hervormster van het orden der heylige Clara... Gent, Charles de Goesin-Disbecq, s.d. (1825), small in-8°, iv + 128 pp, plain paper wrapper, non obtrusive library stamp on title.. St Coleta died in 1447 (?) and was sainted in 1807, in part through the attentions of the inhabitants of Ghent.
price: €65.00
item 23243 Kort verhael, wegens de instelling... Broederschap - Antwerpen Kort verhael, wegens de instelling van het nieuw Broederschap van Onze Lieve Vrouwe, Bystand der Christenen, en deszelfs Aflaeten, vergund door onzen Heyligen Vader Pius den VIII. Opgeregt in de Parochiaele Kerk van den H. Apostel Jacobus, binnen Antwerpen. S.l. (Antwerpen), J. F. Van Ael, s.d. (1829), in-12°, 15,5 cm, title with wood engraved vignet, 30 pp, blind paper wrapper, some use.
price: €80.00
item 32425 KÜNSTLE Dr. Karl Ikonographie der Heiligen. Mit 284 Bildern. Freiburg, Herder, 1926, in-8°, xiv + 606 pp, index, black/white ills. in the text. Publisher's brown cloth, (a bit dustsoiled, corners slightly bumped, ex-library copy with 2 small stamps on the title, still a good copy).
price: €75.00
item 39385 KUP Karl The Christmas Story in Medieval and Renaissance Manuscripts from the Spencer Collection. New York, Nexw York Public Library, 1969, in-8°, ca. 120 nn pp, describes 55 manuscripts, black/white ills., sewn, orig. stiff wrapper.
price: €35.00
item 16476 KURTH Godefroid Histoire des Croix Miraculeuses d'Assche. Assche, Van Achter, 1912, in-8°, 68 pp, z/w ills., genaaid, orig. omslag.
price: €19.00
item 9408 KUYL P.D. Hoboken en zijn Wonderdadig Kruisbeeld, alsmede eene beschrijving van het voormalig klooster der PP. Birgittijnen. Antwerpen, Buschmann, 1866, in-8°, genaaid, oude blinde kaft, 27 x 18 cm, 288 pp, met buitentekst platen en een uitvouwbare kaart, (geen al te fris exemplaar).
price: €70.00
item 30565 LABORDE Le Comte A. De - Jehan MIÉLOT Les Miracles de Nostre Dame compilés par Jehan Miélot. Étude concernant trois manuscrits du XVe siècle ornés de grisailles , par Le Comte A. De Laborde , membre de l'Institut. Paris, Société Française de reproductions de manuscrits à peintures, 1929, Exercice 1928, in-folio, 33 x 25 cm, 228 pp + 89 plates (of which one coloured), loose as issued, kept in a cloth box, the printed cover of the original portfolio preserved in facsimile and tipped-on to the front cover of the box (as with the original portfolio). Finely produced facsimile with learned commentary of this illustrated devotional history written by Jehan Miélot, secretary to the duke of Burgundy Phillipe Le Bon.
price: €225.00
item 22611 LACMAN Jean Pensées Chretiennes. Entremêlées de plusieurs affections. Augmentées & distribuées pour chaque jour de divers Mois. Lequelles montrent aux Chrêtiens le chemin affuté du Paradis & font savourer ses avant-goûts dés en ce monde. Troisie'me edition. Louvain, Martin Hullegaerde, 1680, small in-8°, 8 + 406 pp, contemporary leather, raised gilt back. Good copy. B.C.N.I. Number 13915
price: €160.00
item 26620 LAMBRUSCHINI Louis Sur l'Immaculée conception de Marie, dissertation polémique par le cardinal Louis Lambruschini, évêque de Sabine... Tournai, Typographie de J. Casterman, 1843, petit in-8°, 14 x 9 cm, 144 pp, reliure en basane raciné, dos lisse en cuir vert doré avec un décor romantique, pages de garde marbrés, tranches marbrés, bel exemplaire. Relié avec deux autres ouvrages. Manuel de la pieuse croyance à l'immaculée conception, Paris Julien Lanier, 1849, 258 pp. (et) L'Immaculée Vierge Marie, excerecices de trois, neuf et trente jours..par un Prêtre Oblat. Lyon, Pélagaud, 1849.
price: €60.00
item 16657 LANGUET Joannes Josephus Verhandelinge van het betrouwen op de Bermhertigheyt Godts, tot troost der zielen, de welcke de vreese brenght tot kleynmoedigheydt... In het fransch beschreven door ...J.J.Languet...vertaelt uyt den nieuwen Druck, oversien en verbetert van den Auteur, door P.Antonius Le Febure...den tweeden Druck, verbetert van vele fauten. Brussel, Philippus-Josephus Lemmens,1756, in-8°, 16 x 9,5 cm, (16) + 304 pp, ex-bibliotheek Antwerpse Grauwzusters (stempel op schutblad, manuscript ex-libris ''Zuster Dorothea Franken tot Antwerpen'' andere naam op schutblad met een strook papier overplakt, band uit de tijd (met schaafsporen), rug met nerven en vergulding, rood gespikkelde sneden. Zuster Dorothea Francken van Rijkevorsel werd geprofest te Antwerpen op 18 october 1769 en overlijdt er op 2 september 1827 (zie Prims; Geschiedenis van de Grauwzusters te Antwerpen).
price: €120.00
item 23248 Le mois de Marie de l'enfance Le mois de Marie de l'enfance. Tournay (Tournai), J. Casterman, 1838, in-12°, 11,5 cm, frontispiece, title with woodengraved vignet, 78 pp, printed blue board. Charming small devotional children's book, well preserved.
price: €90.00
item 20444 LEFEBVRE Antonius (translator) Godtvruchtige Gepeysen ende vierige Bewegingen op de besonderste Feest-daegen van het Jaer, en op de Mysterien van het Lyden van onsen Heere Jesus-Christus... Brussel, by Carolus De Vos, te koop by J. Van Doren ...in de Berg-straet, s.d. (approbatie van 1743), in-8°, 13,5 x 8 cm, fornispiece in houtgravure + 402 pp + (3)pp, kalflederen band uit de tijd, ex-bibliotheca, stempel Antwerpse zwartzusters op schutblad. Goed exemplaar.
price: €75.00
item 29135 Les secrets de la vie religieuse Les secrets de la vie religieuse, découverts A une devote Novice, par un sien Pere Spirituel de la Compagnie de Iésus... Siziesme Edition reveuüe et augmentée. Anvers (Antwerpen), Michel Cnobbart, 1662, small in-12°, 8,8 x 6 cm, 188 + (2) pp, leather, gilt-decorated spine, corners slightly rubbed, marbled endpapers, blue edges, ex-library stamp on title. BCNI 11905.
price: €50.00
item 25681 LIGUORI S. Alphonse de Méditations pour les prètres, avant et après la Messe, pour tous les jours du mois. Edition revue et augmentée... Liége, J.-G. Lardinois, 1841, small in-12°, 11,5 x 7,5 cm, vii + 210 pp, black leather, gilt decorated and raised spine, gilt decorated covers, black satin paper endpapers, gilt edges. Fine binding.
price: €50.00
item 14386 LIPSIUS Justus Histoire de Notre-Dame de Hale, par Juste Lipse, historiographe...traduit du Latin & augmentée de plusieurs merveilles, venues en lumière depuis la mort de l'auteur. S.l.s.d. (on trouve ce livre chez le Sieur Trésorier, dans l'Eglise de Notre Dame de Hale) (approbation de 1697), in-12°, 16,5 x 10 cm, titre avec vignette gravée sur bois + 108 pp + (2)(approb.), broché, couverture marbrée. (dos endomm.)
price: €185.00
item 30599 LOARTE Gaspare S. J. - FORNARIUS Martinus S. J. Instructio confessariorum. Institutio confessariorum. Mechliniae (Mechelen), P. J. Hanicq, 1822, in-8°, 261 + 3 pp, sewn, original printed paper wrapper, handwritten ex-libris (Jos. Constantius Van Brempt). Two manuals for confessors.
price: €60.00
item 32323 LOCRISTI - DESTELBERGEN - GENT Oost - Oudburg ( De ) Heemkundige Kring V.Z.W. Jaarboek XXXIX (39) 2002. Gent, heemkundige kring De oost-Oudburg, 2002, in-8°, 360 pp, genaaid, orig. stijve kaft, bevat een 9 artikelen over de lokale volksdevotie (Oostakker, Zeveneken, Zaffelaere etc.)
price: €20.00
item 24340 LOMBEZ Ambrosius Van De vreugd der christelyke ziel... Uyt het fransch vertaeld door F. De Clercq, secretaris te Temsche. St. Nicolaes (Sint-Niklaas) , A.-L. Rukaert-Van Beesen, 1840, in-8°, 253 pp + (2)(publisher's booklist), violet quarter roan, gilt decorated back, marbled endpapers, speckled edges. (Vroege Sint-Niklaas druk)
price: €70.00
item 31514 LOYOLA Ignatius de - Claudius AQUAVIVA Directorium Exercitiorum Spiritualium P.N. Ignatii. Ingolstadii ( Ingolstadt ) , Ex Officina Typographica Davidis Sartorii , 1592, in-12°, 13,5 x 7,8 cm, (4)nn pp + 145 pp + (4)(index) + (1)(colophon) + (2)(bl), complete, collation identical to Adams L.1540; bound in contemporary vellum with traces of ties, vellum soiled, interior fine, overall still a fine copy. With six interesting ex-library markings (four in manuscript, two stamps). The oldest is; '' Societatis Iesu Monachii A°1596'' neatly written in ink above the woodengraved title-page vignette. This has been altered in bleak ink in ''Bellisone 1654''. On top of the page; '' Resid. Sedun (?) S.J. 1745''. Just under the vignette ; ''Resid. Anicci S.J. 1829''. On first fly leaf a blue oval stamp ; '' Dom. S. Aloys Jerseiens''. And finally an oval stamp on the title '' École Sainte-Geneviève''. The Directorium Exercitiorum is a text which gives more explanations on how to use Loyola's ''Spiritual Exercises'' Some elements were written by Loyola but this final and printed version was edited under the guidance of Claudius Aquaviva. It was first published by the Jesuits in Rome one year before this Ingolstadt edition (Roma, in Collegio Societatis Iesu, 1591). This is the first edition by a worldly printer of a text which was used and published unaltered for over 350 years. (See also De Backer-Sommervogel Volume I, pp 490 item 15).
price: €1200.00
item 30766 LOYOLA Ignatius van - Ignace de Loyola Geestelycke Oeffeningen vanden H. Vader Ignatius van Loyola, Instelder van de Ordre der Societeyt Iesu... Alles verclaert ende verciert meet schoone kopere printen. Antwerpen, Michiel Cnobbaert, by het Professie-huys, 1673, in-8°, engr. frontispiece portrait (Mic. knobbart exe.), + title with engr. vignette + 251 pp + 13 nn pp, with 56 copper engraved plates, index, contemporary leather, raised and gilt decorated spine, printed ex-dono label of the Antwerp Jesuits, dated 1910, tipped-in on the first paste-down., handwritten ex-libris (B. Meeus). Some of the plates a bit shaved at the outer margin. First printed in Latin at Rome in 1548 the Exercitia spiritualia, composed by the founder of the Society of Jesus, were used by Ignatius as the primary means of motivating his first disciples. ''There is no understanding the Jesuits without reference to that book'' (O'Malley p.4). This is probably the first illustrated edition translated into Dutch. (See Bibliotheca cath. Neerl. Impr. N° 13049 ; De Backer-Sommervogel Vol. V , col. 68.
price: €700.00
item 32676 LOYOLA Ignatius van - Ignace de Loyola Geestelycke Oeffeningen vanden H. Vader Ignatius van Loyola, Instelder van de Ordre der Societeyt Iesu... Alles verclaert ende verciert meet schoone kopere printen. Antwerpen, Michiel Cnobbaert, by het Professie-huys, 1673, in-8°, engr. frontispiece portrait (Mic. knobbart exe.), + title with engr. vignette + 251 pp + 13 nn pp, with 56 copper engraved plates, index, old leather, ex-library with small stamp on title page, some of the plates a bit shaved at the outer margin. First printed in Latin in Rome, 1548, the Exercitia spiritualia, composed by the founder of the Society of Jesus, were used by Ignatius as the primary means of motivating his first disciples. ''There is no understanding the Jesuits without reference to that book'' (O'Malley p.4). This is probably the first illustrated edition translated into Dutch. (See Bibliotheca cath. Neerl. Impr. N° 13049 ; De Backer-Sommervogel Vol. V , col. 68.
price: €350.00
item 34923 Luis de Granada ( Louis of Granada 1505 - 1588 ) - Richard HOPKINS ( translator ) Of prayer, and meditation wherein are conteined fovvertien deuoute Meditations for the seuen daies of the weeke, bothe for the morninges, and eueninges, and in them is treyted of the consideration of the principall holie mysteries of our faithe Written firste in the spanishe tongue by the famous religious father. F. Lewis de Granada prouinciall of the holie order of peachers (sic) in the prouince of Portugall. (Libro de la oracion y meditacion , in English). INCOMPLETE COPY - lacks two leaves. Rouen, George L'Oiselet, 1584, in-8°, 136 x 78 mm, 692 pp, title-page and verso of title-page with wood-engraved Jesuit vignette, all page with a printed ruling, bound in old (17th cent. ?) full leather, gilt fillets with flowers in the corners on both covers, all edges gilt. Binding with some use but technically still very sound, with a fine interior. Unfortunately our copy lacks pp. Dd4 and Dd5 (pp. 319-322) Rare and fine copy of the second edition of Hopkins' translation. The first appeared in Paris in 1582. See Allison & Rogers Catholic Books 477. STC (2nd edition) 16908. Not in Adams. USTC 142138 .
price: €750.00
item 25391 LYRAEUS Hadrianus - (Adrien van Lyere) De imitatione Iesu patientis libri septem cum triplice indice. Antverpiae (Antwerpen), apud Iacobum Meursium, 1655, in-4°, 30.5x19.5 cm, engraved titlepage (Lommelin), lxviii nn + 595 + 48 nn pp, indexes, cont. vellum, severely worn, more than half of the spine gone, some browning inside, some worming at 13 pages, almost without loss of letters, handwritten ex-libris , ex-library stamp on halftitle. (De Backer Sommervogel Vol.V col. 218).
price: €575.00
item 15389 Maagd MARIA DEVOTIE - VIRGIN MARY DEVOTION - De Seven Ween... De Seven Ween van onse lieve Vrouwe in't lange. Seer verdienstigh voor alle devote Catholijcken. Van nieuws oversien, en op veel plaetsen verbe-tert, en verciert met schoone Figueren. Antwerpen, By de Weduwe Thieullier en Andreas Paulus Colpyn, Boeck-drucker en Boeck-verkooper op de groote Merckt in de Pauw, s.d., (approbatie van 1623), in-8°, 14,5 x 9,5 cm, title with engraved portrait of the Mater Dolorosa + full page engraving (verso) + 61pp + (3)(3 full page woodcuts) with 7 woodcuts in the text. Sewn, blind wrappers (back and wrappers loosening). The printer-editor Colpyn was active from 1745 until 1766 (Olthoff p.20).
price: €451.00
item 32505 MAISTRE R. P. B. Le Pratiques de pitié, ou les véritables dévotions. Lille, se vends à Anvers chez Pierre Grangé, 1724, small in-12°, 13x7 cm, (vi) + 261 + (3) pp, contemporary leather, raised gilt decorated spine, worn, speckled edges, ex-library stamp and labels, handwritten ex-libris.
price: €50.00
item 33721 MALLERY Charles de - Carolus de MALLERIJ ( engraver ) - F.H. SEDULIUS Icunculæ Beatæ Ioannæ Francorum Reginæ , Ordinis B. Mariae fundatric, Vitam , sanctitatem, miracula, mortem in parte repraesentantes. F.H. Sedulius , Ordini lectissimo Divæ Matris Virgines Mariæ de Annuntiatione libens merito D.D. Antverpiae ( Antwerpen ) , Carolus de Mallerij fecit et excudit , 1618, small in-4°, engraved title + 12 full page engravings printed on one side only, with underneath each plate an engraved caption . Complete. Bound in later supple vellum. Very fine copy. Rare suite of engravings by Charles de Mallery (1571-1635) who worked with Philippe Galle. The very fine engravings in the style of the Wierickx brothers depict scenes in the life of Jan , Jeanne or Joanna of France (1464 - Bourges 1505), daughter of king Louis XI, once married to the future king Louis XII. In 1501, with the help of the Franciscan friar Blessed Gabriel Mary (Gilbert Nicholas), she founded the contemplative order of nuns '' Les Annonciades de Bourges ''. The suite is complete with the 6th plate (sometimes missing, probably censured due to its masochistic contents).
price: €1500.00
item 24291 MALOU J.-B. Recherches historiques et critiques sur le véritable auteur du livre de l'Imitation de Jésus-Christ... suivi de documents inédits. Bruxelles, M. Hayez, 1848, in-8°, 250 + i nn pp, brown quarter morocco, gilt and raised back, marbled endpages, speckled edges. The author refutes the authorship of Gersen and Gerson in favor of Thomas à Kempis. The unpublished documents contain a Middle Dutch text (1456) from the latter, "Van goeden woerden te horen, ende die to spreken" (sic).
price: €75.00
item 15802 MANTELIUS Johannes Speculum Peccatorum aspirantium ad solidam vitae emendationem, sive, Admiranda S.Augustini conversio, historica eiusdem narratione discursibus moralibus, et emblematis adornata. Antverpiae (Antwerpen), apud Henricum Aertssens, 1637, in-4°, 20 x 15 cm, engraved title + (1)(dedication to Cornelius Jansenius, bischop of Ieper) + (12) + 352 pp (error = 372 pp) + (36) with 17 copper engraved emblematical text illustrations by P. de Jode, 19th century half leather binding (headcap damaged), upper margin of the title plate shaven (but not in the plate) . BCNI 9038. Praz p.412.
price: €950.00
item 23859 MARCHETTI D. Jean Mémoires concernant les prodiges, Arrivés à Rome dans plusieurs images de la Ste. Vierge... Liége (Liège), Duvivier, 1816, in-8°, xcvi + 264 pp, quarter roan, gilt back, marbled endpapers and edges, translated from the 1797 Italian edition. After a long preface, the book describes the miracles that took place in Rome in 1796-1797.
price: €70.00
item 23454 MARIE DE JESUS - Thomas CROSET ( translator) La Cité Mistique de Dieu, Miracle de sa toute puissance , abime de la grace , histoire divine et la vie de la très-sainte Vierge Marie de Dieu , notre reine et maitresse manifestée...à la Soeur Marie de Jesus, abesse du monastère de l'immaculée Conception de la Ville d' Agreda... Tôme Premier (volume I only - incomplete). Brusselle (Bruxelles), François Foppens, 1715, in-4°, engraved frontispiece portrait (Van Orley - Diamaer) + title printed in red and black + (26)nn pp + cclx pp (biography) + 307 pp. Contemporary full calf, raised gilt back, upper joint cracked but still firm. Incomplete work, only the first part of the mystic visions of Marie de Jesus are printed here, another two parts were published (not present here). This first volume does however contain the biography of Maria de Jesus de Agreda (260 pp).
price: €60.00
item 13198 MARIN M.A. Pater Agnes de Sant Amoré, ofte de vierige novitatie. In het Fransch beschreven door den Eerw. Pater M.A.Marin, van de Orden der Minimen... Brugge, Joseph van Praet, 1763, in-8°, 16,5 x 10,5 cm, titelblad in rood en zwart + (12) + 553 + (7), lederen band uit de tijd, rug verguld, (enkele minieme beschadigingen), stempel van de Antwerpse Grauwzusters op schutblad.
