Wim Durang - kandidaat GemeenteraadsVerkiezingen 2018 LENNIK

Verantwoording : Wat heb ik gedaan ?

(als gemeenteraadslid, Ocmw-raadslid, als kernmedewerker van Lennik Kwadraat)

 


  WIM - IN DE PERS
  (online)
 

 


Mandataris (verkozene) • Aanwezig op elke officiële raadsvergadering

 • Vertegenwoordiging op diverse activiteiten,
  deelname aan bezoeken aan zustergemeente Arconate (vliegreis op eigen kosten), en aan Zevenaar (NL) waar een boek over onze beroemde Lennikenaar Andreas Masius werd voorgesteld), bijstand bij rondleiding op Onthaaldag nieuwe inwoners, enz.In 2015 was ik een jaar lang Gemeenteraadslid (als onafhankelijk lid van Lennik Kwadraat).


Ik heb elke gemeenteraadszitting mee voorbereid, en als raadslid heb ik telkens ook actief deelgenomen en het woord genomen met een eigen inbreng, want betrokkenheid neem ik serieus.

15 agendapunten heb ik schriftelijk ingediend (op 10 gemeenteraadsvergaderingen) : voorstellen en vragen (zie verder),
en enkele ervan werden zelfs goedgekeurd (terwijl ik tot de oppositie behoorde).

In de (mondelinge) vragenronde op het einde van elke raadszitting, was ik in de gemeenteraad de kampioen van 2015 met opmerkingen, suggesties en vragen (teveel om op te noemen, maar je kan deze nalezen in de maandelijkse nieuwsbrieven van "de Lennikse Tribune" van het jaar 2015).
Zie verder op deze pagina.
(Ja, opkomen voor je gemeente kan een passie zijn).Vervolgens, vanaf 2016 tot en met 2018, in de OCMW-raad leid ik nu 3 jaar onze driekoppige fractie,
en ben ik ook daar het meest actieve raadslid van de vragenronde, met vooral constructieve tussenkomsten, en opgemerkte belangstelling en betrokkenheid, wat veelal geapprecieerd wordt in het OCMW. 

 


 Een greep uit wat ik zoal gedaan heb ik bij het OCMW :

 • (Met succes) aandringen op uitbreiding van de vakantieopvang voor kinderen van het IBO Wonderhuis
  (toen bleek dat er in de vakanties geen plaats meer was voor Lennikse kinderen en 'klanten' van de buitenschoolse kinderopvang doorheen het jaar) (2017-2018)
 • Bezoeken van de LOI-woningen (Lokaal OpvangInitiatief voor asielzoekende vluchtelingen of "aanvragers van internationale bescherming" zoals dat nu heet)
 • Bezoeken van activiteiten als de Vrijdag Visdag, sociaal ontmoetingsinitiatief
 • (Aangenomen en uitgevoerd) voorstel tot een doorgedreven promotiecampagne om (nodig) nieuwe mensen te werven ter versterking voor de vele Vrijwilligersdiensten
 • Verdedigen van het ontmoetingscentrum
 • Constructief mee opstarten en uitwerken van de vernieuwing reglement ondersteuning mantelzorg (werkgroep), verruiming van de toegankelijkheid en efficiëntie
  (met ook kritische opmerkingen op de eindtekst en voorstellen tot verbetering)
 • Ondersteuning van voorstel voor de nieuwe Dienst Burenbemiddeling voor Lennik & aanwezigheid bij infomomenten

 • Steunen van de jaarlijkse taalcursus Nederlands voor anderstaligen
 • Jaarlijkse actieve deelname aan de historische Koekbedeling (2016-2018)
 • Opvolgen van vertegenwoordigingen van het Ocmw
 • Opvolgen van de ontwikkelingen naar de integratie van Ocmw en Gemeentebestuur
 • Uitleg vragen over de vervanging van de in 2016 op pensioen gegane Ocmw-secretaris (eigenlijk nooit officieel vervangen)
 • Voorstel eretitel voor de oud-Ocmw-secretaris (die het Lenniks Ocmw ongeveer van nul, performant heeft uitgebouwd)
 • Controle van de openbaarheid van bestuur en informatie over het OCMW (en welzijn) op de gemeentelijke website
 • Deelname aan de algemene vergaderingen van de Welzijnskoepel
 • enz.


  Ook als Ocmw-raadslid heb ik de Gemeenteraden steevast bijgewoond (zoals al vele jaren voordien)
  en actief deelgenomen aan onze voorbereidende fractievergaderingen voor de gemeenteraad.