price: €112.00
item 24293 MARSOLLIER abbé Vie de la bienheureuse Mère de Chantal, fondatrice, première religieuse et première supérieure de l'Ordre de la Visitation de Sainte-Marie. Nouvelle édition... Lyon, L. Boget, 1821, 2 vols. in-8°, frontispîece, xxxvi + 346 and 384 pp, full contemporary roan, gilt and ornamented spine, marbled endpapers, all edges marbled. Nice bindings. Jeanne-Françoise Frémiot (1572 - ), baronne de Chantal, was canonized by pope Clemens XIII in 1767.
price: €100.00
item 17676 MARTIN Abbé Nouveau Manuel de la Sainte Vierge, contenant les exercices pour chaque jour de mois de Marie. Bruxelles, Vanderborght, 1846, 13 x 8 cm, vii + 300 pp, veau raciné, dos lisse, bel exemplaire.
price: €38.00
item 31196 MASQUELIER P. C. J. de (traducteur) Exercices journaliers de piété à l'usage de l'Auguste Impératrice & Sérénissime Reine de Hongrie et de Bohème. (Bound with) Abrégé des Règles et des Indulgences de la Confrérie du glorieux martir Saint Jean Népomucène, Bruxelles, Veuve J. Lambert Marchant, (approbation of 1724 and 1750), in-12°, 15 x 9 cm, 12 nn pp + 140 pp + (4)(index) nn pp , contemporary full calf, gilt decorated spine, 5 gilt floral ornements on front and back cover within a double gilt fillet, marbled endpapers, red edges. (Nice copy). Bound with; Abrégé des Règles et des Indulgences de la Confrérie du glorieux martir Saint Jean Népomucène, ...dans l'église de Saint-Jacques sur le Coudenbergh , engrav. frontisp. + vi pp + 10 pp + (pp 11 -12)(= subtitle and engr. ) + pp 13-41.
price: €200.00
item 26317 MATRE DEI Sebastiano a Firmamentum Symbolicum, in quo Deiparae elogia, Quibus, velut firmamentum stellis, est exornata, symbolicè depinguntur... Lublini, (Lublin), sumptibus Georgii Försteri, 1652, in-4°, 19.5 x 15.3 cm, xiv nn + 265 + 5 nn pp, index, with 50 half-page oval emblems, contemporary calf, gilt decorated raised spine, speckled edges. Top of spine with some worming but still a fine copy. Rare and only edition of this work with fine emblems (illustrating the Dutch countryside and interiors as well as allegorical situations), and in the introduction a linguistic offering, a chronogram and a poem. The author was a Polish carmelite. The engravings are designed by Jan Thomas (1617-1678), born Ieper, perhaps pupil of Rubens, became court painter at Mainz and Vienna and engraved by Arnold Loemans. Loemans became a master in Antwerp in 1632-33 (See B. Linnig; La Gravure en Belgique pp 125). Praz pp. 495. Cicognara, 1919. Note; We assume that the book is complete, unless it should contain a frontispiece engraving, which is lacking . We could not compare with another copy. The printer made some mistakes in the designation of the preliminaries. There are 8 preliminary leaves, which is obvious for an in-4°. They are designated as follows; (title) + (a3) + (a4) + (a5) ; (permissio) + (blank) + (text) + (text). So only three leaves have a designation and the sixth leaf was left completely blank. In the proper text at the first quire he makes another mistake. Designation is ; A + A2 + A2 + ( ). The second A2 has been corrected in ink in a contemporary hand in A3.
price: €1800.00
item 17648 MATT Abraham van der - ( A. van Brienen ). Meditatien vande Tegenwoordigheydt Godts, door den Eerwaarde Heere Abraham van der Matt...van vele fouten merckelijck verbetert den vijfden Druck. Loven (Leuven), Niclaes Braau, Boeckdrucker in de korte Beggijne-straet / in't Schrijf-Boeck. s.d. (approbatio van 1670). Titel met vignet in houtgravure + (2) + 284 pp ; samengebonden met; Meditatien in den Advent (zelfde auteur en drukker), (4) + 107 pp. Perkamenten band uit de tijd. (Volgens de BCNI zou dit een Haarlemse druk zijn. zie N°18338 ?)
price: €175.00
item 28286 MÉAN Franciscus - Antonius, prins de Mandement.... Aen de Clergie en de Geloovigen van ons Aertsbisdom... ( Mechelen ). Antwerpen, G. Van Merlen, 1830, in-8°, 16 pp, loose as issued. Prayers for the Jubilee decreed by pope Pius VIII and regulations for Lent.
price: €25.00
item 18838 MECHELEN - BROEDERSCHAP HEILIGE ROCHUS Broederschap ter eere van den Heiligen Rochus, Byzonderen Patroon tegen de Pest, Cholera en andere kwaedaerdige ziekten, solemneel ingesteld in de kerk van O.L.V over de Dyle te Mechelen op 16 augustus 1854. Mechelen, 1854, drukkery P.J.Hanicq, in-12°, 13,5 x 9 cm, 18 pp, genaaid, groene blinde omslag.
price: €30.00
item 19715 MECHELEN 1863 Beschryving van den grooten Praeltrein die zal plaats hebben ter gelegenheid van den jubilé van O.-L.-Vrouw van Hanswyk te Mechelen op 17 24 en 30 Augusty 1863. Gevolgd van al de programmas der openbare feesten en pryskampen alsmede van de vertrek-uren des yzeren wegs. 24 en 30 Augusty 1863. Gevolgd van al de programmas der openbare feesten en pryskampen alsmede van de vertrek-uren des yzeren wegs. Mechelen, Dierickx-Beke, 1863, in-16°, 87 pp, halfleather (soiled), ex-library.
price: €30.00
item 18226 MECHELEN Johan van Vlaamse begijnhoven. In schemelheyt der maechtlijckheydt. S.L., (Kredietbank, 1973), in-4°, 44 pp, originele omslag, z/w + kleuren ills. (omslag met gebruikssporen).
price: €15.00
item 30646 MEDINA Ioannes De Poenitentia, Restituitone, & Contractibus...(modern reprint). Farnborough, Gress Press, 1967, 2 vols. in-4°, 27.5 x 19 cm, (x) + 403 + (15) ; (vi) + 361 + (18) pp, index, green imitation linen. Reprint of the 1581 Ingolstadt edition. Fine copy. Juan de Medina, 1490 - 1545, professor of theology at Madrid's Complutense University.
price: €200.00
item 23317 Méditations sur les principaux devoirs de la vie religieuse Méditations sur les principaux devoirs de la vie religieuse, Marqués dans les paroles de la Profession des Religieux. Avec des Lectures Spirituelles tirées de l'Ecriture & des Saints Peres. Pour une retraite de dix jours. Par un Religieux de la Congregation de S. Maur. Troisième Edition, revûë, corrigée & augmentée. Paris, Pierre de Bats, 1703, in-8°, 49 unn + 477 + 2 unn pp, contemporary leather, raised back; slightly worn, especially at corners and spine ends, ex-libris E. Samain. Meditations on the principal duties of the clergy, starting from their vows.
price: €45.00
item 24802 Méditations sur les principaux mystères de la Très-Sainte Vierge NN Méditations sur les principaux mystères de la Très-Sainte Vierge, et pour les fêtes des saints; faisant suite aux Méditations sur la vie et sur les mystères de Jésus-Christ, 4 vol. Tournay, J. Casterman, 1841, in-8°, 292 pp, full contemporary roan, raised and gilt decorated back, marbled endpapers, marbled edges. Nice copy.
price: €52.00
item 25386 MEERBERGEN J. Onze Lieve Vrouw van Aarschot. Aarschot, Fr. Tuerlinckx-Boeyé, 1924, in-8°, 36 pp, bibl., 5 b/w ill., red leather, red marbled endpapers, red edges, ex-library stamp, handwritten dedication to Cardinal Mercier, fine binding.
price: €55.00
item 22053 MEERBERGEN J. Pr. - Sint Gummarus Sint Gummarus' leven. Tongerloo, Sint Norbertus Drukkerij, large in-8°, xiii + 284 pp, sewn, orig.decorated wrapper, bibliography, ex library, with stamp on title. (Hagiography).
price: €38.00
item 32946 MERCIER S.J. - Thomas a KEMPIS - Ignatius de LOYOLA Concordance de L'Imitation de Jésus-Christ et des Exercices Spirituels de Saint-Ignace suivie d'un plan raisonné des exercices pour une retraite de huit jours.... Paris, H. Oudin, 1885, in-8°, xxxvi pp + 476 pp + 176* pp, full leather binding, edges painted red, (binding worn, clear waterstain in upper part throughout the book). Text in French.
price: €35.00
item 16013 MERTENS August Histoire de deux croix miraculeuses d'Assche, traduite de l'ouvrage flamand de M.l'abbé Aug. Mertens par G.A. (G.Adriaens). Bruxelles, G.Adriaens, 1862, in-8°, 68 pp, broché, couverture orig. (lég. souill.)
price: €25.00
item 13441 MEULEMEESTER M. De - LIGUORI Saint Alphonse de Meulemeester Maurice de. Bibliographie Générale des Ecrivains Rédemptoristes. Première Partie. Bibliographie de S.Alphonse-M. de Liguori. Louvain/La Haye, Imprimerie St-Alphonse/Nijhoff, 1933, in-4°, 29,5 x 21 cm, 373 pp, indices, sewn, orig. wrappers. Bibliography of the works of and writings on A. de Liguori (Naples 1696 - Nocera 1787) founder of the Congregation of the Most Holy Redeemer also known as Liguorians or Redemptorists and a chief representive in the Roman Catholic Church of the school of casuistry and devotional theology.
price: €50.00
item 13391 MISSAAL - MISSAEL - BIJBEL -BIBLE (ANTWERPEN 1756) De Epistelen en Evangelien met de collecte, secrete en naer-communie gebeden die door het geheel jaer onder den dienst der H.Misse gelesen worden, volgens den Roomschen Missael. Antwerpen, by de Weduwe van Petrus Jouret, s.d. (1756, volgens tafel der roerende feestdagen), in-8°, 14,5 x 8,5 cm, frontispiece in kopergravure (H.Diamaer) + (20) + xxviii + 554 pp + (2) vollederen band uit de tijd, versierde rug, sneden rood gekleurd, ex-libris stempel van de Antwerpse Grauwzusters op schutblad. Band iets geschaafd maar goed exemplaar.
price: €200.00
item 33521 MISSEL Missel de la vie de Jésus-Christ mis en harmonie avec les prescriptions pontificales les plus récentes. Turnhout, établissements Brepols, s.d. (approbatio 1948), in-12°, 13 x 8 cm, 320 pp, all pages printed with an elaborately illustrated border, bound in cream coloured imitation ivory, large supra-libro (a cross and a gilt dove). All edges gilt. Nicely preserved copy of a liturgical book which served to attend the Roman Catholic Mass. Text in French.
price: €45.00
item 4142 MISSEL ROMAIN Missel Romain contenant les Offices des Dimanches et des principales fêtes de l'année. Limoges, J. Depelley et Cie., s.d. (1910), in-12°, 12 x 8,5 cm, 534 pp + qq. planches h.t. en sépia, toutes les pages avec une bordure typographique. Reliure plein maroquin blue, avec initiales dorées sur le plat supérieur (M.D.) Tranches dorées, double filet doré sur les coupes. Qq légères rousseurs sur peu de pages, première page de garde endommagée à cause de l'enlèvement d'un ex-libris; sinon bel exemplaire.
price: €40.00
item 18301 MM. H***** et L***** Prêtres Mois de Marie des Ames Intérieures, ou la vie de la Sainte Vierge proposée pour modèle aux âmes intérieures. ... Toulouse, Delsol, 1844, in-8°, 13,5 x 9 cm, 349 pp, reliure en veau raciné, dos lisse en cuir vert doré avec un décor romantique, pages de garde marbrés, tranches marbrés, bel exemplaire.
price: €75.00
item 35122 MOER Ria Van - Herman COOLS e.a. Welk eiland heette Chanelaus. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van 800 jaar kerk en parochiegemeenschap te Kallo, 1179-1979. Beveren, Herman Cools, 1979, lg in-8°, 304 pp, publ. boards, met handtekening van mede-auteur Maurits Van der Speeten, pastoor.
price: €32.00
item 25326 MOHREN Joannes - P.J. HOUBEN (editor) Piae meditationes Joannis Mohren... edidit P. J. Houben pastor. Coloniae (Köln), sumptibus F. C. Eisen, 1843, in-8°, lithographed frontispiece portrait, 347 pp, full brown marbled roan, gilt decorated spine and front, marbled endpapers and matching edges. A fine binding. Mohren was a canon at Cologne. Ex-library, small stamp on verso title.
price: €65.00
item 30641 MORELLI Anne Devotie en godsdienstbeoefening in de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België / Centre interdisciplinaire d'étude des religions et de la laïcité ( ULB ), 2005, lg in-8°, 191 pp, ca 100 ills., sewn , stiff paper wrapper. Publ. on the occasion of an exhibition in the Nassaukapel, 13 I - 19 II 2005.
price: €32.00
item 18970 MOULAERT B.C.B. - Predikheer - Thomas DU JARDIN Levensschets van den eerwaarden Pater Fr. Thomas Du Jardin. Doctor van de Godsgeleerdheid in de Universiteyt van Leuven..Predikheeren Orde. Gent, J.Rousseau, By het Groot-Beggynhof, s.d. (1848), in-16°, 12,5 x 9 cm, 23 pp, genaaid, blinde blauwe omslag.
price: €25.00
item 27834 N... abbé Le miracle. Charleroi, Gobbe-Van de Mergel, 1907, in-8°, 16 pp, paper, dust-soiled. 2e édition
price: €20.00
item 17688 N/A - ATTACHEMENT Attachement à L'Eglise Catholique, Nouvelle Edition. Gand, Vanryckegem-Hovaere, 1833, in-16°, 10 x 7 cm, 88 pp, demi-cuir, plats en papier raciné. Bel exemplaire.
price: €20.00
item 25172 N/A - Clergyman of England The Fisherman and his Boy, by a clergyman of England. Also, John Pascal; or, Temptation Resisted. Revised by the Committee of Publication of the American S. S. Union. Philadelphia, American Sunday School Union, 1828, small in-8°, frontispiece, 72 pp, green quarter leather, some browning.
price: €250.00
item 42463 N/A - Käthe Birnbaum 1880 ( provenance ) Kirchenbuch für das Königlich Preussische Kriegsheer. Neue Auflage. Berlin, Druck und Verlag von G.(eorg) Reimer, s.d. ( ca. 1880), in-8°, 15 x 10,5 cm, LII pp + 192 pp, bound in full dark blue velvet with silverplated clasp and 8 protective corner pieces in a cut-away lacelike style. Edges silver coated. On the first fly leaf the name '' Käthe Birnbaum - 1880 '' in gold letters. Interior with some slight foxing, binding nicely preserved.
price: €150.00
item 8204 N.N. Octaves de Saint François de Sales et de Sainte Chantal... Orange, Jules Escoffier, 1840, small in-12°, 11 x 7 cm, 123 pp, contemporary dark boards, yellow edges. Rare devotional Orange imprint.
price: €32.00
item 22564 NAKATENUS S.J. () Hemelsch Palmhof, versierd met oefeningen en gebeden. Nieuwen Druk. Mechelen, P.J.Hanicq, s.d. (approbatio 1848), in-12°, 14,5 cm, engraved frontispiece + engraved title page + title + 478 pp, violet full roan, smooth back with gilt ornament and title, both covers with large blindtooled plaquette within a thin gilt fillet, all edges gilt;, binding with some light wear but still a good copy.
price: €40.00
item 14496 NAKATENUS Wilhelm S.J. Himmlisches Palmgärtlein. Gebet-und Andachtsbuch für katholische Christen. Einsiedeln & Walshut, Benzinger und C°, s.d., (ca. 1885), in-12°, 10 x 7 cm, chromolithographic frontispiece & title, 400 pp, full brown morocco binding, with embossed floral decorations on both covers, with a gilt inscription on the front-cover; ''Andenken an Trier 1891'', with a representation of the Rock, all edges gilt, copper clasp.
price: €100.00
item 35853 NASH Susie Between France and Flanders. Manuscript Illumination in Amiens in the Fifteenth Century. London / Toronto, The British Library / University of Toronto Press, 1999, lg in-8°, 421 pp, over 200 ills., 32 col. pl., bibl., glossary, indexes, cloth, gilt lettering, orig. d.w. Publ. in the series "The British Library Studies in Medieval Culture".
price: €60.00
item 11678 NATALIS Hieronymus - Jérôme NADAL - Jan WIERICX - Antoon WIERICX - Hieronymus WIERICX - Adriaen COLLAERT - Karel de MALLERY (engravers) - Bernardus PASSARO (designer) Evangelicae Historiae Imagines. Ex ordine Evangeliorum, quae toto anno in Missae Sacreficio Leguntur, in ordinem temporis vitae Christi digestae. (Suite of 154 engravings, modern impressions). Antverpiae (Antwerpen), excudebat Ioannes Galleus, 1647, suite of 154 engravings, modern impressions on thick japan paper. The first edition of these illustrations, a real masterpiece of Flemish bookillustration in the 16th century, appeared anonymously in Antwerp in 1593. An explanatory text with the plates was edited in 1594 (1595) by M.Nutius in Antwerp. Antoon Wiericx engraved 58 plates, 57 were done by Hieronymus Wiericx, 17 by Jan Wiericx , 11 by Adriaen Collaert, 9 by Karel de Mallery, 1 by Jan Collaert and 1 by the unkown engraver I.N. The drawings were made by the Roman draughtsman B.Passaro and are preserved in the Brussels Royal Library. In 1599 the plates were used for an edition of ''Meditationes Sopra Evangelii'' by A. Vivaldi. In 1607, after Jan Moretus had bought the plates from Scribanus, another edition was issued, as in 1647 (hence our frontispiece). A last record of the use of the plates is mentioned by A.Delen (Histoire de la Gravure..); ''Verdussen used 73 plates to illustrate a book by Maria Jesus de Agreda which was called Mystica Ciudad de Dios (editions in 1708, 1722, 1736, 1755)''. Finally the plates became the property of the Cistercian abbey at Westmalle (near Antwerp). Added is a typescript copy of a letter by M.Sabbe, former curator of the Museum Plantin-Moretus, dated June 17 1935, adressed to the Westmalle Abbey, in which he explains to the friars the history of their valued collection of the original plates. Added to this letter is a lenghty study on their history with transcriptions of articles by Rooses (Oud Holland), Delen, letters from 16th century jesuits, Goltzius etc...Presumably our impression of the plates was made around this date. One could deduce from the complicated history as sketched above that the plates must by now be fairly used and worn but this is not the case; the impressions are good and strong and still convey the superb mastery of the Wiericx brothers.
price: €1650.00
item 16119 NEERCASSEL Johannes van (1626-1686) Amor Poenitens, sive de Divini Amoris ad poenitentiam necessitate et recto clavium usu; libri duo cum appendice...Auctore Joanne Episcopo Castoriensi Embricae ( Emmerich), apud Joannem Arnoldi & Socios, 1683, in-8°, 18,5 x 11,5 cm, (58) + 567 pp. Bound in contemporary vellum. Ex-library copy with some stamps on the first fly leaf, but a good/fine copy. First edition of this jansenistic work which later came under the influence of the Jesuits placed on the index. (VD17 12;106869M). Willaert N° 4480.
price: €200.00
item 26957 NEST J. VAN DEN Notice historique et descriptive de la mémorable fête célébrée à Anvers, le 4 Mars 1855 à l'occasion de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de la Très-Sainte Vierge. Anvers (Antwerpen), J. P. Van Dieren, 1855, in-8°, 62+1pp, sewn, original printed paper wrapper, backwrapper loose.
price: €30.00
item 16474 NIEREMBERG Johannes Eusebius S.J. De Adoratione in Spiritu et Veritate. Libri Quatuor.In quibus totius spiritualis vitae, imitationis Christi, & Theologiae mysticae nucleus eruitur, ex sanctis Patribus, & spiritualissimis viris, Diadocho, Dorotheo, Climaco, Rusbrochio, Susone, Thaulero, Kempis, & Gersone. nonnulla piè & efficaciter addunture. Antverpiae (Antwerpen), Ex Officina Plantininana Balthasaris Moreti. 1631.In-8°, 17 x 11 cm, title with copper engraved vignet + (14) + 449 pp + (49)(index) + (3)(privil.) + (1)(printer's mark), modern vellum. First edition. De Backer-Sommervogel V.1732 (10). (Not in K.U.L nor Antwerp library). Contemporary manuscript ex-libris; Domus Prob. Ang. Soc. Jest. Gand. and a marginal note indicating that the book was auctioned in 1778 at the suppression of the Jesuit order; ''Emptus in Auctione Publica 1778''.
price: €425.00
item 24425 NN Instelling van het lofweêrdig Broederschap des H. Kruys, In de Kerk van de H. Joseph, op den Rozier... Antwerpen, Philippe Ville, s.d. (ca. 1830), small in-8°, 15,5 x 10 cm, woodcut frontispiece, 20 pp, plain blue paper, sewn, some use.
price: €45.00
item 24426 NN Broederschap opgeregt doór Z. H. Clemens XI in 't jaer 1701... in de parochiaele kerk van de H.-Gertrudis binnen Loven... Loven (Leuven), Vanlinthout en Vandenzande, 1849, small in-12°, 14 x 9 cm, 12 pp, plain blue paper, sewn, some use.
price: €42.00
item 24487 NN Kort formulier ten gebruyke van het Aerts-broederschap van het order van de alderheyligste Dryvuldigheyd, in de parochiale kerke van S. Jan binnen Mechelen, tot verlossinge van de arme christele slaeven... Mechelen, P. J. Hanicq, 1801, engraved frontispiece + 48 pp, original blind blue wrapper. Text in Dutch, translated from Italian. Prayers etc. for Christian slaves in muslim countries.
price: €68.00
item 24489 NN Aflaeten van 't loffelyk Broederschap der Berechtinge... Opgerecht in de Parochiale Kerk van S. Peeter en Pauwel binnen Mechelen op den 19 January 1733. Mechelen, P.-J. Hanicq, 1823, small in-12°, 14 x 9 cm, 12 pp, original blind blue wrapper.
price: €42.00
item 25678 NN - Anon. Handboekje ten dienste der vereerders van de H. maegd en martelares Odilia, Beschermheylige der Orde van het H. Kruys voorafgegaen door eene geschiedkundige schets dezer orde. Diest, Ad. Havermans, 1846, small in-8°, 52p, printed paper.
price: €45.00
item 25679 NN - Anon. Handboeksken van 't Heylig Geapprobeérd Broederschap der xxxvi uytmuntende heyligen... (Mechelen), Philippe Ville, 1822, in-8°, 20 pp, stitched, plain blue paper wrapper.
price: €32.00
item 24485 NN - CASTERMAN - TOURNAI ( imprimeur ) Visites à Saint Joseph pour chaque jour du mois, dédiées aux fervents dévots de ce grand saint. S.l. (Tournai), J. Casterman, 1846, small in-8°, viii + 149 pp, index, marbled roan (root wood design), gilt green leather decorated spine, marbled endpapers, marbled edges. Fine binding.
price: €60.00
item 3914 NN - Gent - Zondagschool - ONDERRIGTINGEN...der Zondag-School, Broederschap Onderrigtingen voor de Heeren Meesters en de Joffrouwen Meesterssen (sic) der Zondag-School,...ingericht door het Broederschap vanden H.Joseph in de Kerke van St.Jacobs, binnen Gend. Gent, Bernard Poelman, (1810), 19 x 12 cm, 14 + 11 pp, sewn, orig. blind wrapper. Text in Dutch.
price: €60.00
item 27572 NN - Jährliche Pilgerfahrt zur Ehre der heiligen Anna... Jährliche Pilgerfahrt zur Ehre der heiligen Anna, Mutter des jungfraulichen Gebährerinn Gottes Maria, und Grossmutter unseres Heilandes Jesu Christi... Aachen, bey Thomas Blier, Buchdrucker in Gross-Kölnstrasse, Nro 1005, s.d. (ca. 1820-1850) , in-12°, 15,5 x 10 cm, 123 pp + 3 nn pp (Register der Gesänge). Contemporary quarter leather, marbled boards (binding with some use). Rare songbook, with only texts, no music, for the use of Roman catholic pilgrims.
price: €100.00
item 4534 NN - Maison - Dieu de la Val - Sainte N.D. de la Trappe Petit exposé du genre de vie que l'on mène au monastère de la Maison-Dieu de la Val - Sainte - N.D. de la Trappe au canton de Fribourg en Suisse & des dispositions ou doit être celui qui desire y entrer. S.l., s.d. , no printer's name ( Fribourg , around 1800), in-4°, pamphlet, 4 pp, 23 x 18,5 cm, loose as issued, no wrapper. This document contains an appeal to join the monastery of La Trappe. It was most probably printed around 1800. In 1791 the monks of La Trappe took refuge from the French Revolution in the old Swiss Carthusian monastery of La Valsainte.
price: €60.00
item 18998 NN - Mechelen Gheestelijcken Spieghel, ende corte Oefeninghen van de dry Goddelijcke deughden, Gheloof, Hope ende Liefde met Berouw ende opofferignhe... Mechelen, Ghedruckt by Robert Iaye, 1662, in-16°, 12 x 7 cm, 34 ppn 19e eeuws half linnen bandje, gemarmerde platten. Op pp. 33 spreekt men van Pater Augustyn van Thabor 72 jaar oud en wesende nu twee jaar ''in dienst van de geinfecteerde met de behaelijcke sieckte (?) binnen de stadt van Mechelen''. Niet in B.C.N.I.
price: €200.00
item 26320 NN - PALESTIENEN - Israel Het heylig land of beschryving der merkweêrdigste plaetsen van Palestienen. Eerste deel (Tweede deel.). Rousselaere, (Roeselare), David Vanhee, 1838, 2 vols in-16°, pp 1-108 ; 109-236, sewn, orig.wrapper, uncut, ex-library, series Kleyne Katholyke Bibliotheek. (Rare early 19th century travel account of Palestine in Dutch). Ex-library, circular library stamp on half title of one volume, on title of the other volume.
price: €135.00
item 32905 NN - Saint ADRIEN Colonel Romain ABREGE de la Vie, Martyre, translations & Miracles du Glorieux Martyr S. Adrien Colonel Romain epoux de S. Natalie , dont les sacrés corps depuis plus de six cents ans reposent dans l'église des Religieux Benedictins de l'Abbaye de S. Adrien à Grandmont. Gand ( Gent ), chez Charles de Goesin-Disbecq, s.d. (ca. 1800 ) (approbatio Louvain 19 Août 1722), in-16°, 13,5 x 8 cm, 24 pp, sewn, contemporary blind grey wrapper. The printer Charles-Pierre de Goesin was active from 1791 until 1831. This edition not in Vanderhaeghen. The corpse of the Roman martyr Saint Adrien was kept in the benedictine abbey of Sint Adriaan in the Flemish town of Geraardsbergen (Grandmont), where he was invoked against the plague.
price: €80.00
item 25643 NN Anon. Le petit manuel des étudiants, ou recueil de réflexions, prières et pratiques de piété à l'usage de la jeunesse chrétienne. Louvain (Leuven), Vanlinthout et Vandenzande, 1835, small in-12°, 11,5 x 7 cm, 461 pp, texts in French and Latin. Quarter leather, gilt decorated back, marbled endpapers, ex-library stamp on verso title. Nice copy.
price: €45.00
item 18275 NOTRE DAME au LAC à TIRLEMONT (Tienen) Courte Notice sur Notre-Dame-au-Luc à Tirlemont à l'occasion du Pélerinage national du 25 Mai 1873 par A.R. vicaire de la paroisse. Tirlemont (Tienen), Imp. à Vapeur de Reynaerts, 1873, frontispiece in lithografie + 48 pp, broché, couvert. orig. imprim.
price: €55.00
item 18259 NOTRE DAME D'ITTRE Abrégé de l'origine de Notre-Dame d'Ittre, Cinquième édittion (sic). Nivelles, chez l'imprimeur E.H.J. Plon, 1820, 16 pp, titre avec vignet sur bois, in-8°, 18 x 11,5 cm, broché, couverture bleu muette d'époque.
price: €75.00
item 18263 NOTRE DAME DE BON-SUCCES Eglise de Finisterrae Bruxelles Histoire de la Statue Miraculeuse de la Très-Sainte Vierge Marie, honorée dans l'église de N.D. de Finisterrae à Bruxelles. Bruxelles, H.Goemaere, 1854, frontispiece gravé + 70 pp, in-8°, 16 x 11 cm, broché, couverture imprimée originale (lég. souill.).
price: €62.00
item 18253 NOTRE DAME DE HALLE Description historique des principaux miracles de N.-D. de Halle. Deschription (sic) de la ville de Halle, de l'image de Notre Dame..... Halle, chez De Prins-Tomson, 1828, Maria-afbeelding in houtgravure als frontispiece + 64 pp, in-12°, 14 x 8,5 cm, genaaid, onbedrukte blauwe omslag uit de tijd. (titel met enkele vonctvlekken, kleine ezelsoren, omslag bevuild).
price: €87.00
item 22774 Nouveau bouquet à Marie Nouveau bouquet à Marie ou sermon de Saint Éleuthère sur l'Annonciation, suivi du discours de la clôture de mois de Marie, prononcé en l'Eglise de Notre-Dame, à Tournay. Tournay, J. Casterman, 1839, in-8°, 11 x 17.5 cm, frontispiece, 56 pp, sewn, printed paper wrapper. Cover shows some wear.
price: €40.00
item 26152 NUMAN Philippe ( ) - Historie Vande Miraculen - Scherpenheuvel - Velpius (editor) Historie Vande Miraculen die onlanckx In grooten getale ghebeurt zyn / door die intercessie ende voorbidden van die Heylighe Maget Maria. Op een plaetse ghenoemt Scherpen-heuvel by de Stadt van Sichen in Brabant. Brussel, Rutgeert Velpius, inden gulden Arent by t'Hoff, 1604, small in-8°, title with engraved vignette +(1)(bl) + (1)(vermaen totten Leser) + engraved frontispiece + (8)nn pp + 208 pp + (2)(approbatie) + (1)(printer's mark) + (1)(bl), modern marbled boards, gilt lettering on spine. First five leaves with old marginal waterstain, some pages with minor stains but a good/fine copy. Rare early account in Dutch of the worship for the Virgin Mary which developed during the Counterreformation in Roman Catholic Brabant in the early 17th century. (See B.C.N.I. nr. 5038).
price: €500.00
item 33125 NUMAN Philips - Historie Vande Mirakelen - Scherpenheuvel - Velpius (publisher) Historie Van de Mirakelen die onlancx In grooten ghetale ghebeurt zyn / door die intercessie ende voor bidden van die Heylighe Maget Maria. Op een plaetse genoemt Scherpen-heuvel by die Stadt van Sichen in Brabant. Brussel, Rutgeert Velpius, inden gulden Arent by t'Hoff, 1606, small in-8°, title with engraved vignette +(1)(bl) + (12) nn pp + 257 pp + (1)(privilegie) . bound with Toevoechsele vanden Mirakelen gechiedt op scerpen-heuvel ; Brussel, Rutgeert Velpius, inden gulden Arent by t'Hoff, 1606 , title with engraved vignette + (1)(bl) + (14)nn pp + 88 pp + (6)nn pp (complete), bound in contemporary full vellum, . Second edition with extensive additions . Early account in Dutch of the worship for the Virgin Mary which developed during the Counterreformation in Roman Catholic Brabant in the early 17th century. (See B.C.N.I. nr. 5186). Rare. The STCV locates only one incomplete copy of this first edition of the '' Toevoechsele''. Our copy is complete A-G8, G8 being blank.
price: €500.00
item 18274 O.L.V. van Gratie Anderlecht Korte Historie van het mirakuleus beeld van O.L.V van Gratie in't Scheutveld. (Brussel), Lithographie Religieuse, Rue du Chène N°17, s.d. (approb. van 1840), frontispiece in lithografie + 8 pp, genaaid, onbedrukte blauwe omslag (rugje gescheurd, omslag los).
price: €40.00
item 29574 Oberammergau - Passionsspiel im Oberammergau 1870 - STEIGENBERGER (Photographer) Oberammergau - Passionsspiel im Oberammergau 1870 - Album with original photographs. Oberammergau, Passionsspiel im Oberammergau, 1870, Private souvenir album, thick in-8°, 18 x 14 cm, 22 thick white board-like mounts containing each (recto and verso) 38 original portrait photographs of the actors, 4 views and an original admission ticket. Album in full brown leather, blindstamped, with large metal clasp, nicely gilt edges, white satin paper endpapers, the boards with white coated papers, absolutely stainless interior, binding finely preserved with only very minor traces of wear at some extremeties. Very nice. Among the portraits; Johann Diemer - Chorführer ; Joseph Maier - Christus ; Jakob Hett - Petrus ; Maria -Franziska Flunger ; Johannes -Johann Zwink ; Judas -Gregor Lechner ; Joseph von Arimathäa -Thomas Rendl ; Pilatus -Tobias Flunger ; Herodes - Franz Paul Lang ; Kaiphas -Johann Lang...The portraits are themselves mounted on cards which have a printed caption and the photographer's lithographed address on the backside (Steigenberger in Weilheim Oberbayern).
price: €275.00
item 10906 OETTINGER Eduard Maria (1808 -1872) Iconographia Mariana oder Versuch einer Literatur der wunderthätigen Marienbilder, geordnet nach alphabetischer Reihenfolge der Orte...mit geschichtlichen Anmerkungen. Leipzig, Gustav Remmelmann, 1852, in-8°, 67 pp, sewn, original blue printed wrapper.
price: €100.00
item 39428 OFFICE DE NOTRE DAME - Fme GARNIER à TROYES ( imprimeur ) L'Office de Notre-Dame , à L'Usage de Rome. Avec les Litanies & autres Prières. Troyes, Chez Fme. Garnier, Imprimeur-Libraire, rue du Temple, s.d. ( 1804 ), in-12°, 11 x 8,5 cm, (32) pp nn ( avec frontispice (bois gravé + titre avec vignette ) +127 pp, reliure plein velin d'époque, qq. annotations en encre (illisible) sur les plats, petit perte de papier de la dernière feuille (sans perte de texte). Le calendrier commençe en 1804. Le texte est en latin mais les titres et introductions sont en français. Rare édition religieuse d'un éditeur de livres de colportage.
price: €100.00
item 33762 Officia de Passione Officia de Passione D. N. J. C. cum Psalmis per extensum insertis nec non Commemor, in eis occurrentis. Accedunt Officia in festis Septem Dolorum B/ M. V. Neapoli (Napoli), Sumptiibus Ferdinandi del Giudice, 1890, small in-8°, 349 + 1 pp, black leather, raised spine with gilt title, blind tooled front and back with IHS monogram, marbled endpapers, red edges, all pages printed in red and black. Nice copy.
price: €22.00
item 21012 OFFICIA HEBDOMADAE SANCTAE Officia hebdomadae Sanctae et Octavae Paschae accendum Maissale et Breviarium Romanum. Editio completa... Romae, Tornaci, Parisiis, Desclée, Lefebvre et Sociorum, s.d. (1901), in-12°, 13,5 x 9 cm, engraved frontispiece + xxxvii + 732 pp, printed in red & black, with red typographical border, full black morocco, gilt monogram IHS on front cover and MR on back cover, all edges gilt. Ex-library with circular stamp on first blank fly leaf. Nice copy.
price: €50.00
item 3028 ONS GEESTELIJK ERF - Ruisbroec Genootschap ONS GEESTELIJK ERF - Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse Vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750. Uitgave van het Ruisbroec Genootschap. Antwerpen, Ruisbroec-genootschap, in-8° issues, original wrapper, starts in 1927. AVAILABLE; year 1928( issue 3), 1929(1,3,4,), 1930 (complete 1,2,3,4), 1931(complete1,2,3,4,) 1932(2,3,4,), 1933(2,3,4,), 1934(complete) , 1935(complete) , 1936 (complete), 1939 (complete) 1942(1,2) 1943(2), 1945(3,4) Price per issue 15 Euro, price per complete year 45 Euro.
price: €15.00
item 40324 ONS GEESTELIJK ERF - Ruisbroec Genootschap - Prosper VERHEYDEN Ons Geestelijk Erf - Volume XVII , 1943, Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse Vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750. Uitgave van het Ruisbroec Genootschap. Tielt, Lannoo, 1943, 2 physical issues, vol. (deel) XVII complete, in-8°, sewn, orig. stiff wrapper. Issue 2 is a special issue to commemorate 600 year ''Groenendael''. With e.g. an article on the bookbindings of Groenendael by Prosper Verheyden. (with 5 ills.).
price: €40.00
item 40325 ONS GEESTELIJK ERF - Ruisbroec Genootschap Ons Geestelijk Erf - Volume XVIII , 1944, Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse Vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750. Uitgave van het Ruisbroec Genootschap. Tielt, Lannoo, 1944, 2 physical issues, vol. (deel) XVIII complete, in-8°, sewn, orig. stiff wrapper.
price: €40.00
item 40326 ONS GEESTELIJK ERF - Ruisbroec Genootschap Ons Geestelijk Erf - Volume XIX , 1945, Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse Vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750. Uitgave van het Ruisbroec Genootschap. Tielt, Lannoo, 1945, 2 physical issues, vol. (deel) XIX complete, in-8°, sewn, orig. stiff wrapper.
price: €40.00
item 36953 OP DE BEECK Roland A. E. De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de kathedraal van Antwerpen. Vijfhonderd jaar Mariaviering te Antwerpen. Antwerpen, Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof , 1978, in-8°, 192 pp, 41 ills., indexes, stiff paper wrapper. (transparent protection paper loosening). 1300 copies were printed.
price: €24.00
item 23421 OPTATUS P. o.f.m. cap. De spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw, een bijdrage tot de geschiedenis van de vaderlandse vroomheid. Utrecht-Brussel, Spectrum, 1948, in-8°, 208 pp, 16 h/t plates, cloth, gilt. Published in the series Batavia sacra.
price: €30.00
item 23226 OROSCO Alphonsus de - BOSCH Ambrosius Van den - C. De BOUDT (illustrator) Godtvruchtige overdenckingen ende oefeningen Ten tyde van den Advent om een geestelyck Bethlehem ofte Geboorte-plaetse In onze Ziele te bereyden tot de komste van het Kindeken Jesus. Antwerpen, Weduwe Thieullier & Andreas Paulus Colpyn, 1750, in-8°, 13.9 x 8 cm, 141 pp, followed by ;Minne-suchten van den heyligen vader Augustinus; Gevonden in de Vaticaensche Boek-Schatten binnen Roomen, Ghendt (Gent), Cornelis Meyer, 1719, 78 pp, and followed by ; Alleen-spraecke van de Passie ons Heeren Jesu Christi, P. Alphonsus de Orosco, Ghendt, Cornelis Meyer, 64 pp. Followed by; De geestelyke besnydenisse der vijf sinnen..., Antwerpen, J.B. Jouret, 1726, 59 pp. Followed by; Ambrosius Van den Bosch, Dagelycksche oeffeningen ende Godtvruchtige Bemerckingen door den heelen vasten Op het Lyden van onsen Heere Jesus Christus, Antwerpen, Weduwe Petrus Jouret, sd, 87 pp + 15 fine full page engravings, printed on one side only, numbered 1-15, signed by Cornelis De Boudt.. Full contemporary leather, gilt decorated raised back, ex-library stamp on first fly leaf.