 

 
  1 jaar Gemeenteraad : 15 schriftelijk ingediende agendapunten door Wim Durang : 

 

 


Kandidaat


Ik ben onafhankelijk kandidaat voor LENNIK² (Lennik Kwadraat).


LENNIK² (vroeger "LENNIK2000") is een boeiende lokale ideeën-partij, waarbij ik sinds de stichting in 1994 meewerk.

LENNIK² wil, met het betrekken van onafhankelijke Lennikenaren bij het gemeentelijk beleid, een democratisch alternatief zijn. Bij deze lokale partij, ongebonden t.o.v. nationale partijen, staan de Lennikse belangen voorop.

De lijst heet N-VA - LENNIK².
Inderdaad, mijn (unieke) partij zet de kartel-samenwerking verder met N-VA Lennik, wat goed gewerkt heeft en gebaseerd is op lokale historische linken. In het verleden werkte LENNIK2000/ LENNIK² ook al samen in een kartelformule met SP.a.
We werken met dit huidige kartel in onze gemeente omdat deze krachtenbundeling kan ingaan tegen overmacht van traditionele partijen (met hun eigen agenda), en strategisch DE hefboom is om hoognodig een ander en vernieuwend bestuur te kunnen realiseren in onze gemeente.
Tegelijk is het kandideren in een groter geheel hier een realistische manier om vooruitstrevende mensen uit het verenigingsleven en onafhankelijke denkers (die niet-dogmatisch en pragmatisch, dus met gezond verstand en open geest willen tewerk gaan), ook daadwerkelijk kansen te geven om in de gemeenteraad deel te nemen.


Zelf ben ik dus geen lid van N-VA en sinds 2010 van geen enkele nationale politieke partij - voorheen wel actief bij Spirit/SLP - waardoor ik me enkel door het algemeen belang, ons programma en eigen inzicht kan laten leiden, in overleg met mijn omgeving en met typische team spirit.
Het is prachtig dat politieke participatie en engagement ook op deze manier kan in mijn gemeente via Lennik Kwadraat en dit sinds 1994 al! Daar blijf ik fier op en ik blijf dit mee verdedigen, vormgeven en steunen.

Ik ga ervan uit dat mijn kiezers (hoe veel of hoe beperkt ook) ook verwachten dat ik mezelf blijf. Ik zou wellicht niet anders kunnen
Openheid en bereidheid tot samenwerking zijn voor mij essentieel in inzet in politiek.
Ik sta 98% achter ons gezamenlijk verkiezingsprogramma (waaraan ik opnieuw ook zelf mee geschreven heb).
Graag wil ik nog meewerken aan het verder uitbouwen en verbeteren van onze lokale gemeenschap, goede ideeën steunen, en daarbij aanvullen met extra accenten en aandachtspunten, en bruggen bouwen.Vorige verkiezingen (2012) hebben me in 2015 één actief jaar in de gemeenteraad (a.i.) gebracht, wat toch niet onopgemerkt is voorbijgegaan.
Daarna, tot op vandaag, ben ik 3 jaar OCMW-raadslid en er fractiewoordvoerder, alsook lid van het (in Lennik 3-koppig) Vast Bureau (Bijzonder Comité Sociale Dienst) van het OCMW, dat onder meer over sociale cliëntendossiers beslist. Beide zijn leerrijke, boeiende ervaringen.
De overgang naar een nieuwe bestuursstructuur voor het Ocmw wil ik graag meemaken. Tegelijk heb ik me ook niet beperkt tot het sociaal beleid alleen.
Ik kom op voor:
 • een open, sociaal en vernieuwend beleid in Lennik
 • een solidair, duurzaam en vooruitstrevend bestuur,
 • een groen, verkeersveilig, creatief en levendig Lennik waar iedereen zich thuis kan voelen.


Ik wil nogmaals proberen mee aan te tonen dat onafhankelijke mensen een meerwaarde kunnen bieden in de gemeentelijke bestuursorganen en democratie.

Lennikse kiezers kunnen me vinden op het stem-scherm als lijstduwer van de eerste kolom kandidaten!


Vaak ben ik vooral bezig met het werken voor onze groep (op de achtergrond) o.a. als lid van de coördinerende campagnewerkgroep en
de programma-werkgroep, als ghostwriter, medewerker eindredactie publicaties en teksten, via onze internetpromotie, enz.
Dat maakt mijn persoonlijke campagne eerder bescheiden.
Toch houd ik eraan om (via deze webpagina) een beetje te verantwoorden aan de kiezers wat ik met mijn mandaten gedaan heb.
(Eerder was ik ook het eerste raadslid dat in de media bracht hoeveel een raadslid in Lennik verdient, naar aanleiding van mijn donatie-pakketten aan de bibliotheek. Leve de transparantie!)
Belangstellenden kunnen me ook volgen op facebook of twitter, of via de politieke publicaties van onze groep.