price: €500.00
item 15155 OUDENAARDE, Broederschap van de H. Macharius Gedenkschrift van het Eeuwfeest der Instelling van het Broederschap van den H.Macharius in de Parochiale Kerk van O.L.V. te Pamele, binnen de Stad Audenaerde, gevierd op den 7 van Oogstmaend 1853. Audenaerde, Drukkery van Charles de Vos, 1853, in-12°, 15 x 10 cm, 22 pp. Bijgebonden; Orde van den Optogt en korte beschrijving der Processie...7 pp, genaaid, orig. onbedrukte omslag.
price: €45.00
item 18316 P.H.V.S.C. Antverpiae Compendaria via ad solidam perfectionem sive brevis facilisque praxis... Antverpiae, Ex Typographia G. van Merlen, 1833, in-12°, 12,5 x 8 cm, gegraveerd frontispiece (Ecce Homo) + (2) + 270 pp, volle lederen band uit de tijd, verguld op snede (met slijtage)
price: €100.00
item 18982 P.ST.K. Aachen - Aix-La-Chapelle Histoire et Description des grandes & petites reliques qui se trouvent et qu'on montre publiquement tous les 7 ans à Aix-la-Chapelle.. Deuxième édition. Aix-la-Chapelle (Aachen), J.Hensen, s.d. (ca. 1850), in-12°, 14 x 8,5 cm, folding coloured embossed plate as frontispiece + 95 pp,sewn, orig. wrappers, some slight foxing but a good copy.
price: €70.00
item 11634 PAULISSEN J.H.J. - Fulgentius Bottens Het Leven en de Werken van Fulgentius Bottens O.F.M.. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt; 1959, in-8°, 382 pp, bibliografie, genaaid, orig. omslag. Proefschrift aan de Nijmeegse universiteit over de Vlaamse Minderbroeder Petrus (Fulgentius) Bottens (Kortijk 1636 - Brugge 1717), belangrijk auteur van mystieke en ascetische werken in de Na-Trentse katholieke Nederlanden.
price: €45.00
item 28480 PAULUS à S. MAGDALENA F. Eensaem-spraecken ofte Leeringhen vande christelijkcke Volmaecktheydt... t'Antwerpen, By Jacob Mesens / op de Lombaerde veste / inden gulden Bijbel, 1652, in-16°, 9,5 x 6,5 cm, title + (6) nn pp + (2)(bl) + (32) nn pp + engraved portrait + 346 pp + (14) nn pp, cont. vellum, text in Dutch, in blackletter, ex-library stamp on title, lacks the first fly-leaf.
price: €100.00
item 13966 PEETERS, Ferd. La Reine D'Anvers. Marianum 1587 - 1937. Anvers, Marianum, 1937, in-8°, 28 pp, agraf. couvert. orig.
price: €12.00
item 11632 PEETERS Ferd. S.J. Notre Dame de Grâce et les Anciens Jésuites d'Anvers. Essai d'Iconographie Mariale. Anvers, Marianum, 1940, in-12°, 78 pp, ills. n/b, br. couverture orig.
price: €19.00
item 22207 PEETERS Ferd. S.J. Le Père Notre Dame de Grace et les Anciens Jésuits d'Anvers. Essai d'Iconographie Mariale. Anvers, Edition du Marianum, (1940), in-8°, 79 pp, sewn, orig. stiff wrapper, 18 b.w. plates, (on Mary iconography in the 17th century).
price: €25.00
item 24578 Petit Office de l'Immaculée Conception NN Petit Office de l'Immaculée Conception. Paris, Casterman, (1908), in-16°, 7.5 x 5 cm, 92 pp, full leather, raised spine with minuscule gilt lettering, endpapers with lily motive and gilt ornamented margins, gilt edges, (some slight wear at corners and upper joint) ex-library, stamp on verso title. Still a fine/good copy.
price: €40.00
item 17523 PHILIPPEN L. Le culte de Notre-Dame op 't Stocxken à Anvers 1474 - 1580. Anvers, 1924, in-8°, (28 pp, 2 ills), broché, (article dans Annales de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, LXXII, 7e série, tome III, 3e et 4e livraisons).
price: €15.00
item 27949 PIAZZA Carlo Bartolomeo - Eorterologio overo le sacre Stazioni Romane, e feste mobili. Loro Origine, Rito, e Venerazione nella Chiesa Romana, con le preci coditiane. Roma, Gaetano Zenobi, 1702, in-8°, 2 parts in one volume, (20) nn pp + 544 pp + (8)(index) ; 146 pp + (4) nn pp, contemporary vellum, reddish edges, gilt title label on spine, printed ex-libris on first paste-down (Andreae equit. Belli Med. et Chir. Doct.). Small ex-library stamp on verso title, some marginal notes in a fine 18th c. hand. Nice copy.
price: €350.00
item 37188 PIERSON Charles ( sculpteur - statuaire - directeur ) - Union Internationale Artistique - Institut Catholique ( editor) Album des Statues Religieuses . (publié par) L'Union Internationale Artistique fondée pour le Développement de L'Institut Catholique à Vaucouleurs (Meuse) Directeur Charles Pierson. Vaucouleurs ( Meuse ), Union Internationale Artistique, s.d. (after 1895), in-4°, 46 nn pp with black/white illustrations of Roman Catholic statues of saints, with up to 10 illustrations per page, original publisher's cloth (imitation half leather binding) with gold title on front cover. Covers slightly soiled, two page with small offsetting on opposite pages resulting in 3 thumbsized damages to the illustrations. Fine trade catalogue illustrating the neogothical craze for statues which swept the Roman Catholic church in the last half of the 19th century.
price: €250.00
item 32515 PINAMONTI Jo. Petrus Religiosus in solitudine, Opus, Quo Personis Praecipuè Religiosis traditur Modus utiliter vacandi exercitiis spiritualibus S. P. Ignatii de Loyola... Ratisbonae ( Regensburg ) , Sumptibus Felicis Bader, 1733, in-8°, (xiv) + 555 + (1) pp, contemporary leather, raised spine, speckled edges, ex-library label and stamps. Joannes Petrus Pinamonti, 1621-1703.
price: €55.00
item 14800 PINAMONTI Joannes Petrus S.J. De Religieuse in de Eenzaemheid onderwesen Hoe dat sy den tyd van het Geestelyk Vertrek met groote vrugt der ziele kan besteden..... Loven, (Leuven), Joannes Jacobs, op de Thiensche-straet in den Swerten Sleutel, 1759, in-8°, 16 x 10 cm, titel + (14) + 295 pp + (9)(index), leder uit de tijd, rug met goudopdruk en titel-etiket, goudfilet op de platten, ex bibliotheca Antwerpse Grauwzusters (stempel op schutblad), met manuscript ex-libris van zusterAldegonde, (goed exemplaar). SAMEN GEBONDEN MET; Geestelyke Lessen voor ider dag...door (J.P.Pinamonti S.J.)...nu uit het Italiaans vertaald door P. Joannes Baptista Holvoet der selve societeit. Loven, J.Jacobs, s.d.,179 pp.
price: €112.00
item 26316 PINAMONTI Joannes Petrus S.J. - HOLVOET Joannes Baptista De Religieuse in de Eenzaemheid onderwesen Hoe dat sy den tyd van het Geestelyk Vertrek met groote vrugt der ziele kan besteden..... Loven, (Leuven), Joannes Jacobs, op de Thiensche-straet in den Swerten Sleutel, 1759, in-8°, 16 x 10 cm, titel + (14) + 295 pp + (9)(index), cont. leather, gilt decorated raised spine (some wear), title page with some loss of papeer (no loss of text). Bound with; Geestelyke Lessen voor ider dag...door (J.P. Pinamonti S.J.)...nu uit het Italiaans vertaald door P. Joannes Baptista Holvoet der selve societeit. Loven, J.Jacobs, s.d.,179 pp.
price: €75.00
item 32949 PINELLI Lucas - Cartuyseren tot Louen - ( G. BOUHUSIUS ) (vertalers ) Den Costelycken Spieghel der Religieuse Volmaecktheydt....gemaeckt in de Italiaensche Spraecke door de Eervv. Vader P. Lucas Pinelli, Priester der Societeyt IESU. Ende nu in onse Nederlantsche tale overgeset, by de Cartuyseren tot Louen T'Hantvverpen ( Antwerpen) , by Gheleyn Jansens, inde Camerstraet inden vvakenden Haen, 1605, in-8°, title met vignet in kopergravure + (15) nn pp + 471 pp, gebonden in vollederen band , met sporen van gespen, band volledig versleten met oude restauratie in perkament, boekblok gedeeltelijk los in band, enige wormgalerijen die echter de leesbaarheid niet hinderen. Boek volledig, gedrukt in mooie gotische letter. (Zie BCNI N° 5118 waar ook de vertaler aangegeven wordt).
price: €150.00
item 25645 PIUS V (Pope) Horae Diurnae Breviarii Romani Ex Decreto sancti Concilii Tridentini restituti, S. Pii V. Pont. Max. Jussu editi, Clementis VIII. et Urbani VIII... Antverpiae, (Antwerpen), ex architypographia Plantiniana, 1825, in-12°, 12 x 7,5 cm, title with engraved vignette + xxxviii nn + engraved frontispiece + 480 + cc pp. with several full page engravings (Gravé à la Chalcographie Royale de J. Goubaud, rue d'Or à Bruxelles). Bound with several supplements. Contemporary black leather, gilt decorated raised spine, gilt edges, printed in red and black. Binding with wear at extremities, joints weak but holding, endpapers soiled.
price: €125.00
item 11420 POIRTERS Adrianus Het Masker van de Wereld afgetrokken. Opnieuw overzien en verbeterd. Vijf-en-dertigste druk. Gent, Drukkerij Snoeck-Ducaju en Zoon, s.d. (ca.1845), in-12°, 17,5 x 11,5 cm, 348 pp met 25 gravures h.t., half-leder uit de tijd, mooi exemplaar. De eerste druk van dit door de katholieke Cats geschreven boek verscheen te Antwerpen in 1646. Poirters was lange tijd verbonden aan het Jezuïetencollege te Mechelen.
price: €105.00
item 11764 POIRTERS Adrianus, L.Defferrez (illustrator) Het Heilig Hof van Keizer Theodosius, versierd met Zinnebeelden, Rymdichten en Zedeleeringen. Nieuwe Uitgave. Gent, Snoeck-Ducaju en Zoon, s.d. (1844), in-8°, 18 x 10,5 cm, 252 pp + 10 lithogr. prenten h.t. (L.Defferrez), halflederen band, (mist een schutblad). 19e-eeuwse heruitgave van een 17e-eeuws boek van de ''Vlaamse Cats''. De eerste druk verscheen in Ieper in 1696. Dit is een zeldzame titel van deze auteur. De B.C.N.I. vermeldt slechts één heruitgave vòòr 1727 (te Antwerpen in 1709). Een bekend werk van hem zoals bijvoorbeeld ''Het Duyfken in de Steenrotse'' kende vòòr 1727 wel 10 heruitgaven.
price: €100.00
item 21296 POIRTERS Adrianus S.J. Het Heylich Herte Ver-eert aen alle Godt-vruchtighe Herten voor eenen Niev-iaer. Verciert met Beelden en Poesie. Door eenen Priester der Societeyt Iesu. Antwerpen, Cornelis Woons, in de Sterr, 1659, in-8°, 15,5 x 9,5 cm, half title + engraved title (Fruytiers) + (12) + 192 pp + (15) +(1)(bl), 15 engraved emblematical illustrations in the text. Contemporary overlapping vellum, manuscript title on back. Fine copy. Rare first edition.
price: €1190.00
item 13392 POLCH Joanes Den Verborgen Schat in den Acker des H.Evangelie van Jesus Christus...in vragen en antwoorden ; met eenige by-gevoeghde Gebeden.... Brussel, Lambert Marchant, 1671, men vindt se te koop 't Antwerpen by de Weduwe van Petrus Jacobs in de corte Nieuw-straet, in-8°, 13,5 x 8 cm, 294 pp + (5)(tafel), vollederen band uit de tijd, versierde rug, ex-libris stempel van de Antwerpse Grauwzusters op de binnenkant van het voorplat. (B.C.N.I. N°12859).
price: €210.00
item 11574 PONCEAU M. le Chanoine - Petrus Canisius Panégyrique du Bienheureux Pierre Canisius prononcé dans la chapelle du Collège Notre-Dame à Tournai le 25 Juin 1865. Tournai , H. Casterman, in-8°, 20 pp, broché, couverture orig. impr.
price: €20.00
item 13180 PONTE Ludovicus de S.J. Verborgen schat in de sieckten ende swaericheden ontdeckt door den weerdige pater Ludovicus de Puente der Societeyt Jesu, Met eene practyke om de zieken in doots noot by te staen... Antwerpen, by de Weduwe van Joris Willemsen, by den Jesuiten thoren, in S. Ignatius, 1693, in-12°, 13 x 7,5 cm vollederen band uit de tijd (lichte gebruikssporen) Ex bibliotheca Antwerpse Grauwzusters met stempel op schutblad, en manuscript ex libris van Theresia van Dam grauwnon (afkomstig uit Berendrecht, geprofest op 7 februari 1822, overleden op 28 augustus 1878). Ook met manuscript ex-libris van Clara Borrekens. (B.C.N.I. n° 15252).
price: €110.00
item 21078 PORTEMAN K. Dr De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595 - 1652). 2 Vols. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, 1977, in-8°, 495 pp, sewn, orig.wrapper, bibliography, index, VIe Reeks Nr 108.
price: €70.00
item 40998 PORTEMAN K. Dr Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur. Groningen, Wolter-Noordhoff, 1977, in-8°, 183 pp, sewn, orig.wrapper, bibliography.
price: €50.00
item 32904 POTRI Onorato ( printer ) Corona del Signore, sua origine, e significazione ed indulgenze concesse da varj somme PP. Confermate ed accreciute da Papa Benedetto XIII... Siena, Nella Stamp. di Onorato Potri, 1805, in-16°, 10,5 x 7 cm, engraved frontispiece (B Michele Eremita di Camaldoli) + 36 pp, with one woodcut engraving of the '' Corona del Signore'', sewn, contemporary marbled wrapper. Covers slightly dustsoiled but still a fine copy. Rare Italian religious chapbook on the rosary.
price: €60.00
item 30662 POTTIER Cornelius Panegyris sanctorum. In singulos anni dies distributa. Morali è sanctis Patribus de prompto conclusa. Montibus, (Mons) Laurentius Preud'homme, 1713, in-8°, woodcut printer's mark on title page, xxvi nn + 439 + 10 nn pp, index, plain old paper wrapper, ex-library stamp copy with a stamp on title, last and first pages soiled and browned, some dogearing. Latin poetry for every saint of the liturgical year.
price: €75.00
item 22956 Prael-Treyn Prael-Treyn tot lof van Maria, Zullende geschieden den 16, 23 en 29 augusty 1813 naer-middag, verbeéldende de Litanie van O.-L.-Vrouw van Loretten, door Prael-waegens en andere oppronkingen, toegeschikt aen den Jubilé ... Mechelen, P. J. Hanicq, s.d. (1813), in-8°, 48 pp, sewn, blind paper wrapper, some slight foxing, ex-library stamp.
price: €75.00
item 29448 PRANDTSTETTER Johann Evangel. (ed.) - Gregorius Thomas - Franz Holzhammer a.o. Erinnerung an die 700jährige Jubelfeier des Cisterzienser-Stiftes Wilhering im Jahre 1846 (vom sechsten bis dreizehnten September). Linz, Jos. Feichtinger's sel. Witwe, 1847, in-8°, viii + 150 pp, violet colored publisher's boards with large blindstamped floral decoration, gilt decorated smooth spine, blue endpapers, gilt edges, small ex-library stamp on verso title, nicely preserved binding. Contains eight sermons.
price: €60.00
item 27364 PRIMS Floris - Kan. DR J. LAENEN Het woord om te sluiten over S. Willibrordus en S. Amandus te Antwerpen. Leuven, "Nova et Vetera" (Em. Warny), 1932, in-8°, . 28 pp, orig. stiffwrappers. (Off-print from Collectanea Mechliniensia, 1932 II.
price: €15.00
item 17691 PROPRIUM SANCTORUM HISPANORUM Proprium Sanctorum Hispanorum qui generaliter in Hispania Celebrantur, ex apostolica concessione, et auctoritate S. Pii V. Gregorii XIII. Sixti V, Clementis VIII et Urbani VIII summorum Pontificum. (Four parts in one volume. Pars Hiemalis, Verna, Aestiva, Autumnalis). (Mechliniae) E Typographia Hanicquiana, 1841, in-12°, 13 x 7,5 cm, 88 pp; 96 pp; 114pp; 67 pp. Four parts in one vol. (orig. wrappers bound in), cont. half leather. Printed in red & black. (Late example of a liturgical imprint made in the Southern Netherlands for the Spanish market).
price: €45.00
item 31851 PSALTERIUM BREVIARII MONASTICI Psalterium breviarii monastici. Accedunt . ordinaria officiorum pro tempore adventus, quadragesimae, passionis et paschatis; textus proprii pro horis minoribus infra octavas privilegiatas.....totius anni et ferrarium...editio quarta. Brugis ( Brugge ) , Desclée de Brouwer, 1952, in-8°, 20 x 13 cm, iv pp + 243 pp ; (separate title ; Commune Sanctorum Breviarii Monastici) iv pp + 288* pp , publisher's black half morocco, kept in a cloth slipcase, some wear at joints of binding but a fine copy with a mint interior.
price: €60.00
item 19196 PUCCINI E. - Trade catalogue of religious statues Statues religieuses. Chemins de croix artistiques. Autels. Chaires. En marbe pierre bois terre cuit. E. Puccini. Sculpteur-Statuaire. Maison fondée en 1864. La plus ancienne et la plus importante du Midi. Toulouse - Lourdes, s.d. (ca. 1900), oblong in-8°, 18 x 27 cm, 82 pp, orig.wrapper, 54 pp with b/w ills. of religious statues for the Roman Catholic faith.
price: €162.00
item 28208 PUT A. van den Christelyke Voorzorge ofte Jaerlyksche Oeffeningen van agt dagen Om zig te bereyden tot eene gelukkige dood, naar het voorbeeld van de H. Gertrudis van Saxen. Agter volgt van verscheyde schoone litanien en gebeden. Mechelen, P. J. Hanicq, 1805, in-8°, engraved portrait frontispiece, x + 243 + (5) pp, chronogram on last page, marbled brown roan, gilt decorated spine, yellow edges.
price: €50.00
item 4597 QUEYROY A. (illustrator) - A. GUSMAN (engraver) HEURES ROMAINES avec figures par A. Queyroy gravés par A.Gusman. Tours, Mâme, (1874), 15,5 x 12 cm, printed in red and black on laid paper, each page with a decorative wood-cut border. 516 pp. Binding; contemporary jansenist binding in full black leather with on the front cover an unidentified silver coat of arms (7 x 5 cm) decorated with chiselling, engraving and niello. All edges gilt, lining and mounted endpaper in purple watered silk. The lining mounted in a lace-like gilt border, top and bottom turn in in green and yellow silk. Back with 5 raised bands and blind-tooled title. In contemporary box. Very fine binding.
price: €400.00
item 6346 QUEYROY A. (illustrator) - A. GUSMAN (engraver) HEURES ROMAINES avec figures par A. Queyroy gravés par A.Gusman. Tours, Alfred Mâme et Fils, s.d. (1874), 15,5 x 12 cm, printed in red and black on laid paper, each page with a decorative wood-cut border. 516 pp. Binding; contemporary full dark blue morocco, raised back with gilt ornamental compartments, intricate gilt fillets on both covers (teeth fillet, three fine straight fillets and a very large floral fillet at the inside of the rectangular). All edges gilt, lining and mounted endpaper in purple watered silk. The lining mounted in a lace-like gilt border, top and bottom head caps in green and yellow silk. Large gilt initials of the owner on the silk lining ; ''M.Z. 9 Juin 1877''. Binding signed at bottem of spine ; ''Lesort''. Very fine binding in a perfect state of preservation, kept in a modern blue cloth box.
price: €525.00
item 23694 RACINE Louis La Religion, poëme. Suivie du Poëme sur la Grace et autres Pièces. Par M. Louis Racine, De l'Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris &c. Nouvelle édition, enrichie de Notes intéressantes. Louvain, (Leuven), J.P.G. Michel, 1817, in-8°, 294 + xix + typographical frontispiece + 84 pp, contemporary full green leather, gilt fillets on both covers, gilt ornamented spine with red leather label, marbled endpages, gilt edges. Ex-libris Adelin Devos Ronse (1946). Classical typography, nice copy.
price: €150.00
item 26892 RAM Monseigneur de Leven van den Gelukzaligen Joannes Berchmans, Naar het leven van den Abt Carron, V. Cepari en V. Frison, in het jaar 1828 uitgegeven... Nieuwe uitgave. Mechelen, E.-F. Van Velsen,1880, small in-8°, 58 pp, sewn, original printed paper wrapper, cover worn, unopened pages. The author headed the Catholic University of Louvain (rector).
price: €20.00
item 25180 RAYNAUDUS Theophilus - (Théophile Raynaud) De bono regimine humano Ad divinum suave simul ac forte, permixturam lenitatis & accurationis exigendo. Dissertatio... Romae (Rome), Apud Haeredum Corbelletti, 1648, in-8°, xiv n + 543 + 1 pp, index, cont. limp vellum, some slight foxing, bookblock a bit loose in the binding. Théophile Raynaud, 1587 - 1663, became a jesuit. See De Backer-Sommervogel, Vol. VI, col. 1533, item 40 (only this imprint).
price: €150.00
item 14783 RELIURE en velours avec décor, titre et fermoir en argent - Velvet binding Le Paroissien Romain. Contenant les offices de tous les dimanches... Tours, Mâme, 1861, 12 x 8 cm, frontispiece gravé sur acier, titre chromolithografié, 812 pp, reliure en velours blue foncé avec les plats bordés d'un cadre en argent, fermoir en argent en forme de croix, dos lisse avec titre en argent, tranches dorées.reliure dans un état impeccable, ce qui est rare pour les reliures en étoffe, avec emboitage moderne en toile blue.
price: €400.00
item 24521 REMBRY Ernest l'Abbé Saint Gilles sa vie ses reliques son culte en Belgique et dans le Nord de la France. Essai d'hagiographie. (2 Vols). Bruges, Gaillard, 1881,2 vols large in-8°, lxx +533 ; 792 pp, with 7 b/w ills, bibliography in the notes, index, sewn, orig.wrappers. Fine/good copies.
price: €225.00
item 40662 RIANCEY Henry de - KELLERHOVEN ( illustrations ) - Adrien de RIANCEY ( éditeur ) - Leontine van Langhendonck ( provenance ) La Vie des Saints par Henry de Riancey. Illustrations en or et couleurs d'après les Manuscrits de tous les siècles par Kellerhoven. Édition abrégée par M. Adrien de Riancey. Paris, Librairie Bachelin-Deflorenne, s.d. (xv Décembre 1873) , in-8°, 15,5 x 12 cm, viii pp + 534 pp + 48 planches en chromolithographie, reliure plein maroquin brun avec décor doré sur les plats , tranches dorées, feuilles de garde en soie (reliure avec très légères traces d'usage). Avec un ex-dono au crayon '' Léontine van Langendonck, souvenir de 1re communion de mon oncle (sic) Frans Geelhand , Coloma 28 mai 1877. Beau specimen d'un livre de devotion avec des illustrations suivant le goût du Moyen-Age.
price: €250.00
item 40446 RIMANQUE, Karel - Kristin De GLAS ( texts catalogue ) Metalen Ikonen uit Rusland van de 16e tot de 19e eeuw. Catalogus. Antwerpen, HBK-Spaarbank, 1988, in-4°, 185 pp, black/white ills. Catalogue published on the occasion of an exhibition of Russian metal icons. Text in Dutch. Tekst in het Nederlands.
price: €36.00
item 37675 ROOIJAKKERS Gerard - Paul VANDENBROECK - Grietje DRESEN - Maarten DELBEKE - Barbara BAERT a.o. Backlit Heaven. Power and Devotion in the archdiocese Mechelen. Tielt, Lannoo, 2009, in-4°, 280 pp, colour ills., bibliography, index, original stiff wrapper. Text in English. Published on the occasion of an exhibition. Interdisciplinary study of Roman catholic devotion in the archdiocese of Mechelen through history ; church ornament, cloths, painting and sculpture, reliquaries...
price: €45.00
item 17191 RUUSBROEC Jan van Jan van Ruusbroec. (Themanummer tijdschrift 'Vlaanderen' Jaargang 30, mei-juni en juli-aug. 1981. Nr 182-183). Tielt, 1981, in-8°, (46 pp), gebrocheerd, zw/w ills.. (Mysticism).
price: €12.00
item 23987 S. MARIA Petrus Thomas à Den Catechismus van S.te Theresia. Inhoudende alle Leeringhe, die noodtsaeckelick is tot het Gheestelick Leven... ghetrauwelick over-gheset in 't Vlaems door M.AE.S. Brugghe (Brugge), Pieter van Pee, 1688, in-8°, engraved portrait frontispiece ( a bit cut short) + xxii nn + 311 pp, 19th century quarter-leather, small ex-library stamp on fly leaf. 2 handwritten ex-libris. (Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa BCNI Number 14834).
price: €150.00
item 33525 SAILER Johann Michael Weisheitslehre in Maximen für junge Männer von Stand und Rang. Vorgetragen im Jahre 1818 von Johann Michael Sailer. Regensburg & New York, Friedrich Pustet, 1866, in-8°, lithographed frontispiece + xxxiii pp + pp 36-144, contemporary half roan, black boards, binding with slight use, interior fine.
price: €42.00
item 39898 SAILLY Thomas S.J. Thesaurus litaniarum ac orationum sacer. Cum suis adversus Sectarios Apologijs... Bruxellae ( Brussel ) , Ex Officina Rutgeri Velpii, 1598 , in-8°, (32) nn pp + 400 pp + (8) nn pp (last page blank). Pagination errors ; 61 for 77 , 337 for 336 , 43 for 343...Title page and titles on all pages up till pp. 335 (leaf X8) printed in red. Title with copper engraved vignet ; verso of title is a full page engraving depicting coat-of-arms ; with a total of 39 in-text copper engravings (one emblematical) as indicated by De Backer-Sommervogel VII-405 . Bound in contemporary full vellum with overlapping edges and traces of ties. Binding a bit worn and the bookblock a bit deformed, first paste down and title page with several ex-library markings spanning the four centuries of the book's existence. The first ex-libris in contemporary manuscript ink notation '' Bibliotheca Canonica Rubeae Vallis'' (Roodklooster in Oudergem, Brussels, in the 14th-c. home of Jan van Ruusbroec). Most probably some annotations on pp. 121-122, 132 ... were also made at Roodklooster. Last leaf pasted down to cover, some small marginal worming, one figure on pp 280 inked out. Still a good and interesting copy of a 16th cent. liturgical book with expensive copper illustrations. The composition of the book clearly shows that the publisher/printer aimed too high. The last quires (YZAaBbCc) are printed on inferior paper, red titles and copper illustrations have disappeared here. First edition, the author was confessor to Alexander Farnese. The engravings are by Pieter van der Borcht. The book was put on the Roman Index of forbidden books because the liturgical texts were considered to be unorthodox. (USTC number 402450).
price: €800.00
item 17663 SAINT ANTOINE Manuel de dévotion à Saint Antoine de Padoue. Accompagné d'un album. Bruxelles, H.Goemaere, succ. de Vanderborght, 1851, xx + 299 pp, reliure cuir raciné, dos lisse en cuir vert avec dorures, tranches marbrées. Bel exemplaire. (On est incertain de ce que veut dire; ''Accompagné d'un Album ?'').
price: €75.00
item 18302 SAINT LOUIS DE GONZAGUE Manuel de Dévotion à Saint Louis de Gonzague contenant. Une pratique pour six dimanches; une excercice spirituel pour trois jours.... Liège, L.Grandmont-Donders, s.d. (approbation de 1843), in-8°, 13,5 x 8,5 cm, 248 pp, reliure en basane raciné, dos lisse en cuir vert doré avec un décor romantique, pages de garde marbrés, tranches marbrés, bel exemplaire.
price: €60.00
item 18822 SAINT-OMER E.P. & MIEVIS E.P. (vertaler) - Gerardus Majella De Wonderdoener der XVIIIe Eeuw of Leven, Deugden en mirakelen van den Gelukzaligen Geradus Majella... (Brugge-Doornik), Drukkerij van Sint-Augustinus, Desclée De Brouwer, 1893, in-8°, 18 x 11,5 cm, 169 pp, contemporary full red morocco, raised back with gilt decoration, front cover with central coat of arms of cardfinal Goossensof Mechelen within a fine gilt fillet with floral corner decoration and large double blind tooled fillets, all edges gilt, white satin paper end papers, with manuscript ex-dono of the author to the cardinal. (One corner slightly damaged but a very attractive copy).
price: €150.00
item 22621 SALAZAR François S.J. La conversion d'un pecheur reduite en principes. Traduite de l'espagnol. Nouvelle Edition. Louvain, Henri vander Haert, 1751, 13 x 8.5 cm, 257 pp, title with woodengraved vignet, contemporary leather.
price: €52.00
item 32944 SANCT-VICTORIO Ludovico S.J. - Diego de SANVITORES Principia salutis et poenitentiae in breves considerationes digesta.... Lucernae ( Lüzern ) , Formis Josephi Christ. Rüttiman , 1730, in-12°, 12 x 7.5 cm, (10)nn pp + 119 pp, old boards, spine restored with a strip of brown paper, ex-library with stamp on verso title.
price: €60.00
item 33901 SANCTA CLARA Abraham à - ( Johann Ulrich MEGERLE ) De Kapelle der Dooden, Of de Algemeene Doodenspiegel... Derde druk... Amsterdam, Jan Roman, 1764, in-8°, (24)nn pp (with engr. title page and a typographical title printed in red and black) + 327 pp with 68 emblematical engravings and many woodcut initials and vignettes, bound in cont. vellum. Nice copy. (See Universiteitsbibliotheek Leiden ; '' De prenten van de eerste druk, de gedichten van de tweede'').
price: €850.00
item 38611 Sanctus BONAVENTURA cardinal-bishop of Albano ( 1221 - 1274 ) - Henricus SEDULIUS ( Henricus de Vroom ) ( 1547 - 1621) Sancti Bonaventurae ord. Minorum; S.R.E. Cardinalis Episcopi Albanensis, De Vita S.P. Francisci Liber. Ex recensione R.P.F. Henrici Sedulij. Coloniae ( Köln ) , apud Ioannem Kinckium, 1616, in-12°, 93 x 49 mm, title with copper engraved vignet + 432 pp. Bound in contemporary vellum with overlapping edges. Manuscript title on smooth spine , manuscript ex-libris on the front cover. With woodcut ex-lbris on the last paste down. Nice copy.
price: €145.00
item 34135 SCHAD Martha Afra. Bilder einer Heiligen. Augsburg, Sankt Ulrich Verlag, lg in-8°, 160 pp, more than 100 ills., many in color, bibl., burgundy linen, white lettering, with orig. d.w.. Text in German.
price: €20.00
item 34187 SCHMITZ Karl Joseph Liborius im Hochstift Paderborn. Seine Verehrung in Werken der Architektur und der bildenden Kunst. Paderborn, Erzbischöfliches Diözesanmuseum, 1986, in-4°, 224 pp, over 100 ills., some in colour, stiff paper wrapper. Published on the occasion of an exhibition at the museum. Text in German.
price: €20.00
item 33531 SCHOUTENS P.Fr. Stephanus Onze - Lieve - Vrouw van Rust te Heppeneert. Lier, Joseph van In, 1888, in-8°, 29 pp, genaaid, originele bedrukte omslag.
price: €24.00
item 24764 SCHOUTENS P.Fr. Stephanus Maria's Antwerpen of beschrijving van de Wonderbeelden en merkweerdige Bedevaartplaatsen van O.L.V. in de provincie Antwerpen. Derde verbeterde druk. Aalst, De Seyn Verhougstraete, 1905, in-8°, 176 pp, index, sewn, orig.coloured wrapper, ex library, stamps on titlepage.
price: €30.00
item 8996 SCHRANT J.M. Het Leven van Jezus Christus. Een geschenk aan de Jeugd...Derde Verbeterde Druk. Zaltbommel en Rotterdam, J. Noman en J.J. Thompson, 1824, engraved title with vignet + iv + 264 pp + folding map of the Holy Land + 6 full page engravings. contemporary red half roan, with green leather title label. Title page slightly dusty, some leaves with minor foxing, in all a fine/good copy. (Text in Dutch, illustrated children's book on the life of Christ).
price: €85.00
item 22571 SCOTTI Joanne S.J. Dies Sacra, per loca Divinae Scripturae progediens.. Gandae (Gent), apud Vanryckegem-Hovaere, 1831, in-16°, 10,5 cm, viii + 136 pp, full black leather, triple gilt fillets on cover, all edges gilt.
price: €40.00
item 30601 SCOTTUS Joannes S.J. Dies Sacra per loca divinae Scripturae Progediens.. Lovanii (Leuven), Apud Martinum Van Overbeke, 1765, in-8°, (iv) + 156 + (9) pp, contemporary leather, gilt decorated spine, slightly worn, red edges.
price: €85.00
item 1076 SCRIBANIUS Carolus (1561 - 1629) - ( Scribanus ) Christelycke Oefeninghe ende Meditatien van P. Carolus Scribani. Priester der Societeyt Iesu. Antwerpen, by d'erfgenamen Martini Nutii, 1620, engraved title (unsigned) + (30) nn pp + 664 pp + (5)(index) + (1)(bl), contemporary full calf, blindtooled covers, two brass clasps, joints weak but holding, back seriously damaged with loss of leather, interior fine and clasps still working.
price: €165.00
item 30526 SCRIBANIUS Carolus - ( Scribanus ) Meditationes è Belgica in Latinam linguam conversae a Ionne Brisselio eiusdem Societatis. Antverpiae (Antwerpen) , Apud Haeredes Martini Nuti, & Ioannes Meursium, 1615, in-8°, 510 + (10) pp, index, cont. vellum (stained), 3 old handwritten ex-libris from Luxemburg ( Conventus Luxemburgensis ordinis Praedicatorum ad Sanctum Michaelem). 19th century library stamp on verso title. Translation of "Christelycke Oefeninghe ende Meditatien" by Carlo Scribani, 1561 - 1629, a jesuit, the first provincial of Flanders, played an important role in Antwerp, where he was dean of the Jesuit college and contributed to the building of the Jesuit church.
price: €300.00
item 31862 SENS Archevêque de Traité de la confiance en la miséricorde de Dieu... Septième Edition, revue par l'Auteur. Paris, Hérissant, 1768, in-8°, (i) + 329 + (7) pp, contemporary leather, gilt decorated spine, supra libro gold lettering on frontcover ; "Pensionnat de St Léonard à Aix la Chapelle " marbled endpapers, prize book; "Premier prix d'orthographe allemande pour le François décerné à Mademoiselle Benselin à la distribution du 6 septembre 1820 / R de Paix Dce" (Signed by R. De Paip at Aix-La Chapelle - Aachen ).
price: €75.00
item 32989 SERAFINO DA FERMO Een Schoon tractaet, sprekende vander excellenter duecht der discretien ,...by Seraphin de Fermo... uutden Italiaensche int Spaensche , ende nu... uuten Spaensche in onser Nederlantsche tale... Bruessele ( Brussel ), gheprint in de prinselijcke Stadt van Bruesselle by Michiel van Hamont , gesworen Boeckprinter..., 1568, in-8°, 143 x 95 mm , bound in contemporary full vellum with green ties, endpapers renewed, title page a bit dusty but a nice copy. Belgica Typographica Nr. 4328. Dutch translation of Serafino da Ferma's (1496 - 1540) '' Las Obras espirituales de Don Serafino...''. In the dedication of this translation (to the abbess ''des Cloosters ende Convents van der Cameren by Brueselle'') and in the title the translator states that this version is based on a Spanish edition. This is most certainly the Antwerp imprint by Nutius from 1556.
price: €1650.00
item 30240 SEVERIN Elisabeth - Georgette D'YDEWALLE - Jean STIENON du PRE- Z. Andries (editor) Exposition des oeuvres de Elisabeth Severin etc...(Exhibition catalogue). Galerie San Salvador Brugge. Brugge, San Salvador Bulletin, 1927, stapled in-8° booklet, 12 nn pp, 5 b/w plates, 44 items, orig. wrapper, published as an issue of the San Salvador Bulletin; 4e Jaargang N° 41, 27 November 1927.
price: €30.00
item 10562 SINT-TRUIDEN, Begijnhofkerk Tentoonstellingscatalogus, Provinciaal Museum voor religieuze kunst, 1988, 16 Juli - IN HET PARADIJS - Devotieprenten van de 15e tot de 20e eeuw. Sint-Truiden, 1988, in-8°, 23 x 16 cm, 127 pp, gekleurde en z/w ills;, genaaid, orig. omslag.
price: €32.00
item 37533 SIRE Petrus Hanswyck ende het wonderdadigh beeldt van de Alder-Heylighste Maget ende Moeder Godts Maria, eertydts buyten, nu binne Mechelen voorgestelt. Dendermonde, Jacobus Ducaju, 1738, in-8°, (12)nn pp + xxiv + 334 pp + (2)nn pp, contains an engraved frontispiece , engraved coat of arms , full page engravings opposite pp. 14 , pp 71 (misbound at pp. 24) , pp 45 , pp 95 (double page view of Mechelen), pp 119 (double-page groundfloor of the church) , pp 122 , pp 126 a and 129 b (both double page) , and three double page engraving without a pagination number. (In all 13 engravings of which 7 double page). (Complete). Bound in contemporary full leather, raised gilt spine, joints cracked, binding with some use, interior fine, ex-library copy but with only library markings on the blank fly-leaf. Boek in het Nederlands. Dutch text.
price: €200.00
item 20315 SMET DE J. Priester Negendaegsche oefening ter eer van den Heyligen Joseph Brydegom der alderheyligste Maegd Maria en Patroon van Belgenland. Gevolgd door eene korte uitlegging der eigennamen en van sommige andere woorden die in dezelve voorkomen. Rousselaere, (Roeselare), Vanhee, 1856, in-16°, 107 pp, sewn, orig. yellow printed wrapper, published in the series; ''Kleine Catholyke Bibliotheek; 1856- 24ste jaer der inschrijving...onder de bestiering van J.B.Malou, bisschop van Brugge.''.