Ook lever ik nog steeds een (zoveel mogelijk apolitieke en constructieve) bijdrage in de Lennikse cultuurraad, kunstendeelraad, beheersorgaan bibliotheek, en bij verenigingen, buurtbabbels en projecten, en werk ik rond andere manieren van informatie over en promotie van Lennik.


Het is de 4de keer dat ik zelf aan gemeenteraadsverkiezingen in Lennik deelneem. (En de 6de keer dat ik kandidaat ben bij verkiezingen).

Ik heb wel geaarzeld om mij er nog eens in te smijten, want dingen evolueren en het geeft toch veel extra druk in je leven. Terwijl ik ook veel andere interesses, beslommeringen en uitdagingen heb.
Maar het werk is niet af, de ideeën zijn nog lang niet op, de uitdagingen groot (en boeiend) én we zitten op een scharniermoment in Lennik.
Onze gemeente is veel veranderd maar niet altijd op de beste manier, er zit zoveel meer in. Of zoals ik het in onze slogan verwoordde : #LennikKanBeter !

Ook vind ik dat het niet allemaal mensen met hetzelfde profiel moeten zijn in de gemeenteraad, niet alleen welstellende mensen, met grote of bekende families, maar dat de inhoud moet tellen in de politiek en aandacht voor de diversiteit in de samenleving, ook gemeentelijk.

Zelfs als ik niet verkozen ben, zal ik blijven manieren vinden (zichtbaar en onzichtbaar) om constructieve suggesties te geven
en het beleid in onze gemeente te volgen en te helpen.

 

 

 

 
  Van LENNIK2000 / Lennik Kwadraat ben ik permanent secretaris geweest (1994-2018).  Ik schrijf mee aan :
 • Verkiezingsprogramma's
 • Persteksten
 • Infoblad Lennik Kwadraat - het meest verschijnende politiek infoblad van Lennik (medewerker en tevens eindredacteur)
 • De website van Lennik Kwadraat (beheerder)
 • De facebook-pagina van Lennik Kwadraat (beheerder)
 • De twitter-pagina van Lennik Kwadraat (beheerder)
 • Voorstellen in de gemeenteraad (ook na 2015)
 • Internetkrant De Lennikse Tribune (mede eindredactie)
 • De verkiezingspublicaties
 • Standpunt-teksten
 • Promotieteksten


 

 
 ARTIKELS geschreven door Wim Durang :


 voor internetkrant De Lennikse Tribune :
 OVERZICHT / TERUGBLIK
+ GETUIGENIS FRACTIELEIDER  OVER WIM :VARIAPUNTEN op de gemeenteraad : (laatste pagina's in de Lennikse Tribune) :

 voor infoblad Lennik Kwadraat 

 
ANDERE ENGAGEMENTEN :

 • Nam deel aan voorbereidend overleg rond herinrichting Dekenijtuin (2015-2017)
  nauw betrokken bij voorstel en advies kunst-luik voor de dekenijtuin, bedenker van het idee een grote muurschildering te laten maken


 • Meegewerkt in werkgroep vernieuwing Mantelzorg-reglement (OCMW), 2016-2017


 • Medewerker bij de grote viering "25 jaar Prins", trekpaard-monument Lennik, 2017


 • Lid werkgroep (gewonnen) provinciale wedstrijd Kunst op Komst : kunstinstallatie de "Wave" in Eizeringen (2013)


 • Medewerker campagne (gewonnen) provinciale wedstrijd Kunst op Komst : kunstinstallatie Dansant in Sint-Kwintens-Lennik (2009)


 • Medewerker campagne wedstrijd "Gaasbeek mooiste dorp" (2008)


 • deelname aan bijeenkomsten haalbaarheidsonderzoek 'bovenlokaal' Cultureel Centrum 'Zuidwestrand'
  Sint-Pieters-Leeuw + Lennik (2013-2014)


 • deelnemer werkgroep bezoek van Arconate aan Lennik, 2015


 • Medewerker tentoonstellingen 'Wakker Lennik'


 • Medewerker Poëzieavond Lennik


 • Medewerker jaarlijks benefiet-eetfestijn  11.11.11 Lennik


 • Medewerker Viering & reünie 20 jaar Jeugdhuis Qw1i Lennik (2017)


 • Ik beheer al bijna 10 jaar de (neutrale) facebook-groep  "LENNIK, kloppend hart van het Pajottenland!"
  met nuttige informatie en nieuws


 • Mede-beheerder van facebook-groep "het Pajottenland mag niet verdwijnen!"


 • Mede-beheerder van facebook-pagina "Rommel- en Antiekmarkt Gaasbeek"


 • Donateur bibliotheek Lennik


 

 
MEER INFO :

www.lennikkwadraat.be

 

 


Wim Durang - kandidaat GemeenteraadsVerkiezingen   LENNIK - 2012  


enkele van mijn favoriete aandachtspunten en accenten uit ons programma

BEDANKT aan alle 150 individuele Lennikenaren die mij persoonlijk hun vertrouwen gaven!   Onze lijst haalde zijn beste score ooit !!!   Ik heb (vooral achter de schermen) met veel overtuiging en veel inzet mee aan de kar getrokken, en dat graag gedaan!   Wim

Wim Durang kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 2012 LENNIK


Geert De Cuyper over Wim Durang, Hans Van Lierde, en Bruno MoensLEVEN - LIEFDE - LENNIK

www.levenliefdelennik.be


VERKIEZINGSWEBSITE
Wim Durang LENNIK 2012 verkiezingsfoto

LENNIK is geen zwart/wit-verhaal ! WIM DURANG  -  gemeenteraadsverkiezingen    2012

kandidaat 9 op de kartellijst    N-VA — LENNIK KWADRAATEVEN VOORSTELLEN

K. Keymolenstraat 20 (afkomstig uit de Poelstraat), Lennik.

 • werk: bij een nationale vormingsorganisatie voor volwassenen (sociale sector)


 • Secretaris van LENNIK Kwadraat, al sinds de oprichting als LENNIK2000 in 1994


 • ex-voorzitter  Jeugdraad
 • mede-oprichter & ex-Voorzitter van huidig Jeugdhuis


 • amateurkunstenaar, nam deel aan alle "WAKker Lennik"-tentoonstellingen


 • actief lid in Kunstenraad & andere culturele raden


 • was 2 keer kandidaat bij parlementsverkiezingen, telkens bij een apart project voor politieke vernieuwing (VU&ID21, SLP),

  sinds 2010 zonder nationale partijlidkaart, dus onafhankelijk kandidaat


 • trouw opvolger Lennikse gemeenteraad (ik volg de gemeenteraden als waarnemer meer op dan sommige gemeenteraadsleden - die ervoor verkozen zijn en betaald worden)


 • beheert www.lennikkwadraat.be
  www.levenliefdelennik.be

  facebook.com/LENNIKKWADRAAT
  twitter.com/LennikKwadraat


Stem-actie GAASBEEK, mooiste dorp
Stem-actie
'GAASBEEK, mooiste dorp'
 


Visie, gedrevenheid, resultaat in LENNIK (PDF, 6MB)
Visie, gedrevenheid, resultaat
in LENNIK


Klik voor de Prins-kalender in PDF
Unieke Prins-kalender
voor LENNIKenaren
 


SAMENWERKEN EN MEE REALISERENFier om te hebben kunnen meewerken aan prachtige projecten als :

 • Gaasbeek - Mooiste Dorp !
 • Kunst op Komst  (waarmee we het kunstwerk Dansant wonnen)
 • de jaarlijkse (maar toch telkens andere) tentoonstellingen "WAKker Lennik"
  met Lennikse (amateur)kunstenaars
 • het PRINS-jaar  (plannen van de schrikpaarden-actie)
 • de Lennikse Gedichtennacht


 • Beleidsplannen voor  cultuur, jeugd en bibliotheek.

Vroegere projecten :

 • de Lennikse Jeugdhappening
 • cultuurweekends van het jeugdhuis
 • de oprichting en uitbouw van het Jeugdhuis Qw1i, gedurende vele jaren
 • de oprichting en uitbouw van de Lennikse jeugdraad, en zijn bestuur
 • Lennikse bermenflora  (project milieuraad)


Ook tevreden dat ik met voorstellen kon bijdragen tot concrete verbetering :

 • geboortepremies gelden ook bij adoptie
 • subsidies voor jeugdprojecten
 • gemeentelijke website
 • cultuuractiviteiten


 • promotie van evenementen en troeven van Lennik en het Pajottenland :

  Facebook-Groep  "LENNIK, kloppend hart van het Pajottenland",
  Facebook-Pagina  Rommel- en Antiekmarkt Gaasbeek,
  Facebook-Event  Jaarmarkt Lennik,
  Lennik op Wikipedia,
  perscontacten, enz.