price: €30.00
item 19642 SMET F. Josephus de Twaelf Fonteynen der Levende Wateren, Vloeyende uyt den onuytputtelyken Watervloet van het Heylig, ende dierbaer Bloed Jesus Christus... Antwerpen, Joann. Baptist Carstiaenssens, 1780, in-8°, 15 x 9,5 cm, (14)+230pp ; SAMEN GEBONDEN MET; Twaelf Oeffeningen spruytende uyt den Onuytputtelijken Water-vloed van het Dierbaer Bloed Jesus Christus getrokken... idem, 1780, 205pp+(14). Ex-bibliotheek met stempel op schutblad.
price: €62.00
item 17667 SMET J. de prêtre Six semaines en l'honneur de Saint Louis de Gonzague ouvrage recueilli de plusieurs Auteurs ascétiques. Bruges, imprimerie de C. De Moor et Neveu, 1845, xiv + 286 pp, reliure cuir raciné, dos lisse en cuir vert avec dorures, tranches marbrées. Bel exemplaire.
price: €87.00
item 17660 SMET J.J. de Nouveau Mois de Saint Joseph patron de la Belgique. Gand, Vanryckegem-Lepère, 1851, frontispiece grav. + viii + 280 pp, reliure veau raciné, filets sur les plats, dos lisse en cuir vert avec dorures, tranches marbrées.
price: €75.00
item 17665 SMET J.J. De Nouveau Mois de Marie dédié aux fidèles des Flandres. Seconde édition revue et augmentée. Gand, Vanryckegem-Lepère, 1850, frontispiece gravé + 402 pp, reliure cuir raciné, dos lisse en cuir vert avec dorures, tranches marbrées. Bel exemplaire.
price: €100.00
item 33176 SNEL Joannes Baptista Notae in Methodum remittendi ac Retinendi peccata, viva voce ab Authore traditae; et a Discipulis scriptis mandatae. S.l.s.d. ( Leuven ?, ca 1750), in-8°, manuscript on paper, 235 pp + 3nn pp , manuscript in a fine handwriting, contemporary black morocco with raised spine and blindstamped front, marbled endpapers. (Binding a bit worn and dustsoiled). The list of contents stops at p. 95, with lots of room remaning. A lot of space is occupied by sexual matters. The author was a friar minor.
price: €300.00
item 9235 SPITAELS D. (editor - publisher) Délices de l'Ame Fidèle ou receuil de pieux excercices. Nouvelle édition. Anvers (Antwerpen), D. Spitaels, chaussée de Borgerhout 66, s.d. (ca. 1880), in-12°, 12 x 8 cm, frontispiece en chromolithographie (L. Dopter, Paris) + titre en chromo. + titre typogr. + 448 pp, avec en total 5 chromolith. , chaque page avec bordure typographique imprimée en rouge. Reliure pleine chagrin bordeaux foncé à la janséniste, dos à 5 nerfs avec le titre doré, deux grandes fermoirs en metal chromé, tranches dorées, pages de garde en soie, avec petit étiquette de la librairie D. Cormaux , Liège. Très bien conservé.
price: €100.00
item 39797 SPITAELS D. (editor - publisher) Ange Conducteur ou recueil de pieux exercices. Nouvelle édition augmentée du Chemin de la Croix et de l'office de l'Immaculée Conception. Anvers ( Antwerpen ) , D. Spitaels, Chaussée de Borgerhout 66, s.d. (1882), in-16°, 113 x 75 mm , 319 pp, bound in dark brown leather, spine and both covers extensively blindtooled with e.g. a central cross surrounded by two stars and 4 stylised lillies at the corners. All edges gilt and with a blindtooled imprint of a lilly. With metal decoration at the four outer corners and a similar metal clasp. Nicely preserved binding. Text in French. Livre en français.
price: €80.00
item 4600 SPITZ L'Abbé - velvet binding - reliure en velours - Le Fervant Chrétien ou Recueil de Prières. Anvers, D.Spitaels, Canal St.Pierre, s.d. (ca.1850), 13,5 x 8,5 cm, double frontispiece; gravé en acier, et chromolithografié, 384 pp, toutes les pages avec une bordure typographique coloriée, avec qq. grravées sur bois; reliure en velours blue foncé avec un décor sur les plats à double filets avec 6 fleurons en argent, fermoir en argent monogrammé M.E., dos lisse sans décoration, tranches dorées. Belle reliure dans un état impeccable. (Fine velvet binding with silver clasps, all pages with pastel coloured typographical border).
price: €300.00
item 18980 STANISLAUS SANTINELLI - Broeders Hieronymieten Leven van den H. Hierohymus-Aemilianus naer het Italiaans van Stanislaus Santinelli, priester der vergadering van Somasca. Vry Vertaeld. St. Nikolaes, Drukkery van J.Edom, 1857, kleine in-8°, 16 x 10 cm, gegraveerd frontispiece , title met gegraveerd vignet + 272 pp, genaaid, orig. bedrukte omslag, (klein etiket op linker benedenhoek).
price: €50.00
item 3780 STASSIN Joannes Den Getrouwen Vriend die de Zieke bezoekt en vertroost, en de stervende bystaet en bestiert. Nieuwelijks uyt de Fransche Taele in het Nederduyts overgezet door J.B.K.***, Tweeden Druk. Mechelen, by P.J. Hanicq, 1801, 12,5 x 8 cm, 240 pp, vollederen band.
price: €45.00
item 28184 STEENACKERS Emile Kan. Onze Lieve Vrouw van Boom. Brasschaat, De Bièvre, 1921, in-8°, brochure, 32 pp, stapled. fold in cover, ex library, stamp on title.
price: €26.00
item 23430 STENZ Joseph (editor) - Mainz (Germany) Maria. Katholisches Andachtsbuch für Gebildete des Weiblichen Geschlechtes. Mit Bischöflicher Gutheissung. Ausgabe mit vier Kupfern. Mainz, Joseph Stenz, 1830, small in-8°, 15,5 x 10 cm, engraved frontispiece + x + (2) + 395 pp + 3 full page engravings, contemporary richly blindtooled green leather binding, both covers with gilt fillet border around blindtooled losange decoration, raised decorated gilt back, all edges gilt, some slight wear at corners of binding, interior with some foxing but still a very nice decorated binding.
price: €175.00
item 13188 STEVART Hieronymus (STEVARTIUS) - Quesnel - Petrus Codde Konvoluut. Twee werken in respectievelijk 3 en 2 delen, gebonden in één band. BESCHERMINGE van de Pausen van Roomen en van't oudt Mechels Geloof tegen Paschasius Quesnel en syne aenhangers, Eerste, Tweede & Derde deel. Brussel, Iacob vande Velde, s.d. (1719), in-12°, 15,5 x 9,5 cm, 141 pp ; 114 pp ; 101 pp. GEBONDEN MET; De Hayrkliverye en Blaeskakerye van de Quesnellistische Bytebauwen met de rampsalige doodt en goddeloose belydenisse des geloofs van hunnen Patriarch den Aerts-ketter Quesnel... eerste deel ; De Bedriegerye ezelrye en razernye van de Quesnellistische Bytebauwen met d'ongelukkige dood van hunnen bond-genoot Petrus Codde..., tweede deel. Mechelen, Laurentius Vander Elst, 1720, 148 pp ; 151. Volle kalfslederen band uit de tijd, (lichte beschadigingen, rugetiket verdwenen). Stevart (Brussel 1675 - Mechelen 1730) boekencensor en secretaris van kardinaal D'Alsace was ook pastoor van het Begijnhof te Mechelen en ongetwijfeld zelf een nijdig man gezien de talrijke hatelijke pamfletten van zijn pen.
price: €185.00
item 34186 STIEGEMANN Christoph Heilige und Heiltum. Eine rheinische Privatsammlung und die Reliquienverehrung der Barockzeit in Westfalen. Paderborn, Diözesanmuseum, 1994, in-4°, 152pp, ca 70 ills., stiff paper wrapper. Published on the occasion of an exhibition at the museum. Text in German.
price: €24.00
item 37164 TANGHE G.F. Kanonik - Tiegem -Anzegem Parochieboek van Tieghem, of Leven van den H. Arnoldus, gevolgd door eenige byzonderheden betrekkelijk de bovengenoemde gemeente opgesteld door G.F. Tanghe kanonik. Brugge, drukkerij Wed. De Schrijver-Van Haecke, 1868, in-12°, 14 x 9.5 cm, 160 pp. Samengebonden met ; De Karmelusbloem of Gedachtenis aen de H. Seraphynsche Moeder Teresia van Jesus stichteres van den ongeschoeide Karmelus. Brugge, idem, 1871, 31 pp. Gebonden in halflederen bandje uit de tijd, gemarmerde platten. Leder met slijtage, ex-biliotheek exemplaar met stempel en klein etiket op het titelblad en etiket op de rug.
price: €100.00
item 28721 TANGHE Kannunik G.F. Parochieboeken Deel I. (Bevat) Bibliografie, indices, Noodpatronen of aanwijs van Heiligen (160 pp) ; Panorama des Bekende Kerkdienaers van Onze Lieve Vrouw te Brugge. (251 pp) ; Handboeksken der Broederschap der H. Apollonia...te Ieper (32 pp) ; Handboeksken (idem)..H. Barbara (39 pp). Handzame, uitgeverij Familia et Patria, 1977, (reprint van een Brugse edities van ca. 1860), in-8°, bruin imitatie-lederen band, met goudopdruk, volume I in de reeks.
price: €35.00
item 38951 TAULER Jean ( 1300 ? - 1361) Les Institutions divines et salutaires enseignemens du R.P.F. Jean Thaulere...où il est enseigné comme on peut facilement parvenir à la parfaicte union de l'amour de Dieu par le moyen des sainctes vertus et bons exercices spirituels. Avec la vie et epistres dudict autheur...le tout nouvellement traduict de latin en françois par les Pères minimes de l'oratoire Nostre-Dame de Vie-saine. Arras, chez Gilles Bauduyn marchant libraire à l'enseigne du Missel d'or. 1596. (in colophon ; a Arras de l'imprimerie de Guillaume de la Rivière 1595). In-8°, 15 x 9,5 cm, engraved frontispiece ( Mary with a burning heart) + title printed in red and black + (14)nn pp + 423 pp + (1)(colophon) (complete) , bound in somewhat later full vellum, vellum painted black, edges painted red. (black colour a bit worn off). Small library stamp on title. Still a very fine copy. Rare edition of a french provincial press. The first edition in French of this text was published in Paris in 1587. It carried a preface letter by Father Antoine Estienne. In this Arras edition this preface has been replaced by a letter of the bookdealer. The French translation was based on the 1548 paraphrased Latin edition by Laurentius Surius published in Cologne ( according the Catholic Encyclopedia). Our edition also has the '' Apologia pro Thaulero'' by Louis de Blois.
price: €450.00
item 14971 TERESIA VAN AVILA Tentoonstellingscatalogus. Gent, Carmelitenklooster, 1982. Cataloog Tentoonstelling. Teresia van Avila en haar tijd. Gent, 1982, in-8°, 120 pp., bibliografie, gekleurde en z/w ills. genaaid, orig. omslag.
price: €20.00
item 24636 TERWECOREN Ed. s.j. Notre Dame de Consolation à Vilvorde. Monographie de cet établissement religieux. Bruxelles, Vandereydt, 1852, in-8°, lxiiiI+353 pp, folding facsimile, folding table, b/w illustrations, bibliography in the notes, contemporary halfleather, cut out in fly leaf, stamp and label on title page, ex-library copy, still a good copy.
price: €60.00
item 38721 TERWECOREN Ed. s.j. Bethléem. Troisième édition . D'après les notes inédites du R.P. Aloys Le Grelle , qui visita Bethléem en 1840 ; de m. Jean Portaels, peintre d'histoire...et du R.P. de Damas, aumonier de l'armée de l'Orient.... Bruxelles, Imprimerie de J. Vandereydt, 1857, in-12°, 56 pp, broché, sans couverture, ni reliure. Exemplaire non ouvert et non coupé. Texte en français.
price: €35.00
item 13001 THERESIA A JESU OCarm. Servatius a S.Petro OCarm. Wercken van de H.Moeder Theresia van Jesus fondateresse vande Ongeschoende Carmeliten ende Carmeliterssen, in twee Deelen gescheyden, over-gheset uyt het Spaens, Frans, ende Latyn. 2 vols Gent, Michiel Maes, 1697, 2 vols in-4°, 21 x 16,5 cm, mounted engraved portrait frontispiece + (24) + 614 pp + (25)(index) (last bl. page tipped to fly-leaf) ; mounted engr. port. + 551 pp + (28)(index) + (1)(bl), 19th century half roan, marbled boards, red & green labels on back, with a manuscript ex dono; ''Ter eeuwigdurende gedagtenis van wegens Jouffr. Annette Havenith (carm. nov.) aen zuster Thecla Verheyen, grauwnon, den 7 Sept.1833, met toelating van de overheid, with modern ex-library stamp on fly-leave (Carm. Convent of Antwerp), nice copy. (B.C.N.I. 15629. Vanderhaeghen n°1680.) -Thecla Verheyen from Stabroek took her vows on 17th july 1832 and died in Antwerp on 7th february 1873. (see Prims; Geschiedenis van de Grauwzusters te Antwerpen).
price: €250.00
item 14043 THERESIA a JESU - Bernhard MAES (MASIUS) Kort Begryp van de Boeken en Brieven van de H.Theresia, behelsende de voornaemste Zede-leeringen en stichtigste Exempelen die'er in besloten zyn. Antwerpen, by Petrus Jouret, 1714, in-12°, 14 x 8 cm, 432 pp + (12)pp, kalfslederen band uit de tijd, versierde rug met etiket, stempel van de Antwerpse Grauwzusters op de binnenkant van de bovenste platten. (B.C.N.I. n°17248). Masius was gedurende lange jaren vicaris van het Groot Begijnhof te Leuven. Als strijdbaar jansenist was hij op het einde van zijn leven verplicht Vlaanderen te verlaten.
price: €100.00
item 15350 THERRY M. De ''broederschap van het Alderheylighste Sacrament des Autaers'' te Roeselare (1728-1792). Barokke vroomheid en dechristianisatie ? Leuven, Historica Lovaniensia, 1982, in-8°, 35 pp, genaaid, orig. omslag. Overdruk uit Rollariensia Jaarboek (1981).
price: €12.00
item 30705 THIERRI - Abbé de Saint-Trond Vie de S.te Hildegarde, abbesse du Mont-Saint-Rupert dans le diocèse de Mayence; écrite en 1209 par Thierri, abbé de St. Trond; traduite en 1821. Louvain (Leuven), Vanlinthout et Vandenzande, small in-8°, 16 x 10 cm, 1822, lithographed frontispiece, iv + 136 pp, cased binding with brown marbled boards (imitating roan) (cartonnage d'époque), uncut pages, handwritten ex-libris in ink on verso frontispiece, the ink stains the frontispiece a bit through the paper (Soeurs de Notre Dame, Flobecq), ex-library stamp on verso title.
price: €75.00
item 1141 THOMAS A KEMPIS, Albin de Cigala Imitation de Jesus Christ méditée. Traduction rythmique d'après l'original de Thomas a Kempis avec homélie après chaque chapitre par L'Abbé d'Albin de Cigala. Brugge, Desclee de Brouwer, 1925 (7ième édition), in-12°, 14 x 9 cm, 428 + 55 pp, reliure plein cuir janséniste d'éditeur.Tranches dorées.
price: €34.00
item 1142 THOMAS A KEMPIS, R.P. De Gonnelieu L'Imitation de Jésus Christ, traduite en François par le R.P. De Gonnelieu... augmentée de l'abrégé de la doctrine chrétienne... Paris, chez Lefuel, libraire-éditeur rue Saint-Jacques, 1820, De L'imprimerie de Didot l'Ainé, édition sur papier vélin, et coquille superfine d'Angoulême, frontispiece manuscrite et color. par Charles Leblanc avec ex-dono daté 1836, xlviii + 456 pp 3 gravures h.t. Reliure plein cuir vert olive avec décor à froid sur les plats, tranches dorées. (Quelques légères traces d'usure, mais encore un bel exemplaire).
price: €185.00
item 1144 THOMAS A KEMPIS - Abbé Dassance, Tony Johannot et Cavalier (ills) L'Imitation de Jésus Christ, traduction nouvelle de M. L'Abbé Dassance...illustrée par MM. Tony Johannot et Cavelier. Paris, L.Curmer, 1836, grande in-8°, 25 x 16,5 cm, frontispiece gravé + page de titre lithographiée en deux couleurs, titre avec vignette color. + viii + 454 pp + 9 gravures h.t., chaque page avec une bordure gravée sur bois. Reliure plein cuir violet, plats avec décor à froid néo-gothique et triple fillet dorés, tranches dorées (bel exemplaire).
price: €450.00
item 2791 THOMAS à KEMPIS - Abbé DASSANCE - T.Johannot - Cavelier (ills.) - ROCAILLE-BINDING L'Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle de l'Abbé Dassance... illustrée par T.JOHANNOT et CAVELIER. Paris, 1836, Curmer, chromolithographic frontispiece, viii + 454 pp + 10 steelengraved plates h.t.(Johannot), all pages with woodengraved ornated typographical border (engravers Cavalier and Chenavard), 26 x 17 cm. Binding; full dark blue leather, with important gilt shell like design (décor à la rocaille), smooth back decorated in the same manner, all edges gilt, gilt roll-stamped borders and turn ins. This contemporary binding is unsigned. According to Malavieille; Reliures d'Editeur en France, pp 28, Curmer worked together with Blaise for a different binding on this book, and later also with Boutigny whose work is very similar to our copy.
price: €750.00
item 13127 THOMAS à KEMPIS Exhibition catalogue. Brussels, Royal Library. August 22 1971. Thomas a Kempis en de Moderne Devotie. In-8°, 62 pp + 27 b/w pl. h.t., sewn, orig. wrappers. Text in Dutch.
price: €20.00
item 14931 THOMAS à KEMPIS - Jacob STRATIUS S.J. Die Alleen-Spraecke Der Zielen met Godt. Door den Eerw. Heere H. Thomas van Kempen, Regulier der Orden van S. Augustijn. Onlancx uyt het Latijns exemplaer ..., ghecorrigeert.., door den Eerweerdighen Heere P.I.V.S....verciert, door C.V.Sich voor P.I.P. Loven (Leuven), by Ian Maes, anno 1628, in-8°, 13,5 x 9 cm, titel met houtgravure + (8) + (270)pp (genummerd 1-135) + (5), met 20 volblad houtgravuren naar C. van Sichem, met lettrines en fraaie eindvignetten in houtgravure, alle pp met typografiche omranding. Half perkamenten band (19e eeuws), eerste 10 pp. met lichte watervlekken, goed exemplaar. B.C.N.I. nr.8020. De Backer-Sommervogel vol. VII col.1627. Jacob Stratius (Antwerpen 1559 - Leuven 1634) was rector van het Jezuïetencollege te Leuven.
price: €600.00
item 15958 THOMAS à KEMPIS - R.H.Benson (translator) L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction par Mgr. R.H.Benson. Londres, J.M.Dent & Sons, Paris, Georges Crès, s.d. (1913), texte en Français, in-8°, toile décoré d'éditeur, avec jacquette. Publié dans la série; ''Collection Gallia''.
price: €23.00
item 17007 THOMAS à KEMPIS - Abbé F. De Lamennais L'Imitation de Jesus-Christ par L'Abbé F. De Lamennais. Dijon, Pellion et Marchet éditeurs, imprimé par Damangeot et Cie à Dijon, (1886) in-4°, 25,5 x 19,5 cm, 616 pp, chaque page avec une bordure typographique élaborée gravée par Gallieni, plusieurs illustrations à pleine page suivant Pessani. Reliure janséniste en plein maroquin rouge bordeaux foncé, plat supérieur décoré avec des initiales EdS (Elisabeth de Guenisey ?), dos à 5 nerfs, doublures en soie. Reliure en parfait état sur une très belle édition, dans une emboitage signée Lesort. (L'emboitage est fanée).