Boeiend om politiek mee te kunnen werken en schrijven aan :

 • ons verkiezingsprogramma
 • persmededelingen, artikels, opiniestukken
 • onze publicaties


 • ons intern reglement & doelstellingen van LENNIK²


 • de unieke PRINS-verjaardagskalender


 • onze campagnes
 • onze activiteiten


 • de vergaderingen van ons bestuur, kernbestuur, kartel-campagneteam
 • enz.


ONS VERKIEZINGS-PROGRAMMA

Ons VERKIEZINGS-PROGRAMMA


IK KOM OP VOOR ...


 • voor een Lennik dat eigentijds, efficiënt, duurzaam en toekomstgericht bestuurd wordt,
  dat zijn eigenheid koestert (Vlaams, groen, Pajots, landelijk centrum), en tegelijk gastvrij, solidair en sociaal is.


 • geen 'slaapgemeente', maar een Lennik dat bruist van activiteit, beleving, cultuur, samenwerking, ontmoeting, enz., waar verenigingen en vrijwilligers kansen krijgen.


 • voor een open Lennik waar iedereen zich thuis kan voelen, meetelt, en zichzelf kan zijn :
  vrouw of man, jong of ouder, hetero of homo, lesbisch, bi, autochtoon of inwijkeling, groot gezin, samenwonend of single, welstellend of met bescheiden middelen, zonder of met gezondheidsproblemen, enz.


 • voor lokaal bestuur "van onder uit", met een grote betrokkenheid van de leefgemeenschap en burgers


 • voor de kracht van positief samenwerken als tegengewicht voor een verzuurde ik-maatschappij. 

 


Onze KANDIDATEN N-VA - LENNIK KWADRAAT 2012

Onze gedreven en eerlijke kandidaten
op de lijst N-VA — LENNIK KWADRAATWim Durang - Hans Van Lierde - kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2012 LENNIK Kwadraat


Klik HIER voor de originele trio-FOLDER (in PDF)
van kandidaten Wim en Hans, met (binnenin) Bruno Moens
  Wat mensen zoal zeggen over Wim


 • Heel attent, die Wim, hij houdt rekening met ieders mogelijkheden,
  hij probeert mij altijd te betrekken, ik apprecieer dat heel erg
  (V.T.)


 • Ik hoop echt dat je deze keer ook eindelijk echt verkozen bent, Wim ! Mijn stem heb je.   (S.)


 • "Gij verdedigt Lennik teveel" (???)


 • We komen niet over alles overeen, maar ik vind jou persoonlijk, en dat meen ik, een prima kerel
  met vaak verfrissende uitspraken over sociale thema's
    (B.)

 • Bedankt, Wim   (E.V.V.)


 • Hé Wim, Ik zie jouw opmerkingen (niet als kritiek maar eerder) als waardevol
  en uitgaande van iemand die met de beste bedoelingen oa politiek volgt.
  Er moesten er zo meer zijn,
  die los van persoonlijke belangen iets kunnen betekenen voor onze maatschappij.
   (FK)


 • Vraag het eens aan Wim! Die kan u wel helpen.  


 • Heel mooie folder, Wim! Jullie campagne en partij-layout is echt knap!  (D.M.)


 • Wim is een harde werker achter de schermen. Dat moet beloond worden!  (T.V.)


 • Ik kan niet zelf naar het stemhokje zondag, maar heb volmacht gegeven om voor jou te stemmen!  (O.)


 • "Jij verdient het meer om verkozen te worden dan vele anderen..."
  — Antwoord : Voorkeurstemmen krijgen, gaat in de eerste plaats over gekénd zijn. Wie meer gekend is,
  meer "onder de mensen" komt in z'n gemeente, en zo van grotere groepen mensen sympathie en vertrouwen
  krijgt, is sneller verkozen, dat is in principe vrij normaal voor gemeenteraadsleden.
  Ik zet me al 20 jaar in voor mijn gemeente zonder mandaat, dat mandaat is dus niet nodig om zich te kunnen engageren.
  (Er zijn trouwens mensen mét een mandaat die zich nauwelijks inzetten).
   


 • "Maar jij helpt toch regelmatig bij activiteiten van de gemeente, Wim,
  ik dacht dat jij ook echt aan de gemeente werkte!"
  — "Ah, nee, zenne, ik heb al een job, dat voor de gemeente is via adviesraden en zo - dus vrijwilligerswerk."


 • Indrukwekkend hoe gepassioneerd je met politiek bezig bent  (L.V.)


 
Wim Durang - kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen Lennik 2012  LINKS