price: €451.00
item 17677 THOMAS à KEMPIS, Pierre Corneille Corneille P.. L'Imitation de Jésus-Christ en vers Français, nouvelle édition. Bruxelles, Société Nationale, 1837, 14,5 x 10 cm, frontispiece lithograp. + xivi + 492 pp + pl. lithogr. h.t., demi cuir rouge, dos à nerfs.
price: €40.00
item 17685 THOMAS à KEMPIS De Navolging van Christus. Nieuwen Druk. Mechelen, Hanicq, 1834, in-8°, 14,5 x 8,5 cm, frontispiece in houtgravure + 359 pp, schaapslederen band uit de tijd, etiket op rug.
price: €45.00
item 19859 THOMAS A KEMPIS - Pierre CORNEILLE L'Imitation de Jesus-Christ, traduite et paraphrasé en vers François par Pierre Corneille, Conseiller du Roy. Edition Nouvelle. Bruxelles, Chez François Foppens, 1784, in-8°, 15,5 x 9 cm, title printed in red & black, with engraved vignet + (22)+496pp + (8)pp with 4 full-page engravings, contemporary full calf, raised gilt back (some foxing, upper joint with 2 cm split)
price: €200.00
item 20323 THOMAS à KEMPIS - F. De Lamennais - Gustave Doré Imitation de Jesus-Christ. Avec des réflexions à la fin de chaque chapitre par L'Abbé F. de Lamennais. 16 gravures...de G.Doré. Tours, Maison Alfred Mame et Fils, s.d. (ca. 1880 ?), in-8°, 14 x 10 cm, frontispiece gravé + 466 pp + 16 planches h.t., vignettes et ornamentation de H. Giacomelli. Reliure plein veau brun, triple fillets sur les plats, dos lisse. Filets sur coupes, tranches dorées et marbrées (signée Lesort).
price: €100.00
item 20683 THOMAS à KEMPIS - Abbé de Lamennais L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction Nouvelle avec des Réflexions par L'Abbé De Lamennais, .... Limoges, (1918), J. Depelley, in-16°, 10 x 7 cm, 315 pp, frontispiece gravée. Reliure janséniste en plein maroquin brun noir foncée, dos à 5 nerfs, tranches dorées.
price: €45.00
item 21082 THOMAS A KEMPIS, Frans ERENS Mr. De navolging Christi van Thomas a Kempis uit het Latijn door Mr Frans Erens. Amsterdam, Van Looy, 1907, in-8°, VIII+390 pp, ed. gilt and decorated cloth, ex library with two stamps on title, binding a bit rubbed, but still a good copy.).).
price: €28.00
item 21154 THOMAS à KEMPIS, Abbé de Lamennais L'Imitation de Jesus-Christ par l'Abbé de Lamennais. Dijon, Pellion & Marchet, s.d. (ca. 1870), in-12°, 13,5 x 8,5 cm, 484 pp, chaque page avec une bordure typographique imprimée en orange, avec une frontispiece et page de titre en chromolithographie. Reliure janséniste en plein maroquin noir, plat supérieur décoré avec les initiales HB (est. en froid), dos à 5 nerfs, doublures en soie décorée, large bordure aux filets, tranches dorées.
price: €70.00
item 21155 THOMAS A KEMPIS, M. Beauzée Les quatre livres de L'Imitation de Jésus Christ, traduits par M. Beauzée, de L'Académie Française. Nouvelle Edition. Clermont, P. Landriot, 1816, in-8°, 17 x 9,5 cm, frontispiece gravé + page de titre avec vignette + xvi + 480 pp + 4 gravures h.t. Reliure plein cuir, fillets dorés sur les plats, tranches dorées, plats partiellement détachés.
price: €50.00
item 21827 THOMAS A KEMPIS - Brepols en Dierickx Turnhout De Navolging van Christus door Thomas à Kempis. Nieuwen Druk. Vermeerderd met het leven van den zelven... Turnhout, By Brepols en Dierickx, zoon, s.d. (approbatie van 1840), in-12°, zwarte linnen band uit de tijd (met slijtage), met lithografisch frontispiece.
price: €33.00
item 21958 THOMAS A KEMPIS - J. VALART De Imitatione Christi Libri Quator, Ad Manuscriptorum ac primarum editionum fidem castigat...Recensuit J. Valart, Acad. Amb...Nova Editio. Parisiis (Paris), Typis J. Barbou, 1764, small in-8°, 15 x 8,5 cm, engraved frontispiece (Marillier) + title with vignet + xi + 417 pp + (3)pp + 4 full page engravings by Marillier, contemporary full leather, smooth gilt back, covers with fine triple gilt fillets, all edges gilt, nothwithstanding a small marginal waterstain at the frontispiece a very fine copy. The first edition of this text dates from 1758. The edition has a very fine typography, at the end is explicitly announced that the book was printed with types from Monsieur Fournier Le Jeune.
price: €300.00
item 23642 THOMAS à KEMPIS, Abbé de Lamennais L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction Nouvelle avec des Réflexions à la fin de chaque chapitre par L'Abbé De Lamennais, .... Tours, Maison Alfred Mame et fils, (1909 - imprimatur), in-12°, 13,5 x 8 cm, 520 pp, frontispiece. Reliure en plein cuir, décor à froid imitant une reliure du 16e siècle sur les plats, dos à 5 nerfs avec étiquette rouge, tranches dorées. Chaque page imprimé avec une bordure florale. Bel exemplaire.
price: €45.00
item 23643 THOMAS à KEMPIS - Abbé de Lamennais L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction Nouvelle avec des Réflexions à la fin de chaque chapitre par L'Abbé De Lamennais, .... Tours, Maison Alfred Mame et fils, 1872, in-8°, 24 x 15,5 cm, frontispiece gravé sur acier + xv pp + 423 pp. + 5 grav. sur acier h.t. (L. Hallez invenit) . Reliure en demi maroquin noir, dos à 5 nerfs avec titre doré, tranches marbrés. Bel exemplaire.
price: €65.00
item 24676 THOMAS à KEMPIS - de Bellegarde - Horstius L'Imitation de Jésus-Christ avec les sommaires de Horstius. Traduction de l'abbé Bellegarde revue et corrigée, suivie des prières pendant la Sainte Messe, des Vêpres du dimanche, etc. Tournai, Desclée, Lefebvre et Cie., (1887), in-12°, viii + 279 pp, full black leather, tooled spine and front, marbled endpapers, gilt edges, handwritten ex-libris (Daniel Tack. 1892), ex-library stamp on fly leaf. Binding with some scratches but still a fine/good copy.
price: €38.00
item 24677 THOMAS à KEMPIS - HENDRIK Over de navolging van Christus ... Uit het Latijn in Nederlandsche verzen vertaald door P. Fr. Hendrik van 't Huisgezin, Ongeschoeiden Ka Brugge, Desclée, De Brouwer en C°, (1920), in-8°, viii + 255 pp, black cloth, red edges, ex-library stamp. Sligthly loose in binding. (Text in Dutch verse.)
price: €27.00
item 24986 THOMAS à KEMPIS The Christian's Pattern. Or, a Treatise of the Imitation of Jesus Christ, in four books... To which are added, Meditations and Prayers For Sick Persons, By George Stanhope, DD... London, W. Innys a.o., 1751, frontispiece, x + 339 + ii + 45 pp, 4 plates h/t, contemporary leather, severe use at corners, raised back, frontcover completey detached.
price: €85.00
item 26369 THOMAS à KEMPIS - Abbé de Lamennais L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction et Réflexion par L'Abbé De Lamennais, suivie de l'ordinaire de la Messe. Paris, 1884, Gruel-Engelman, imprimerie Jouaust, petit in-8°, 16 x 10 cm, 664 pp, avec 4 illustrations à pleine page suivant MartinSchöngauer. Reliure en plein maroquin vert-brun, plat supérieur décoré avec un grand croix doré, dos à 5 nerfs, doublures en soie vert-brun, large bordure dessinée aux filets droits et ondés et de petits fers. (Gruel). Reliure signée en parfait état sur une très belle édition.
price: €300.00
item 27466 THOMAS à KEMPIS - Abbé de Lamennais L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction et Réflexion par L'Abbé De Lamennais, suivie de l'ordinaire de la Messe. Le Mans, Edmond Monnoyer, imprimeur-éditeur, 1883, petit in-8°, 15,5 x 11 cm, xvi + (2) + 675 pp + (1)(colophon), chaque page avec des encadrements typographique gravés par Eugène Mouchon et basés sur des exemples du début de la typographie. A la fin du livre il-y-a une explication exhaustive de la provenance des ornaments. Reliure en plein maroquin violet foncé, les plats avec une décoration à froid, dos à 5 nerfs, tranches dorées, doublures en soie mauve, large bordure dessinée aux filets droits et ondés et de petits fers. Reliure signée avec un cachet sur la première feuille de garde ; ''Auguste B....(?)''. Reliure signée en très bel état sur une très belle édition.
price: €325.00
item 27685 THOMAS à KEMPIS - Abbé de Lamennais L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction nouvelle par L'Abbé De Lamennais, suivie des prières durant la S. Messe et des Vêpres du Dimanche. Turnhout, établissements Brepols, s.d. (après 1905), in-12°, 11 x 7 cm, 538 pp. Reliure en plein cuir brun, grand décor en creux et travaillé à froid sur le plat supérieur, dos à 4 nerfs, tranches dorées.
price: €35.00
item 28194 THOMAS à KEMPIS - Pr. As. POIRTERS De Naervolginge van Christus, In't Latyn beschreven door Thomas à Kempis en vertaelt Door den Eerw. P. Heribertus Rosweydus... Van nieuws overzien. Gend (Gent), by Charles de Goesin, in de Veltstraete, 1796, in-12°, 13,5 x 8 cm, 342 + (6) pp, contemporary leather binding, front cover completely loose, no spine. Bound with; Pr. As. Poirters, Den bebloeden Hof van Oliveten, Gend, tot Charles de Goesin, s.d., 74 pp; and with; Gebeden om godvrugtelyk te oeffenen den heyligen en bloedigen Kruys-weg..., Gend, by J. GIlliet, 24 pp, 14 ills.
price: €45.00
item 28461 THOMAS à KEMPIS De Navolging van Christus. Nieuwen Druk...vermeerderd met her leven van denzelven.... Mechelen, Hanicq, 1831, in-8°, 15 x 9 cm, 384 pp, contemporary leather, gilt spine, ex library, stamp on title, some ink marks on first endpaper.
price: €22.00
item 31876 THOMAS A KEMPIS ( ) - L. MOLAND - CH. D' HERICAULT Le Livre de L' Paris, chez P. Jannet, 1856, in-12°, cxiv + 293 pp , vellum binding (probably the book was encased in this older looking binding which is also a bit warping), first and last leaves a bit browned, two contemporary armorial ex-libris tipped on to the first paste down. Text in French. This is a text edition of a 15th-c. translation into French of ''De Imitatione Christi'', written by Thomas à Kempis. In 1856 when this book was published the problem of the authorship was not yet solved in France.
price: €92.00
item 33063 THOMAS à KEMPIS - Sieur de BEÜIL , Prieur de Saint Val De L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction Nouvelle. Paris, chez Guillaume Desprez, 1690, in-8°, 19 x 11,5 cm, titre gravé + 614 pp. + 4 gravures sur cuivre. (Audran fecit) . Reliure en plein maroquin rouge, dos à 5 nerfs avec titre doré, tranches rouges. Sur les plats dans un cadre d'un triple fillet avec dans les coins le lys de France se trouve les armes du roi de France (exemplaire de cadeau). Reliure légèrement restaurée et déboîtée mais encore assez bon exemplaire.
price: €650.00
item 33456 THOMAS a KEMPIS - Thomaso da Campi - Gio. Gerson Cancelliero di Parigi Dell' Imitatione de Giesu , Et del dispreggio del Mondo , del Venerabile D. Thomaso da Campi , Volgarmente detti di Gio. Gerson Cancelliero di Parigi. Di nuovo nella miglior versione ristampati, & diligentamente corretti.... Milano, per Francesco , & gli Heredi di Simon Tini , 1585 , in-4°, 20,5 x 14,5 cm, titlepage with woodengraved vignette, with typographical border + (6)nn pp (dedication to Signora Angelica Perpetua) + (226) pp (numbered 1-113) + (6)nn pp (tavola) ; +4,A-Z4(with A for B1),Aa-Ff4, (complete). Bound in old blindstamped leather with traces of two clasps, endpapers renewed. Very fine copy with only a small 19th century note in ink on the upper margin of the title page ; '' EJW 1847''. Rare early Italian translation of Thomas a Kempis' ''Imitatio Christi''. The dedication is signed by Francesco Tini Libraro, dated 24th November 1585, which one leads to suppose that he was the translator. Not in Adams, who lists 4 earlier Italian editions of this work, none in Milan.
price: €1450.00
item 35285 THOMAS à KEMPIS De Imitatione Christi Libri Quatuor. Ad germanam lectionem reducti, juxta,editionem Rosweydianam....Paris 1789. Parisiis (Paris), Typis Barbou, 1789, in-8°, frontispiece (Marillier), 359 pp, 4 engr. (Longueil), contemporary leather, gilt decorated, all edges gilt, marbled endpapers, ex-libris label (G.H.). Bidning with some slight use but still a fine/good copy.
price: €85.00
item 36101 THOMAS à KEMPIS - Abbé de BELLEGARDE - Gruel (relieur ) L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction de L'Abbé de Bellegarde revue et corrigée , suivie des prières pour la Confession et la Communion... Tournay, Société Saint-Jean L'Evang. , Desclée , Lefebvre et Cie., 1886, in-12°, 13,5 x 8.5 cm, ix pp + 535 pp, double frontispiece, chaque page avec fillet typographique imprimée en rouge, typographie néo-gothique . Reliure en plein maroquin brun foncée, dos à 5 nerfs, tranches dorées. Pages de garde en soie brun. Grande croix dorée sur les plats. Reliure signée (Gruel). Protégée avec une chemise et emboitage en carton. Bel exemplaire.
price: €350.00
item 37002 THOMAS A KEMPIS - Michel de MARILLAC L'Imitation de Jésus Christ, traduction de Michel de Marillac Garde des Sceaux de France. Compositions par J.P. Laurens, gravées à l'eau forte par Léopold Flameng. Paris, A. Quantin, 1878, in-8°, édition sur papier Turkey-Mill, xix pp (préface de A.J. Pons) + (8)pp nn + 406 pp + 10 gravures hors-texte, reliure demi chagrin bordeaux, dos lisse ,plats marbrés. (Quelques légères traces d'usure, les tranches non rognées sont un peu salies, mais encore un bel exemplaire avec toutes les pages règlées).
price: €92.00
item 37484 THOMAS A KEMPIS - GERSON - Abbé DELAUNAY Gerson de L'Imitation de Jésus Christ, traduite d'après un manuscrit de 1440 par L'abbé Delaunay...édition nouvelle corrigée... Paris, Librairie Tross, 1869, ( imprimé à Leipsic, Breitkopf et Härtel ), in-8°, 20,5 x 15 cm, xvi pp + 440 pp, qq. gravures à pleine page, chaque page du texte avec une bordure d'ornaments grav. sur bois. Reliure plein maroquin brun-rouge, tranche supérieure dorée. Couverture conservée, titre en or sur le dos, double fillet sur les coupes. Quelques légères éraillures, qq. rousseurs sur les feuilles de garde, mais encore un bel exemplaire. Édition curieuse avec une introduction de l'Abbé Delaunay ou il essaie de prouver - contre les preuves récentes- que Gerson etait l'auteur de ce texte et non pas Thomas à Kempis.
price: €115.00
item 39494 THOMAS A KEMPIS - Mgr. CRUYSBERGHS Thomas a Kempis en de Priester. Leuven, N.V. De Vlaamse Drukkerij, 1953, in-8°, 312 pp, met 3 kaarten en 10 zwart/wit illustraties. Genaaid, orignele slappe kaft. Gedegen studie over de spiritualiteit van Thomas in een historisch en actueel perspectief. Uit de bibliotheek van pastoor A. Nouwkens te Rijkhoven ( met zijn eigendoms stempeltje op de omslag. - Deze heeft het vermoedelijk gelezen tot pagina 124, verderop niet opengesneden).
price: €30.00
item 40068 THOMAS a KEMPIS - Joanne MÜLLER De Imitatione Christi Liber Primus. Ex Latino in Hebraeum Versus a Joanne Müller Linguae Hebraicae Professore in Seminario Dioecesano Argentinensi. Francofurti ( Frankfurt ) , Typis Andreae , 1837, in-8°, 140 pp + (2)nn pp (index) , bound in half cloth with marbled boards. Rare translation of the First book of Thomas a Kempis '' de Imitatione'' in Hebrew. Each page contains the Hebrew text with underneath the Latin text.
price: €125.00
item 40073 THOMAS à KEMPIS - Abbé F. De Lamennais Imitation de Jesus-Christ. Traduction Nouvelle avec des Réflexions à la fin de chaque chapitre par l'Abbé F. De Lamennais. Tours, Alfred Mame et Fils, 1894, in-8°, 14,5 x 9 cm, frontispice gravé , titre gravé + 736 pp + 4 gravures h.t. Reliure janseniste en plein maroquin bordeaux, dos à 5 nerfs. Filets sur coupes, tranches dorées et marbrées, feuilles de garde en soie. Reliure signée Lesort. Dans une emboitage originale avec étiquette Lesort à l'intérieur. Très légère marques d'ongles au queue du dos , mais livre en très bel état.
price: €125.00
item 40569 THOMAS A KEMPIS - Philippe CHIFFLET L'Imitation de Jésus Christ par Thomas a Kempis chanoine regulier; Traduite exactement du Latin en François; par Philippe Chifflet, Abbé de Balerne, Vicaire General et Chanoine de l'Eglise Metropolitaine de Besançon. Troisième edicion (sic) revueue (re-sic). Anvers ( Antwerpen ) , en l'Imprimerie Plantinienne, 1655, in-8°, (40)nn pp (engraved title page, advis, table, approbation...) + 420 pp + (28)nn pp (table, printer's mark,...) ( complete). With 4 full-page engravings by Cornelius Galle junior. Bound in contemporary full calf, decorated spine. Fine/good copy. Interesting French edition translated by Philippe Chifflet and carefully published by the famous Plantin Press.
price: €280.00
item 40940 Thomas à Kempis - George STANHOPE ( translator ) The Christian's Pattern , or , a Treatise of the Imitation of Jesus Christ in Four Books . Written originally in Latin by Thomas à Kempis. Now render'd into English. To which are added, Meditations and Prayers, for sick persons... The fifth edition. London, Printed by M. Roberts , for D. Brown, without Temple-Bar ; R. Sare, in Holborn..., 1706, in-8°, (16)nn pp (engraved frontispiece included) + 339 pp + 4 full page engravings (signed M. Vander Gucht) + (2)nn pp + 45 pp (Meditations and Prayers) + (1)nn pp (list of books published by George Stanhope). Bound in later black half leather with gilt title on spine, ex-library copy without stamps but with tipped on ex-libris on first paste down, some notes in ink on the blank recto of the title page. Still a good/fine copy.
price: €125.00
item 18434 THYSSEN A.L. De Kapel en de Broederschap van O.L.-Vrouw van Goed Succès in de voormalige Burchtkerk en nu in de St. Antoniuskerk te Antwerpen. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1920, in-8°, 73 pp, orig. omslag, 2 z/w ills.
price: €20.00
item 1192 THYSSEN Aug. Antwerpen vermaard door den Eredienst van Maria. Geschiedkundige aanmerkingen over de 500 heiligen beelden.... Antwerpen, H. L. Kennes, (1902), small in-8°, 390 pp, some b/w ills. contemporary half cloth. Rare first edition.
price: €45.00
item 1475 TONGRE (HAINAUT) Histoire de Notre-Dame de Tongre et des principaux miracles opérés par son Intercession. Tournai, typographie de J.Casterman, s.d. (1843) petit in-8°, 140 pp, ill. gravures sur bois, cartonnage d'éditeur. (rare)
price: €50.00
item 31853 TREUVÉ Simon-Michel ( ) ( 1651 - 1730 ) Le Directeur spirituel, pour ceux qui n'en ont point. Bruxelles, Eugène Henry Frickx, 1691, in-12°, 13.5 x 7.5 cm, xvi nn + 372 pp, contemporary leather, raised gilt decorated spine, some wear. (We found a Liège edition of 1690, and two other Brussels editions - 1693 , 1701, HBZ-Verbund Datenbank).
price: €90.00
item 8504 ULLIAC-TREMADEURE Mlle S. Les Graces Chrétienne, La Foi , L'Espérance - (2 tômes en un volume). Paris, 1842, Langlois & Leclerc, in-12°, 15 x 10 cm, 2 tômes en un volume, frontispiece grav. + 139 pp + une planche grav. h.t. ; frontisp. grav. + 142 pp + 1 pl. gr. Reliure pleine cuir d'époque, sur les plats un décor floral et avec des arabesques, dos lisse décoré, pages de garde marbrées, tranches dorées. (qq. rousseurs, les mors légèrement usé), mais une réliure jolie et typique.
price: €125.00
item 13991 VAN DE DOCHTERE VAN SYON - J. van Mierlo S.J. Van de dochtere van Syon. Fac-simile-druk met een inleiding van J. van Mierlo S.J. Antwerpen, Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen Nr.44 , 1941, Nederlandsche Boekhandel, in-8°, 21 x 14 cm, 10 pp + fac-simile, genaaid, uitgeverskartonnage.
price: €25.00
item 40494 VAN DE VELDE, Joannes-Franciscus. Bisschop van Gend [Bevelbrief voor den Vasten] - [ Mandement du Cârème] . Gent, J.Poelman, drukker des Bisdoms, s.d. (1834), in-4°, 12 pp, loose as issued, no wrapper. Pagination (130) - (138), last page blank.Text printed in two colums ; French-Dutch.
price: €30.00
item 9173 VAN DIEREN & Cie (uitgevers - publishers) Veni creator. Petit Euchologe de Prières et D'Oraisons journalières. Antwerpen, Etabl. Van Dieren & Cie successeurs de D. Spitaels, small tall in-12°, 11,5 x 6,5 cm, 320 pp, full dark blue leather binding, all edges gilt, corners of bookblock rounded, beige endpapers printed with gilt stars. Nice copy.
price: €45.00
item 13992 VANDERNOOT Thomas - Dr. P. de Keyser (editor) Salighe Meditacie des Lijdens ons Liefs Heeren op die 7 Ghetiden. (Antwerpen, Thomas Vander Noot, c.1505). Antwerpen, Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen Nr.45 , 1942, Nederlandsche Boekhandel, in-8°, 21 x 13 cm, 51 pp , genaaid, orig. omslag. Literair-historische inleiding van Dr. P. de Keyser.
price: €19.00
item 14188 VANHAECKE L. Le Précieux Sang à Bruges. Quatrième édition. Bruges, A.Ancot, 1900, in-8°, 219 pp, genaaid, zonder omslag, (moet ingebonden worden).
price: €12.00
item 38523 VANNOPPEN Henri - Rik DAS - Edward DAS Scherpenheuvel, die Schone Stede. Antwerpen, Borgerhout, Genootschap voor Geschiedenis en Folkore, 1994, in-4°, 208 pp, publisher's blue cloth with dustjacket, colour ills., with loosely inserted a facsimile of a pilgrimage pennant ( bedvaartvaantje). Text in Dutch. Boek in het Nederlands. Nice copy.
price: €32.00
item 4463 VANSUMMEREN Patricia ( cataloguer ) Bedevaartvaantjes uit de Provincies Antwerpen en Limburg. Tentoonstellingscatalogus. Antwerpen Volkskunde Museum 1983. Antwerpen, Volkskunde Museum, 1983, in-8°, 95 pp + ca. 150 z/w ills. van vaantjes. Beschrijft méér dan 200 bedevaartvaantjes.
price: €20.00
item 12098 VELTMAN J.W. - Martijn van Torhout. Vanden Levene ons Heren. Zes fragmenten. Maastricht, J.W.Veltman in opdracht van het Veltman-comité, 1959, in-4°, 26 x 20 cm, 52 pp, illustraties van Edm. Bellefroid, lettrines in het groen,gedrukt op 225 genummerde exemplaren op Oud-hollands van Gelder in de Lutetia-letter door de Maastrichtse meesterdrukker J.W.Veltman . Zes middeleeuwse dichtfragmenten van de Westvlaamse ''clerc'' Martijn van Torhout.
price: €55.00
item 22165 VENTURA Joachim T.R.P. La Mère de Dieu. Mère des hommes ou explication du mystère de la très sainte vierge au pied de la croix. Traduit de l'Italien par T.A.M.. Troisième édition. Bruxelles, M. Vanderborght, 1848, small in-8°, 384 pp, contemporary brown marbled full roan, smooth green leather gilt decorated back, marbled edges and endpaper, ex.library with stamp on verso title, very nice copy.
price: €62.00
item 40674 VERITÉ Marcelle - Jeanne HEBBELYNCK Jeanne (illustrateur) Petits Contes de Chez Nous, illustrations en couleurs de Jeanne Hebbelynck. Bruges (Brugge), Desclée De Brouwer, s.d. (ca. 1930 ?), in-4°, format oblong, 23 x 30 cm, 28 pp, avec 7 planches color. à pleine page. Reliure demi-toile d'éditeur, avec le plat supér. ill. Les plats légèrement souill., intérieur en parfait état.
price: €50.00
item 38979 VERMEULEN Peter Lang's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant. Eindhoven, Kempen Uitgevers, s.d. (2000 ?) , in-8°, 176 pp , uitgevers cartonnage, los bijgevoegd; een reeks fietstochten langs kapellen.
price: €25.00
item 14988 VERSCHUEREN Lucidius, Pater O.F.M. HENDRIK HERP O.F.M.. Spieghel der Volcomenheit. Opnieuw uitgegeven. 2 vols. (Inleiding, Tekst).(Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf). Antwerpen, Neerlandia, 1931, 2 vols in-8°, 190 pp ; 421 pp, genaaid, orig. omslagen (vol. 1. los in omslag). Met een bibliografie van de manuscripten en drukken van H. Herp.
price: €90.00
item 19853 VERSLYPE Joannes Verklaering van het H.Sacrificie Der Misse, ende Haere Ceremonien... Derden Druk. Cortryck (Kortrijk), 1767, Joannes De Langhe, in-8°, (8) + 222 pp +(4) , lederen band uit de tijd, (slijtage, rug beschadigd, titel etiket ontbreekt).
price: €87.00
item 20447 VERSLYPE Joannes De Stad Jericho ofte de Heerschappie der Zonde, vermaledyd en vernietigt, bestaende in 7 sermoenen, gepredikt door...Joannes Verslype... Cortryck (Kortrijk), Joannes De Langhe, Boek-Drucker, by de Ley-Brugge, 1769, in-8°, 16,5 x 9,5 cm, (6)pp + 204 pp, vollederen band uit de tijd, (met slijtagesporen, rugetiket verdwenen). Met manuscript ex-libris op titelblad; ''Biblioth(eca) Augustianae Mosatrajectensis. Fr. Arnoldus Groenen Prior'', modern ex-libris op schutblad.
price: €124.00
item 30774 VERSPAANDONK J.A.J.M. Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw. Hilversum, Gooi en Sticht, Unieboek, 1975, small in-4°, 132 pp + (2)nn pp (index, tipped-in afterwards), coloured frontispiece and 335 b/w ills., sewn, orig. stiff wrapper with the centre cut out. Study on ephemeral devotion prints (in German Andachtsbilder, in Dutch bidprent).
price: €32.00
item 31434 VINCENNES Jean de - Veurne - Furnes Sous le ciel de Furnes. La Procession des Pénitents. Charleroi , Éditions Héraly, 1956, small in-12°, 85 pp + 72 b/w plates, Loosely inserted is a small stapled booklet by J. Hindryckx, ''Notes sur L'Histoire et les Monuments de Furnes.'' 29 pp.
price: €32.00
item 33656 VINDERHAUTE - BROEDERSCHAP - P.J. TOLLIERS ( Pastor ) Zielen Broederschap ingesteld in de Parochiale Kerke van Vinderhaute op den tweeden Sinxendag 1688 en heringesteld in 1805. Gent, Drukk. der We A.I. vander Schelden, in-12°, 14,5 x 9 cm, 24 pp, genaaid, blinde grijze omslag uit de tijd.
price: €40.00
item 38474 VISCHERS P. ( Pastoor ) De zondaer aen den voet van het H.Kruis, tydens het Jubilé. Antwerpen, drukkery van P.E. Janssens, 1850, in-8°, 32 pp, genaaid, originele gele bedrukte omslag. (Omslag verkleurs en bestoft, gescheurd in de vouw, binnenin enige roestvlekken). ( Zie Frans De Potter, Vlaemsche bibliografie of Lyst der Nederduitsche boeken , 2de deel, pp.39).
price: €30.00
item 9123 VISSCHERS P. Reis naer Loretten. Mechelen, P.J. Hanicq, 1843, in-8°, 166 pp, publisher's cased binding with dark violet colored boards with large gilt architectural design surrounding the title text on the front cover, with a manuscript dedication by the author. Notwithstanding some minor wear at the top and end of spine a very well preserved copy in a remarkable publisher's binding and with a stainless interior.
price: €100.00
item 17692 VISSCHERS P. Geschenk aen de R.C. Jeugd op den dag van den H.Aloysius de Gonzaga,... Antwerpen, H. Saeyens, s.d. (approbatio van 1831), in-8°, 15 x 9 cm, frontispiece in kopergravure + 152 pp. Vollederen band uit de tijd.
price: €25.00
item 30207 VISSCHERS P. Herstelden luyster van den R. C. godsdienst in Belgien, en van het H. Sacrament van Mirakel, in de kerk van de HH. Michael en Gudila binnen Brussel.... Brussel, J.-J. Vanderborght, 1835, in-8°, 38 pp, sewn, without a wrapper, title page a bit foxed. Mostly on 16th-c. troubles between catholics and protestants.
price: €35.00
item 33463 WABSEM C. Van Der Het onstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400. Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1958, in-8°, 221 pp, index, sewn, orig. stiff wrapper, ex-library with small label tipped on to front cover and spine, still a nice copy. Text in Dutch.
price: €26.00
item 17548 WANSEM C. van der Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400. Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1958, in-8°, 217 pp, ingenaaid, index.
price: €30.00
item 16464 WEDDINGEN A. van Notre-Dame de Montaigu. Monographie religieuse. Sixième édition. Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1890, in-4°, 154 pp, z/w ills., rode linnen band met goudopdruk (licht bevuild). Prijsboek van het Sint-Jozefsgesticht Hasselt, Schooljaar 1900-1901 (etiket op schutblad).
price: €34.00
item 42311 WEDDINGEN A. van - Karl MEUNIER ( illustrator ) Notre-Dame de Montaigu. Monographie religieuse. Sixième édition. Illustrée par Karl Meunier . Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1890, in-4°, 154 pp + (2)nn pp , frontispiece in chromolithography, with black/white plates outside the text, bound in half leather , leather chafed at extremities, text in French. Livre en français.
price: €50.00
item 30865 WEIDNER Johann Leonhard ( ) - Henricus CLIGNETUS - Hildegardis BINGENSIS - Hildegard von Bingen Elixir Jesuiticum, Sive Quinta Essentia Jesuitarum ex variis, inprimis Pontificiis, authoribus Alembico veritatis extracta, mundi theatro exhibetur... S.l. (Amsterdam ? ), s.e., 1645, in-12°, 12.8 x 7.5 cm, engr. titlepage, 427 pp, half vellum over marbled boards (binding worn, margins of title-plate a bit frayed). Together with '' Vaticinium Hildegardis Jesuitis accommodatum'' (Hildegard von Bingen's work explained as a prophecy about the jesuits). A virulent attack by J.L. Weidner on the Society of Jesus. The author resided in the Netherlands (Nijmegen) at some point. He quotes, in Dutch, the headmaster of the Nijmegen College (pp. 421). Weidner died 1655 at Heidelberg. (See VD17 12;114837W).
price: €450.00
item 1236 WENIGER Xaverio - Ignatius de Loyola Exercitia Spiritualia S. Ignatiii de Loyola. Meditationibus Illustrata ad usum PP. Ac FF. Societatis Jesu. Cincinnati, Hermann Lehmann, 1849, in-8°, vii + 272 pp, contemporary green half-leather, ex-library, two small 19th century library stamps on title. (early Ohio imprint).
price: €100.00
item 16716 WESSELINGIUS Hermannus C.D. De vallende sieckte van alle Apostaeten die om voorighe schelm-stucken sonder paspoort uyt het legher van de H.Roomsche Catolijcke Kerke ...vluchtigh zijn. S.l. (Maastricht ?), 1662, Ghedruckt naer de copije van Ceulen, (24) + 198 pp + (1) +(1)(bl), contemporary vellum. Rare, only one copy in the B.C.N.I.. (Nr. 11931).The approbatio is signed by ''I.A. De S. Th. & G.Bol S.T.L. & Lib. C.''
price: €235.00
item 30672 WIELENS Joseph S.J. Histoire du saint martir Jean de Nepomuc. Anvers (Antwerpen), André Paul Colpyn, 1759, in-8°, 419 + 21 + 8 nn pp, index, leather, gilt decorated spine, top and bottom worn away, two handwritten ex-libris (the most recent one from 1808 by Renée Dellafaille d'Anvers ), ex-library copy with stamp on title.
price: €85.00
item 19726 WILLIBRORDUS - 'S Hertogenbosch Toepasselijke gebeden zeer dienstig voor den Jubilé vergund door Zijne Heiligheid Gregorius XVI. Ter gelegenheid van het elfhondertste jaar na het overlijden van den H; Willibrordus Apostel van Nederland. Benevens eene korte levensgeschiedenis getrokken uit Kerkelijk goedgekeurde Boeken.Zeer nuttig te bezigen in het bezoeken der kerken. 's Hertogenbosch, Stokvis, (1839), in-16°, 15 x 9 cm, 28 pp, orig.blind wrapper, sewn.
price: €45.00
item 23907 WINGENS Marc Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw. Nijmegen, SUN, 1994, in-8°, 304 pp, bw ills and maps, bibliography, index, sewn, orig.wrapper. Text in Dutch. (On Roman Catholic pelgrimages in the Netherlands in the 17th and 18th century ).
price: €22.00
item 17881 WITLOX Jos Maria's Heiligdommen in Vlaanderen. Ter bedevaart. Met penteekeningen van R. Dozy. Antwerpen, L. Opdebeek, (1936), in-8°, 189 pp, ingenaaid, ills.
price: €30.00
item 33657 WONDELGEM - H. MARCULPHUS - Sint MARCOEN Den H. Marculphus gezeyd S. Marcoen, abt en belyder , voorgesteld ter aenroepinge voor de bedrukte Meschen in hunne ziekten, kwellingen en kwaelen ; wiens HH. Reliquien en gedagtenisse van ouds zyn geëert geweest in de Parochiale Kerke van Wondergem, omtrent de Stad Gent . of boekske inhoudende..... Gend ( Gent ) , Uyt de Drukkerye van J. Poelman, s.d. ( approbatio 10 Martii 1802) , in-12°; 14 x 9 cm, 20 pp, genaaid, originele blinde grijze omslag. Mooi exemplaar. (Drukker Joseph-Bernard Poelman was actief van 1824 tot 1841).
price: €50.00
item 18202 ZEMST O.L.V. in het Hammeken Historie van Onze Lieve Vrouw in het Hammeken onder het dorp Sempse, op nieuws opgesteld en vermeerderd met merkweerdige byzonderheden. Mechelen, P.J. Hanicq, (approb. 1828), in-12, hand coloured engraved frontispiece + 54 pp, contemporary half leather.
price: €112.00
item 29903 1670 XI 18 Douai - Alexius DESBAULX Oratio academica in illud Psalmistae, omnis homo mendax... Duaci (Douai), Typis Baltazaris Belleri, 1670, small in-°, 25 nn pp, sewn, no wrapper, removed from binding. The author was doctor in law, and "Professor Regius Ordinarius".
price: €75.00
item 12811 1728 VIII 16 Antwerpen - Verkeersreglement voor O.L.V. Processie Geboden-Affiche. VII artikels betreffende de processie (o.a. een parkeerverbod in de processiestraten). Antwerpen, 1728, by Petrus Jouret, in-plano affiche, 51 x 38 cm, met wapenschild en lettrine in houtgravure. Getekend door Hove & A.M. van Kessel. Zeldzaam document in affiche-vorm. Deze affiches werden gedrukt in deze vorm om op de geëigende plaatsen aangeplakt te worden.
price: €112.00
item 27016 1764 III 17 - LILLE Nous Rewart, Mayeur, Echevins, Conseil et huit-hommes de la Ville de Lille... l'observation du Carême... Lille, J. B. Henry, 1764, in-8, 3 pp, Avec vignette gravée sur bois. Inns cannot serve fat on meatless days during Lent.
price: €30.00
item 6004 1815 GENT NIEUWJAARSPRENT NIEUWJAER - OFFER uyt waere genegentheyd opgedragen Aen de iverzuchtige Heeren Confreers en Confreressen van het alom vermaerd luysterlyk Broederschap van het Heylig Kruys, onderhouden in de parochiale kerke van den H.Michael in Gend, voor het Jaer (1815). Gent, 1815, uyt de Drukkerye C.J.Fernand, in-plano, 45 x 37 cm. Bevat een gedicht, gedrukt in twee kolommen (anoniem). Niet in Vanderhaeghen.
price: €112.00
item 6005 1815 GENT NIEUWJAARSPRENT - Broederschap - Cornelius De Caster NIEUWJAER - OFFER uyt waere genegentheyd opgedragen Aen de iverzuchtige Heeren Confreers en Confreressen van het alom vermaerd luysterlyk Broederschap van de Geloovige Zielen, onderhouden in de parochiale kerke van den H.Jacobusl in Gend, voor het Jaer 1815) Gent, 1815, uyt de Drukkerye C.J.Fernand, in-plano, 45 x 37 cm. gedrukt in twee kolommen , in druk ondertekend dorr Cornelius de Caster. (Niet in Vanderhaeghen).
price: €100.00
item 27576 1927 IV 26 Gent - expert A. DE TAVERNIER Catalogue d'une collection de 485 éditions de L'Imitation de Jesus-Christ provenant de la Bibliothèque de feu Mr. Aug. Van Assche, architecte à Gand ...(Book auction sale catalogue). (Gand, Gent), 1927, in-8°, 12 pp, stapled, without wrapper, first and last page a bit soiled and frayed. Book auction of a collection of 485 editions of the Imitatio Christi.
price: €35.00
item 34263 2007 XI 7 Pierre Bergé Paris - Collection Marie-Thérèse et André JAMMES Vente Collection Marie-Thérèse et André JAMMES. Coffretes de Messages Images du Moyen Âge et Traditions Populaires. (Art auction sale catalogue) Paris, Pierre Bergé, 2007, in-4°, 140 pp, 64 lots, coloured illustrations, sewn, orig. stiff wrapper. Auction sale catalogue of mediaeval and more recent devotional and popular prints.
price: €32.00